Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Christoph Grafe - Public landscapes Centro Cultural São Paulo (Oase 57)

Christoph Grafe - Public landscapes Centro Cultural São Paulo (Oase 57)

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:

More info:

Published by: Sales Arquitetura USP on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2011

pdf

text

original

 
PubliekelandschappenHet CentroCutralde So Pauo
Wie over de Avenida 23 de Maio vanaf het centrumvan So Paulo richting het zuidelijk deel van deagglomeratie en het oude vliegveld rijdt, zietgemakke ijk de lange, govende betonnen bandentegen de helling angs de sneweg over het hoofd,die als een reusachtige harde berm het moorddadige verkeer kanaliseren. Pas als men het al evenenorme grijze dak in het oog krijgt dat erboven lijktte zweven, komt het besef dat water in eersteinstantie uitzag als een onbeheerd stuk openbaargroen in feite we eens een gebouw zou kunnen zijnChristoph Grafe
&
Andr lsai LeirnerPhoto essay by Marcelo LernerHet Centro Cultural de So Paulo, ontworpendoor de architecten Eurico Prado Lopes en LuizBeneditoTelles, gaat zo vanzelfsprekend op in hetstuk helling dat ingeklemd ligt tussen de snelweg eneen andere hoofdweg, dat het vrijwel onzichtbaarblijft Aleen het grote expositiepaviljoen geeft hetenige fysieke aanwezigheid. Het gebouw herbergtenkele van de belangrijkste bibliotheken van destad alsmede expositie-en theaterrumten. Nietaleen etterlijk is het weinig opvallend; ook in dediscussies over de Braziiaanse architectuur in dejaren zeventig en tachtig wordt het nauweijksgenoemd, terwijl de aandacht voor het betonnenmonumentalisme van architecten uit So Paulo alsJoo Batista Vlanova Artgas en Paulo Mendes daRocha regelmatig terugkomt.1 Het gebrek aanbeangstelling van professionele zijde wordt echter
CENTRO CULTURA
PubcLandscapesThe CentroClturalde So Palo
Chasing down the Avenida ofthe 23rd of May which connectsthe centre of So Paulo with thesouth of the conurbation andthe old airport one might beforgiven for overooking the long,slightly curving bands of concrete occupying the slope alongthe motorway like a giant hardshouer channeing the murderous traffic It is only whenone catches a glimpse of theequaly enormous grey roof hovering above that it becomesapparent that what at frst seemsto be a series of unmanagedpieces of public andscapingmay in fact be a buiding.The Centro Cutural de SoPauo designed by the architectsEurico Prado Lopes and LuisBeneditoTelles nestles into itssloping site squeezed betweenthe motorway and another manroad so successfully that tremains virtually invisble exceptfor the large exhibition pavilionwhich affords it some presence.he inconspicuous quality ofthe buiding which contains oneof the cty's main libraries andspaces for exhibitions andperformances is reflected inthe amost complete absenceof this project in the dscourseon Brazilian architecture of the970s and 980s, despte therecurrent waves o attentongiven to the concrete monumentalism of Paulista architects likeJoao Batista Vi a nova Artigasand Pauo Mendes da Rocha1The absence of interest on thepart of the professional community, however, is more than compensated for by a arge and verymixed constituency of users whohave found n the cultura centrewhat is rare in this chaotic, andoften hostile city Rather thanofferng a number of weldened public facilities thecentre provides a pub  ic spacewhich can be occupied andappropriated, a meeting placeor an environment to study; a
 
ruimschoots gecompenseerd door de overvloedigeaanwezigheid van een zeer gemengde gebruikersgemeenschap, die in het cuturee centrum iets vindtat in deze chaotische en vaak vijandige stad zedzaam is. Het centrum biedt niet een aanta duideijkoschreven pubieke diensten, maar vormt eerdereen openbare ruimte waar mensen bezit van kunnennemen, een schijnbaar grenzeloos oppervak datgereed ligt voor de dageijkse koonisatie door debruikers; hun tijdeijke bezetting Ievert tafereeno die doen denken aan een kampeerterrein, maar an zonder tenten.De bezoeker wordt bij binnenkomst op de zachtooiende vloer die de straat met de binnentuinverbindt onwiekeurig overwedigd wanneer hijo zij zich potseing geconfronteerd ziet met hetscaa van activiteiten. Meer dan elk traditioneebeeld of conventionee voorsteing van een cuturel centrum maakt deze veelheid van activiteitenet openbare-en nietinstitutionee-karakterverspreid als waren het overblijfseen van gewonehuistuinen keukentuintjes. De ruimten tussendeze muren fungeren as informele ontmoetingspekken, waar mensen rondhangen in de schaduwavorens het centrum binnen te gaan of weer verderte open.Binnen wordt de heende voer doorsneden dooreen van de twee gangen die over de hee engte vanhet gebouw lopen Hier openbaart het interieur, datzich tot op dat punt met succes as een terrassenandschap heeft vermomd, zich in a zijn comexiteit. De heende tuin oopt nog een niveau verderomaag, met aan n kant een zonovergoten binnenterras. Vanuit de gangen is een gimp te zien van eenreeks opeenvogende ruimten. Op weg door de gangkomt de bezoeker angs het grote auditorium enangs nog een binnenpaats, tot hij of zij uiteindeijkop een terras be andt met een schitterend verontrustend uitzicht op de sneweg die naar de torens
van debinnenruimten duidelijk.De hoofdingang, 
Indejarenzestig ezeventig 
waari een ovezicht wordtgegeve va de Brazilaasearchtectuur, wordt het CetroCultural iet vermeld.
n van de drie ingangen aan de straat, ijkt in
wae er i Europa e het
rste instantie een nisin de muur van het iets
Veeigd Koikijk verschillederezede tetoostellge over
vrhoogde terras en geeft toegang tot een drie
Braziliaase architectuurte zie,
oekige ruimte met uitzicht op de tuin Onder het
e ware publicaties over dezeZie: Michael Hesel e RuniKubokawa 'Buiding Brazil(deel1),
AA
Files,
37, herfst1998,pp. 48-56, e het tweede deel in
AA
Files,
38, voorjaar 1999
 ak staan potpanten gegroepeerd, omgeven door
twee archtecte algemeeverkijgbaa.I pubicaties ter
Iage muren, een opste ing die doet den ken aan
gelegehed van de expositie in
  traditionee huizen de plantenbakken liggen
de Architectural Association
SAO
PAULO
pp. 5260.
smingy boundess surface or everyday coonisation by itsusrs whose temporariy sedentary occupation makes forsnes resembing a campsite or all but the tentsThe visitor entering the buildi on the genty soping fooronnecting the pavement with
the
encosed pine garden cannot
l feelin overwhelmed by thesuden reveation of the rangeo activities which more than anysabished image or conven iona representation o a cutural entre defines he pub ic-andnot institutiona-character oft saces in the interior. heai entrance, which is one of re aong the street, at firstaars as a niche in the retaini wal of the sighty eevated rrace and opens itsef into a rianguar sace overooking thearen Under the roof there arelo wals which surround asa array of pant pots reminisn of those found traditionahouses foating on the sope likeremnants of some domesticarrangement. he wals providea pace for informa gatheringsof peope hovering in the shadebefore entering the centre orpassing by.Inside, the soing oor intersects with one of the two corri
dors ruig alog the legth of
the buiding. Here the interiorwhich up to that point successfuy disguises itsef as a terraced andscape, reveals itselfin its compexity he soinggarden continues to yet anotherower eve and on one side isoverooked by a sunit courtyardterrace he corridors offer aglimpse of a sequence of spaces.Waking down the passage thevisitor passes the main auditorium, another courtyard and finalyreaches a terrace with the subime disconcerting view ofthemotorway eading towards theziggurats of downtown SoPauo To the north of the garden
OASE
N"57/
2001
there is the main space of thecutura centre a huge obbyconnecting the ibrary on theower eves with exhibitionspaces on the ground and upperfoors. he sudden unveiling ofthe fu extent to which the buiding is carved out of the sope isentirey unexpected. This effect
is futhe ehaed
by
the
oncourse of diagona ramps cuttingthrough the void ike a grandioseexercise in civi infrastructurewo wide rams run down to theibrary eve, the centra area ofwhich Iit via roof I ights, estabishes itsef as the main paza of
Brazilia architecture ofthe1960s ad1970s was the subject of tavellg exhibitios  Europe ad the Uited Kigdomad publicatios on the work of these twoarchitects became wideJy avaiable npubcatios accompaying the exhibitionat the Architectural Associatio ad gviga overview of Brazila architecture theCentro Cultural is ot metioed See forexampe Michael Hesel ad Rui Kubokawa, Buildig Brazil (pat
1), AA
Files
3Autumn1998, p 4856 and the secod parti
AA
Files,
38, Sping1999 p. 5260

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->