Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Téridő Kulcsa - A Tudat

A Téridő Kulcsa - A Tudat

Ratings: (0)|Views: 125 |Likes:
Published by LélekTisztítás
A Téridő Kulcsa - A Tudat
A Téridő Kulcsa - A Tudat

More info:

Published by: LélekTisztítás on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

 
 
A TÉRID KULCSA:
A TUDAT
Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak,asztrológusoknak, fizikusoknak,az ezoterika és a parajelenségek iránt érdekldknek 
Els változat
 
 
 A térid kulcsa: A TUDAT 
2
 
TARTALOM
ELS......................................................................................................................................... 3ELS FEJEZET: KULCS MÁS DIMENZIÓKHOZ ................................................................... 4
A
tudomány és a hiányzó dimenzió ....................................................................................................................... 4
A
mikor a szellem a testen kívül mködik .............................................................................................................. 5
A
z id kérdése ...................................................................................................................................................... 5
A
karma................................................................................................................................................................ 7Tudatszintek, kondicionálások .............................................................................................................................. 8
A
tudat fejldése ................................................................................................................................................. 10
A
szimbólumok, mint dimenziókapuk ................................................................................................................. 1
2
 Entrópia "itt" és "ott" - a megnyilvánulatlan világ ............................................................................................... 13Idzár, karmazár ................................................................................................................................................. 14Holografikus valóságmodell ................................................................................................................................ 14Tudatszintek és aura ........................................................................................................................................... 17"
A
mint fent, úgy lent" ......................................................................................................................................... 18
MÁSODIK FEJEZET: ID ÉS FEJLDÉS .............................................................................. 20
A
tér és az idstruktúrája ...................................................................................................................................
2
0Döntés és fejldési spirál .....................................................................................................................................
2
1Élmény, élményegység ........................................................................................................................................
22
 Csoportkarma .....................................................................................................................................................
2
4Elz életek, párhuzamos életek..........................................................................................................................
2
5Döntés és fejldés ...............................................................................................................................................
2
7Tudatformák, entitások és térid-struktúra különböz szinteken..........................................................................
2
8Tér és idstruktúra különböz szinteken ............................................................................................................. 3
2
 
A
tudatformák fejldése, entitások ...................................................................................................................... 3
2
 Id és karma kapcsolata ...................................................................................................................................... 34
HARMADIK FEJEZET: TUDAT ÉS ENERGIA ...................................................................... 36
A
z idzár ............................................................................................................................................................ 36
A
derékszög, a komplex szférikus és a szektoros tér .......................................................................................... 4
2
 Kondicionálások ................................................................................................................................................. 44Tudattartalmak orientációja, lokális determináció ............................................................................................... 45Frekvenciák keletkezése ...................................................................................................................................... 47Események keletkezése ....................................................................................................................................... 49
A
vertikális energiacsatorna ................................................................................................................................ 51
A
z idiránya ...................................................................................................................................................... 5
2
 "Kint az van, ami bent" - az aura kifordulása ...................................................................................................... 55
A
z orgon-energia ................................................................................................................................................ 55
A
szabadenergia.................................................................................................................................................. 56Virtuális valóság ................................................................................................................................................. 58
NEGYEDIK FEJEZET: ÚTBAN A TELJESSÉG FELÉ .......................................................... 60
A
z Egyéniség ...................................................................................................................................................... 60
A
tudat mködésének beszkülése....................................................................................................................... 61Hamis ego és személyiség ................................................................................................................................... 64
A
hamis ego kialakulásának alapja: tudatosság hiánya ........................................................................................ 66Paradox, poláris világ: a hamis ego építménye .................................................................................................... 67Inkarnációk körforgása ....................................................................................................................................... 69Szintek közötti információs kapcsolat kifejezdése .............................................................................................. 70Fejldés és megvilágosodás ................................................................................................................................. 73Álomtudat, haláltudat, tudatfolytonosság ............................................................................................................ 75
A
lét misztériuma ............................................................................................................................................... 76Meditatív technikák ............................................................................................................................................ 77
A
térid kulcsa a Tudat.
A
Tudat aspektusai ....................................................................................................... 78
 
 A térid kulcsa: A TUDAT 
3
ELSZÓ
 
Ez az írás nem tartalmaz új felfedezéseket, csupán a régmúlt idk nyelvén már megfogalmazott,de a hétköznapi ember számára kevésbé érthet tudati jelenségeket próbálja meg a mai tudományszemszögébl megközelíteni. Miután több igénynek is igyekszünk egyszerre megfelelni(pszichológusoknak, parapszichológusoknak, látnokoknak, keresztényeknek, asztrológusoknak,fizikusoknak), az olvasó a szöveg szókészletét sokszor számára idegennek érezheti. Ne ijedjünk meg: jó alkalom, hogy megértsük egymást! Próbáljuk meg lefordítani saját nyelvünkre, aszerint,hogy a vallásos, az asztrológiai vagy éppen a mai természettudományok szemlélete áll hozzánk közelebb!
A
z se baj, ha csak a számunkra érdekes részeket értjük meg.
A
meditatív technikákban jártasok szinte triviálisnak érezhetik az írásban elfordulómegállapításokat, ugyanakkor furcsának, különösnek a megközelítést és a megfogalmazás módját,a logikai "köntöst", amelybe a számukra közismert dolgokat bújtattuk. Vegyék figyelembe, hogya keleti, elssorban a buddhizmusra és a hinduizmusra épül, sok esetben
m
a
kialakított iskolák,irányzatok sem értik meg teljesen egymást, bár ez a megnemértés csak a valóság
ter 
m
észetének látszólagos oldalát 
érinti, annak 
lényegét 
nem. Ezt mindenki tudja.Remélem az asztrológusoknak sikerül meglátniuk azoknak a fogásoknak és általában az egészasztrológia tudományának alapját, amelyeket már évezredek óta alkalmaznak ill. amelyreépítenek, bár sosem értették meg, hogy ezek hogyan "mködnek".
A
fizikusok számára idegen a vallásos-misztikus megközelítés. Nézzék át a fizikai alapon született jelenlegi legújabb világelméleteket, és vessék össze a régmúlt idk szemléletével! Két dolgotállapíthatnak meg: amit ma felfedeztek, az már sokszor régebben is ismert volt, és felfedezéseik csak egy-egy apró elemét képezik egy korábbi világszemléletnek. Talán egyszerbb lenne elbb az
egész
et megérteni, de ehhez egy kicsit el kell itt idzni.Budapest, 1999, nyári napforduló
 A szerz 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->