Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

4.3.HÀM THAO TÁC TRÊN TẬP HỢP
4.4.MỘT SỐ HÀM MỚI BỔ SUNG TRONG Oracle9i
5.1.6. Các toán tử tập hợp Tên toán tử
5.2.LỆNH TRUY VẤN LỒNG
5.2.2. Toán tử SOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS Tên toán tử
5.3.CẤU TRÚC HÌNH CÂY
Chương 6. BIẾN RUNTIME
6.1.DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG CÂU LỆNH
6.2.LỆNH DEFINE
6.3.LỆNH ACCEPT
Chương 7. TABLE VÀ CÁC LỆNH SQL VỀ TABLE
7.1.LỆNH TẠO TABLE
7.2.MỘT SỐ QUY TẮC KHI TẠO TABLE
7.3.Các Kiểu dữ liệu cơ bản
7.4.RÀNG BUỘC DỮ LIỆU TRONG TABLE
7.5.LỆNH DDL CAN THIỆP TỚI TABLE
7.6.THÔNG TIN VỀ TABLE TRONG TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU
Chương 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU
8.1.THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG TABLE
8.2.LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIAO DỊCH
Chương 9. SEQUENCE VÀ INDEX
9.1.SEQUENCE
9.1.2. Thay đổi và huỷ sequence Thay đổi sequence:
Chương 11. QUYỀN VÀ BẢO MẬT
11.1.QUYỀN - PRIVILEGE
11.3.SYNONYM
Chương 12. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PL/SQL
12.1.TỔNG QUAN VỀ PL/SQL
12.2.LỆNH LẬP TRÌNH PL/SQL ĐƠN GIẢN
12.2.5. Lệnh GOTO, nhảy vô điều kiện Cú pháp:
12.3.GIỚI THIỆU CURSOR
12.4.CÁC KIỂU DỮ LIỆU THÔNG DỤNG
12.4.4. Sao kiểu dữ liệu của một cột Cú pháp:
Chương 13. GIỚI THIỆU PROCEDURE BUILDER
13.1.CÁC THÀNH PHẦN TRONG PROCEDURE BUILDER
13.2.CÁC HÀM, THỦ TỤC
Chương 14. GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ PACKAGE
14.1.THỦ TỤC
14.3.PACKAGE
14.3.5. Một số package chuẩn của Oracle
Chương 15. DATABASE TRIGGER
15.1.TẠO TRIGGER
15.2.QUẢN LÝ TRIGGER
PHỤ LỤC
A - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SQL

SQL

Ratings: (0)|Views: 169|Likes:
Published by nxc_51

More info:

Published by: nxc_51 on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 42 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 46 to 93 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 97 to 106 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->