Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

Chương 1: T NG QUAN V PHÂN TÍCH VÀ D BÁO KINH T
1.1. Khái ni m
1.2.1. Ý nghĩa
1.2.2. Vai trò
1.3. Các lo i d báo
1.3.1. Căn c vào dài th i gian d báo:
1.3.2. D a vào các phương pháp d báo:
1.3.3. Căn c vào n i dung ( i tư ng d báo)
1.4. Các phương pháp d báo
1.4.1. Phương pháp d báo nh tính
1.4.1.1. L y ý ki n c a ban i u hành
1.4.1.2. L y ý ki n c a ngư i bán hàng
1.4.1.3. Phương pháp chuyên gia (Delphi)
1.4.1.4. Phương pháp i u tra ngư i tiêu dùng
1.4.2. Phương pháp d báo nh lư ng
1.4.2.1. D báo ng n h n
1.4.2.2. D báo dài h n
1.5. Quy trình d báo
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ D BÁO
2.1. D báo t các m c bình quân
2.1.1. D báo t s bình quân trư t (di ng)
2.1.2. Mô hình d báo d a vào lư ng tăng (gi m) tuy t i bình quân
2.1.3. Mô hình d báo d a vào t c phát tri n bình quân
2.2. Mô hình d báo theo phương trình h i quy (d báo d a vào xu th )
2.2.1. Mô hình h i quy theo th i gian
2.2.2. Mô hình h i quy gi a các tiêu th c
2.3. D báo d a vào hàm xu th và bi n ng th i v
2.3.1. D báo vào mô hình c ng
2.3.2. D báo d a vào mô hình nhân
2.4. D báo theo phương pháp san b ng mũ
2.4.1. Mô hình ơn gi n ( phương pháp san b ng mũ ơn gi n)
2.4.3. Mô hình xu th tuy n tính và bi n ng th i v
2.5. S d ng chương trình SPSS d báo theo các mô hình
2.5.1. D oán b ng hàm xu th
2.5.2. D oán b ng san b ng mũ
3.1. Phương pháp h i quy ơn
3.2. Phương pháp h i quy b i:
3.3. Phương pháp th ng kê h i quy
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP BOX - JENKINS (ARIMA)
4.1. Tính n nh c a m t chu i
4.2. Hàm s t tương quan ơn và t tương quan riêng ph n
4.3. Ki m nh nhi u tr ng
4.3.1. Phân tích hàm t tương quan
4.3.2. Tham s th ng kê c a Box-Pierce và Ljung-box
4.4. Mô hình AR(P) (Auto Regression)
4.5. Mô hình MA(q) (Moving Average)
4.6. Mô hình ARMA(p,q)
4.7. Mô hình ARMA m r ng: ARIMA, SARIMA
4.8. Phương pháp Box - Jenkins
Chương 5: DÃY S TH I GIAN
5.1. Khái ni m
5.2. Các ch tiêu phân tích
5.2.1. M c trung bình theo th i gian
5.2.1.1 i v i dãy s th i kỳ:
5.2.1.2. i v i dãy s th i i m:
5.2.2. Lư ng tăng ho c gi m tuy t i
5.2.2.1. Lư ng tăng (gi m) tuy t i t ng kỳ (liên hoàn)
5.2.2.2. Lư ng tăng (ho c) gi m tuy t i nh g c
5.2.2.3. Lư ng tăng gi m tuy t i trung bình
5.2.3. T c phát tri n
5.2.3.1. T c phát tri n t ng kỳ (liên hoàn)
5.2.3.2. T c phát tri n nh g c
5.2.3.2. T c phát tri n trung bình
5.2.4. T c tăng ho c gi m
5.2.4.1. T c tăng (gi m) liên hoàn (t ng kỳ)
5.2.4.2. T c tăng gi m nh g c
5.2.4.3. T c tăng (gi m) trung bình
5.2.5. Tr tuy t i c a 1% tăng (ho c gi m)
5.3.Các phương pháp bi u hi n xu hư ng phát tri n c a hi n tư ng
5.3.1. Phương pháp m r ng kho ng cách th i gian
5.3.2. Phương pháp s trung bình trư t
5.3.3. Phương pháp h i quy
5.3.4. Phương pháp bi u hi n bi n ng th i v
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Phan Tich DL Va Du Bao KT- Nguyen Thi Thanh Huyen- KinhTe-0004

Bai Giang Phan Tich DL Va Du Bao KT- Nguyen Thi Thanh Huyen- KinhTe-0004

Ratings:
(0)
|Views: 228|Likes:
Published by anhnguyetnguyen

More info:

Published by: anhnguyetnguyen on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 14 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 18 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 88 to 101 are not shown in this preview.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tai Vu liked this
Quỳnh Tf liked this
Hà Hoàng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->