Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Conquista y Rebelión Taína

Conquista y Rebelión Taína

Ratings:
(0)
|Views: 5,678|Likes:
Autor: Moscoso, Francisco
Autor: Moscoso, Francisco

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Yaritza Fontanez, Educadora on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

 
/
Ao Kneqzh{ro J{|oÿnao x ao Ivoe Vjfjahûebj an{ Roíen{
?
/
Cvoekh{kn Mn{kn{n
/
 
?
Je{oxn |zfahkobn nvhiheoamjerj je ao vjsh{ro
\je{omhjern Kvírhkn
Oÿn PHH! E÷m% 36cjf%.ofvha ?808! ||% 6-?3% Vjsh{obn x jbhrobn |nv ja ozrnv! 6<-0-6<??% Cnrn |nvroboKnajkkhûe [mhr`{nehoe He{rhrzrhne%
 
Vjfjahûe Roíeo \ïiheo 6
 @ox aown{! `ox komhen bj ao mzjvrj! @ox bovbn{! ovkn{! cajk`o{ x mokoeo{! @ox `jvhbo mnvroa! `ox ina|j czjvrj! @ox |ovo rnbn moa kvzjaj{ ioeo{!%%%
Jajiío SH
! Kneqzh{ro bj Fnvhqzèe
X oa hizoa qzj je rnbo{ |ovrj{ bnebj aajiovne!en shjvne je an{ hebhn{ {hen mï{ qzj j{kaosn{kzxo mh{hûe jvo jevhqzjkjvan{% [j shjvne nfahiobn{jernekj{ o {n{rjejv mï{ bj ze o{oarn knervo ja soanv x ao hebhieokhûe bjmo{hobn ajiírhmn{ bj an{ hebíijeo{%\jvn kne mï{ cvjkzjekho kjajfvovne ao shkrnvhoqzj jaan{ bjfíoe o ao {z|jvhnvhbob bj {z{ ovmo{! o{z coeorh{mn x o {z knbhkho bj{jecvjeobo roernknmn o ao hienvoekho bj {z{ jejmhin{
%Vomûe Jmjrjvhn Fjroekj{
6
 
Roíen{ x j{|oÿnaj{
O knmhjewn{ bja oÿn ?:?? ja |zjfan hebíijeo bj \zjvrn Vhkn {j vjfjaû je knervo bj aobnmheokhûe knanehoa j{|oÿnao% Ao izjvvo bj Fnvhqzèe! enmfvj roíen bj ao h{ao oerhaaoeo!bzvovío sovhn{ oÿn{% An{ roíen{! knmn `hkhjvne roern{ nrvn{ |zjfan{ ozrûkrnen{ bjOmèvhko! n|z{hjvne zeo vj{h{rjekho `jvnhko o an{ knanehwobnvj{ jzvn|jn{% Soanvomn{ j{j`jvní{mn |nv ao bjkh{hûe x soajerío bj ezj{rvn{ oerj|o{obn{! rnmoebn je kzjero qzj {jjecvjerovne o ao kneqzh{ro jprvoegjvo je knebhkhnej{ jprvjmobomjerj bj{hizoaj{%
6
Khrobn bj
Aj{
 
Bjzp Hebhje{% J|h{nbj bj ao
 
kneqzçrj bz Fnvheqzje
%
Rnzanz{j
7
Rx|
%
Fneeoa jr Ihfvnk!?0:;% Zeo rvobzkkhûe bj
An{ bn{ hebhn{% J|h{nbhn bj ao kneqzh{ro bj Fnvheqzje
4
o kovin bj Gn{jmhahn
Inewïajw czj |zfahkobo je ?880 |nv ja Kneivj{n
Eokhneoa @n{rn{hoen%
 
Vjfjahûe Roíeo \ïiheo ;
Ao bj{sjerogo bj an{ roíen{! kne ovmo{ |vhmhrhso{ cvjerj o an{ j{|oÿnaj{ kne ovmo{ bjczjin! |nv jgjm|an! bvomorhwo ao {hrzokhûe oerjbhk`o% Gzoe bj Ko{rjaaoen{! ozrnv bja|njmo è|hkn bj ao kneqzh{ro
Jajiío{ bj Sovnej{ Haz{rvj{ bj Hebho{
(?:08 o{í an|orjerhwû je zen bj {z{ sjv{n{7
;
 
 Oa |oan so sjekhjebn ezj{rvn `hjvvn! O ao{ mokoeo{ bzvo{ ja kzk`haan%%%%
Ozeqzj o ao |n{rvj an{ kneqzh{robnvj{ j{|oÿnaj{ okofovne hm|nehèebn{j! ao‑|okhchkokhûe” x ao jp|anrokhûe bj ao{ Oerhaao{ kneaajsû ja ijenkhbhn knervo ja |zjfanofnvhije% An{ roíen{ en czjvne sjekhbn{7 czjvne jprjvmheobn{% \ovo qzhrovaj{ ao |orvho!|vhmjvn rzshjvne qzj qzhrovaj{ ao shbo% X oerj{ bj qzj j{o coroahbob {nfvjshehjvo an{hebhn{ o{j{rovne ina|j{ bzvn{ oa knanehoah{mn bj oqzjaao è|nko%\jvn oerj{ bj jp|nejv oaizen{ `jk`n{ bj ao ivoe vjfjahûe x bj ao vj{h{rjekho bj an{roíen{ kneshjej j{rofajkjv {z knerjprn `h{rûvhkn% Ao bjkobjekho bja cjzboah{mn x an{hehkhn{ bja ko|hroah{mn je Jzvn|o! bj zeo |ovrj! x ja bj{ovvnaan bj an{ kokhkowin{ je ao{Oerhaao{ Moxnvj{! bj nrvo |ovrj! {hvsj bj movkn `h{rûvhkn ijejvoa o ao kneqzh{ro xknanehwokhûe j{|oÿnao bj \zjvrn Vhkn je ja {hian bhjkh{èh{%
2
[nfvj rnbn ao{ Oerhaao{Moxnvj{! j{ bjkhv! ao h{ao bj @ohrí x Vj|÷fahko Bnmhehkoeo! \zjvrn Vhkn! Kzfo x Gomohko!|nv j{|okhn bj ze kzovrn bj {hian czjvne ja cnkn |vhekh|oa bj ao knanehwokhûe j{|oÿnao bjOmèvhko% En{ vjcjvhmn{ oa |jvínbn qzj so bj{bj ja ‑bj{kzfvhmhjern” knanmfhen je ?286`o{ro qzj knmjewû ao kneqzh{ro bj Mèphkn je ?:?8% Je ?:<0! ja \zjvrn Vhkn n Fnvhqzèekokhkoa x bja J{robn jmfvhneovhn czj hesobhbn |nv ao J{|oÿo cjzboa-mjvkoerha x bjaJ{robn of{nazrh{ro%
;
 
Jajiío o ao Mzjvrj bj Gzoe \nekj bj Ajûe
%
Bnebj {j kzjero ao kneqzh{ro bj Fnvhqzèe!
Jajiío SH%
[oeGzoe7 He{rhrzrn bj Kzarzvo \zjvrnvvhqzjÿo! ?80<! ||% ;<-;?%
2
Okjvko bj an{ hehkhn{ bja ko|hroah{mn! o moejvo bj hervnbzkkhûe sèo{j Azh{ Shroaj!
J{|oÿo oerj{ xbj{|zè{ bj ao kneqzh{ro bj Omèvhko
! ||% ?-63 je Síroaj! Foi÷ bj Ovmo{! jr oa!
Cjzboah{mn! Ko|hroah{mn! [zfbj{ovvnaan
! Hfoizè7 Zehsjv{hbob bja Rnahmo! Knanmfho! ?89?% [nfvj ja bj{ovvnaan bj an{ kokhkowin{roíen{ kne{÷arj{j! Cvoekh{kn Mn{kn{n!
Rvhfz x Kao{j je ja Kovhfj Oerhizn
! [oe \jbvn bj Moknví{!Vj|÷fahko Bnmhehkoeo7 Zehsjv{hbob Kjervoa bja J{rj! ?803%Kjmí je kzovwn oervn|nmnvcnvjoahwobn je ao jro|o bj kokhkowin
Knajkkhûe Mz{jn bj @h{rnvho!Oervn|naniío x OvrjZehsjv{hbob bj \zjvrn Vhkn

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
angelicafeliz liked this
Isabel Castillo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Orlando Rodriguez added this note
Fantastico!!! Muy instructivo!!!!!
Yaritza Fontanez, Educadora added this note
El artículo tiene derecho de autor. El autor es un historiador y catedrático. Hay que respetar los trabajos de estas personas. Claro debes de estudiar el artículo y llevarlo a tu tarea en tus propias palabras y evitar el parafraseo que igual es una forma de plagio. Aun así, aunque lo menciones en tus propias palabras debes de citar pues la idea no es tuya. Bueno, suerte.
Kanako_Urashima added this note
Ok... gracias por la respuesta.
Yaritza Fontanez, Educadora added this note
porque es sólo para leer.
Kanako_Urashima added this note
traté de descargar este texto y no pude, no entiendo por qué :S
Orlando Rodriguez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->