Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
P. 1
Fraturas do Antebraço - Resumo Ortopedia Medicina

Fraturas do Antebraço - Resumo Ortopedia Medicina

Ratings:
(0)
|Views: 6,765|Likes:

More info:

Published by: Milton Junior Neckel on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
Nojxkm Lp- Mcdgcj KPXKVCHOA Nchodoma .IAE
1
Ipaxspat hk Amxc`paåk
K ncn`pk tsvcpokp xcn dknk ismåäk vpkvkpdokmap æ näk nk`ojohahc tsiodocmxc vapapcajo|ap tsat vpomdovaot ismåóct< vpccmtäk* xaxk c vpkxcåäk- K dkmlsmxk hc apxodsjaåóct asrojoamkt nkyoncmxkt hc vpkmk.tsvomaåäk* dapadxcpîtxodk hk amxc`paåk-Mat ipaxspat hk amxc`paåk ctta amaxknoa xkpma.tc ajxcpaha* mcdcttoxamhk hc xpaxancmxk*k qsaj xcn dknk k`lcxoyk<
Pctxaspap k dknvponcmxk ôttck c hc vapxct nkjct7
K`xcp k ajombancmxk mkpnaj* dkppoeomhk kt hctyokt pkxadokmaot c namxcmhk kctvaåk omxcpôttck7
K`xcp sna ioraåäk ctxáycj* vktto`ojoxamhk sna pca`ojoxaåäk vpcdkdc-At ipaxspat hkt kttkt hk amxc`paåk avpctcmxan vcdsjoapohahct amaxønodat cn pcjaåäkakt hcnaot kttkt jkmekt* vkot at ikpåat nstdsjapct axsamxct ma pceoäk ia|cn dkn qschoiodojncmxc tc dkmtoea sna pchsåäk omdpscmxa taxotiaxôpoa c tsa namsxcmåäk hspamxc kxpaxancmxk7 Ottk xkpma a epamhc naokpoa hcttat ipaxspat mk ahsjxk omhodaåäk hc xpaxancmxkdopüpeodk-
Amaxknoa
K páhok* ak dkmxpápok ha sjma* ï sn kttk dspyk* k qsc vktto`ojoxa qsc cjc eopc ak pchkp hasjma mkt nkyoncmxkt hc vpkmk.tsvomaåäk- Tcs xcpåk vpkronaj ï dojîmhpodk * xkpmamhk.tcxpoamesjap ma lsmåäk hk xcpåk vpkronaj dkn k xcpåk nïhok* c* vkp ion* adbaxahk cn tcs xcpåkhotxaj-A ctxa`ojohahc aroaj c xpamtycpta hk amxc`paåk ï haha vpomdovajncmxc vkp vapxct nkjct*iodamhk a ctxpsxspa ôttca cn tcesmhk vjamk- K páhok c a sjma täk smohkt vkp sna `amhaio`pkta* hcmknomaha ncn`pama omxcpôttca7 Ctxa kpoeoma.tc vpkronajncmxc mk páhok c omtcpc.tc hotxajncmxc ma sjma* tcmhk tsa vkpåäk dcmxpaj* naot ctvctta qsc k pctxamxc* cja ïpctvkmtáycj vkp 56# ha ctxa`ojohahc aroaj hk amxc`paåk- K dknvjcrk ha io`pkdapxojaecnxpoamesjap mk vsmbk xan`ïn ï pctvkmtáycj vkp ctta ctxa`ojohahc aroaj* vpcyomomhk a noepaåäkvpkronaj hk páhok avôt a ipaxspa ha tsa da`cåa-Crotxc sna epamhc omijsìmdoa nstdsjap mat hcikpnohahct hat ipaxspat- K páhok c a sjmasmcn.tc `atodancmxcvcja ncn`pama omxcpôttca c vkp xpìt nütdsjkt< tsvomahkp* vpkmahkppchkmhk c vpkmahkp qsahpahk-
Ncdamotnk
At ikpåat mcdcttápoat vapa qsc kdkppa sna ipaxspa hk amxc`paåk täk `cn naokpct qscvapa sna ipaxspa mk xcpåk hotxaj hk páhok-K vpomdovaj ncdamotnk hcttat ipaxspat täk kt xpasnat hopcxkt* dastahkt vkp adohcmxctdkn ycîdsjkt nkxkpo|ahkt* cn ecpaj nkxkdodjcxat7 Ncmkt ipcqúcmxc täk kt datkt hc qschat*qsc dastan sn ncdamotnk hc ikpåa omhopcxa* ecpamhk ipaxspat ctvopajahat c k`jîqsat-A aepcttäk iîtoda ï ksxpa dasta dknsn hc ipaxspa* lá qsc ma xcmxaxoya hc tc hcicmhcp* kvadocmxc ï axomeohk hopcxancmxc ma sjma* dastamhk sna ipaxspa otkjaha* dkmbcdoha dknk‚ipaxspa hk dattcxcxc„- Ksxpat ikpnat vkhcn tcp icponcmxkt vkp apna hc ikek* qsc tc ikp hcepamhc dajo`pc* ecpajncmxc tc attkdoa a dknomsoåäk ôttca c crxcmta jctäk hc vapxct nkjct7
 
Nojxkm Lp- Mcdgcj KPXKVCHOA Nchodoma .IAE
0
Datk ikp hc vcqscmk dajo`pc dsptan dkn jctóct ncmkt epayct* dknk ipaxspat otkjahat hc snkttk hk amxc`paåk tcn hctjkdancmxk-Qsamhk kdkppc sna ipaxspa hk amxc`paåk tcn xpasna* hcyc tcp vcmtahk mavktto`ojohahc hc sna ipaxspa vaxkjôeoda* avctap hc jctóct ncxatxáxodat hotxaot ak dkxkycjktcpcn papat-
Hoaemôtxodk
Vcjk iaxk hc a epamhc naokpoa hat ipaxspat hk amxc`paåk tcp hctjkdaha* k hoaemôtxodkdjomodk tc xkpma iádoj* tkncmxc dkn a k`tcpyaåäk7 Ecpajncmxc cttct vadocmxct avpctcmxanhkp omxcmta* hcikpnohahc yotîycj c vcpha ha ismåäk hk amxc`paåk c ha näk- Nsoxat yc|ctdbcean ak jkdaj hk vponcopk axcmhoncmxk dkn k amxc`paåk ipaxspahk tcmhk dappceahk vcjanäk dkmxpajaxcpaj- A sjma* vkp tcp naot tsvcpiodoaj* xkpma k hoaemôtxodk hk jkdaj ha ipaxspa naotiádoj-Ma speìmdoa* mäk tc hcyc xcmxap pchs|op ks ia|cp namk`pat amxct hc sna dknvjcxaomyctxoeaåäk c cjsdohaåäk hoaemôtxoda* vkot ottk vkhc asncmxap k potdk hc jctóct oaxpkeìmodathc yatkt c mcpykt7 A nk`ojo|aåäk hctmcdcttápoa dasta asncmxk hk chcna* hkp c tîmhpkncdknvapxoncmxaj vcjk tamepancmxk ahodokmaj-Mk cranc iîtodk omodoaj* k nïhodk vkhc mcejoecmdoap jctóct attkdoahat æt ipaxspat* vkot ahkp hk vadocmxc c a hcikpnohahc ôttca hctjkdan a axcmåäk hk vjamxkmotxa* vkp ottk amxct haonk`ojo|aåäk ha ipaxspa hcycnkt pcajo|ap sn cranc djomodk ayajoamhk at ismåóct tcmtoxoyat cnkxkpat hkt mcpykt pahoaj* nchoamk c sjmap- A yatdsjapo|aåäk ï ayajoaha vkp ncok havajvaåäk hkt vsjtkt vcpoiïpodkt7 vkpïn ta`c.tc* qsc nctnk dkn sna jctäk dknvjcxa hcsna hat vpomdovaot apxïpoat hk amxc`paåk* a ksxpa opá tsvpop xkha a näk* tcn qsc baladknvjodaåóct-K chcna jkdaj xan`ïn hcyc tcp ayajoahk c adknvambahk vkp ajesnat bkpat a vapxop hkxpasna* lá qsc vkhc dsptap dkn tîmhpknc dknvapxoncmxaj qsc ï isjnomamxc c cykjso dkntcqúcjat hcyatxahkpat æ ismåäk hk ncn`pk tsvcpokp- K xctxc hc naokp yajkp hoaemôtxodk hatîmhpknc dknvapxoncmxaj ï k ha crxcmtäk vattoya hkt hchkt* lá qsc qsamhk k vadocmxc pcicpchkp omxcmta mcttc nkyoncmxk hcycnkt adcmhcp sna js| vapa a vktto`ojohahc hc tîmhpkncdknvapxoncmxaj* qsc datk dkmiopnaha hcyc tcp icoxk sna iatdokxknoa hc speìmdoa-Avôt tstvcoxahk k hoaemôtxodk hc ipaxspa* k ncn`pk hcyc tcp onk`ojo|ahk c k vadocmxchcyc tcp cmdanombahk ak tcxkp hc pahokjkeoa* tkjodoxamhk hsat omdohìmdoat AV c Vcpiojomdjsomhk at apxodsjaåóct hk dkxkycjk c hk vsmbk vapa tc hctdapxap jsraåóct c ts`jsraåóct hkvsmbk ks hk dkxkycjk-
Djattoiodaåäk
At ipaxspat hk amxc`paåk täk ecpajncmxc djattoiodahat hc adkphk dkn tsa jkdajo|aåäk"xcpåkt vpkronaj* nïhok ks hotxaj/* ikpna* epas hc hctjkdancmxk* vpctcmåa ks astìmdoa hcdknomsoåäk c a`cpxat ks icdbahk- Mäk crotxc sna djattoiodaåäk smoycptaj adcoxa-
Xpaxancmxk
K xpaxancmxk ha ipaxspa hkt kttkt hk amxc`paåk hcvcmhc hc sna dkn`omaåäk cmxpcpchsåäk amaxønoda* ctxa`ojohahc c nk`ojohahc vpcdkdc- K xpaxancmxk dkmtcpyahkp ïpcjadokmahk dkn cjcyahkt îmhodct hc dkmtkjohaåäk yodokta c vtcshk.apxpktc- Dknk sna
 
Nojxkm Lp- Mcdgcj KPXKVCHOA Nchodoma .IAE
4
amesjaåäk naokp qsc 16¼ hc sn kttk hk amxc`paåk lá dasta sna jonoxaåäk ha nk`ojohahc* kxpaxancmxk dkmtcpyahkp ioda pctxpoxk akt datkt hc ipaxspa otkjaha ha sjma tcn hctjkdancmxk-Axsajncmxc* vpcdkmo|a.tc k stk hc ktxckttîmxctc pîeoha dkn vjadat hc dknvpcttäkhomànodat* iorahat dkn xpìt vapaistkt cn daha ipaencmxk vpomdovaj* hcycmhk k xanambk havjada tcp pcjadokmahk ak epas hc dknomsoåäk-
Ipaxspat otkjahat ha sjma
A sjma avpctcmxa xpìt dapadxcpîtxodat qsc omxcpicpcn mk tcs xpaxancmxk<1-Jkdajo|aåäk tsvcpiodoaj70-Nîmona dk`cpxspa nstdsjap74-Vpchknomàmdoa hc dknvktoåäk dkpxodaj-K ncdamotnk hc ipaxspa naot ipcqúcmxc ï k hopcxk* qsc ia| dkn qsc ctta ipaxspa xan`ïntcla dkmbcdoha dknk ‚ipaxspa hk dattcxcxc„* dknk lá hoxk amxcpokpncmxc- Xaj jctäk vpkykdasna tk`pcvktoåäk hkt ipaencmxkt cn vcqscmat vpkvkpåóct* mäk adappcxamhk sna jonoxaåäkonvkpxamxc-Qsamhk tcn hctjkdancmxk* ks tcla* ncmkt hc 16¼ hc amesjaåäk ks dkn naot hc 36#hc dkmxaxk dkpxodaj* omhoda.tc k xpaxancmxk dkmtcpyahkp dkn ecttk arojkvajnap cn vktoåäkmcsxpa "ismdokmaj/- Mkt datkt hc ipaxspat dkn hctjkdancmxk naokp* hcyc.tc tstvcoxap hcjsraåäk ma apxodsjaåäk pahoksncpaj* ks tcla* ipaxspa hc Nkmxceeoa* qsc mcdcttoxa xpaxancmxkdopüpeodk-K xcnvk nïhok hc dkmtkjohaåäk ï hc 10 tcnamat- A ikpnaåäk hk dajk ôttck vcpoktxcajï crs`cpamxc nat a xcmhìmdoa ï k pcnkhcjancmxk dkn k xcnvk-A vcpha ha pchsåäk ï naot dknsn mat ipaxspat hk xcpåk vpkronaj* cn qsc k epamhcykjsnc hc xcdohk nstdsjap hoiodsjxaa onk`ojo|aåäk dkn k ecttk-
Ipaxspa hc Eajca||o
A ipaxspa hc Eajca||o ï dapadxcpo|aha vcja ipaxspa hk páhok hotxaj attkdoaha æ jsraåäk haapxodsjaåäk pahoksjmap hotxaj- Ï sna jctäk omdknsn* kdkppcmhk cn 9# hat ipaxspat hkamxc`paåk- Ma ipaxspa hc Eajca||o* k páhok qsc`pa.tc naot ipcqúcmxcncmxcma lsmåäk hk xcpåknïhok dkn k hotxa* cmxpc a omtcpåäk hk vpkmahkp pchkmhk c k vpkmahkp qsahpahk* vkhcmhkxan`ïn kdkppcp mkt xcpåkt vpkronaj c nïhok-K ncdamotnk hc xpasna ï a qscha dkn k vsmbk cn bovcpcrxcmtäk c dkn k amxc`paåkcn vpkmaåäk* mkpnajncmxc ecpa sna ipaxspa k`jîqsa dspxa ks xpamtycpta hk páhok* dknamesjaåäk hkptaj ma yotsajo|aåäk hk vcpioj-K hoaemôtxodk ï dkmiopnahk pahokepaiodancmxc* c ajesmt tomaot tsecpcn a jctäk haapxodsjaåäk pahoksjmap hotxaj<
Ipaxspa ha`atc hk ctxojôohc sjmap7
Ajapeancmxk hk ctvaåk pahoksjmap ma pahokepaioa àmxcpk.vktxcpokp7
Hctajombancmxk hk páhok hotxaj dkn a sjma mk vcpioj vcpicoxa7
Cmdspxancmxk hk páhok naokp qsc 3 nn cn pcjaåäk æ sjma-K xpaxancmxk dopüpeodk ï k naot ahcqsahk vapa ctta ipaxspa* xamxk qsc cja xan`ïn ïdbanaha hc ‚ipaxspa ha mcdcttohahc„* vcja mcdcttohahc hk xpaxancmxk dopüpeodk vapa k`xcp`kmt pctsjxahkt-

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Julliana Negreiros liked this
Julliana Negreiros liked this
Afsha Tahibo liked this
Brenda Fernandes liked this
cglvdragone liked this
Gustavo Swarowsky liked this
Ricardo Martins Pereira liked this
Sherly Monteiro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->