Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de thi hsg tinh Nghe An mon Hoa hoc 20102011 bang A

de thi hsg tinh Nghe An mon Hoa hoc 20102011 bang A

Ratings:
(0)
|Views: 675|Likes:
Published by vanxocodon

More info:

Published by: vanxocodon on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
SGD&ĐT NGHANKTHI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12NĂM HỌC 2010 – 2011Môn thi: HOÁ HỌC LỚP 12 THPT
-
BẢNG A
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu 1
(6,0 điểm)1. a) Có 5 khí A, B, C, D, E. Khí A được điều chế bằng cách nung KMnO
4
ở nhiệt độ cao, khí Bđược điều chế bằng cách cho FeCl
2
tác dụng với dung dịch hỗn hợp KMnO
4
trong H
2
SO
4
loãng dư,khí C được điều chế bằng cách cho sắt II sunfua tác dụng với H
2
SO
4
đặc nóng, khí D được điều chế bằng cách cho sắt pirit vào dung dịch HCl trong điều kiện thích hợp, khí E được điều chế bằng cáchcho magie nitrua tác dụng với nước. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Cho các khí A, B, C, D, E lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một, trường hợp nào có phảnứng xảy ra ? Viết phương trình hóa học của các phản ứng và ghi rõ điều kiện (nếu có).2. a) Cho từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp Na
2
CO
3
1M và KHCO
3
aM vào 200 ml dung dịch HCl1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 2,688 lít CO
2
(ở đktc). Tính a ? b) Tính pH của dung dịch tạo thành khi hòa tan 0,1 mol PCl
3
vào 450 ml dung dịch NaOH 1M.Cho hằng số axit của H
3
PO
3
là :
2
10.6,1
1
=
a
 K 
,
7
10.0,7
2
=
a
 K 
 
Câu 2
(4,0 điểm)1. Thêm V (ml) dung dịch Ba(OH)
2
0,1M vào 100 ml dung dịch KAl(SO
4
)
2
0,1M thu được2,1375 gam kết tủa. Tính V ?2. Cho 5,22 gam một muối cacbonat kim loại tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO
3
loãng, dưthu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm 0,336 lít NO và CO
2
, các khí đo (ở đktc). Xác định muốicacbonat và thể tích khí CO
2
thu được.
Câu 3
(4,0 điểm)1. Công thức đơn giản nhất của chất M là C
3
H
4
O
3
và chất N là C
2
H
3
O
3
. Hãy tìm công thức phântử của M và N. Biết M là một axit no đa chức, N là một axit no chứa đồng thời nhóm chức –OH; M và N đều là mạch hở. Viết công thức cấu tạo có thể có của M và N.2. Hợp chất A có công thức phân tử C
8
H
14
O
5
Biết :+ A
2
,
 HO
+
+
 ← 
C
2
H
5
OH + B
(biết số mol A phản ứng = số mol C 
2
 H 
5
OH = ½ số mol B)
+ Glucozơ 
    
m e n
B
trùng ng ng
 
polimeXác định công thức cấu tạo của A, B và viết phương trình hóa học của các phản ứng.
Câu 4
(6,0 điểm)1. Ở nhiệt độ không đổi, hằng số phân ly K 
a
của các chất : phenol; p-crezol; p-nitro phenol; 2,4,6trinitro phenol (axit picric); glixerol là 7,0.10
-5
; 6,7.10
-11
; 1,28.10
-10
; 7,0.10
-8
; 4,2.10
-1
. Hãy gán K 
a
vàocác chất trên theo thứ tự tăng dần. Giải thích ?2. Chỉ dùng nước và brom hãy trình bày phương pháp nhận biết 6 chất lỏng riêng biệt sau :Benzen, anilin, xiclo hexen, axit acrilic, axit fomic, axit propionic.3. Cho 2,76 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và có công thức phân tử trùng với công thứcđơn giản nhất) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì thu được hơi nước, phầnchất rắn chứa hai muối của natri có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp haimuối này trong oxi thì thu được 3,18 gam Na
2
CO
3
; 2,464 lít CO
2
(ở đktc) và 0,9 gam nước. Tìm côngthức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của X.(Cho : H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, Fe=56; Cu=64, Zn=65, Ba =137)
- - - Hết - - -
 
Đề chính thức
 
ư
 
 Họ và tên thí sinh
:...................................................................
Số báo danh
:.......................
SGD& ĐT NGHANKTHI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12NĂM HỌC 2010 - 2011HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi:
HOÁ HỌC – THPT – BẢNG A
(
 Hướng dẫn và biểu điểm gồm
05
trang 
)
CâuNi dungĐimCâu 16,01.a)1.5
Tìm được 5 khí và viết đúng 5 phương trình hoặc
(nếu viết đúng 5 phương trình vẫn cho điểm tối đa1,5 điểm)
: A là O
2
; B : Cl
2
; C: SO
2
; D : H
2
S;
 
E : NH
3
2 KMnO
4
    
0
t
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
10 FeCl
2
+ 2 KMnO
4
+ 18 H
2
SO
4
 
 
5 Fe
2
(SO
4
)
3
+ 2MnSO
4
+ K 
2
SO
4
+ 10Cl
2
+ 18H
2
O2FeS + 10 H
2
SO
4đặc nóng
 
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 9SO
2
 
+ 10H
2
O2FeS
2
+ 4 HCl
 
 
2FeCl
2
+ 2S + 2H
2
S
Mg
3
 N
2
+ 6 H
2
O
 
 
3Mg(OH)
2
 
+ 2NH
3
0,30,30,30,30,3
1.b)2,0
2SO
2
+ O
2
02 5
450 ,
C V O
 →← 
2SO
3
2H
2
S + 3O
2
    
0
t
2SO
2
+ 2H
2
OHoặc : 2H
2
S + O
2 (thiếu)
 
2S + 2H
2
O4NH
3
+ 5O
2
0
850 ,
C Pt 
 
4NO
+ 6H
2
OHoặc : 4NH
3
+ 3O
2(thiếu)
 
    
0
t
2N
2
+ 6H
2
OCl
2
+ SO
2
 
    
0
t
SO
2
Cl
2
Cl
2
+ H
2
S
 
 
S + 2HCl3Cl
2
+ 2NH
3
 
N
2
 
+ 6HClHoặc : 3Cl
2
+ 8NH
3
 
 
6NH
4
Cl + N
2
2H
2
S + SO
2
 
3S + 2H
2
OH
2
S + NH
3
 
NH
4
HS0,250,250,250,250,250,250,250,25
2.a)1,25
Ta có
2323
0,1 ; 0,20,1 ; 0,12
CO CO HCO
n mol n mon amol n mo
+
= == =
 
H
+
hết ,CO
32-
và HCO
3-
Các phương trình phản ứng xảy ra đồng thời:CO
32-
+ 2H
+
 
CO
2
 
+ H
2
O (1)x 2x xHCO
3-
+ H
+
 
 
CO
2
 
+ H
2
O (2)y y y0,250,250,25Goi x và y là số mol của CO
32-
và HCO
3-
đã tham gia phản ứng (1) và (2)Ta có hệ phương trình
2 0,2 0,080,12 0,04
 x y x x y y
+ = =+ = =
0,25Ta có :
0,1 0,080,50,1 0,04
 xa  y a
= = =
0,25
 
 
2.b)1,25
Số mol NaOH = 0,45.1 = 0,45 molPCl
3
+ 3H
2
O
    
H
3
PO
3
+ 3HCl0,10 0,10 0,300,25HCl + NaOH
    
NaCl + H
2
O0,30 0,30H
3
PO
3
+ NaOH
    
NaH
2
PO
3
+ H
2
OBan đầu 0,10 0,15 0,00Pứ 0,10 0,10 0,10Sau pứ 0,00 0,05 0,10NaOH + NaH
2
PO
3
 
    
 Na
2
HPO
3
+ H
2
OBan đầu 0,05 0,10 0,00Pứ 0,05 0,05 0,05Sau pứ 0,00 0,05 0,050,250,25Vậy sau phản ứng thu được dung dịch có số mol H
2
PO
3- 
= số mol HPO
32- 
= 0,05 mol0,25Ta có cân bằng :H
2
PO
3- 
 ← 
 
H
+
+ HPO
32-
2
232 3
a
 H HPO K  H PO
+ +
= =
 
 pH = – lg
2
7)
lg(7,0.10 6,155
a
 K 
 H p
+
= = =
0,25
Câu 24,012,0
Ba(OH)
2
 
    
Ba
2+
+2OH
- 
(a là số mol Ba(OH)
2
)a a 2aKAl(SO
4
)
2
 
    
+
+ Al
3+
+ 2SO
42- 
0,01 0,01 0,02Ba
2+
+ SO
42-
 
    
BaSO
4
 
(1)Al
3+
+ 3OH
-
 
    
Al(OH)
3
 
(2)Al(OH)
3
+ OH
-
 
    
Al(OH)
4- 
(3) Nếu SO
42-
kết tủa hết thì :
4
aS
 B O
m
=
0,02.233 = 4,66 (gam) > 2,1375 (gam)
SO
42- 
0,250,25
Trường hợp 1 :
Al
3+ 
tham gia vừa đủ hoặc dư
chỉ xảy ra phản ứng (1) và (2) khi
20,01 0,0153
aa
. Khối lượng kết tủa m được tính : 
4 32
aS ( )dd ( )
2233 .78 2,1375 0,007530,00750,075( ) 75( )0,1 0,1
 B O Al O Ba OH 
am m m a aaV l hay m
= + = + = == = =
 
0,50,5
Trường hợp 2 :
Xảy ra phản ứng (1), (2), (3) thì :
20,01 0,0153
aa
> >
Al
3+
+ 4OH
-
 
    
Al(OH)
4- 
 phản ứng vừa đủ khi a = 0,02Vậy
0,015 0,02
a
<
Khi a = 0,015 nếu kết tủa tính theo BaSO
4
là : 0,015.233 = 3,495 > 2,1375 (gam)
loại0,5
22,0
Gọi công thức muối M
2
(CO
3
)
n
có số mol là x3M
2
(CO
3
)
n
+ (8m – 2n) HNO
3
 
    
6M(NO
3
)
m
+ 2(m - n)NO
+ 3nCO
2
 
+ (4m – n)H
2
O (*)Theo phương trình (*) ta có :
2( ) 0,015 2( ) 0,0453
 NO
n m n x m n x
= = =
(1)Ta lại : (2M + 60n)x = 5,22 (2)0,50,25 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tuan Anh Nguyen Sy added this note
mon hoa 9
Nguyễn Văn Tiến liked this
Phương Vũ liked this
hongchuyen_1988 liked this
lmthi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->