Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
PLANIFICACIÓN POR MÓDULOS CURRICULARES DE MATEMÁTICA PARA NOVENO AÑO DE BÁSICA

PLANIFICACIÓN POR MÓDULOS CURRICULARES DE MATEMÁTICA PARA NOVENO AÑO DE BÁSICA

Ratings:
(0)
|Views: 2,310|Likes:

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 1) DATOS INFORMATIVOS: PAÍS: PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: CALLE: BACHILLERATO: ESPECIALIDAD: ÁREA: ASIGNATURA: AÑO DE BÁSICA: HORAS CLASE SEMANALES AÑO LECTIVO: MAESTRO: Ecuador Imbabura Ibarra San Francisco Guadalupe 3-25 Técnico en informática Aplicaciones informáticas Matemática Matemática Novenos “A”, “B” y “C” 6 2011 – 2012 Mgs. Mario Suárez La Matemática es mucho más que calcular, es unir la aventura de

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “MARIANO SUÁREZ VEINTIMILLA” PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 1) DATOS INFORMATIVOS: PAÍS: PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: CALLE: BACHILLERATO: ESPECIALIDAD: ÁREA: ASIGNATURA: AÑO DE BÁSICA: HORAS CLASE SEMANALES AÑO LECTIVO: MAESTRO: Ecuador Imbabura Ibarra San Francisco Guadalupe 3-25 Técnico en informática Aplicaciones informáticas Matemática Matemática Novenos “A”, “B” y “C” 6 2011 – 2012 Mgs. Mario Suárez La Matemática es mucho más que calcular, es unir la aventura de

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mario Orlando Suárez Ibujés on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
=
Cfu* Cmwlk Uyíwiz 
EK@IFLK JMELKJM@ QÌEJLEK ‐CMWLMJK UYÍWI_ TILJQLCL@@M–
 R@MJLDLEMELÕJ ALAÍEQLEM MJYM@=, AMQKU LJDKWCMQLTKU?RMÃU?
Ieymakw
RWKTLJELM?
Lcgmgywm
EMJQÕJ?
 Lgmwwm
RMWWK]YLM?
 Umj Dwmjeluek
EM@@I?
Fymam`yri 5#79
GMENL@@IWMQK?
 Qìejlek ij ljdkwcíqlem
IURIELM@LAMA?
Mr`lemelkjiu ljdkwcíqlemu
WIM
? Cmqicíqlem
MULFJMQYWM?
Cmqicíqlem
MÝK AI GÍULEM?
Jktijku
‐M–, ‐G– | ‐E–
 
NKWMU E@MUI UICMJM@IU
 4
MÝK @IEQLTK?
72==
 ― 
72=7
CMIUQWK?
Cfu* Cmwlk Uyíwiz
@m Cmqicíqlem iu cyenk cíu }yi em`ey`mw, iu yjlw `m mtijqywm ai ukýmw | ewimw 
7, LCRKWQMJELM AI IJUIÝMW \ MRWIJAIW CMQICÍQLEM7*=, LJQWKAYEELÕJ
I` umgiw Cmqicíqlem maicíu ai uiw umqludmeqkwlk iu i~qwicmamcijqi jieiumwlk rmwm rkaiw ljqiwmeqymw ekj
d`ylaiz | idlemelm ij yj cyjak ‐cmqicmqlzmak–* @m cm|kwãm ai `mu meqltlamaiu ekql
almjmu wi}yliwij aiaielulkjiu gmumamu ij iuqm elijelm m qwmtìu ai iuqmg`ieiw ekjemqijmelkjiu `õflemu ai wmzkjmclijqk ekck rkwioicr`k iuekfiw `m ciokw m`qiwjmqltm ai ekcrwm ai yj rwkayeqk ijqijaiw `ku fwídleku iuqmaãuqleku i ljdkwcmqltkuai `ku riwlõaleku aielalw ukgwi `mu ciokwiu krelkjiu ai ljtiwulõj8 mulcluck }yi ljqiwrwiqmw i` ijqkwjk `kukgoiqku ekqlalmjku `mu kgwmu ai mwqi ijqwi kqwmu*I` mrwijaiw emgm`cijqi Cmqicíqlem | i` umgiw qwmjudiwlw iuqku ekjkelclijqku m `ku aldiwijqiu ícglqku ai `m tlamai` iuqyalmjqmak | cíu qmwai m` ícglqk rwkdiulkjm` maicíu ai mrkwqmw wiuy`qmaku rkulqltku ij i` r`mjk riwukjm`fijiwm emcglku lcrkwqmjqiu ij `m ukeliama* Ulijak `m iayemelõj i` ckqkw ai` aiumwwk``k ai yj rmãu aijqwk aiìuqm i` mrwijalzmoi ai `m Cmqicíqlem iu yjk ai `ku rl`mwiu cíu lcrkwqmjqiu |m }yi maicíu ai ijdkemwui ij `kekfjlqltk aiumwwk``m aiuqwizmu iuijelm`iu }yi ui mr`lemj aãm m aãm ij qkaku `ku ijqkwjku qm`iu ekck? i`wmzkjmclijqk i` rijumclijqk `õflek i` rijumclijqk ewãqlek `m mwfycijqmelõj dyjamcijqmam | `m wiuk`yelõj airwkg`icmu*
7*7, IOIU QWMJUTIWUM@IU
@ku ioiu qwmjutiwum`iu gmumaku ij i` ij i` rwljelrlk ekjuqlqyelkjm` ai` Uycmh Hmvum| k Gyij Tltlw ekjuqlqy|ijfwmjaiu qicíqlemu }yi aigij uiw mqijalamu ij qkam `m rwk|ieelõj eywwley`mw ekj meqltlamaiu ekjewiqmu ljqifwmamum` aiumwwk``k ai `mu aiuqwizmu ekj ewlqiwlku ai aiuicriýk ai emam íwim ai iuqyalk | ukj?
 
@m ljqiwey`qywm`lama*#
I` wiekjkelclijqk m `m altiwulama ai cmjldiuqmelkjiu ìqjlek#ey`qywm`iu ij `mu iudiwmu`kem` wiflkjm` jmelkjm` | r`mjiqmwlm aiuai yjm tlulõj ai wiuriqk | tm`kwmelõj*
 
@m dkwcmelõj ai yjm elyamamjãm aickewíqlem*#
I` aiumwwk``k ai tm`kwiu nycmjku yjltiwum`iu i`eycr`lclijqk ai `mu kg`lfmelkjiu elyamamjmu `m qkcm ai ekjelijelm ai `ku aiwienku i` aiumwwk``k ai `mlaijqlama ieymqkwlmjm | i` wiuriqk m `ku uãcgk`ku rmqwlku i` mrwijalzmoi ai `m ekjtltijelm aijqwk ai yjmukeliama ljqiwey`qywm` | r`ywljmelkjm` `m qk`iwmjelm nmelm `mu laimu | ekuqycgwiu ai `ku aicíu | i` wiuriqk m`mu aielulkjiu ai `m cm|kwãm*
 
7
Cfu* Cmwlk Uyíwiz 
 
@m rwkqieelõj ai` cialkmcglijqi*#
@m ljqiwrwiqmelõj ai `ku rwkg`icmu cialkmcglijqm`iu | uyu lcr`lemelk#jiu ij `m uyriwtltijelm ai `mu iurieliu `m ljqiwwi`melõj ai` uiw nycmjk ekj `m jmqywm`izm | `mu iuqwmqiflmu rmwmuy ekjuiwtmelõj | rwkqieelõj*
 
I` eylamak ai `m um`ya | `ku níglqku ai wiewimelõj ai `ku iuqyalmjqiu*#
I` aiumwwk``k glk`õflek |rulek`õflek mekwai ekj `mu iamaiu | i` ijqkwjk ukelk#iek`õflek `ku níglqku m`lcijqlelku | ai nlfliji i`icr`ik rwkayeqltk ai` qlicrk `lgwi*
 
@m iayemelõj ui~ym` ij `ku oõtijiu*#
I` ekjkelclijqk | wiuriqk rkw `m ljqifwlama ai uy rwkrlk eyiwrk i`aiumwwk``k ai `m laijqlama ui~ym` | uyu ekjuieyijelmu rulek`õflemu | ukelm`iu `m wiurkjumgl`lama ai `mrmqiwjlama | `m cmqiwjlama*
7*5, IOI EYWWLEY@MW LJQIFWMAKW AI@ ÍWIM
‐Aiumwwk``mw i` rijumclijqk `õflek | ewãqlek rmwm ljqiwrwiqmw | wiuk`tiw rwkg`icmu ai `m tlam–
 
7*1, IOIU AI@ MRWIJAL_MOI AI@ ÍWIM
 
I@ wmzkjmclijqk cmqicíqlek
*# Iu yj níglqk cijqm` }yi riwclqi gyuemw ekjoiqywmu rmqwkjiu wify`mwlamaiuij altiwuku ekjqi~qku |m uimj wim`iu k nlrkqìqleku*
 
@m aickuqwmelõj cmqicíqlem*#
 
Iu `m cmjiwm ‐dkwcm`– ai i~rwiumw qlrku rmw 
qley`mwiu ai wmzkjmclijqkmwfycijqku | oyuqldlemelkjiu rwkrlku rmwm emam mýk ai Iayemelõj Fijiwm` Gíulem
 
@m ekcyjlemelõj*#
Ekjuluqi ij wim`lzmw ekjoiqywmu mr`lemw ljdkwcmelõj aiueygwlw | ekcyjlemw laimu*
 
@mu ekji~lkjiu*#
Ekjuluqi ij ij`mzmw `mu aldiwijqiu laimu | ekjeirqku cmqicíqleku ij yj cluck g`k}yieywwley`mw ijqwi g`k}yiu ekj `mu aicíu íwimu ai` eywwãey`k | ekj `m tlam ekqlalmjm*
 
@m wirwiuijqmelõj*#
Ekjuluqi ij `m dkwcm ij }yi i` iuqyalmjqi ui`ieelkjm kwfmjlzm wifluqwm k ekcyjlemulqymelkjiu k laimu cmqicíqlemu m qwmtìu ai cmqiwlm` ekjewiqk uiclekjewiqk tlwqym` k ai ckai`kucmqicíqleku
7*9, @MU CMEWK AIUQWI_MU AI@ ÍWIM
 
 
Ekcrwijulõj ai Ekjeirqku
.
E
,
?
Ekjkelclijqk ai nienku ekjeirqku `m mri`melõj cickwãuqlem riwkekjuelijqi ai i`icijqku `i|iu rwkrliamaiu k eõalfku cmqicíqleku rmwm uy mr`lemelõj ij eí`ey`ku |kriwmelkjiu ulcr`iu myj}yi jk i`icijqm`iu ryiuqk }yi iu jieiumwlk aiqiwcljmw `ku ekjkelclijqku }yi iuqìjljtk`yewmaku k uimj riwqljijqiu m `m ulqymelõj ai qwmgmok m wim`lzmw*
 
Ekjkelclijqk ai Rwkeiuku
.
R
,
?
Yuk ekcgljmak ai ljdkwcmelõj | aldiwijqiu ekjkelclijqku ljqiwlkwlzmakurmwm ekjuifylw ekcrwijaiw ljqiwrwiqmw ckai`lzmw | nmuqm wiuk`tiw yjm ulqymelõj jyitm uim iuqm wim` knlrkqìqlem riwk }yi `yei dmcl`lmw*
 
Mr`lemelõj ij `m rwíeqlem
.
M
,
?
Rwkeiuk `õflek ai wid`i~lõj }yi ``itm m `m uk`yelõj ai ulqymelkjiu ai cm|kwekcr`iolama |m }yi wi}yliwij tljey`mw ekjkelclijqku mulcl`maku iuqwmqiflmu | wieywuku ekjkelaku rkw i`iuqyalmjqi rmwm `kfwmw yjm iuqwyeqywm tm`lam aijqwk ai `m Cmqicíqlem `m clucm }yi uiwí emrmz ai oyuqldlemwr`ijmcijqi*
7*4, @KU TM@KWIU ]YI UI MRWIJAIJ IJ I@ ÍWIM
 
Wlfywkulama*#
@ku iuqyalmjqiu aigij mekuqycgwmwui m mr`lemw `mu wif`mu | qikwicmu ekwwieqmcijqi m i~r`lemw`ku rwkeiuku yql`lzmaku | m oyuqldlemw`ku*
 
Kwfmjlzmelõj*#
Qmjqk ij `ku `yfmwiu ai qwmgmok ekck ij uyu rwkeiuku aigij qijiw yjm kwfmjlzmelõj qm` }yidmel`lqi uy ekcrwijulõj ij `yfmw ai ekcr`lemw`m*
 
@lcrlizm*#
@ku iuqyalmjqiu aigij mrwijaiw m cmjqijiw uyu riwqijijelmu qwmgmoku | iurmelku dãuleku `lcrlku*
 
5
Cfu* Cmwlk Uyíwiz 
 
Wiuriqk*#
Qmjqk m `ku akeijqiu myqkwlamaiu ekck m uyu ekcrmýiwku ekcrmýiwmu m uã cluck | m `kuiurmelku dãuleku
 
Ekjelijelm ukelm`*#
@ku iuqyalmjqiu aigij ijqijaiw }yi ukj rmwqi ai yjm ekcyjlama | }yi qkak m}yi``k }yinmfmj mdieqmwí ai m`fyjm cmjiwm m `ku aicíu clicgwku ai `m ekcyjlama rkw `k qmjqk aigiwíj mrwijaiw m uiwgyijku elyamamjku ij iuqi jyitk cl`ijlk*
5, RIWDL@ AI UM@LAM AI@ ÍWIM
M` dljm`lzmw `ku aliz mýku ai Iayemelõj Fijiwm` Gíulem `ku iayemjaku rkuiiwíj i` ulfylijqi riwdl` ai um`lam ij i`íwim ai Cmqicíqlem | }yi nm ulak wiuyclak ij `ku ulfylijqiu ryjqku
 
Wiuk`tiw mwfycijqmw | mr`lemw `m uk`yelõj ai rwkg`icmu m rmwqlw ai `m uluqicmqlzmelõj ai `ku emcrkujycìwleku `mu kriwmelkjiu mwlqcìqlemu `ku ckai`ku m`figwmleku fikcìqwleku | ai cialamu ukgwi `m gmui aiyj rijumclijqk ewãqlek ewimqltk wid`i~ltk | `õflek ij tãjey`k ekj `m tlam ekqlalmjm ekj `mu kqwmu aluelr`ljmuelijqãdlemu | ekj `ku g`k}yiu iurieãdleku ai` emcrk cmqicíqlek*
 
Mr`lemw `mu qiejk`kfãmu ai `m ljdkwcmelõj | `m ekcyjlemelõj ij `m uk`yelõj ai rwkg`icmu cmqicíqleku ijwi`melõj ekj `m tlam ekqlalmjm ekj `mu kqwmu aluelr`ljmu elijqãdlemu | ekj `ku g`k}yiu iurieãdleku ai` emcrkcmqicíqlek
1, KGOIQLTKU IAYEMQLTKU AI@ ÍWIM
 
Aickuqwmw idlemelm idlelijelm ekjqi~qym`lzmelõj wiuriqk | emrmelama ai qwmjudiwijelm m` mr`lemw i`ekjkelclijqk elijqãdlek ij `m uk`yelõj | mwfycijqmelõj ai rwkg`icmu rkw cialk ai` yuk d`i~lg`i ai `mu wif`mu| ckai`ku cmqicíqleku rmwm ekcrwijaiw `ku murieqku ekjeirqku | alcijulkjiu cmqicíqlemu ai` cyjakukelm` ey`qywm` | jmqywm`*
 
Ewimw ckai`ku cmqicíqleku ekj i` yuk ai qkaku `ku amqku alurkjlg`iu rmwm `m wiuk`yelõj ai rwkg`icmu ai `mtlam ekqlalmjm*
 
Tm`kwmw meqlqyaiu ai kwaij riwuitiwmjelm emrmelamaiu ai ljtiuqlfmelõj rmwm aiumwwk``mw i` fyuqk rkw `mCmqicíqlem | ekjqwlgylw m` aiumwwk``k ai` ijqkwjk ukelm` | jmqywm`*
9, KGOIQLTKU IAYEMQLTKU AI JKTIJK MÝK
 
Wiekjkeiw | mr`lemw `mu rwkrliamaiu ekjcyqmqltm mukelmqltm | aluqwlgyqltm `mu eymqwk kriwmelkjiu gíulemu | `mrkqijelmelõj rmwm `m ulcr`ldlemelõj ai rk`ljkclku m qwmtìu ai `m wiuk`yelõj ai rwkg`icmu*
 
Dmeqkwlzmw rk`ljkclku | aiumwwk``mw rwkayeqku jkqmg`iu rmwm aiqiwcljmw uyu wmãeiu m qwmtìu ai cmqiwlm`ekjewiqk rwkeiuku m`figwmleku k fwídleku*
 
Mr`lemw | aickuqwmw rwkeiuku m`figwmleku rkw cialk ai `m wiuk`yelõj ai ieymelkjiu ai rwlciw fwmak rmwmaiumwwk``mw yj wmzkjmclijqk `õflek cmqicíqlek*
 
Mr`lemw `mu kriwmelkjiu gíulemu `m wmalemelõj | `m rkqijelmelõj ij `m wiuk`yelõj ai rwkg`icmu ekj jÿciwkuijqiwku wmelkjm`iu i lwwmelkjm`iu rmwm aiumwwk``mw yj rijumclijqk ewãqlek | `õflek*
 
Wiuk`tiw rwkg`icmu ai íwimu ai rk`ãfkjku wify`mwiu i lwwify`mwiu ai uieqkwiu elwey`mwiu íwimu `mqiwm`iu | aitk`ÿcijiu ai rwlucmu rlwíclaiu | el`ljawku | mjm`lzmw uyu uk`yelkjiu rmwm rwkdyjalzmw | wi`melkjmwekjkelclijqku cmqicíqleku*
 
Mr`lemw i` qikwicm ai Rlqífkwmu ij `m wiuk`yelõj ai qwlíjfy`ku wieqíjfy`ku rmwm i` eí`ey`k ai riwãciqwku |íwimu*
 
 
Wiek`ieqmw wirwiuijqmw | mjm`lzmw amqku iuqmaãuqleku ij almfwmcmu ai qm``k | nkomu rmwm em`ey`mw `m cialmcialmjm ckam | wmjfk*
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mario Orlando Suárez Ibujés liked this
Eduardo Erazo Alban liked this
Adriana Samaniego liked this
Byron Andrade liked this
Juan Carlos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->