Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pensininkas 2011 m. liepa - rugpjūtis

Pensininkas 2011 m. liepa - rugpjūtis

Ratings: (0)|Views: 337 |Likes:
Published by pprancke
Turinys
Dėkui Jums, ištikimieji skaitytojai!
Niekad nevėlu prisiminti
Iš krikščioniškojo pasaulio
Sveikata - brangiausias turtas
Šis bei tas
Patarimai, patarimai, patarimai
Patarlės - išminties lobynas
Gero apetito!
Auginkime!
Skaitytojų kertelė
Linksmiau
http://javlb.org
Turinys
Dėkui Jums, ištikimieji skaitytojai!
Niekad nevėlu prisiminti
Iš krikščioniškojo pasaulio
Sveikata - brangiausias turtas
Šis bei tas
Patarimai, patarimai, patarimai
Patarlės - išminties lobynas
Gero apetito!
Auginkime!
Skaitytojų kertelė
Linksmiau
http://javlb.org

More info:

Published by: pprancke on Sep 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2011

pdf

text

original

 
PENSININKAS
2011
m.
liepa-rugpjCltis
 
PENSININKAS
LeidziaJAVLietuviuBendruomenesSocialiniureikalutarybaLithuanianHumanServicesCounciloftheUSA,INC2711West71stStreet,Chicago,Illinois60629Telefonas:773-476-2655RedaguojaDanuteBindokiene7155SouthHomanAve.,Chicago,IL60629El-pastas:dbindokas@netzero.netAdministruoja
DanguoleIlginyte
2711West7ptStreet,Chicago,IL60629Telefonas773-476-2655
Prenumeratametams:
Jungtinese
AmerikosValstijose-15(JAV)dol.Kanadojeirkituruzsienyje-25(JAV)dol.Atskironurneriokaina-1.50(JAV)dol.Prenumeratoscekiusrasytiadministracijosadresu.
Zumalas
yradvimenesinis
Turinys
D.k.
J.
v
iki...
k·..,3
e
U1
urns,Ish.1mIeJIsaitytojau.Niekadneveluprisiminti4I
v
kriksciiskoi1·7.1sC10nls
OjO
pasau10.Sveikata-brangiausiasturtas9Sisbeitas14
P
tari.tari.tari.17
anmai,
pa
anmai,
pa
anrnat.
Patarles-ismintieslobynas21Geroapetito!23Auginkime!26Skaitytojukertele28Linksmiau302011rn.liepa-rugpjutis
 
Dekui
Jums,
istikimieji
skaitytojai!
Skaitytojailaukia"Pensininko"(kaipjiepatysdaznuoselaiskeliuosepasisako)irkartaisnusiskundzia,kadzurnalasjuoslankatiksesiskartpermetus.Redaktorelabiausiailaukiatumaloniulaiskeliuku,kadgaletujaispasidalintisukitais"Skaitytojl!kerteleje".IStikrujuyralabaimalonubendrauti-norsnetiesiogiai-suskaitanciais
.Pensininka",
0
jl!yrakonekiekvienojeAmerikosvalstijoje,Kanadoje,Australijoje,Lietuvoje.Zurnaloskaitytojudekanepazistamosvietovestampasavos,oniekadnegirdetospavardes-pazistamomis,nesvisataimusvisusjungia
i
bendraseima.Kiekvienaslaiskelis,kiekvienanaujaaratnaujintaprenumerata,kiekvienaaukastiprinaredakcijosirleidejupasiryzimazurnalaleisti,tobulinti,padarytikuoidornesniirpatrauklesni.
Zinoma,
tobulinimuiribujuknera-jeiguskaitytojaipasisakytu,kadarnoretu"Pensininko"puslapiuoseskaityti,redakcijamielaijiemspasitarnautuGalkastvirtintu,kadvisgi"Pensininkas"neraypatingaisvarbuszurnalas,nesisleidziamastikkasdumenesius,medziagajamenerajautokiaaktuali,
0
skaitytojai-daugiausiavyresnioamziauszmones.Manome,kaiptikatvirksciai:kiekvienaslietuviskasperiodinisleidinysidedasavodali
j
rnusutautoskultiiroskraicioskrynia."Pensininkas"taippatjaunuejesnevienodesimtmeciokelia,tadreikiapadekotiJAVLBKrastovaldybai,kadryztasinenutrauktitolimesniulaidu.Prabegomaloniosiosvasarossventes-Jonines,AmerikosNepriklausomybessvente,LietuvosValstybesdiena,DariausirGireno,deja,nelairningo,skrydziosukaktis;daugeliouzmarstin-ikikitumetu+spejonuslinktiskaudiejivasarospradziosprisiminimai:tragiskieji1940-1941m.birzelioivykiai.Prasminga,kadirsiemetuzsieniolietuviai,kartusutevynejegyvenanciaistautieciais,iskilmingaiLiepos6-qjqgiedojoTautoshimna.Lietuvoshimnozodziaiirmelodijasujungeplaciaipovisaplanetaissisklaidziusiuslietuvius,sustiprindamatevynesmeileirtarpusaviorys],Siemervasaranegailestinga:karsciai,audros.Vyresniesiemstoksoronepastovumasypacsunkusirsveikataipavojingas.Toddlinkimevisiemspasisaugoti,nepervargti,betirneapsniisti!Tik,vartojantDievoduotasgaliasirtalentus,galimebiitivisaverciaiszmonemis.
0
mususkaitytojai-irapskritailietuviai-yratalentingi,darbstiis,sumaniisiroptimistiski.DekojameJums,"Pensininko"skaitytojaiuzparama,geruszodziusirprenumeratospratesirna,Pasilikiteirtoliaumususkaitytojuseimoje,
i
qitraukdamisavoartimuosius,draugus,pazistamus,
DanuteBindokiene
-3-

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->