Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Povijest Krscanske Literature

Povijest Krscanske Literature

Ratings:
(0)
|Views: 1,825|Likes:
Published by malamara

More info:

Published by: malamara on Sep 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 TOMISLAV J. ŠAGI-BUNI
Ć
 
POVIJESTKRŠ
Ć
ANSKE LITERATURE
Prvi svezak
PATROLOGIJAOD PO
Č
ETKA DO SV. IRENEJA
KRŠ
Ć
ANSKA SADAŠNJOSTZAGREB1976
 
 2
1.
 
POJAM I POVIJEST PATROLOGIJE
-
 
PATROLOGIJA
je pojam koji obuhva
ć
a: nauku o životu i književnoj djelatnosti starihcrkvenih pisaca (klasi
č
na antika), te istraživanje i izlaganje života i književnog radastarih crkvenih pisaca (pisaca koji su obra
ñ
ivali teološke teme, te razra
ñ
ivanje njihovau
č
enja).
-
 
Patristi
č
ka teologija je znanstveno prou
č
avanje i prikazivanje teologije starih pisaca, stim da se pojmovi „patrologija“ i „patristika“ mogu držati za sinonime.
-
 
Naziv „patrologija“ istozna
č
an je i s nazivima „povijest starocrkvene književnosti“(katoli
č
ki krugovi) i „povijest starokrš
ć
anske književnosti“ (protestantski krugovi).
-
 
„Povijest starokrš
ć
anske književnosti“ uklju
č
uje novozavjetne spise i spise heretika –katoli
č
ka znanost odijeljeno prou
č
ava NZ od ostalih starokrš
ć
anskih spisa.
-
 
Danas se gubi razlika izme
ñ
u ova dva naziva, budu
ć
i da se uvidjela važnostprou
č
avanja hereti
č
kih spisa.
-
 
„Apokrifi“ su spisi koji su pretendirali da budu ubrojeni u SP, njih prou
č
avaju ibiblijske znanosti i patrologija.
-
 
„Povijest dogmi“ je znanost koja se razvila iz patristi
č
ke teologija, prou
č
ava razvitakrazmišljanja i raspravljanja tijekom povijesti Crkve koji je doveo do definiranjaodre
ñ
enih dogmatskih formulacija.
-
 
„Povijest teologije“ je istraživanje razvitka teologije kao znanosti, znanstvenoprou
č
avanje života, književnog rada i nau
č
avanje teoloških pisaca tijekom crkvenepovijesti do danas (patrologija je dio povijesti teologije).
-
 
Naziv „patrologija“ prvi upotrijebio Johann Gerhard, koji je izdao djelo „Patrologija“1653.g., a za
č
etnik joj je „otac crkvene povijest“ Euzebije Cezarejski (333.g.), koji jeu svojoj „Crkvenoj povijesti“ iznio krš
ć
anske pisce, pravovjerne i heretike.
-
 
Kolijevka patrologije je Betlehem, a njezin otac sv. Jeronim, koji je 392. g. napisaodjelo „De viribus illustribus sive cathalogus de scriptoribus ecclesiasticis“ (opisaniživoti 135 pisaca, uklju
č
uju
ć
i židovske pisce Filona i Josipa Flavija, te Seneku).
-
 
Na Istoku je za patrologiju važno djelo u 9. st. napisao carigradski teolog Focije -„Myriobiblion“ (Bibliotheca), gdje je zabilježeno 280 poganskih i krš
ć
anskih pisaca.
 
 3
2.
 
POJAM I ZNA
Č
ENJE „CRKVENIH OTACA“
-
 
Nazivi „stari crkveni pisci“, „crkveni Oci“ ili „sveti Oci“ (odatle naziv patrologija)dolaze od obi
č
aja u antici da u
č
enik u
č
itelja naziva ocem: ve
ć
od prve polovice 2. st.ocem se naziva biskup, u 4. st. proširio se taj naziv i na druge u
č
itelje koji su bilipriznati kao autenti
č
ni reprezentanti crkvene tradicije (npr. sv. Jeronim), a dokaz zaispravnost nauke pomo
ć
u tekstova „Otaca“ upotrebljava se ve
ć
na op
ć
em saboru uEfezu (431. g.).
-
 
Č
etiri potrebna uvjeta da bi se netko mogao držati „crkvenim Ocem“: 1. Ortodoksnostnauke, 2. Svetost života, 3. Crkveno odobrenje (npr. citiranje na nekom koncilu), 4.Drevnost (tj. djelovanje u tom prvom razdoblju povijesti Crkve). Onaj kome nedostajeneki od uvjeta naziva se „crkvenim piscem“. „Crkveni nau
č
itelj“ je onaj koji nemasvojstvo „drevnosti“, ali uz ostale uvjete mora imati „eminens eruditio“ i „expressaEcclesiae declaratio“. Nakon što je Bonifacije VIII. nazvao Ambrozija, Jeronima,Augustina i Grgura Velikog „egregii doctores ecclesiae“ uobi
č
ajilo se njih
č
etvoricunazivati „velikim crkvenim Ocima“. Gr
č
ka Crkva ima tri „velika ekumenskanau
č
itelja“: Bazilije Veliki, Grgur Nazijanski (koji ima i po
č
asni naslov „teolog“) iIvan Zlatousti – Rimska Crkva je k njima pridružila i sv. Atanazija, pa se na Zapadubroje
č
etiri isto
č
na „velika crkvena Oca“.
-
 
Zapad broji i
č
etiri Oca koji su dobili naslov „crkvenog nau
č
itelja“: Hilarije, LeonVeliki, Petar Krizolog i Izidor Seviljski – oni s e
č
esto nazivaju „malim crkvenimOcima“. Od isto
č
nih Otaca naziv „crkvenog nau
č
itelja“ na Zapadu su dobili EfremSirski,
Ć
iril Jeruzalemski,
Ć
iril Aleksandrijski i Ivan Damaš
č
anski (isto
č
ni „malicrkveni Oci“).
-
 
Oci koji su umrli mu
č
eni
č
kom smr
ć
u nemaju naziv „nau
č
itelja“, nego „mu
č
enika“ (što je viši „vijenac“).
-
 
Katoli
č
ka Crkva je proglasila „nau
č
iteljima“ i neke teologe koji nisu živjeli u „ota
č
kodoba“: sv. Toma Akvinski, sv. Bonaventura, Anselmo Kantorberijski, Franjo Saleški,Ivan od Križa, Antun Padovanski, te dvije „nau
č
iteljice“: sv. Katarina Sijenska i sv.Terezija Velika (Avilska).
-
 
Doktrinalni autoritet crkvenih Otaca u Crkvi je vrlo velik – on se ne temelji na njihovuliterarnom zna
č
enju, nego na vjeri Crkve da je i Predaja, zajedno sa SP, izvor crkvenevjere. Kad se sveti Oci uzimaju kao autoritet u teologiji i propovijedanju, oni se nepromatraju toliko kao umnici i snažni mislioci, nego prvenstveno kao svjedocitradicije (
testes traditionis
) – njihov specifi
č
an autoritet u Crkvi je u tome
koliko suoni svjedoci crkvene vjere u njihovo vrijeme, kao izraza svete Predaje
. Njihovautoritet se ipak ne može poistovjetiti s autoritetom Svetog Pisma.
-
 
Nijedan crkveni Otac nije nezabludiv, osim ako je rije
č
o papi kada govori
excathedra
, no ni taj govor nije istovrijedan s govorom SP.
-
 
Izuzetnu vrijednost imaju tekstovi Otaca koje je usvojio neki op
ć
i sabor (takav tekstmože se, kao definitivna doktrinalna odluka sabora, držati nezabludivim), ali tosvojstvo tekst nema od autoriteta odre
ñ
enog Oca, nego od op
ć
eg sabora kao najvišegdoktrinalnog autoriteta Crkve.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sanja Radun liked this
Ludi Konj liked this
iterze liked this
Ivana Balaban Tanacković liked this
Valentina Volf liked this
Zec Mrkva liked this
danijelisimus liked this
Ivana Markić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->