Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grcka-knjizevnost

Grcka-knjizevnost

Ratings: (0)|Views: 917|Likes:
Published by Lilium_Stargazer

More info:

Published by: Lilium_Stargazer on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
 Grčka književnost
(kratki pregled)
 
 
| 2 |
Sadržaj:
Grčka književnost...................................................................................................................................................1 Arhajsko razdoblje..................................................................................................................................................3Epsko pesništvo.................................................................................................................................................3Homer.........................................................................................................................................................4Lirsko pesništvo.................................................................................................................................................7Elegija..............................................................................................................................................................8Solon...........................................................................................................................................................8 Jambografija....................................................................................................................................................9Monodija.......................................................................................................................................................11Sapfa..........................................................................................................................................................11Horska lirika.................................................................................................................................................12Pindar........................................................................................................................................................13Prozno stvaralaštvo.....................................................................................................................................14Klasično razdoblje................................................................................................................................................16 Tragedija............................................................................................................................................................17Eshil...............................................................................................................................................................17Komedija...........................................................................................................................................................19 Aristofan.......................................................................................................................................................20Menandar......................................................................................................................................................21Filozofija............................................................................................................................................................22Sokrat.............................................................................................................................................................23 Aristotel.........................................................................................................................................................24Istoriografija......................................................................................................................................................25 Tukidid..........................................................................................................................................................25Govorništvo......................................................................................................................................................26Demosten......................................................................................................................................................27 Aleksandrijsko razdoblje......................................................................................................................................28Pesničko stvaralaštvo.......................................................................................................................................29Prozno stvaralaštvo..........................................................................................................................................31Rimsko razdoblje..................................................................................................................................................33Plutarh................................................................................................................................................................34Lukijan...............................................................................................................................................................36
 
 
| 3 |
From Wikipedia
Grčka književnost
obuhvata književno stvaralaštvo na grčkom jeziku koje započinjeHomerovim epovima oko 8. veka pne., a završava se okvirno 529. godine nove ere, kada je vizantijskicar Justinijan zatvorio Platonovu Akademiju u Atini, poslednju filozofsku školu u antici. Grčka jeknjiževnost ne samo presudno uticala na formiranje rimske književnosti, nego je izvršila ogroman uticaji na celokupnu potonju evropsku književnost, kako u tematici tako i u oblikovanju gotovo svihknjiževnih vrsta. U vremenskom rasponu od trinaest vekova u antici – osam pre nove ere i pet nove ere – stvarali su mnogi pesnici i prozni pisci, koji su jezikom i kulturom Grci, ali nisu svi rodom bili Grci:osvajanja Aleksandra Velikog proširila su grčku civilizaciju van granica Helade, te su glavni gradovi Aleksandrovih naslednika – Aleksandrija, Antiohija i drugi – postali veća središta grčke civilizacije odstarih grčkih polisa. S obzirom na društvene, političke i književne prilike, može se celokupna antičkagrčka književnost podeliti na četiri perioda:1.
 
 Arhajsko razdoblje (od prvih pisanih spomenika do kraja 6. veka pne.);2.
 
Klasično razdoblje (5. i 4. vek pne.);3.
 
 Aleksandrijsko razdoblje (od 3. do 1. veka pne.);4.
 
Rimsko razdoblje (od 30. pne. do 529. nove ere).
 Arhajsko razdoblje
Najstarije poznato grčko pismo jeste mikenski silabički linear B, koji nam je ostao sačuvan naglinenim tablicama iz toga doba. Te tablice sadrže zapise, najčešće jednostavno u vidu različitihspiskova, koji se odnose na trgovinu: prave književnosti tu nema, a njeno odsustvo objašnjava se narazličite načine. Prema jednoj teoriji, mikenska se književnost, kao što je slučaj i s kasnijim Homerovimi drugim delima kiklične epike, prenosila usmenim putem, posebno s obzirom na to da linear B nije biosasvim prilagoñen glasovima grčkoga jezika. Prema drugoj teoriji, književna dela – budući elementdruštvene elite – bila su zapisana na nekom finijem materijalu, koji se meñutim nije sačuvao.
Epsko pesništvo
Na početku grčke književnosti tako stoje dva njena najveća dela, Homerovi epovi
Ilijada 
i
Odiseja 
, te nekoliko neznatnih metričkih zapisa iz 8. veka pne. Ali te dve pesničke tvorevine svojomsloženom strukturom i stilizacijom daleko odskaču od svakoga početništva: jasno je da one, zapravo,predstavljaju vrhunac jedne epske tradicije čiji počeci i razvitak ostaju u tami onih vekova koji senazivaju mračnim dobom Grčke (od 12. do 8. veka pne.). Homer ( 
µηρος) je prvi pisac grčke

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->