Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnica Si Arta Fotografica

Tehnica Si Arta Fotografica

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Pascal Cătălin

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Pascal Cătălin on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 
CURSURI UNIVERSITARE 200
7
- 200
8
 
CURSUL:TEHNIC 
 Ă 
 
 Ş 
 I ART 
 Ă 
FOTOGRAFIC 
 Ă 
 
Cadru didactic asociatLucian TUDOSE
si Gabriela SANDU
 
 
 
TEHNIC
Ă
 
Ş
I ART
Ă
FOTO 
2
STRUCTURA CURSULUI
1. FOTOGRAFIA – limbaj pictural.Domeniul fotografiei
ş
i caracteristicile ei.2. APARATUL FOTOGRAFIC. CARACTERISTICI.3. MATERIALE FOTOGRAFICE. Formarea imaginii fotografice.4. TEHNICA FOTOGRAFIERII. Punctul de sta
ţ
ie
ş
i rolul lui în plasticaimaginii.5. LUMINA ÎN FOTOGRAFIERE. Propriet
ăţ
ile
ş
i func
ţ
iile luminii.6. GENURI DE FOTOGRAFII.7. ESTETICA IMAGINII FOTOGRAFICE.8. FOTOGRAFIA DIGITAL
Ă
.
 
 
TEHNIC
Ă
 
Ş
I ART
Ă
FOTO 
3
În multe facult
ăţ
i din universit
ăţ
ile europene disciplina “FOTOGRAFIE”î
ş
i g
ă
se
ş
te un loc binemeritat. Apare ca fireasc
ă
o întrebare: La ce este bunstudiul fotografiei la nivel universitar? Întrebarea se pune cu atât mai mult cu câtîn România exist
ă
doar câteva forme de preg
ă
tire universitar 
ă
, prin studiul par 
ţ
ial al fotografiei în sec
ţ
iile de imagine de la unele institu
ţ
ii de înv
ăţă
mântsuperior.O prim
ă
încercare de r 
ă
spuns ar putea s
ă
ni se par 
ă
pueril
ă
:într-o anumit
ă
etap
ă
a vie
ţ
ii – în preajma vârstei de 18-23 ani – unul dintrelucrurile cele mai în
ţ
elepte pe care le putem face este înv
ăţă
tura, deoarece personalitatea este într-o continu
ă
 
ş
i intens
ă
transformare
ş
i este avid
ă
deinforma
ţ
ii noi. Se poate afirma cu certitudine c
ă
acumul
ă
rile din tinere
ţ
e ne vor hr 
ă
ni aproape toat
ă
via
ţ
a.O a doua încercare de r 
ă
spuns ar fi c
ă
no
ţ
iunile de tehnic
ă
, estetic
ă
 
ş
iistoria fotografiei, însu
ş
ite prin înv
ăţ
are, sunt extrem de folositoare în actulcrea
ţ
iei propriu-zise. Absen
ţ
a unui sistem universitar organizat, a împinsfotografia într-o zon
ă
periferic
ă
a ierarhiei artelor vizuale.Sub asaltul permanent al imaginilor, apare nevoia studiului teoretic elevat pentru a ridica fotografia peste
ş
tacheta din ce în ce mai sus ridicat
ă
. V
ă
propuns
ă
ne asum
ă
m împreun
ă
acest efort.Exist
ă
o multitudine de c
ă
i de abordare a fotografiei, cu op
ţ
iuni variate înceea ce prive
ş
te stilurile, genurile
ş
i tehnicile de la instantaneul cotidian lafotografia de la reportajul autonom la colajul regizat, de la fotografia publicitar 
ă
.Fotografia nu mai tr 
ă
ie
ş
te autonom, apelând tot mai des la extensia sau laconjugarea limbajului
ş
i expresiilor fotografice cu noile medii uzuale: TV,video, computer etc.Imaginile sunt compuse pe cale optic
ă
 
ş
i electronic
ă
din unit
ăţ
i spa
ţ
ialedelimitate.Singurul criteriu valabil r 
ă
mâne exigen
ţ
a abord
ă
rii, în cuno
ş
tin
ţă
decauz
ă
, a acestor variet
ăţ
i de imagini, prin descifrarea limbajului specific alfotografiei ca ramur 
ă
distinct
ă
a artelor plastice.Interpretarea oric
ă
rei imagini fotografice depinde atât de inten
ţ
ia celuicare o prive
ş
te, cât
ş
i de inten
ţ
ia realizatorului. Având în vedere nivelurilediferite de în
ţ
elegere, coinciden
ţ
a lor nu presupune îns
ă
anularea relativului pentru c
ă
subiectivitatea este prezent
ă
ă
ă
a avea preten
ţ
ia universal-valabilului.“FOTOGRAFIA este un puternic mijloc de expresie. Bine folosit
ă
, eadevine o mare for 
ţă
de binefacere
ş
i în
ţ
elegere; folosit
ă
gre
ş
it, ea poate stârnimulte incendii periculoase”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->