Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KAUNSELOR

KAUNSELOR

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 1,678 |Likes:
Published by anon-716489

More info:

Published by: anon-716489 on Oct 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
09/02/2006
Adakah anda ingin menjadi seorang kaunselor?
KAUNSELOR IALAH SEORANG YANG:sanggup mendengar semua persoalan anda menerima tanpa syarat menerima dan merahsiakan apayang anda katakan menghormati diri anda sebagai seorang individuBAGAIMANA CARA BERJUMPA DENGAN KAUNSELORdatang seorang atau dengan rakan-rakan anda datang memberitahu KAUNSELOR suatu tarikh yangboleh ditentukan untuk sesi kaunseling mengisi borang temujanji kaunseling yang didapati di bilikkaunseling (biasanya di Sekolah dan IPT)BAGAIMANA KAUNSELING DIJALANKANKaunseling Individu: pertemuan anda dengan kaunselor anda Kaunseling Kelompok: pertemuananda dan rakan-rakan anda dengan kaunselorAPAKAH PERKHIDMATAN KAUNSELINGPerkhidmatan percuma ini disediakan kepada anda untuk menolong anda menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai: peribadi dan emosi anda perlakuan yang tidak waras, pendiam, susah bergauldan selalu berpandangan negatif perkembangan pelajaranbelajar dengan lebih berkesanmemilih kerjaya dan merancang masa depanmenghisap rokok, menghidu gam dan menyalahguna dadahujian personalitiKAUNSELING BUKAN UNTUKmempengaruhi kepercayaan, fikiran, perasaan, kelakuan dan sikap individumenyelesaikan masalah individumemberi nasihat atau pandanganmemberi maklumat sahajamenemuramah atau berbual tanpa tujuanmenilai kekuatan dan kelemahan individuMATLAMAT KAUNSELINGsupaya individu memahami diri dan situasinyasupaya individu menerima diri dan situasinya serta mempunyai pandangan yang lebih objektif danrealistiksupaya individu mengenalpasti keperluannyasupaya individu dapat membuat rancangan yang realistik dalam kehidupannya
 
APAKAH PENGALAMAN YANG BOLEH ANDA PEROLEH MELALUI KAUNSELINGKesedaran kendiri tentang kekuatan dan kelemahan andaMelihat kejujuran, keberanian dan sikap terbuka andaMelatih bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupanMempunyai perasaan positif dan simpati terhadap orang lainMengembangkan bakat, minat, kebolehan dan potensi andaAPAKAH KAUNSELING KELOMPOKKaunseling ialah pertemuan antara seorang kaunselor dengan beberapa orang (antara 3-10) pesertaatau klienDalam situasi ini ahli-ahli berinteraksi antara satu sama lain (bukan dengan kaunselor sahaja)Ahli-ahli tolong-menolong antara satu sama lain dalam proses mengenal diriAhli-ahli cuba mengatasi masalah masing-masing untuk mencapai matlamat yang ditentukanPERSOALAN-PERSOALAN YANG BOLEH DIBINCANGKAN DALAM KAUNSELING KELOMPOKPelajaranPenyesuaian sekolah dan rumahMasalah berkaitan dengan situasi sosialKerjayaPersonaliti/PeribadiMATLAMAT KELOMPOKmembantu pertumbuhan pelajar-pelajar dalam bidang akademik serta mewujudkan interaksiindividu yang lebih sihatmewujudkan program pencegahan yang boleh mengurangkan krisis dalam diri dan krisis antaraindividumengurangkan masalah disiplin serat mewujudkan suasana lebih seronok di sekolahFAEDAH KAUNSELING KELOMPOKpeserta lebih memahami pelbagai ragam manusia lain dan mengetahui bagaimana orang lainmempersepsikan sesuatupeserta lebih menghormati orang lain terutamanya mereka yang berbeza daripada dirinya sendiripeserta mempelajari kemahiran-kemahiran sosial dalam berbicara dan juga berhubung denganorang lainpeserta mengenalkan keperibadian dirinya supaya dapat mewujudkan perasaan sejiwa (belonging)hasil daripada penyertaaan dalam kelompok seseorang ahli itu dihormati dan diterima oleh ahli-ahlilainPERANAN KAUNSELOR/FASILITATORMemandu kelompok dalam interaksi dan perkembangannyaMenggalakkan pertumbuhan interaksi, pilihan, mengenal diri dan perpaduan kelompokMengimbangkan kadar penglibatan dan interaksi ahli menurut keperluan diri dan keperluankelompok
 
PENGERTIAN KAUNSELINGApakah Kaunseling?Kaunseling ialah satu proses menolong tetapi bukan merupakan aktiviti memberi nasihat . Dalamproses menolong , seorang kaunselor akan membina satu perhubungan yang profesional denganklien dan membimbingnya supaya menjadi lebih faham tentang dirinya. Klien menjadi lebih sedartentang kelebihan dan kekurangannya , kebolehan , kemampuan dan keupayaannya . Klien akandibimbing supaya menjadi lebih peka tentang interaksi dan tindakbalasnya dengan orang lain dansuasana yang mempengaruhi hidupnya. Dengan kesedaran ini klien dapat memahami realitihidupnya lalu boleh membuat rancangan untuk masa depannya.(Petikan di ambil dari tulisan Aminah Hj Hashim , Rusnani Abd Kadir & Nordin Kardi ... UPM )Senarai TugasBIDANG TUGAS GURU DALAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGTugas-tugas yang dijalankan adalah berdasarkan kepada 10 jenis khidmat utama programbimbingan yang dijalankan di sekolah. Penerangan tugas yang disenaraikan seperti yang berikut inibukan mengikut keutamaan. Keutamaan tugas bergantung kepada keadaan dan keperluan pelajar,sekolah dan komuniti di mana program bimbingan itu diadakan.KETUA BIMBINGAN DAN KAUNSELING(Guru yang terlatih dalam bidang bimbingan dan kaunseling secara khusus. Dalam konteks inibermaksud guru-guru yang sudah mendapat latihan secara khusus dalam bidang bimbingan dankaunseling dari Maktab Perguruan Ilmu Khas, Institut Perguruan Sultan Idris, Institut PerguruanDarul Aman, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia, dan universiti-universitidi luar dan di dalam negeri yang lain).Tugas Ketua Bimbingan dan Kaunseling1. Inventori Individu Dan RekodMengendalikan fail bimbingan untuk setiap orang pelajarBertanggung jawab mengumpul dan merekodkan butiran-butiran berkait dengan penilaian danpentafsiran minat pelajar.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ShaZila Niza liked this
ShaZila Niza liked this
Qee Naz liked this
zatilnabilah liked this
Hanis Hazirah liked this
Shaik Faisol liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->