Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul Penal Al Afacerilor

Dreptul Penal Al Afacerilor

Ratings: (0)|Views: 1,864|Likes:
Published by Oana Miron

More info:

Published by: Oana Miron on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
 
 Academia de Studii EconomiceCatedra de Drept 
Note de curs pentru Facultatea Economie Generala, Specializarea Economia si Dreptul Afacerilor - INVATAMANTUL ECONOMIC DESCHIS LA DISTANTA 
Cadru didactic titular lector univ. drd. Adriana Motatu
DREPTUL PENAL AL AFACERILOR 
CAPITOLUL I
DREPTUL PENAL AL AFACERILOR – PARTEA GENERALA
SECTIUNEA 1Dreptul penal al afacerilor: definitie, obiect, principii, izvoare, raporturi juridice.Limitele aplicarii legii penale: aplicarea legii penale in spatiu; aplicarea legii penale in timp.
1. DEFINITIA DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR 
Sistemul dreptului romanesc este alcatuit din ansamblul normelor juridiceadoptate de statul nostru, norme grupate sub forma ramurilor de drept care la randul lor sunt structurate in institutii juridice.Termenul de drept penal se intrebuinteaza cu doua acceptiuni sau intelesuri orisensuri.Intr-un prim sens se desemneaza ramura de drept penal formata din ansamblulnormelor juridice penale care reglementeaza raporturile de aparare sociala.In al doilea sens se desemneaza stiinta dreptului penal care reprezinta totalitateaconceptiilor, ideilor si teoriilor referitoare la dreptul penal.Definim dreptul penal ca fiind acea ramura de drept care reglementeazaraporturile de aparare sociala care rezulta intre destinatarii legii penale prin incriminareafaptelor periculoase (infractiuni) pentru valorile sociale aparate de lege si a asnctiunilor care se aplica persoanelor vinovate in scopul protejarii acestor valori atat prin prevenireasavarsirii faptelor antisociale, cat si pedepsele aplicate faptuitorilor.Dreptul penal al afacerilor reglementeaza infractiunile specifice afacerilor,infractiuni care sunt prevazute fie in Codul penal, fie in diferite legi speciale.Totalitatea normelor de drept penal este structurata in institutiile fundamentale aledreptului penal care sunt: infractiunea, sanctiunile de drept penal si raspunderea penala.
2. OBIECTUL DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR 
Obiectul dreptului penal al afacerilor este acelasi ca si obiectul dreptului penal si esteformat din raporturile de aparare sociala care rezulta intre destinatarii legii penale pentrurespectarea valorilor sociale aparate de legea penala respectiv Romania, suveranitatea,
 
independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile- 2 -acestora, proprietatea, precum si intreaga ordine de drept.In ceea ce priveste dimensiunea raporturilor de aparare sociala care formeaza obiectuldreptului penal consideram ca aceste raporturi se realizeaza chiar din momentul intrarii invigoare a legii penale pentru ca marea majoritate a destinatarilor legii penale seconformeaza exigentelor acesteia.In situatia in care unii destintari a legii penale nesocotesc normele juridice aleacesteia raporturile de conformare stabilite prin normele penale se transforma in raporturide conflict, astfel incat pentru restabilirea ordinii de drept incalcate este necesaraaplicarea sanctiunii prevazuta de norma de drept penal care nu a fost respectata.Astfel se indeplineste rolul dreptului penal care este in prioritar preventiv in ceea ce priveste apararea valorilor sociale prevazute de legea penala si in cele din urmasanctionator in situatia in care s-a adus atingere valorilor sociale ocrotite de legea penala.
3. PRINCIPIILE DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR 
Principiile dreptului penal al afacerilor sunt si principiile fundamentale ale dreptului penal care reprezinta idei de baza care guverneaza elabolarea si realizarea normei dedrept prnal si care se reflecta in cadrul institutiilor fundamentale ale dreptului penal,respectiv infractiunea, sanctiunile de drept penal si raspunderea penala.Consideram alaturi de alti autori * ca au aceasta valoare urmatoarele pricipii:
-
 principiul legalitatii;
-
 principiului umanismului;
-
 principiul egalitatii in fata legii penale;
-
 principiul prevenirii faptelor prevazute de legea penala;
-
 principiul infractiunea este singurul temei al raspunderii penale;
-
 principiul personalitatii raspunderii penale;
-
 principiul individualizarii sanctiunilor de drept penal.1.Principiul legalitatii.Acest principiu a fost mai intai consacrat de catre ideologii revolutiei franceze dinanul 1789 in “Declaratia drepturilor omului si cetateanului” in art. VIII si anume: “nimeninu poate fi pedepsit decat in virtutea unei legi promulgate anterior infractiunii si legalaplicate”.Acelasi principiu a fost ulterior prevazut si in unele acte normative interne siinternationale.Astfel in legislatia romaneasca acest principiu a fost mai intai inscris in Codul penalde la 1864 si in art. 16 din Constitutia de la 1866.De asemenea in art. 14 din Constitutia de la 1923 se prevedea “Nici o pedeapsa nu poate fi infintata, nici aplicata decat in puterea unei legi”.Codul penal roman din 1937 consacra in continuare acest principiu al legalitatii.In Constitutia din 1938 acest principiu se deduce din alineatul ultim al art. 13 caredispunea “Legile sunt indatoritoare decat dupa ce vor fi fost publicate”. 
 
* C. Mitrache, Drept penal roman, partea generala, Casa de editura si presa “Sansa”SRL, Bucuresti 1994, p. 26.- 3 -In “Declaratia universala a drepturilor omului “ adoptata de Adunarea Generala ONUla 10 decembrie 1948 principiul legalitatii a fost prevazut in art. 11 al 2 “Nimeni nu va ficondamnat pentru actiuni s-au omisiuni care nu constituiau, in momentul in care au fostcomise, un act cu caracter penal potrivit dreptului international sau national”.Conventia Europeana a drepturilor omului adoptata la Roma la data de 4 noembrie1950 de catre statele membre in Consiliul Europei in art. 4 consfinteste acest principiu.La data de 16 decembrie 1966 Adunarea Generala ONU a adoptat “Pactulinternational cu privire la drepturile civile si politice” care in art. 15 consacra principiullegalitatii astfel: “nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nuconstituiau un act delictuos, potrivit dreptului national sau international, in momentul incare au fost savarsite”. Acest Pact a fost ratificat de Romania in anul 1974.Constitutia tarii noastre adoptata la 21 noiembrie 1991 contine norme carereglementeaza acest principiu, deoarece in art. 15 al. 2 prevede ca legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile, iar in art. 23 alin. 2 dispune ca nicio pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decat in conditiile si in temeiul legii.Codul nostru penal in viguare in art. 2 prevede acest principiu folosind formularea“Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor simasurile care se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte”, iar in art. 11 dispune “Legea nuse aplica faptelor care la data cand au fost savarsite nu erau prevazute ca infractiuni”.2.Principiul umanismului.Conform acestui principiu interesele fundamentale ale omului trebuie sa strabatareglementarea penala in ansamblul ei.Astfel drepturile si libertatile omului formeaza nucleul in jurul careia se formeazaintreaga reglementare a activitatii de aparare penala. Normele de drept penal prevad atat conduita pe care omul trebuie sa o urmeze, cat sisanctiunile care se aplica in cazul in care exigentele legii penale nu sunnt respectate,acestea indeplinind deci atat rolul de constrangere, cat si rolul de reeducare.Principiul umanismului se reflecta in reglementarea noastra penala si extra penala,materializandu-se inclusiv dispozitiile constitutionale. Astfel in art. 22 din ConstitutiaRomaniei se prevede: “Dreptul la viata si integritate fizica si psihica sunt garantate. Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau tratament inuman oridegradant. Pedeapsa cu moartea este interzisa”.In planul dreptului penal s-au reflectat aceste dispozitii constitutionale, de exemplu inincriminarea infractiunii de tortura in art. 267
1
* Cod penal, in abolirea pedepsei cumoartea.3.Principiul egalitatii in fata legii penale.Cu caracter general acest principiu este consacrat in art. 4 (2) si art. 16 din Constitutiecare prevede: “Cetatenii sunt egali in fata legii si autoritatii publice fara privilegii si faradiscriminari. Nimeni nu este mai presus de lege”.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maria Ion liked this
zarocsy liked this
Vasiliev Simona liked this
Vasiliev Simona liked this
citareata liked this
Elena Gamurari liked this
patient_pitbull liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->