Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
disparitia romaniei...

disparitia romaniei...

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:
Published by icar1997

More info:

Published by: icar1997 on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

 
DISPARIŢIA ROMÂNIEI...???!!!
...De „Ziua Europei” (în loc de
ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI
,
plătită cu sângele a zeci de mii de dorobanţi şi călăraşi şi roşiori români, în„Războiul nostru pentru Neatârnare”, 1877-1878
!!!), oamenii se bat, în plin Bucureşti, pentru trei sarmale - şi plâng, când nu ajung la cele...trei sarmale, „donate” de PrimăriaCapitalei – iar, când n-au mai fost sarmale, şi-a rămas doar...”varza fără de sarmale”, aizbucnit... „război civil” pe... varză! – ...de fapt, un fel de mârâială şi învârtejire generalăa zdrenţelor, de parcă se băteau câinii vagabonzi/”comunitari”......Femei şi copii mor de foame, dimpreună, în colibele/blocuri ale „Capitalei” României -...în indiferenţa „suverană” a vecinilor (cât despre politicieni, ei se amuză, pe seamaacestei situaţii demne de statul african Ciad – ...că tot îi purtăm steagul, din pricina prostiei de la casa popii Tökes, din 1989! – ...se amuză, pentru că, iată, în felul acesta„bantustanesc” au mai... „
ieşit din sistem
” nişte...”nedoriţi” - ...
decât ca votanţi
!) -...vecini insensibili, care...
ÎNCĂ
n-au murit de foame!...Cadavrele (din Bucureşti) ale celor asasinaţi de inaniţie şi de trădarea conducătorilor României au fost descoperite abia la
DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE LA DECES
...fireşte,într-o stare de descompunere...foarte avansat-„puţitoare”...!!!...În spitale, miroase a pustiu şi a mucegai: medicii şi asistentele se răresc, medicamenteledispar complet, banii de medicamente, cel puţin pentru bătrânii pensionari, nu sunt
DELOC
!!! Zeci de mii, sute de mii de oameni bolnavi de cancer, SIDA, diabet, inimăetc. etc. – 
SUNT CONDAMNAŢI LA MOARTE
, prin „dispariţia” medicamentelor  pentru tratarea, sau ameliorarea, sau „stabilizarea” bolii lor!!!Pentru că, evident, aceşti bolnavi n-au bani să se ducă la Viena, să se trateze, precum beşniţele politico-mafioto-banditeşti, din „fruntea” (stigmatizată!) a României!...Trei mii de şcoli au fost, deja, „
comasate
” – adică,
DESFIINŢATE
! Bate, la poartaRomâniei, din nou, analfabetismul începutului de veac XX......Spitalele, la fel, desfiinţate „pe capete” (dacă managerii n-au...”
capete portocalii
”!!!) – ...deci, curând foarte, în România se va dezvolta („în draci”!)...”
ŞAMANISMUL
”!!!...Ne mor, zilnic, tineri în războaiele altora (ale Zarafilor Lumii! – războaie în care doar România a mai rămas, de parcă
EA
ar avea vreun interes ori folos, iar nu escrocii din
NATO/SUA/ISRAEL
!) - ...tineri ne-vinovaţi decât că-s orbi, hipnotizaţi de CobreleLumii... deci, fără minte...!!!...”
 Privatizările
”, adică
TRĂDAREA, JAFUL ORGANIZAT ŞI ASASINAREAROMÂNIEI INTEGRALE
, continuă (de 21 de ani!), în ritm de marş funebru-infernal -îmbogăţind sute de politicieni români...de toate culorile şi, totuşi, în materie de hoţii,
DECOLORAŢI COMPLET
!!! – şi care, apoi, îşi borăsc trădarea către Zarafii Lumii,cu care împart, în raport de 1 la 1000, ce-au fost lăsaţi şi îndemnaţi şi ajutaţi, de cătreAspidele Terrei, să jefuiască şi să sufoce şi să prăpădească
DEPLIN
: pământ, subpământ,minţi, suflete, valori de Duh Dumnezeiesc...poate şi Cer, prin prostituţia „morală” şiateismul golănesco-imbecil, care bântuie, azi, mai rău decât în comunism!Elevii de la Liceul de Arte Plastice „
 Nicolae Toniţa
”, din Bucureşti (cel mai strălucit şiimportant liceu, de acest profil, din ţară!),
sunt siliţi să intre în PDL, CU CARNET DEPEDELIŞTI!!! - ...ADICĂ SĂ SE PROSTITUEZE (...şi să prostitueze însăşi
1
 
noţiunea de Artă!), în cel mai jalnic mod, dacă vor să-şi vândă vreo pânză
...sau să-şiorganizeze vreo expoziţie:
NUMAI ÎN SEDIUL PDL-BUCUREŞTI
!!!...
UNDE ESTE JUSTIŢIA, CA SĂ SE AUTOSESIZEZE, PENTRU ÎNCĂLCAREAFLAGRANTĂ, UNEI LEGI PE CARE A CLOCIT-O ÎNSUŞI LIMBRICUL DEFUNERIU, ŞI ŞI-A ASUMAT-O ÎNSUŞI BOCUL VALAHILOR???!!!
Vezi să nuexiste, azi, Justiţie independentă politic (cu câteva excepţii...excepţionale, pe care PDL-ulle persecută şi cărora le doreşte, „cordial”, moartea!)!!!...Aşa că, anunţurile de azi, 10 mai (când ar fi trebuit să fie
Ziua MonarhieiRomâneşti
...), conform cărora bandiţii de la FMI, care conlucrează exemplar, mână-nmână, cu...bandiţii noştri, din toate partidele (PDL, PSD, PNL etc.) - preconizează, pentru perioada 2010- 2013, măsuri draconice:a- sectorul sanitar va fi „binecuvântat” cu încă o plagă: reducerea subvenţiilor de stat cu10%..., b-...la CFR, 1.000 de km nu vor mai fi întreţinuţi de stat,
DE NIMENI
(vom merge,curând, de la Flămânzi/Botoşani, şi până la Bucureşti, pe jos, ca Badea Cârţan, sau cucăruţele...
pe care nu le mai avem
, precum Ilie Moromete, la 1936,
avea
!)...,c-...la Metrou, se vor tăia subvenţiile pentru întreţinere/”mentenanţă”, pe vreo 50 de km...- ...şi încă, probabil, sute de alte catastrofe, devenite...”cancan” cotidian, pentru românulanesteziat la Duh... – de exemplu:d-reducerea PIB-ului României, cu 0,8 %e-privatizarea (adică, înstrăinarea, poate chiar distrugerea, cinică şi premeditată!) a
TAROM
;f-Guvernul a convenit cu FMI eliminarea subvenţiei la încălzire, facturile pot creşte cu până la 60%;g-FMI cere directori străini în companiile de stat – etc. etc. etc. -...
nu ne mai miră deloc (ba, ne aşteptăm la MULT MAI RĂU!!!), cândavem, în faţă, un cadavru în plină putrefacţie, numit...România!
...În faţa atacurilor repetate sistematic, ale zarafilor de la FMI, prin pitt-bull-ul „cu gaură”românească (în suflet şi-n pantof!), Jeffrey Franks – şi în faţa trădărilor tot mai cinice şimai plictisite ale aşa-zişilor noştri „politicieni”, de fapt, slugoi nemernici şi preaplecaţi aiAsasinilor noştri, Zarafii Europeni şi Mondiali - ne punem, cu toată seriozitatea, tot maigrav, întrebarea:
se pregăteşte („
se pune de
”), oare, doamnelor şi doamnelor, DISPARIŢIA (fizică şi de Duh) a ROMÂNIEI?!
 
Dacă da, şi noi nu putem face nimic, pentru că ne-aţi legat minţile,
prin MAGIENEAGRĂ
(pentru că, în mod normal, de mult trebuia să izbucnească Sfânta Furie aPoporului, care să le zdrobească, cu pietre, capetele acestor şerpi şi năpârci!), măcar anunţaţi-ne din vreme...măcar lăsaţi-ne un ultim drept: acela de a muri creştineşte, cumâinile pe piept, în cruce, şi culcaţi în copârşeu, iar nu azvârliţi, de-un picior, precum„câinii comunitari”, la râpă...!!!...Vă iertăm pentru miile de „tălmăceni”, „tinei”, „boureni”, „blăgeni” şi „videni”, carene fură şi ne strâng de gât, „
 ziua, în amiaza mare
”!... – vă iertăm şi pentru
EBELE
2
 
trimise la Zarafii Mondiali (cu salarii astronomice,
DIN P.I.B.-ul ROMÂNIEI
!!!), sau pentru Anastasele-Mincinoasele (şi Tragic-Hoaţele de pensii şi, deci,
DE VIEŢIOMENEŞTI
!!!) , duse la coaforii autohtoni, cu câte
ŞASE
 bodigarzi... vă iertăm pentrumiile de hidre şi gorgone, monstruos de lacome şi...”înţelepte”, tip „plăcinţele”...- şi văiertăm pentru toate miile de „eleneudre” („
 Belles-de-Jours
”...), pe care le întreţineţi cumiliardele din
COLIVA
noastră...
şi care cheltuiesc, numai ca să se-ncalţe, pensia unui judeţ întreg
!!! – ...dar vă blestemăm ca hoitul vostru să nu putrezească şi sufletul vostrusă ardă în fundul-fundului iadului, mai jos decât chiar...
TALPA
! – dacă nu ne îngăduiţisă ne prezentăm cuviincios, măcar o dată în viaţă, în faţa Lui Hristos-MântuitorulLumii!!!...Cioclilor blestemaţi, aveţi, măcar, curajul (când le vorbiţi) de a vă uita la cadavrele vii, pe care le aveţi, încă, în faţă,
şi vestiţi-le, sub absolut ce formă vreţi, Apocalipsa!
...Măcar o dată în viaţa voastră de
PARAZIŢI LETALI
(cărora n-am ştiut, la vreme, săle strivim capetele, cu toată vlaga, între degetele noastre muncite de pământ şi arse desoarele cerului) - spuneţi,
SPUNEŢI
!!! -...chiar şi cu hăhăieli şi cu gura dusă la urechi!!! – 
ADEVĂRUL ÎN FAŢĂ
!!!...Nemernicilor...România asta, mai bogată decât o planetă întreagă, mai sfântă decâtorice parte a Terrei şi a Cosmosului/Creaţiei Orânduite al/a Lui Dumnezeu - ne va primi,sperăm, hoiturile...deşi am trădat-o, nestârpindu-i, fără nicio milă, pe călăii ei – ...dar nuştim dacă Dumnezeu, la Judeţul Cel de Spaimă şi Ultim, ne va ierta, pentru că ne-a datSfânta Noimă/ROST şi Misiune, în lume, fiecăruia în parte şi poporului, întrudeplinătatea lui... - iar noi l-am lepădat de la noi, pe Cel Ce S-a Răstignit pentruMântuirea noastră... - Mântuire dement refuzată, de ticăloşia noastră atât de puţincredincioasă şi laşă!...
Din păcate şi spre exasperarea noastră, inclusiv înalţi ierahi ai B.O.R., L-au trădatpe Mântuitorul-Hristos!!!
...Pentru cei care (fraţi şi surori dintre noi), totuşi, mai au vlagă să spere - facem,cunoscută o deosebit de importantă
PROCLAMAŢIE
, ca fişă a bolii Duhului nostru - şivestindu-ne despre înfiinţarea
 
MIREM - Mişcarea Ortodoxă de Reînviere Monahală
:
 PROCLAMATIE 
a monahilor ortodocsi români,cãtre binecredinciosul popor ortodox român,Sfîntului Sinod si întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni Ai nostri Arhipãstori si preaiubiti frati întru Hristos,Semnatarii, pãrinti ai mãnãstirilor din România, stareti, ieromonahi, monahi si monahii,ridicã glas de chemare la unitate si mãrturisire cãtre toatã suflarea ce-si mãrturisesteortodox crezul si vietuirea. Cu totii mostenim rînduiala - încredintati fiind de Sfintii Pãrinti - ca orice hotãrîre în Biserica Ortodoxã sã se facã canonic, unanim si conform
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->