Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2nd Grading UbD LP 2011-2012

2nd Grading UbD LP 2011-2012

Ratings:
(0)
|Views: 4,625|Likes:
Published by Aida Reyes Guloy

More info:

Published by: Aida Reyes Guloy on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2015

pdf

text

original

 
 1
Ikalawang Markahan:
Balagtasan
Aralin 1:
A. Kaligirang Pangkasaysayanng BalagtasanB. Pangngalan1. Pantangi2. Pambalana
Bilang ng araw/sesyon:
6
Antas 1Pamantayang Pangnilalaman:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sabalagtasan gamit ang angkopna gramatikal/ retorika
A. Panitikan
1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan2. Tulang Patnigana. Karagatanb. Duploc. Balagtasand. Batutian3. Mga Elemento ng Balagtasana. Tauhana.1. Lakandiwaa.2. Mambabalagtasa.3 Mga Manonoodb.Uri ng Taludturanb.1.Sukatb.2.Tugmac. Paksa/IsyungPagtatalunan- Politika- Pag-ibig- Karaniwang bagay- Kalikasan- Lipunan- Kagandahang - asal- Pambayand. Mensahe/MahalagangKaisipan4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino
Pamantayan sa Pagganap:
Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ngbalagtasan
B. Gramatika/ Retorika
1. Pangngalana. Pantangib. Pambalana2. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayariana. Payakb. Tambalan3. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri4. Pang-abay na Pamaraan
Kakailanganing Pag-unawa para sa BuongMarkahan:
Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ngpatulang pagtatalo ng pananalinghaga atpangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan
Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan:
1.
 
Paano naiiba ang balagtasan sa mga kaurinitong akdang pampanitikan?2.
 
Paano nakatutulong ang pag-aaral ngbalagtasan sa mga tao partikular
 
 2
ng kaalaman tungkol sa mganapapanahong isyu opaksa.Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural saparaang pangangatuwiran, mabisang paraan sapagpapalaganap ng wika at paglinang ngkasanayan sa pakikipagtalastasan, partikular sapagsasalita.Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sapaggamit ng wastong gramatika at retorika aynakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ngopinyon at katuwiran, gayundin sa panghihikayat napumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taongiyong kaharap/ kausap.sa mga mag-aaral?3.
 
Paano nakatutulong sa mga tao angpagkakaroon ng sapat na kaalamanat kakayahan sa paggamit ng wastonggramatika at retorika?
 
Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin:
Ipinakikita sa balagtasan ang pagiging henyo atpagkakaroon ng talas ng isip ng mgamakatang Pilipino sa pamamagitan ng maindayogna pagbigkas at pakikipagpalitanng katuwiran na may ganap na sukat at tugma angbawat taludturan.Mahalaga ang gamit ng pangngalan sa ilangpangungusap sa pangangatuwiran sapagkatmakatutulong ito sa pagtiyak kung ano angpinapaksa o tinutukoy nito
 
Mahahalagang Tanong para sa Aralin:
Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mgauri ng anyong tula ng panitikan?Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sapaggamit ng pangngalan sapangangatuwiran?
 
Nauunawaan ng mag-aaral ang:A. Panitikan
Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan
B. Gramatika/ Retorika
Pangngalana. Pantangi b. Pambalan
 
Ang mag-aaral ay:
nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkolsa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan
nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sabisa ng pag-aaral ng balagtasan
nakapaglalahad ng naging bisang padamdamin atpangkaisipan sa pag-aaral ng balagtasannakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ngisang napapanahong isyu o paksa.
 
Antas 2
Inaasahang Produkto/Pagganap
:
 
Paglalahad ng mga katuwirankaugnay ng isang napapanahongisyu o paksa
Pagpapatibay sa Antas ng Pag -unawa:
Naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa pamamagitan ng:
pagpapaliwanag
at pagbabahagi ngmga ideya tungkol sa kalagayan ngbalagtasan sa kasalukuyan.Mga Kraytirya: kaangkupan ng mgaideya; naglalahad ng mga patunay;nakabubuo ng sariling kongklusyon. 
paglalahad ng sariling pananaw
kung dapat ba o hindi dapatipagpatuloy ang pagtatanghal ngbalagtasan at mga kauri nito.Mga Kraytirya: naglalahad ng
pananaw ng iba’t ibang tao; may
batayan ang nabuong sarilingpananaw; napaninindigan angsariling pananaw.
Sa Antas ng Pagganap:
Pagtataya sa isinagawangpangangatuwiran batay sa mgakraytirya:A. May kaugnayan sa paksaB. OrihinalC. Presentasyon
 
 3
pagbabahagi
ng magigingkontribusyon upang mahikayat angkapwa mag-aaral na tangkilikinang balagtasan at mga kauri nitobilang bahagi ng kulturang Pilipino.Mga Kraytirya:makatotohanan;tapat; maykaugnayan sa paksa.
pagbabahagi
ng sariling panig okatuwiran tungkol sa ilangnapapanahong isyu/ paksa.Mga Kraytirya: may batayan anginihahayag na kaalaman oimpormasyon; batay sa pananaliksik;napapanahon.
pagIalahad ng naging bisangpandamdamin at pangkaisipan
sapag-aaral ng pinagmulan ngbalagtasan.Mga Kraytirya: makatototohanan;tapat; naglalarawan ng pag-unawasa sariling damdamin at sadamdamin ng iba.
paghahambing
ng kaligirangpangkasaysayan ng balagtasan sa isasa mga panitikang kinagigiliwan parin ng mga tao sa kasalukuyan.Mga Kraytirya: may batayan angginawang interpretasyon;napapanahon.
Antas 3
Plano sa Pagtuturo-Pagkatuto
 Agosto 24, 2011Miyerkules
 
PAGTUKLAS (Unang Araw) 2 sesyonA.
 
Pagtuklas sa dating kaalaman
1.
 
Pagpapanood ng mga sumusunod:
Patalastas
 
Movie trailer 
 
Fliptop Balagtasan
 
Gabay na Tanong:1.
 
Ano ang napansin ninyo sa usapan ng mga tauhan sa patalastas at pelikula?

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Remy Navarro Tumapa added this note
thanks alot!
Christian Catajay added this note
hi! thanks it's really big help!
Glen Reyes Aviles added this note
salamat ng marami
Kimberly Insular added this note
wlang sagot nakakabagot o.0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->