Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szövegalkotás, szövegbefogadás

Szövegalkotás, szövegbefogadás

Ratings:
(0)
|Views: 180|Likes:
Published by profimagy

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: profimagy on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

 
Szovegalkotas,szovegbefogadas,texti16giaiszemponniszov.elemzes
 
Irodalmiszovegektextologiaielemzeseneksajatossaga
403
Haszonnaljarezekhezhozzavennimegafordftasbanjavasoltszempontokat(NidaesTaberalapjanKlaudy1993:134)ismintolyanelemeket,amelyekmindenszovegbenjelolvevannaknyelvenkentelterospecialiseszkozokkel:aszovegelejeesvege,abelsoatmenetek,azidobeliviszonyok,aterbeliviszonyok,alogikaiviszonyok,areferenciaviszonyok,alenyegkiernelesenek,azerzelmieslogikaihangsulynak,aszerzdreszvetelenek,nezcpontjanakjelolese,
2.lrodalmiszovegektextol6giai
elemssenek
sajatossaga
"Azertelmezespragmatikusformajamindenekelottarmfveszistruktiirattoriossze"(KulcsarSzab61987:17),megsemmellozhetd,Barthesaszovegeselemzojeviszonyatfgyfestimegegymetaforikuskepben:"Aszoveg,teljestornegeben,azegbolthozhasoniatos,melyegyszerreIaposesmely,sima,hatartalanesjelzopontoknelkuli:ahogyaj6svarazspalcajavalerreazegrekepzeletbeliharomszogetraj-zoI,hogyabban,bizonyosszabalyokszerintamadarakroptebololvasson,ugyrajzoljafelakommentatorisaszovegmentenhaladvaazolvasaszonait,hogyezekbenmegfigyeljeajelentesekvandorlasat,ak6dokfelbukkanasat,azidezetekatvonulasat"(1997b:26).
Szakirodalom
Barthes,Roland1996.
A
szavegiirome.
Osiris.Budapest.Barthes,Roland.1997b.
SIZ.
Osiris.Budapest.BekesiImre1980b.Mondat-esszovegszerkezetiparhuzamok.
NyelvtudomdnyiErtekezesek
104:225-228.BenczeLorant1995.Emlekezes,szovegalkotas,szovegtipus.In:Pet6fiS.Janos-BekesiImre-VassLaszlo(szerk.):
Szemiotikai
szovegtan.
JGYTFKiado,Szeged.8:9-34.DemeLaszlo1970.Akiejtestorvenyeinektanftasaestanulmanyozasa.
MagyarNyelvdr270-280.
B.FejesKatalin1993.Aszintaktikaiallomanytermeszetegyermekszovegekben,
NyelvtudomdnyiErtekeze-
sek
136.sz.Cs.GyfmesiEva1982.Amtlelemzesmodszertanahoz.In:SzaboZoltan(szerk.):
Asiovegvizsgalat
uj
utjai.
Kriterion.Bukarest.148-198.HankissElerner1970b.
Az
irodalmikifejezesformdklelektana.
AkademiaiKiado.Budapest.KabanAnnarnaria1995.Szovegpragmatikaikerdesek,
StudiaNova
3:173-182.KemenyGabor1996.Alom-valo(AzellentetmintszovegszervezoelyegyKnidynovellaban).
MagyarNyelvdr403-414.
KlaudyKinga1993.VisszaaszoveghezlIn:Pet6fiS.Janos-BekesiImre-VassLaszlo(szerk.):
Szemiotikaiszovegtan.
JGYTFKiado.Szeged.6:133-144.KocsanyPiroska1989.Szovegnyelveszetvagyaszovegtfpusoknyelveszete,
FilologiaiKozlony
35:26-43.KulcsarSzaboErn61987.
Mtialkotds-sziiveg-hatds.
Magvet6.Budapest.NagyFerenc1980.
Kriminalisztikaisziivegnyelveszet.
AkaderniaiKiado,Budapest.NagyFerenc1985.
Kvantitativnyelveszet.
Tankonyvkiado.Budapest.
 
402
Textol6giaiszemponrusz6vegelemzes
Aszovegtransztextualiselemeinekvizsgalatakorazalkot6mtiveinbeliiliintratextualiskapcsolat,alkot6kmuveikozottiintertextualiskapcsolat(pozfciovaltassalvagyanelkul),alkot6kmtiveikozottiparatextualiskapcsolat,alkot6krmiveikozottimetatextualiskapcsolat,alkot6krrulveikozottihypertextualiskapcsolat,alkot6krmlveikozottiarchitextualiskapcsolat.Figyelemremeltoazagondolat,amelybenBarthesparhuzambaallitjaaszovegetafaval,mondvan:.Habeveriinkafabaegyszoget,afakulonbozokeppenfogellenallni,attolfuggd-en,hogymelyikreszenprobalkozunk:erremondjak,hogyafanemizot6p.Aszovegsemizot6p:aperemek,aszakadasoklathatatlanok.Ahogya(mai)fizikanakszamolniakellbizo-nyoskozegek,bizonyosvilagoknemizot6pjellegevel,ugyanugyastrukturalisanalfzisnek(aszemiologianak)isfelkellismemieaszoveglegkisebbellenallasatis,erezetenekszabalyta-Ianrajzolatat"(1996:97).EzekszerintnemcsakaszovegosszetartoeromegletetkeUtanul-manyozni,hanemannaklazulasat,hezagaitis.
1.8.Atextol6giaielemzesrn6dszereslepesei
Hasonlftottakmagataszovegelemzestcsirkefelbontashoz,an61cugyanisj61tudjak,hogyacsirketcsakhagyornanyosm6donszokasescelszerufelbontani.Ezahasonlataszovegelern-zesreazertall,mertaztjelzi:csaklepesrolIepesre,szegmentumr61szegmentumrahalad6ertelmezeskozbenval6sithat6megaszovegszintekkorrelaciojatfigyelembevevdelem-zes(Cs,Gyfmesi1982:160).Deaszovegelernzesthasonlitottakgepszetszerelesehezesujhelyenval6ujboliosszeallftasahozis.Kozosmindkethasonlftasbanazelemekrebontas,szeg-mentalas,Ageposszeszereleshezhasonlitasazertjobb,mertaszetbontast,azanaIizistazosszeallftasnak,aszintetizalasnakkellkovetnie,tudvaazt,hogyaszovegreszcsakazegeszismeretebenerthetomeg.Aszovegelemzeselsolepeseastilisztikabanbevalt,Ballytolajanlottm6dszer:azolva-sas,sothangosolvasaslehet.Egyresztazert,mertazakusztikumisvisszajelziafelnlnoszovegjelensegeket,masresztezaltalengedjiikhatniaszoveget,fgyaszovegiranyftjaafi-gyelmetvilaganakmegismereseben,Elemzesilepesek:amaterialisoldal:azfrottszovegesetebenaforma,azeloszobelikapcsanazakusztikumosztonosfelfogasa,ajelenteslenyegenekholisztikusbefogadasaafeltetezettszovegrmffajnakmegfeleloen.azintuitfvjelleguf6kusz(azazaheurisztikusfunkciojuhatasmozzanat)megertese(Sze-les1972:139),ajelentesmelyebbertelmezeseaszovegszintjeiszerint,barafeltunoszovegjelensegekeszrevetetikmagukategyszerihallas/olvasasutanis,dej6ezeknekazazonnaliregisztralasa,tobbszori(ellenorzo)olvasasazalaposelemzeshez,statisztikaijellegukimutatasokkeszitese,aszovegmogotti,aszovegenkfviilifigyelembeveteleis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->