Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Urdu Eng Hindi Dictionary

Urdu Eng Hindi Dictionary

Ratings: (0)|Views: 1,146 |Likes:
Published by WisdomRider

More info:

Published by: WisdomRider on Sep 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
A
Print it!
 
a: eyka few: chañda good many: bahot sey/kula little: zara saa lot: bahot sa/kaafi/KHaasaha number of: baaz/ka'ia quarter less than: paunaa quarter more than: sawaaback:
adv.
piichhey koabandon:
v.t.
baaz aana/chhoRna/Daal deyna/KHaak Daalna/tark karnaabandon:
n.
bey par wahi(f.)/laa ubaali pan(m.)/wajd(m.)abandoned:
a.
matruuk/ujaaR/wiiraanabandoning:
n.
qata^ e ta^alluqabandonment:
n.
bey wafaa'i/dast bar daari/tyaagabase:
v.t.
bey îzzat karna/hattak karna/tauhiin karna/utaarna/zaliil karnaabasement:
n.
bey îzzat/hattak/KHwaari/tauhiin/tazliil/zillatabash:
v.t.
bad Hawaas karna/SHarmiñda karnaabashed:
a.
KHajil/paSHeymaan/SHarm saarabashment:
n.
jheyñp/KHwaari/paSHeymaani(f.)/SHarmiñdagi(f.)/zillat(f.)abatable:
a.
qaabil e taKHfiifabate:
v.t.
ghaTaana/kam karna/KHazaf karna/taKHfiif karna
 
 abate:
v.i.
ghaTna/kam hona/KHazaf hona/taKHfiif honaabatement:
n.
ghaTaa'o/ghaaTa/kami/kaTautiabattoir:
n.
kameylah/mazbaH/zabaH KHaanahabbey:
n.
KHaan qaahabbreviate:
v.t.
KHulaasah karna/muKHtasar karnaabbreviated:
a.
muKHaffafabbreviation:
n.
eKHteyaar/muKHaffaf/taqsiirabdicate:
v.t.
chhoR deyna/chhoRna/tark karna/tyaag deynaabdication:
n.
dast bar daari/subuk doSHiabdomen:
n.
batan/jauf/kokh/peyT/SHikamabdominal:
a.
batni/SHikmiabduct:
v.t.
aGHwa karna/bhagaanaabduction:
n.
aGHwaaberrant:
a.
gum raah/kaj rauaberration:
n.
dimaaGHi KHalal/gum raahi/inHeraaf/kaj rawiabet:
v.t.
taeHriis/tarGHiibabetment:
n.
dast giiri/e^aanat/madad/madad gaariabettor:
n.
Hemaayati/mo^aawin e jurmabhor:
v.t.
ghiñnaana/karaahat karna/nafrat karnaabhorrence:
n.
chiRh/ghin/karaahat/karaahiyat/nafratabhorrent:
a.
ghinaa'ona/Haqaarati/mutañnaffarabide:
v.i.
Deyra/qayaam/rahina/sukuunat/Thaernaabiding:
a.
deyr paa/mustaqil/paa'ey daarability:
n.
aehliyat/Haesiyat/leyaaqat/majaal/maqduur/qaabliyat/qudrat/salaaHat/taaqatabject:
a.
adna/buri/kamiinah/KHwaar/faro maayah/niich/nikammi/past/raziil/zaliil/zillat aameyzabjectness:
n.
dinaayat/kamiingi/zillat
 
 abjure:
v.t.
alfaaz waapas leyna/iñHeraaf karna/iñkar karnaablaze:
a.
jalta hu'a/roSHan/SHo^lah zanable:
a.
aehl/chust/laa'eq/musta^id/paRha likha/qaabil/qawi/tawaanaably:
adv.
qaabliyat seyabloom:
a/adv.
joban par/pur bahaar/SHaad aabablution:
n.
dhulaa'i/tahaarat/wuzuabnegate:
n.
dast bar daari(f.)/iñkaar(m.)/nafs kuSHi(f.)/tardiid(f.)abnegation:
n.
iñkaarabnormal:
a.
GHaer ma^muuli/KHelaaf e ma^muul/maqaam/mustasna/SHaazabnormality:
n.
ma^muul sey inHeraafaboard:
adv.
paehlu ba paehluabode:
n.
baet/daar/guzaarah/mañzil/maskan/Thikaanaabolish:
v.t.
baatil karna/mauquuf karna/mañsuuKH karna/rad karnaabolition:
n.
mañsuuKHi/mauquufi/tañsiiKHabominable:
a.
ghinaa'ona/Haqiir/kariih/la^nati/makruuh/paapi/qabiiHabominate:
v.t.
ghinaana/karaahat karna/nafrat karnaaborigine:
n.
deysi baaSHindah/paraachinabort:
v.i.
asqaat karna/Hamal girana/peyT girnaabortion:
n.
asqaat e Hamalabortive:
a.
ibtidaa'i/naa qis/naa kaaraah/qabl az waqtabound:
v.i.
baa afraat hona/kasrat sey honaabounding:
a.
nihaayatabout:
 prep.
âdad/añdaazan/baarah/baarey/dar/jagah/kam o beySH/muta^alliq/qariib qariib/taqriiban(bring)about: baa^is/ruu numa/sabab/wujuud

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sivsyadav liked this
talkkg liked this
Sunilkumar Dubey liked this