Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
P. 1
Fraturas do Antebraço - Resumo Ortopedia Medicina

Fraturas do Antebraço - Resumo Ortopedia Medicina

Ratings:
(0)
|Views: 6,546|Likes:

More info:

Published by: Milton Junior Neckel on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
Nojxkm Lp- Mcdgcj KPXKVCHOA Nchodoma .IAE
1
Ipaxspat hk Amxc`paåk
K ncn`pk tsvcpokp xcn dknk ismåäk vpkvkpdokmap æ näk nk`ojohahc tsiodocmxc vapapcajo|ap tsat vpomdovaot ismåóct< vpccmtäk* xaxk c vpkxcåäk- K dkmlsmxk hc apxodsjaåóct asrojoamkt nkyoncmxkt hc vpkmk.tsvomaåäk* dapadxcpîtxodk hk amxc`paåk-Mat ipaxspat hk amxc`paåk ctta amaxknoa xkpma.tc ajxcpaha* mcdcttoxamhk hc xpaxancmxk*k qsaj xcn dknk k`lcxoyk<
Pctxaspap k dknvponcmxk ôttck c hc vapxct nkjct7
K`xcp k ajombancmxk mkpnaj* dkppoeomhk kt hctyokt pkxadokmaot c namxcmhk kctvaåk omxcpôttck7
K`xcp sna ioraåäk ctxáycj* vktto`ojoxamhk sna pca`ojoxaåäk vpcdkdc-At ipaxspat hkt kttkt hk amxc`paåk avpctcmxan vcdsjoapohahct amaxønodat cn pcjaåäkakt hcnaot kttkt jkmekt* vkot at ikpåat nstdsjapct axsamxct ma pceoäk ia|cn dkn qschoiodojncmxc tc dkmtoea sna pchsåäk omdpscmxa taxotiaxôpoa c tsa namsxcmåäk hspamxc kxpaxancmxk7 Ottk xkpma a epamhc naokpoa hcttat ipaxspat mk ahsjxk omhodaåäk hc xpaxancmxkdopüpeodk-
Amaxknoa
K páhok* ak dkmxpápok ha sjma* ï sn kttk dspyk* k qsc vktto`ojoxa qsc cjc eopc ak pchkp hasjma mkt nkyoncmxkt hc vpkmk.tsvomaåäk- Tcs xcpåk vpkronaj ï dojîmhpodk * xkpmamhk.tcxpoamesjap ma lsmåäk hk xcpåk vpkronaj dkn k xcpåk nïhok* c* vkp ion* adbaxahk cn tcs xcpåkhotxaj-A ctxa`ojohahc aroaj c xpamtycpta hk amxc`paåk ï haha vpomdovajncmxc vkp vapxct nkjct*iodamhk a ctxpsxspa ôttca cn tcesmhk vjamk- K páhok c a sjma täk smohkt vkp sna `amhaio`pkta* hcmknomaha ncn`pama omxcpôttca7 Ctxa kpoeoma.tc vpkronajncmxc mk páhok c omtcpc.tc hotxajncmxc ma sjma* tcmhk tsa vkpåäk dcmxpaj* naot ctvctta qsc k pctxamxc* cja ïpctvkmtáycj vkp 56# ha ctxa`ojohahc aroaj hk amxc`paåk- K dknvjcrk ha io`pkdapxojaecnxpoamesjap mk vsmbk xan`ïn ï pctvkmtáycj vkp ctta ctxa`ojohahc aroaj* vpcyomomhk a noepaåäkvpkronaj hk páhok avôt a ipaxspa ha tsa da`cåa-Crotxc sna epamhc omijsìmdoa nstdsjap mat hcikpnohahct hat ipaxspat- K páhok c a sjmasmcn.tc `atodancmxcvcja ncn`pama omxcpôttca c vkp xpìt nütdsjkt< tsvomahkp* vpkmahkppchkmhk c vpkmahkp qsahpahk-
Ncdamotnk
At ikpåat mcdcttápoat vapa qsc kdkppa sna ipaxspa hk amxc`paåk täk `cn naokpct qscvapa sna ipaxspa mk xcpåk hotxaj hk páhok-K vpomdovaj ncdamotnk hcttat ipaxspat täk kt xpasnat hopcxkt* dastahkt vkp adohcmxctdkn ycîdsjkt nkxkpo|ahkt* cn ecpaj nkxkdodjcxat7 Ncmkt ipcqúcmxc täk kt datkt hc qschat*qsc dastan sn ncdamotnk hc ikpåa omhopcxa* ecpamhk ipaxspat ctvopajahat c k`jîqsat-A aepcttäk iîtoda ï ksxpa dasta dknsn hc ipaxspa* lá qsc ma xcmxaxoya hc tc hcicmhcp* kvadocmxc ï axomeohk hopcxancmxc ma sjma* dastamhk sna ipaxspa otkjaha* dkmbcdoha dknk‚ipaxspa hk dattcxcxc„- Ksxpat ikpnat vkhcn tcp icponcmxkt vkp apna hc ikek* qsc tc ikp hcepamhc dajo`pc* ecpajncmxc tc attkdoa a dknomsoåäk ôttca c crxcmta jctäk hc vapxct nkjct7
 
Nojxkm Lp- Mcdgcj KPXKVCHOA Nchodoma .IAE
0
Datk ikp hc vcqscmk dajo`pc dsptan dkn jctóct ncmkt epayct* dknk ipaxspat otkjahat hc snkttk hk amxc`paåk tcn hctjkdancmxk-Qsamhk kdkppc sna ipaxspa hk amxc`paåk tcn xpasna* hcyc tcp vcmtahk mavktto`ojohahc hc sna ipaxspa vaxkjôeoda* avctap hc jctóct ncxatxáxodat hotxaot ak dkxkycjktcpcn papat-
Hoaemôtxodk
Vcjk iaxk hc a epamhc naokpoa hat ipaxspat hk amxc`paåk tcp hctjkdaha* k hoaemôtxodkdjomodk tc xkpma iádoj* tkncmxc dkn a k`tcpyaåäk7 Ecpajncmxc cttct vadocmxct avpctcmxanhkp omxcmta* hcikpnohahc yotîycj c vcpha ha ismåäk hk amxc`paåk c ha näk- Nsoxat yc|ctdbcean ak jkdaj hk vponcopk axcmhoncmxk dkn k amxc`paåk ipaxspahk tcmhk dappceahk vcjanäk dkmxpajaxcpaj- A sjma* vkp tcp naot tsvcpiodoaj* xkpma k hoaemôtxodk hk jkdaj ha ipaxspa naotiádoj-Ma speìmdoa* mäk tc hcyc xcmxap pchs|op ks ia|cp namk`pat amxct hc sna dknvjcxaomyctxoeaåäk c cjsdohaåäk hoaemôtxoda* vkot ottk vkhc asncmxap k potdk hc jctóct oaxpkeìmodathc yatkt c mcpykt7 A nk`ojo|aåäk hctmcdcttápoa dasta asncmxk hk chcna* hkp c tîmhpkncdknvapxoncmxaj vcjk tamepancmxk ahodokmaj-Mk cranc iîtodk omodoaj* k nïhodk vkhc mcejoecmdoap jctóct attkdoahat æt ipaxspat* vkot ahkp hk vadocmxc c a hcikpnohahc ôttca hctjkdan a axcmåäk hk vjamxkmotxa* vkp ottk amxct haonk`ojo|aåäk ha ipaxspa hcycnkt pcajo|ap sn cranc djomodk ayajoamhk at ismåóct tcmtoxoyat cnkxkpat hkt mcpykt pahoaj* nchoamk c sjmap- A yatdsjapo|aåäk ï ayajoaha vkp ncok havajvaåäk hkt vsjtkt vcpoiïpodkt7 vkpïn ta`c.tc* qsc nctnk dkn sna jctäk dknvjcxa hcsna hat vpomdovaot apxïpoat hk amxc`paåk* a ksxpa opá tsvpop xkha a näk* tcn qsc baladknvjodaåóct-K chcna jkdaj xan`ïn hcyc tcp ayajoahk c adknvambahk vkp ajesnat bkpat a vapxop hkxpasna* lá qsc vkhc dsptap dkn tîmhpknc dknvapxoncmxaj qsc ï isjnomamxc c cykjso dkntcqúcjat hcyatxahkpat æ ismåäk hk ncn`pk tsvcpokp- K xctxc hc naokp yajkp hoaemôtxodk hatîmhpknc dknvapxoncmxaj ï k ha crxcmtäk vattoya hkt hchkt* lá qsc qsamhk k vadocmxc pcicpchkp omxcmta mcttc nkyoncmxk hcycnkt adcmhcp sna js| vapa a vktto`ojohahc hc tîmhpkncdknvapxoncmxaj* qsc datk dkmiopnaha hcyc tcp icoxk sna iatdokxknoa hc speìmdoa-Avôt tstvcoxahk k hoaemôtxodk hc ipaxspa* k ncn`pk hcyc tcp onk`ojo|ahk c k vadocmxchcyc tcp cmdanombahk ak tcxkp hc pahokjkeoa* tkjodoxamhk hsat omdohìmdoat AV c Vcpiojomdjsomhk at apxodsjaåóct hk dkxkycjk c hk vsmbk vapa tc hctdapxap jsraåóct c ts`jsraåóct hkvsmbk ks hk dkxkycjk-
Djattoiodaåäk
At ipaxspat hk amxc`paåk täk ecpajncmxc djattoiodahat hc adkphk dkn tsa jkdajo|aåäk"xcpåkt vpkronaj* nïhok ks hotxaj/* ikpna* epas hc hctjkdancmxk* vpctcmåa ks astìmdoa hcdknomsoåäk c a`cpxat ks icdbahk- Mäk crotxc sna djattoiodaåäk smoycptaj adcoxa-
Xpaxancmxk
K xpaxancmxk ha ipaxspa hkt kttkt hk amxc`paåk hcvcmhc hc sna dkn`omaåäk cmxpcpchsåäk amaxønoda* ctxa`ojohahc c nk`ojohahc vpcdkdc- K xpaxancmxk dkmtcpyahkp ïpcjadokmahk dkn cjcyahkt îmhodct hc dkmtkjohaåäk yodokta c vtcshk.apxpktc- Dknk sna
 
Nojxkm Lp- Mcdgcj KPXKVCHOA Nchodoma .IAE
4
amesjaåäk naokp qsc 16¼ hc sn kttk hk amxc`paåk lá dasta sna jonoxaåäk ha nk`ojohahc* kxpaxancmxk dkmtcpyahkp ioda pctxpoxk akt datkt hc ipaxspa otkjaha ha sjma tcn hctjkdancmxk-Axsajncmxc* vpcdkmo|a.tc k stk hc ktxckttîmxctc pîeoha dkn vjadat hc dknvpcttäkhomànodat* iorahat dkn xpìt vapaistkt cn daha ipaencmxk vpomdovaj* hcycmhk k xanambk havjada tcp pcjadokmahk ak epas hc dknomsoåäk-
Ipaxspat otkjahat ha sjma
A sjma avpctcmxa xpìt dapadxcpîtxodat qsc omxcpicpcn mk tcs xpaxancmxk<1-Jkdajo|aåäk tsvcpiodoaj70-Nîmona dk`cpxspa nstdsjap74-Vpchknomàmdoa hc dknvktoåäk dkpxodaj-K ncdamotnk hc ipaxspa naot ipcqúcmxc ï k hopcxk* qsc ia| dkn qsc ctta ipaxspa xan`ïntcla dkmbcdoha dknk ‚ipaxspa hk dattcxcxc„* dknk lá hoxk amxcpokpncmxc- Xaj jctäk vpkykdasna tk`pcvktoåäk hkt ipaencmxkt cn vcqscmat vpkvkpåóct* mäk adappcxamhk sna jonoxaåäkonvkpxamxc-Qsamhk tcn hctjkdancmxk* ks tcla* ncmkt hc 16¼ hc amesjaåäk ks dkn naot hc 36#hc dkmxaxk dkpxodaj* omhoda.tc k xpaxancmxk dkmtcpyahkp dkn ecttk arojkvajnap cn vktoåäkmcsxpa "ismdokmaj/- Mkt datkt hc ipaxspat dkn hctjkdancmxk naokp* hcyc.tc tstvcoxap hcjsraåäk ma apxodsjaåäk pahoksncpaj* ks tcla* ipaxspa hc Nkmxceeoa* qsc mcdcttoxa xpaxancmxkdopüpeodk-K xcnvk nïhok hc dkmtkjohaåäk ï hc 10 tcnamat- A ikpnaåäk hk dajk ôttck vcpoktxcajï crs`cpamxc nat a xcmhìmdoa ï k pcnkhcjancmxk dkn k xcnvk-A vcpha ha pchsåäk ï naot dknsn mat ipaxspat hk xcpåk vpkronaj* cn qsc k epamhcykjsnc hc xcdohk nstdsjap hoiodsjxaa onk`ojo|aåäk dkn k ecttk-
Ipaxspa hc Eajca||o
A ipaxspa hc Eajca||o ï dapadxcpo|aha vcja ipaxspa hk páhok hotxaj attkdoaha æ jsraåäk haapxodsjaåäk pahoksjmap hotxaj- Ï sna jctäk omdknsn* kdkppcmhk cn 9# hat ipaxspat hkamxc`paåk- Ma ipaxspa hc Eajca||o* k páhok qsc`pa.tc naot ipcqúcmxcncmxcma lsmåäk hk xcpåknïhok dkn k hotxa* cmxpc a omtcpåäk hk vpkmahkp pchkmhk c k vpkmahkp qsahpahk* vkhcmhkxan`ïn kdkppcp mkt xcpåkt vpkronaj c nïhok-K ncdamotnk hc xpasna ï a qscha dkn k vsmbk cn bovcpcrxcmtäk c dkn k amxc`paåkcn vpkmaåäk* mkpnajncmxc ecpa sna ipaxspa k`jîqsa dspxa ks xpamtycpta hk páhok* dknamesjaåäk hkptaj ma yotsajo|aåäk hk vcpioj-K hoaemôtxodk ï dkmiopnahk pahokepaiodancmxc* c ajesmt tomaot tsecpcn a jctäk haapxodsjaåäk pahoksjmap hotxaj<
Ipaxspa ha`atc hk ctxojôohc sjmap7
Ajapeancmxk hk ctvaåk pahoksjmap ma pahokepaioa àmxcpk.vktxcpokp7
Hctajombancmxk hk páhok hotxaj dkn a sjma mk vcpioj vcpicoxa7
Cmdspxancmxk hk páhok naokp qsc 3 nn cn pcjaåäk æ sjma-K xpaxancmxk dopüpeodk ï k naot ahcqsahk vapa ctta ipaxspa* xamxk qsc cja xan`ïn ïdbanaha hc ‚ipaxspa ha mcdcttohahc„* vcja mcdcttohahc hk xpaxancmxk dopüpeodk vapa k`xcp`kmt pctsjxahkt-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->