Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yeni Sabah - Ocak 1939

Yeni Sabah - Ocak 1939

Ratings: (0)|Views: 1,068|Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

 
'\
_~........-=-...."..__
r"~".
__..~_.,..r-_~---::--_..~._..........,...
---~-..,_..~--.!..-~~.~-_..,..---~
Teletool
GDNDELIKS/'VASI
---
-
----
-
-
--
I.
.....iII
81
Tel:-riu;
l'n~Bbah
g•.
d('1'11
1.
ihli
1939
Birinrli
yd-
No.
248
K
.
eetM··bayaatnda
0
isyonclugunIlgasi
Cok
ogru
Harekettir
Diifiinmeli
kiKom;syoncuya
Verilen
Para
Hiikrlmet
i~inBirZiyanDemektlr.
Belklcle
Ciiruk
B'i'rMallSatmamn
Makdfatrdrr
Yazan
=
H'OSEYIIV
OAHID
Y
ALOIN
:::;;:;;::;::;::::.::::.::,::::::::::::::.~:==:::=
:U'UlI=:~
;m.;~=:~;
~-::~:=~::-;
umhulTei.ininr~i..~igi
.Itmd.
~n
lop••nanIUA
VC'kiU~FIi
He,eti
i'ld
l'l'riihim
karat'
'¥1!Irdi.
Blmanh{..
ri\lafl!m
tadilihnllll
t
n~k
edlYOF.Diieridmolet
mi.i.MJ'I!!I...
IArLPdllliko-I'[l'ltyoewuk
IlI'llIUoll
kaldr:n.,or.
'Kami::lyoncuJuk,1llA.IitteeiiStU',
bi'l.1.mtdulhay-a.tm'l1'l,da
tyi
Vidl,8-
re.fii
biT
mar.l~'.
ro.alikdegl1dir.
.o~m11<9t1~111d"muhterembir
ha.-
t
rbu-akmanusttr',
Hukl\met
ma.-
anizrn
BIn]
e
ldinumumiJeyi
goer
c;e.ktenmamnunedecek,memle-
tin
h}
tl
lht1ya~jl:.i.rml
kar~tla.-y,tcakuretta
1111ahVe
t!ln~im
et-
rnakemelim
tAldp
adenfnlaHip
biikllmetll;in
'WsnZlll"l&rl
pelt
I'il<-
VA
1f:~JJ.
bu
icorn:ieyoncu]uk
y.a,-
1"1Jsm1
d~eklietemhlemekbir
"'.~lt@,
jdJ.
Mum.tib.fI'l6,.o;.eleninbru
it
,,1-
rn~
uu,
bUUlnmahzurlrmko-
la1IiinUnF!g~ilemiye~lnJIbi
lere
rle.dH~~k
gayreti~
tll"Il1ak
Vi!
bilna~~adllirniihi
bll~
.ret
\I'ilI
mtir&kiI,b-eteals
e.detek
bu-
'nTI
bj~
gn~6t.mem~klazlmdlr.
IHrken.
komisyoncu1uktf!1Ipaluedt;rkim,
L.,.lerl
!'ilm!Sounl
SYlr·
male
Vi'!ba~l
{arklar
K07..otmek
la-
~undlr.Qiinkll
lW!lJIiilyom:uluun
ermJ"'~re[
111.
C~k~ek:illen
bldl1nduKU
gibi,biz-11:pekg6ze~lll'ptlkltarzda
tered-
iyeugram1':l
vt
~Uli::;tim;(!ll
ke.yna-
gl
te~'kll
atmts
~eiit1f.'ride
v81"llir.
Zat.e.nkanun"devletmi:lba~
aul-
rmda.,
komiByon~ulukd
anoahset-
mekleLhylelJirtsfrikve+nsn
if
P..me
Hye.si
yapmll~
nluyor.
Devlel,haz
i!ljp.~rhtl"r\'
'1'ti!C
k,
usipar~falfmeuuebi
·;rk~trnii-
·D:!i.k!l~a
netice11lfle
tcmin
euecek,
Buradakornisvnncunun.
vuul
m
I
t.:w
!lIbnrclu·
lJcdir?-
I
,l}im<iiy·
kadur
taklf
dllcu
11-
aulde,
de'llll7~
kendi
ihti)
aelurruu
dali
bir
~rtl'l;!
file
~.a..rr
:l'il'h
",Clt'n'l.,
ibllilU
nan
e.del'...e
b11mUll
'I
krt
~'11
7
a
p.AI'<lL
Al'I'lIp<:r.milVt::Anl.n11.1.
:IIID
muhtelif
fabJ'ikahm,
II~
'4.::;,..
G.
11
weI,Ibu
[liilllj.l'tl:ill
ht
bl
r
.1-
1",ilruekit;;in'l'tlrkly'obira
:d-
buLliudurm.atl::,
yahut
r.<1t(!J1
tTlirkiyede
otllrnn:til'adamln
vnr-
dllfllnl
'Le.min~tme..k
ihti,nl
(:J
nI
du-
l7,frrlar
dl,
Avrupa.dabulunan
It
bl'jk~larhtlldhllete
i)Jur
·dtI
mi.hl'1eJ~illari.
komJ~}'Or1Cu.
hm
v'IWiyleIJIIkdime-diyol'lar.
~inebemmiyetil'legure
ICtll'
~.deo-
1If'!,...
!'lea
mUm€:!!~illE'rdl:
gorH';-
riyodar.
~ooH~:rintil
mlh,llk~ulllJ"l.
ih.
UiDe,ytnCdLid
V.U()LN(Sonu
J
imC;.L
Myf.dlo)
Fl'.n!nl'
8111,veltUhbQ
T'lmtlll!ll
::2',.lI"eti
IU
lad..
tu.bllr.1
yap.n
TIWIDI~lillard.1D
bir
ITUP
ingilizBveki
i
BSabahRomaya
Hareket
Ediyor
Italyanfar
AT--
I
.lyumaYlf
ere
Aleyh
inde
Mukabele
(,"ibutide
Yap,Ian
......
--
l...•..
Jra.
II
IA.A.)
I-,.
i
b~rn
I
kal>!:!ind
Ir:l:
Times:gaze·
I!Z.diml,..
dIYL"
'[nUl
buI)\Ul'It'k~lkbakabilhii-
kilm
t
kliuldugundan
d.oJIi~rl
an·
'a~trI,
kt:1
1
,imtina
etmedlg'il:li
tos-
ter-en
yt2'lli
bil'
delihHr.lngiJiz
hijku-
(Slonu
"1
Rei
iII!i,yfll.dlll)
RomahJllfel'IlIII'II,[!'I~ih:::hilkil·
mrtlnlndi~"'r
bi"
mBletlL',
l1'l1,hlhu-
MECLisi
···E
eb
ahifleri
ImlZI
apddl
kif
l'.H.tkh"
I.qLlInhul-
\[!
AmiJlajl"ah-
ri
En~il'l-~flm
'11.1-
amI
i~miJi1l~rdil""
nundall
;l.()atul'u:t.n.tnleye
gt'~i-
Jerrk
Bl.lyilk
Millet
MC'disi
biil
ej.l-
niJInluhlllif
rllsll·,l\on
ill]1
m[laG3
~Sonu
3
l~nd.il
Illyfllld.)
General
KaZlm
arabekirin
Anbm:
!:t
(A,
A,)-BIl.vtik
"llll~
MN'li
IbU$:!'i1n
!l{~r~
Cantte-
;,:I
lH,,,hnliglnria
t
JlI,~mnlll,"'ecE'll-
,,;lIt1l<1
Inl
ini
t'
kip
.~'f"lli9("-
n@bU'1]9nlonHad/HIRI;f.l{
Srr-
Bufl!\'kalidic
lI!IubiDl
YUI
ler'mizin
duoba!¥l,a
dlglmn!
'r
","CaIlu:duk)!
kl£:n.ber
lIatan-
da
III
dikkatveibr"eUeoku-
a:~11
laz1mge]tnbirbahisHr.Hai~iDdebizi
irr
·mizd~
vurm
k
istiyenJl!!!r~emuc.adeJe
rdebUe·
i.,iD
onbnll
t-
tad
'lfi!J
uulletinibilmemiz
!amndlf"
B,e~incisa
e
p
KURU~
HALK
BAZaT
-
istikbHbllrbinil1ilk
zatur
i
1
~C'.
Cumhurui
lizIsrnet
inOl1untin
ill
U
evvel
blllgWt
!.nonijfl(l~·
kazaml-
v
kumandaaraltuidabugioinerdu-
D!l1.'jh.Bu.
mfl:'I,
belitizy~mLe~k.
D1U;;;
i.-.zo!':J"mt:
mi.iUJ.i~
'[nt
savletle
sal-
lI:ilIledenTUrkmilli
kuvvetlerimn.
drrankuvvetli
dlil;jl~al1.t
evveJa
tav-
kendilerinlUkdefa
dUifm,mlal"a
ve
1
kif
~trni~.~aha/;.O.Ill"amagUlrpede-
enlurin
magrutmLiltdiklcnnf',
iu~n·rekr'l">lOOmecburet~tir,
Inliaill
kabramililu
dikuvvetinl
gO.::IJlerip
taruitlg:
lari
L0
Z>Ifl1{1!HI
kadar
TIi.rkmilll
kuv
..~la~m---ct-,-I-D-o-n-u~·--~~-----¥-enm-·.u,-t]-u--gu-·"_n_d~u_r.__
I_u~y~m_
eL_u
R_e_is_i~l
~(~S~nu
3
Unc~
aayfa~lzdal
H
rml.
,
Birinci
inonii
Zaferi
10ikinc,i
KanuD
Bu
Giin..
n
Y
Ildooiimii-
iir
Tayyare
ydtnlana
Suiistim
a
linde
Yen-oktala
E
?
T
'ayyareler
Miirsiliileyhlerin
Eline
Gecmeden
Hiikumetimizin
Bu
'I"..
T
efebbiisii
Onledigi
.Anlostliyor
Ecnebilere
dll.yal'Hp
devletlnna-
fu..z;
ve~JllilhiyeHni
Buii5timHl
~d@l·
ret!:hasls
menfaatlerini
lemlD
:I~.In
blrrtaknnvabsuvikuvvetlsrsilah
tem.llli
cu...etkiul"g!tll
gfizealank
~li:.~lIM
~tn.t
'Ulil-e,d.:,dd
-r:.dJ.4r....-
.tahklka.t~
dClriDle:jtjt-jlm~ktedir.
Bu
~iIkjnmeselchakkmaI'eam!
DU·
1uunat.lmI2siktbirketumiyet
m11-
he.fazaetmeklebetaberhalk
IltIl.SIn-
daen
hl1Yrup€
restrnuhaJr'yi
leylt
blh,
'Pesdedirteeek~ayial::l.
tllOIR.o!jHHlk.
tadlJr.
Hasis
Vf.!.
re'zilmentaatl~rii~inTiirki.yedimhuriyetinil'l.
erdile
017~
uamaktan
biJeeekinmernis
ohm
betiLynetlerill
berketversinkilebblis
lerinianea~kbJ'flenmevkii
fiilakoy-
duktan
&Qnra
mS!lkeleri
dl'i!f:jul"kUmus
Vi!
bunlardanbir
knlllU
yak.a.lllI'llJilad!iyenUtl~el
i
pe'rH~iI!S)irul'
kllptlrinl.§:-IaN!!',Ttirkiye
t:iimhuMy,eti
hll'l'8.
ImvveUerinamv
hesa'bll'lJ;!
miib;]
}'Oll:l.
edHipbil'
~'abllt.nCl
norduyade,'!
.vetesHm
edilmek
ist(len
tDyy-..u-e:-
La!",gerek
Va:ingiotl
eb;imizbaY'
Miintir"
E.-riegi.in,ilinteyakkuz.u,
g'4"
n~kse
.l:spanyhiiki:tmeti
mitlliyesinill.
Tu:rkiye
ci.irohu
riyeti.
l1eZliil'lde
H:
i
el-
~i;'li
bay
,Julhl
JilHlem:i!"'I1J
rlihhl:ln
~!l-
I
yesincle.
g
j'zlilJ)iti[,L"eIUnlleyhlt~riQI:itn
YIlD[lP1G.:llauicsl:imedilrnecln
ljllll'ltl-
dB.
mU5tld~re
edilmi!lllenliL
Yanibu
mUfLUl:.[lm
nolllllcill-U:1hk"
kf1.~akC;l.
11
il;lininesraI'!\'e
hiltbit'dolg
KIRIK
PLAK
M~vsimiD
BuEnGille
I
EdebiRomaollu
Y
grind
nitibarellTefrika.EbDegc
Ba:r;hyacilglJ;
HortlryanCanavar
_-
Yai'l:ludaneIJre
b
,JlyaCaKtmlZ
di.inyalum
Heyc=cilillih
rOma-
nll!unismii~te
budur.veesrae
ilud
meseledeFJ
a.r1SU
za-brtasmmrollinjln
nt'l~t:len
bu~laym,1
nerede
biUlglni
kd'iyeUe
te:"tuit
~i.m.
dilik
imkimslczdrr.Ve
bu
meselehak
Maarnafihauli
turihimizin
ikin-
CJ
bir
misliui
hemen
nld!I1llillD
kayder-
memi§
old_tt1;u
au
uiiretkadlglrl
yal'
11I.Z
Ekrem
KonilJ'
gibiku
r(l,8,%
~ir
lIV811!:.i.i.
yenin
YlllnlZ.bat~lll~1
dfindil-
rcmiyer::~~iblrdolap
Qldugu
Vi:itze-nne
liok
buy-iik
fie
i'llaye"lIlnl.a.t!1ft1
ieti.l7.Rm
edenbu
rezule
te
Irir,kHl1
gi:zl:
€,l'HlPbi
.~t'rrnayeininde
l:Iuyilk:
bn-
l.i
nynurrusoi
11:101
rnub.akk&k-
til',
("Linku.maz;"'iitibal
ilt:
kOl;'knFlll
btl"serserjolma-"nultagfHt:ltEkrem
KOlI.i~i1J
bu
a.urmclH
daJ.",·-creyi
Yfli
fIIZ
ba
'JI1~l
dOJ'ldiLl'1n~sil'le
imbin~,~
il:ltillla.1t'asav'\'ur
edilenlez,
~kr~'n
HbI'-gkin~dir:l'
Ekrem
Ki)lligillism;lImllmi.hal·~
~lnlJarmtill
i~hlm
g
baflhUlIll~\-.;
hazin
~ilhr:eti
(Is.
l~l
u
lum.
nt~e:;.s.li"
etll1i~tir.
CihanIml'l.)lsenel('ri
zar·fmda
'1'1.irkiyedt:\a~Jf
go[,en
Alma:!
asked
hey~t~
tRllJliyesi
el'kiln
II1klaTl
Konig
p8.§.R-NQ1ierciill1':uu
!Slfnti'e
lI'.WlUi:II
\'cdlml,o]an
ililiyd
zabitl
Eklem,
dJ.tml1
Almal1ca
J.i(m.ll)lll!,
Alnlftll,"l:iriY&:;;Il.mD.YIi
bzenclI
tflma-
-tk
orr
zlrzoplu..TI:l.
ls.j~ioiAJmllD
nel\tehin<lf')''''
pn~1
oldug._1
ic;ill.,
At.
I(Son'Ui
J
i.illl':iIi
I
yfarh,)
s.~1dehllzleJ'i
unislllda
j~!:ltil'r:tll:'
I1IILElllil1'l
olan
blr
iki
noklad'
n
'bi
isi
VI:lJ1l&0
d,(j,I'th'kiye
'limhu.riyetihe·
f!a.blliB.
Amenka:ra.
3il'!U
i!j1
d
i
mi:ijl
oluIJ
:lrTnboHCtklH'\'eL1el'~
1
eslil~l
edi·
meki~LutenLnup.lerin
rni.ll',;!('WlI-
ileyhlerjl11in
t>lLl'rine
g(:~ml'tt;
VB
kit
tnrokmadLln
hUHlllHll'tilllizin
bu
mt_.l-
unane
te-~
'bbli~ij
i'llll2'mj~
ohhl;lll.lUl·.~()nra
dA
ffll."vsukisllhb:ll"ahm-
7:(1.
,1;01""'.bit'doe·gilikitliyyar
KS
ak·1
I}IltgL
me1'lE'le:lli..•..
l"dH'_
Ru
~Dpnl,
Iii
~~OC~~~~~OO~~XXXX~~CO~~~X~~yX~~~~~
HERSA8AH
istanbullula'raGi'zliBirNasihat
emtchr-Ierim,c1ikkat
naO!,llIrlllollZ1i
5~ki)·Ol"dm.•
!bllm
g!l.-
fillI.v)wnn.llym,~uriitaMara
ballotP
d..h.are':.elbaHnde
!IIu.lIlnll"
bw
tranlvaya
all
.'oII:iml,
y.ahut
~enijz
durmomlttTa,mvy-
dal1l
ineylH"l
odlemeyin.
';unkU
bit
:ill,
n1['
,idde-tle
leith'
01"'0..0
iith:,
nednlebilihflr'e
llit-el'ki
de
"Tii.rk
y.!ag]
ii~
rU.-L
!lur,l'....!oozu'
no
hid",
Itt,:,Tm~k
n..
in.lIiddeti
lllhf1f
Dillin!!
ollJn.idetl\
hl\~lr41ht:di-
Len)'U.IkurwI
p!IlI"ll
CUI'U
iki.
illJ
iBnd,ii..I:.ki
,iddeth
Ie
tllibik
m~''1'"
ki.ne
~onmlJ.f
lH!lIhlli.lu)"clI'.
Bi'li,
0TI.1iM~
"bQylco
lll.tlftmftCee7i\
drirnlr
ifiI?
bu-
),IHll'Ill
)'111
I~D.bik
glumll",.
hut
alunm
:0::',.
diyece~;jo'lniz.
hakk.nlZ
Y"'f';
Bded'
y
lBin
P
t'
(:i":tfl
IIa
tl'!1l1.lm
en
ya".akllJ.l'lnd~,ttrlrnn£.il.ln
'In,
,hi
~iyi
g",f'
l!IIvl~ll1nk
i
Ie11:,1=
,i
.i'l1i
verol:ll~III!UP
gl\\I'
etm.d>.:rin
I'ekyeri
o\tP
rnak
In.ZIDI
gelir.C
ir"rna.
it
maD.lf!.!-ef
II:i.-ere
t..-
b
f'
vcn:U&:Untt:kildedir.
B;'n.el'..
~leyh
I-I!Ikm
gam
'I1'lanm
rill,
!rU-
..i.1
ll!lht.ytIJ
.IIU.Iilll.yl....
l1!u
nuihalim:i
ihm~1
~ize
yiiz
kv.ru.
p!lr.l!l
Ili:I2-
:E••
lnamal""lUI'.
\.Ctt:m..
leUiD
SARA~OCLU
 
an
ozu
Sul11an
Te
n
Etti
r
.,Diplomas»
istemiyoruz..
ilk
DefaD'uyJugumyeniBirBolfevik
sozii"
_____-c_--
_Ondan....
OI\L:.I
ti\bHRU:9h'h
Ilflln~lm.z:veonhtrlnidaresitLlUlltl
girdln.iz
degll
rni
?
~an
Sliltan
plljanHl
btlpka0".-
l
rinekarsr:
_Erct..
Oolann.r
mdi'll-l
m
ik.,Onl
'do.hi
mk
1
uru
bkUrI
c
kmag
karar
verdi-
cr.ok~ecmcdcn...edlsuevale
JI-
dblrRU!lki)mi_~~01Igirdiglniha-
bel'
a.lcllk.
au:
komis),on
e.frdl
WI"
de
p
o
p.9.~da
)"II.
pmnkvcTilrids·
tandkimrlletlerin
ar"l
IDa
llifaK
k
lBUy·O
lBJ'w.
Klrg1
Ifl.r\'~
di-
milleU
l'
arllSlJ1Ja
p
QP
YIl[lWn.rvebununarkasmdanbL
[acooltijikidememlekeleo;oktuJa"Benbitu1!luka.bilme
1cl
ri
n.1a.y!U1
'olrdlUnlbl.
Evv
1et!de:
bll·
raJardl'l.
CIl,rJn
gondermi...
oldugu
11.-
da.:m!lar
'If!
o!1l1ann
kl.1rmul
oldugu(iftl.ikIou
\'aJ
LiI..
Ku1a.k
iBJIll.
·\'~rikll.
b1.l.adu.ID!nnn
~uradQ
yapma.d.Jklar1
a1mllrn,
OnJILI'
gittiktCll.
snnrllbiz
hUrriyetekaVUfmadb,Bulo.kwro",
1dmolursa
oL1>un
blzim
h:i
bLr
degilmiT
En\
r
pq8
yine
g\ildii
\'e:
-Baf'.kn..tfulUtiJlmQ.l!1nadai
Idn
yok.
Boll;:(!J\·Ul:lerin
mahl),eti
d~
malCtm.Ga}..
et
tabola.rak
CB.r~
tdlll"(!SI"~
ylU'8.~
oldugumemht..
ke't.lerLnUzerinde
ye-ni
kilLdevl
t
.rm.u
maksadile
D.nLI.D
eab~!I
01-
dugumemlekelltrehikim.olmek
is·
dyorJar.
Bu.nun
i"IngIizcl
sUz.leftl1
':rum
\'&1".
Ciiul
l)7Jer
sOyl~mi)'orlar.D-
41g-iniL
gibl
I.g
bqhMlz
b~ka.Bell
dahae\
'~l
4l1eti
I:II~mI.1'.an.u:n.
Yal.
~:l.in.OVl)1CIII
Ba..kllkODgn'Bind",
yl('mi5
old.ugu
sii...
erkWa.flmdn
hala.~m1Iyor.
B1.I
~t
BakOde(;larkmilleUel'i
kOD'1lUniBtleri:nm·ongr-eslnde
Buha·nW
"e
dlg-u
Tilrkish.nhmurahh-
Jar
ijze
~1al''1D.CD.:
-Biz
'hlUrada
diplomasi
is:te.ml.
YDna.d.iyeb~
Evo@t
d.iplo-
mJI!S!
~temJyoruz..
§an
Stdl;u
En"~1lT
p~tel.:.
[ltf
Pitigi
bill...):;;:I"rlnide
tE'k.r&r~
adJ!
-DiploJD8Jll;j
lftemJYOt"iLZ...
nle
~t!l
du.yduiumyfrh.lhiJ:o
Bot
\11k
ztL
Bun4an
IODra
blr~,dakUra
:meclJse
BtikDt
bu'b..
EaVe'
pa.p.mo
r11r
Mll
bu
m.
c-
tisin
~Iit.l:rd
d3,tltt..:
-iSoY}'e.Uerve
onlll,nn
ba..,lanll.
I!Ia
bU]WlI..ll
adaml'a.r
a'l"t1k
TW:-kiB>o
,I..ink
oywyWllJ.Jl.ZJla.rVa
'amniia
Uiote.
Iillllerln.lya.pUcamulnr.O.ll.1a.rmk
'l.Sl1lda
biz
de
o;lIiplomasi
'J
pacaJ[
ne-glliz.
Flakst
demir
yu.mruklarl~
an.
ceV8.pver~iiz.
B
I
u.retl~
JrIlrlristalldll.
d.a
temWik
UmJ.!I.D1
ola..
e.rm
S..
!tan
bir
ka~dalrlka
bll
wzlercevap
\i'iii.rrnem.
Soan~
-BI.Icil,'il.r.dll.Dlh:embcde
b;r
ka~
Rwa
ka.l.dl,Filvaki
AJj
Hizabe.;rln
kU!i'"\'eUeri
ODa
]ft.}'1k
olan
C!".::J.Ul
\,erdil
I
a.mma,.
H...
ll.
bir
k:-u'1QDt..
I
duruyor.
Ol'll
IlD
o.rbk!bur
de
yu.
:tumYI!LCI.Ill:l.r1.Wke.udilerinebHdl-
ble
It
UI:Lun.
Eilve.rpU-a
!:j1Ul
IIWl.
In..
utI.
rinJ
d.iW
.-k.en
UZ\Ib
mLldd~tt'niPen
bulundugu
bumurw.l'<udakl
hunl.
~·et
ka
br
an:UlnJlIITIDJII
It
a.
tJ.r11j'1lI1'
d
1..1.
Bw:tmr
p.l..l"~&
pa.r~
el.ri:lf
dag,l.
~lnrd'!"
J\nlliJ'wdakJbif'Ugi
l.en:II"1
pit;
vlmdiye
.!radar
mUmkun
01.
IlItI,
ill..
3a.n
lioultaD
gU"i
bi.ltlin.bur,
riYl'tkahr,n:tonlll.nEb\'er
,)fa
n1
der~d·Itlmo.t
,-d
lurlnnabublrlik
CllayhJdl.eml....,
edDcbill
nit..
l!lnver.~s
~J\ID
I;Itllbl~lIn
1M
lPJrinI
Oi!l
n~i,
Bun!!
I
200tllk.ad-Taclktt'flihmn:tt..i.
Fakat
\myellen
1
e
UrdJ!1
InMnlar
oldu.
EJ'I'Ii'L'·r
J'a~1In
KI-"'"yo1di!l.nhare-
kcte
g~~mek
i(,(l
f1
ettigini
biliyordu.
li'1L'kat
('Jli:lll~~.a
kuvc
tIi
1m'
grub...
mnlik
a!El1I
Ibrahimbeyielden
~l·
l:\1
makn
latemlyordu.
Bum!el~IrmekIcinenIns
I
01
Buhaea
ii
elupE{gru
'hm
1
g"itrn't\
01
nLnIrIt.lIm
h
I
da
~mir
h'"~brtlt\C'ktiBUI
U
Y
mukftLlle,..
il1r~lt:
blomlJrmakicepedlyodu,Tabii
En....
1'
Pljabu
i;'Jl
i~in
ken-
dil!i
gidemezdl,
Faknt
en
emmalan
btr
adlill\l
g.':lndctnlck
IAzlmdl"
Hu:
m!!.ksatln
)'n
1
i
]l.lullittmbeYI
€f.
go.nistangij.ntl:erroe~e
k
f1\1
\'erdL
Muhittin
be'
yni
zo.mlLllda.
nuldlil
bulursa
Klibile~gid€'Ce.I~
~e
Et"g:w
hl.1ko.m
tI
lie
temBBS
da
g
~ecekti
hlhlttin
bey
gideiken
yoldu.Dimbedenge~rn
g.e
InecDul
du,Bu
sebeptenAURlza
be~',
Osmf!.flhoea
ve
HRci
S!Ulli
i1e
gu.rU
f..'cel!Ruslo['·
daD
.lman
:250
llum
Em'~r
PQJJ&"
y.gbntierl.lm~ioieminede<:cktl.
CUnkU
8an
Rultan
D.ll~erln
blJlu·
Dll.CagmJ
l!IoylUyor,til-katlh
olmn·
mb'l..
mtl'krarll'yor
'1.1..
Bu~okdogruldl.
BUfad;'l.kl
::\.9.
ker
f~ine
.'ellJ.Billh\'ccph(!..ne
te-.
mini
me!1c1e!!l
Vllrth..BukO~!ly
bir
i~
dcgildi..
BunUD
temlnll~1n
I!!n
lmla
yollngil..illede
t
muetm~kti.
BUI
dtl.
lHICSl.H:EfgQ.1II
yolu
Uz.ednden
ynJ_I~-
lobHilirdl
~lillhitHD
bey
bW'lI.dtill
F
rt;an:1
"ad.isinede
\lft-I:Y
ca.k
ve
orad
bu-
lunanH
mdam
"13
Ac;iI
berte-Tie
dt:
gorn§ec:eokt:i.Eaasend8..b.se!''Vl?lHa·
Ul
beybur-Rlan
cfolqmI,Em
\:;'1"
pa.
~"'"t-;rJl
I~
I
11
J.lfup.HBflI1QaYI
Y9.pml!rtJ...
Do.
mlntaklll
drlEr.L'I.'el'
pa,!!..i.;:ill
tamammbaztrluaullu.
Buyerlerdenb
'kl
HaY\'etarat·
mnna
do
giden
BumRC11a.r
ot!l.daltl
hlllm
dB.
Rtimr....
ybine
In.!fltu"blnll.-
p
h~OJm"I!mh.
Bu
VIlIiyetegijre
blitu.n
Bubara
Hiveaya.klMma.ga
bU:11r"
\'aziyette
hiebBlij'bekllyo:rdu.
lIepst.n.mde
llkrl
(BUniyet)
@
dufu
IrQ!.
mpla:mak
koLlym.
EDver
p
bJr
t.a.ratta.n
bu
ill
U~
keta
pgerken
dI~
tualtan
DU·
fl!l!!lheye
dopuIblrbaber
geld!
V~
bit
rIln
ISIPlI
!wtamm
Yfl.Dmll
pIg
'b1r
adam
bir
tOJll.lU'
kljldl
San
iiul~
tan.
blQkQ,
B1II,klf!Uar(rUrklatandQ
j
Bu.IiI!II..
'N.dlllRUIta)fYlI.l'eltri
tanfUl,[!'U,-
Wml.ib
ye
I~!.n(ft
Eln.ver
PlIPym
kiU·
dedl"rek·bir~ok
cUmielel'
Yonh.Faka.t
En"er
Pll~n.
dahllewe!
buk4g!tll11.n
kRI'ljlhl.mll'
\l'uiyette
l!ii.Halklnf!l7.1:t
taassutmnu
blldlgi
i~ln
b£o",
'akit
nlllllU1rl1I.mknnyo~,
tiervesileHek
limei
fiI
11II!;I;leU
tek-r!t.rllyol"\'eaf:tmdanbt>'srueif'aj2
JiLl'
t,;lk.mlyoiJl'
I.'to
i~eb<l!11nmJyordu.
Ru!;lanota)'YOIrcdM
Ilttlkl!1.r1
kagldJ
oJmYBnlnrmhepsi
l.:iUna
.gU.lil-
yorla.l'ih.'CUnkii
RIJ~l~lr
bu
kfi~II
ta-TJzal4:.memleketlcrdengr..lIC
r
Dradll.mll1
me-mleJ.rclimfzi
kal"Jt;ltIr-
dig".
godlYllr"
Bu
v,atall
bii:imdlr.
(Dvamlval"
J
TAKVfM
~'''''''.I''f'''''dl~
ltD
KinulIlli!!iini
1939SAU
H~rll'
ZLI
II:
ad
I!I
:1351'
Rum;;:28Uk
K.hl.q
US4
KUID;
64
,Oi;le
I
12;21-
Jl.:indl:
14,4'
Ail,....:
HilS'l'-V.tll
t
18,35
I
I<
S39
.HZTSlzllk
Yapan
iki
CocakYakalancll
Politi,
dUn
birllul'''U~
14,
diilte.
ri
11.'1
:r,I:I~ll'1da
'Imhuumikl\i:1.h
r
l.l
k
hlr'1111r.
hak:kuu!akitGllkika.t
(1'11"11-
krrn
A~liyeye
telim
elmllllr.
At1met
YIlVU.Z
ve
eu.kr'll
tfjml'11'
de!bilJun
n
hill
~oc:ukll1rl
1la.lnr
i-
'Llnde
D.,~I
H
sanm
dnkkA.filnaRI~-
lice.ril'lllek
Idn
dUkkimnklLidlnl
manet],klL'ml~]u..r\0'8lSonr.a.
i\:eri-
c1
en
l''"
Ii
rRparEl';01
ml~
Irtrd11'.
PoU..bllnhndntlAhmelYevuzu)'!lkalnml~
fl'lj.;[lL
:;;L.lkrtl;
~a!ilnll1!l
k[lUikHlgUn
rEll{men
fin...·
V
akIflnmugamuvaffakelmustur,
Ah
10
kuru
cu
13
nm
IZ
Di
or
kl:
Yerli
kUm8!iI,ar
ve
Avtupa
mamulih
mlr
takimTilrk
111!nlnllm::a;t
:f&b-
Ti!c:alfll'"lnlfl
~Lksrm~'.Iold'ukl
:n
ku-
mll,Ju
AvrtlPadurng
'yiG
piya-
B
Ylilt,}cmaktadlt.BuyUzdlen
yar
y&.piJo.nbukuma,l&rAV\1:&JlI.I
I
kuml.1!j-latl
diJTe
metresi8,
9lir-aya
lIu,bIItHLktadu·.
S~lyed
hu
kl.D.ma_:;..
111,1'
f!!k;l
birkontrulatfLbi
tultalulltn
~IJ~
fb
aU.flriy1esat
1~
fiy.l1.Ual"l
tetkik~djh!I'ek
olu
1'!!Ia
hem
lutlk
al-
rlnnruuz.horn
ue
,f1;l1"1
~lkHn
ku-
nlll,lnml
sllri.nnLlHUtld
i1
gilM811-
BLI,Ill
L
LI~mernleki
ti
[';:6.;(kursiz:SIll'~"lllJ.Lkill.rh
zurundamasum
\'i'!
pJ
;'f'lUln
bir
tn-
..II
tllkmrrll
j
HgIW!l;TrL
k:
_DOWnkbnhnt
$Ukdh..l.e,..
o
bill
kluu11
ull
Dell
bir
I')'
~n.I.
til
dim,Yolmz
8ti11tElktkime
liyormu
liil'
baktlrn
1,••
n
nti
tiro2
t
d
!!urg-u
hdklmiklh;l1k
bl1-
IZ}
tev\df
dmi~
vi!h
v'ldfhallt"ygri
IldC'rmi~Ur.
•irnri
arkaclu1HlH1
da
]l
k
}.u~
"lundaYHludB,ll:J.L:.agl
frHl1al!mk
g,'l-
rUlmektedlr.
-__''J.~
1_.I___
I..:__._....-:"__._
--t.:::;.,_-,.....__-
--..---..-~---~......-...b.....--
,
..
Ekmekfiatlarl
Dtll1
lllplll.na.fIkClI1t1llli
konll~yo-
I'ILI
t'<tnnlJL.Rlda
birim:iI'H"vi
t;kmerri
1
0
p~rlj
telll!;da
muvaffak
aITl1U:'f-
htt.
RUgU11LlcJt
hiuaren
ekmek
',20
kur'l.'I
It
l!alLloL!aktar,
l!.La~)--II~
(:.\.IIIOI8.r-
III)lao
&II."t,
Ajan!l
J,alJerl'l!ti\'"meor
Al1lmfLi,HLU)Tilirk
lililz.iKil~rkl-.
1011"-
f1l)
H!..~O
TUrk
mib.igi:
11H'.c
-u't
s~
,hfush.
OkuyaTl:T3h)Jln
KaraKtl,.
CFdnnlar:
Hakk!
nenman,~.
N!t
'Kadri,
Huan.
Gill"",H.
Tokar.
19.H')
SRat,
Ajan!'i
halJer!eri,Meteol.'"oloji
VI!
zirflatbori,a,1(fl.yaH1'9,2~
),1
U2.i.k(o-pnelpa'l"~aJa-
n.
Ti,l)HI..s5
'KO!l'l!l-ma
lHll1ruk
H-
lDi
)'afTllR
kUI"U.I'llU)
20.-TeTllBi1~
Bit'kll.ra.g3z
pCE!l'Ii.
Tertibeden:
(Ekr
mRe~hU
1stanbul~}dr
Til'stU..
n
klrl.armd
nH,(Iznll:K.()rmilktUntln
teIDl!.I1I,
:::U-
Saat,esh'!ml,
t
Iwillt.
l'!
D.m.~
~y(l-
111.1
kli!
t
Z:li.
'h
Ll"e
b
~UtJ.l:H!I]
(fiyoU.
'21.11;,Ti.irk.ndi.dgl:
Ve
Huki.U
ri.].-l..enI'~-
Seni
HI'ZU
~d.el'
budId"'m.
2-LIlm'1-Giltll-cr
gtc;i
ur.
1'1-
Lem'j-
Ruhundol:i
hulLlurn.
4_Illdim
~'arillbuhll;e:>,i-
m~-Ulrktl.
5--Ta.zl!lelldibLIlalem
ill~
lhthmi
b(~y-
Bnhut'
oldll
7-
At
~lORdllbutmMtlt-
Tiu1halktUrktil:ll,t
8-
l'i.lni
dlll
C-
halkHlt-
kil!!
lJ-
Tilrkli.
OkllYFlIL1;1I':Sero;lhnt,
Sadi.
C81.1mlar~Ve~lhe,Re:;wtl
[rer,
Ru~onKam,
CQvdel
[{nZ3.I1.
2J.<16KOJlu~D1{J,(Tilrklyopc.no-
AI)
22"~I\IUz,lk(klh;Llkotkt~lrii)
1-
Fuji-Sumlletrafmdo
mU·
zi].se~h>l'i
fnnlczi
(E,T.)
2-H:z.In
vallil
(AlDisPacher-
l1e",·g)
3.-
r(jllstgor
opc-ra.mdMIKon~8klwn'''111l
=l:~ll
kl::J,1
([1onu:lin)
ill-
CigRI'l:o.evgbi
CA,
I"errjtd)
5-
1VFl.111J"·ller""n:Hl
(A.Amn-d(·t-E.
Hnclll!ch
h
rUbj)
{)-tlnl~'cl
~,lJl"kdlltL
potlluri
(Dj
G.
1\1chIi
I..
;3'7,
23.~Mu.-
Y.,
klzgel
\1\
klZ"
Lhleklrlllillilu1
'1'1
}'uziliHIHI
II
III
urd,hemdl"rurddn
'Z~·.'rgorll.\M
f
rAvu~
PH
J-a1ll1HI
mutlako.
jj
i
1111
d
it:
BIr
kumn
Itl
h)iliginl
H
tLL,!.'flnlkh].!mlr
'kl••
mi:~hlMU
m~ltlfilui
A\'l'UP<L
Tlll.Lh
oluuguflu
soyl!!
meRe
IlP
lil-
Zurnva.1'?Sunl'am
mlk
in
i...
lc
~8(llan
.'I'el
H
blrurnAVl'uplI
'rI"iamOla.h)
:siJ
ttni1,eel"
(>~e
nelti
Zur.Il,neIlehakklml7.
\lirdlr.
mi31~~
IlllitHtkin
halk
~lktl\l'I
3·
~!g.a
.a.ldat,l
ml~
Qlmuyor
mL'"/
.Ell.!
fu~ull.l!l:ht~kli:rllgl!.
bir
811
evvel
nihil
\'i't
n~rilme!li
ve
Jmllnm12.1Il
ye:!
I.
IlHtllonl!L11
llO~lltlllm8.mI.l.SI
j~il'l
nlikndar1f1rlr"
1lIl.ZRI'!
dikkati
ni~
kin.
Birokuyueumuz
r.
M8arift~tefti~1
er
~hurif
mUfctt[~leri
bngnl'ilden1-
tibnreflklliwdi
bijlgeh!1
i
uahilinde
t
(ti..
lell"ille
b.a"hy.
c8k1ardlr,
E.fgall!maa.mif
mU!lte.!Jan
Er~Blliltan
.Maari!
m(
~tqarlt-
gill.
tR,rin
olL1I\A.n
bmldl
l
(ikmet
dUnA
nk:li.l·udOJl
~ehrimizA
gelml~-
til'..
Bi.rklliC
gi.1nekJHi~r
EfgB.l'IJi'"ta.!lll
e:;itm......tlurelHl.reketedecekti["..
OD~¥ersitetal~besiniD
UJudag-
gez.l!ll
lsblllLul
(JllinT$ite~j
::Ioti,mesh"
l
Uti
'I:.Ina61Ild.
bi.r
Uh,lIi~-
IIlg1'"llt!w
terUbetrni~th.
Bu
tUll&
19/1/;19
II
r~enbegUniMal9dHbll~hya-cukilr..
Gidecltk
1i:ilebeler
30/119::'9
gil·
n~
!stal1buln.sv-det
etllli,
oll!i'cH.klar.
(hr.
U
gun!'Ilirec~k
01111
DU,
g~-
zintide
~@'~'lI.h:a.t1{eyi.recek
mel!Jiri-
tat
dghi1
i:j,lmak
lizlI"e
talebe-den
20
lira.
-ahnp.ca]c'hr.
AynOll
dajtda.
kaymaki!rinI!Ik.i.i.l
01mlyanEs.ll'beyetlllivenoit@tara-
fmdall
birer
de
Rki....
erilec
ktir..
Btl.tnleb~ye,
~Ilnta.,
eldiven
vaSII-
irhW!l.znn~Jder~
ktaleba
tardm-
rTo.n
h:mlu
oln
~lfll.!art][·,
~~
Beka;iyi
doge
d"
kkanCl
B~yFl7.tlta
R~klrC'
I:Lr·dR
so
32
IHlmaradahl.l"ku'Clllk
.rdf'rl
;\li
.os·
nwn
d
1I
tl
fllllf,.alle
be
klfi.'!!ii
VillI"
tl'HIk"
"P.
tahldr
Il'hlllllk8u-:ul'!e
.vakll-
Innar:LkA1l,liye.~
'~ld
!("Zll
Illahke-
me"ille
"~ri
ln1i~ti
I,
Iddbra
gbr~
~emli"rli
ta*lfl
B\'UH
lla:i:HrImrt
h'-Lllc;;i
bek~i!'liSal,ll
dtill
O~nUJ.l1Incvine
Bt
bek
.j
.ayllgllll
nlml.l.k
tiz
'[I
Dak:l.fCllnl·d:.e..
ki
d_lkknnr
gilrlli
tiro
Ali
OSTllan
bck~iTlil1
dtikkll.nma
kadtu"
~di~ine
k.lfIU:<;I
\'i?:
-Bon
~imdi
sann
PI.ll'II.
\'er-mem,I::1laydlii~lfle~jt!,.,
Diye
IJIIU
lUH"llHl~tur"
1aek~i
arhrt~
\'I?rnu~
ini
tekrRl"
oyh.lylm:e
i.,
bil'
Tnimtl.:.r..tl.1.I.
~eklini
81ml~
bu
l.llllda
Ol:lmflnbe-k~i~,jtnh-
kir~lpn
k
.nYl'u:a
YlImruklR.
an
"I1I·mu~tl1l'..
lHlllkll11uhaK"11I
.de
~~1iltl(-'"r
hA.di.;.;e~'i
tlnl:~tlllll}lllryebiUlh3:rc
nrllddl:::iurllLllIlliddl.L~1iHHe:-llllillOY-If'r11i'ili
1".
r.llhltlehllt1u
I'I~
s.u~!u
nun
oil'
[1)'
IIlHtdctl~·
h
IIIlS
OIUlllllHSlll1
l~h'l1Ji~.
l'
OniversiteTalebesinin
Seyahati
nnilJer~lte
~!llebi'lllll\hl
IHme!itrllltilt.1!IlI\Bmdll
hELzadadiJI1
IIB.lkfln
turu1Iu[!umll.rhl:li
gLlnl!nden
it!-
Ib.Tl?lIIJIlI~hy
ektir.
Kll'kIDII!IHkbirgLl.Up
1'I1IliJldt
_Y01f!IIa.Cllk
bu!'Icyanatte
dC!'It
Bal-
kkJ'l
d\'1
t1
rinin
ilirn
V
8nK;Fi.
mth~luf'!I!"leri
2iyarct
edlleeek
ve
do..
t
david
g
n~liiiniJl
biribirleriy.
10riahnyakmdan
temaslari
Imk:ll-
rnnHZlrl!1.nu(~~ktlr.SCY!llmt
csnasmda()nh'l:'r!lih
hrt)'cotinll'
TillkLCik
F...
klilte~i
f,.ill;!d~r'li.
ye
11
ukukud
o't~l1ti
doktur
nIh]
Vnldenrty.a
,etedecektir.
~""'--"""_~
-
yerms
H
0
ktiy
den'...
I"n
nHa~tor
r-
minul:'
bit
nr!m
t.H.lnJ}nl
i'lemura-
ClliLt
del'kI(
,i~ukpnzHIla
Y.adm-Jar
ce.
nl('
i
ch'lrlrlCl
g
~mf'kte
Ik
n
Nazlli
mImiif'
I.Hr
Jwclmt.arR-
IIIdn]ovuldUguultveN'LZhd
II
d!1Yiik
~'c(llglni
iddictmi~ti!"_
j"oH..
NazltYl
l-+n
l.anH~
\"e11-
klKllta
b[li!jllaml"tlr.
Yaraladl
ya:.kal3.Tldl
1'op11lnede:1I[
elIcit
Mka~mdd
TantOllun
k11\e~lnin
u!.h'nd~ki
o~dadn
)'lltT1
Isma!1ogluIbrahim
arhoi11uklll~aynilJdnrlnyatnn
MehmetEmin
0
luNecd(!t
rem
Ii
\'eYen'stlltoglu
RonJ1u
dunu.k~am
bil"
kiJndL.lr.
Cl
mCl.kkabllt'
yanLia-
mlV·
Lululmu~
U'.
Yaraltt
r
Bel'
orh.l
h8.!ltn
hanE';
~in[l
kaldLrllml~ltu:,dlr.
Carp~ml!l.
Ni
3nt;a~lndl1
oturan
Muhhldil1iTl
kl.JLlllndlgl
807
numarall
hu"u",l
oto-mobil!.lUll
'atmnll
Cema.lin
:ida-
re~Hldeki
172Inumarahtram....
ylae:trr"ll
011
or,hlu!ladl!meJen:!'.IJ-nra~oHifMu-
lti,ddilliJ~
Yflplhm
mll.:i)'e-oilj.l
il'ld
sar
ho~
oldugll
goruldfli{lnden
hakkLD-d~
bu
ciheltel'l
de
zilblt
tutlllmu~
tLll",
Gv~u
yanm
'SUyl1
'derede
otUl'-an
Klld1"'inin
kaf1~1EIi;Flry;
Kom,U!lU
A
hmed.iIl
~villl@
mi~nfil'ligc
gitmi,;
fakat:
meniivenden
yuklll"l
clkarken
lIyn-
gl
k~"..
rllk;
190fHdtl
mallgalm(Is~
HInde
kaYlllly.ntl
u!lhk
tel'lceresiTiin
tlz.eril1ed
ij!fl!!'l
Ii
~t
u
r.
GLl'll~klldlIllngt:i~~ii!,.nnml"ve
hastar.&nti'ye-
kaldU"llml,tlr.
YaDIi.D
liiIit
ldraCl
Ni8l'1ta,mda
hastah.ane~oka-
jjmda:11.9
lLlmll-l"ab
f:vlle
otlll'ao
Ha~
nile
i!fmindebill"
kadm
dUn
polie
fillli-ac.II.atederek
evjJldekikiraC1I'
bulu.lHlIl
kol'tuk~UJR~cehwnIdra),li~tem~ktlzen
yanll'HII
giltlgL
fakat
Ri!!cebtuafll'ld.aJld!!vtHerelllI!illte-
likCc-blilcle.ki200
Iira:mHI'I
1I1mdlk-
t..aTl90nrn
kJlPl
dl~tl.rl
t.:dildigini
:icy-
lemJ~til".
Rurlllni.i~erimvollsRecebiy-
kl:dnnH~
H!
l.ahkik:ltn
btl..,;laIlD'1I'~
tl
Yaral.ma
G!'tlaladaotur'antbn1.11imi!lmin-
cle.
bil'
~H]i{m
?i.l.r;ohll1et
ogluNecdH
C(>I1Hi.I
i:mlind(!
btl'"
a.rk'l1du~HlIkllll.
dun\cIb"~flV:t11(l.d
(lJl
nk~r
m
a.i-IT
!1U(L1tC
nlr!llaml~llr.
lbrfthim'H'wl.
nml~\'e
vgrall
B~yoii:ILIhH..b'h3!iQ....
ne
kald1l'll-
ml~tll·.
lSi,..oto1iDobilkaz.a:lJ
IGbrrt
iJlhlliftrl
mtitettt~te-dllden
1I1
Rll:lUT
Cr:!VfhdInjdar~!'lhH:"ir.-k.iGd1
nUrtHil"H.h
nusl.I!llulolrlo.bildUllT.Bk~
:;Jimbah(eJ:jl
r..\ntinden
.re~mekte
i-
keTl
KllmbfJ.1I"H
It'oku!).unQa.
67
Tll.'lma~
1'alLev!ip
oturJlllHI\SRl'Illl
ot!l.I
0-
lup
e\'
1'1.'1'1
kll~:Ln
I)
.ra~lnd:iki
~era-feddine
-;DI'PR11!;'
\IebacMrmdlliD
iu'
~:lIJ['ettL'!''fn"nlamll,.tlr.
tiirotohiidf"y;Jn~n
f\
'r(';stpci
l{JnltlLEyidJe
!Sidell
~orol"
Zekininid,llesindekj
2ml4ILllnltn-III
ot('lbi.l
(InNun';;:llmh
ben-
III
rh-"llosLitld
lI::lmu~'!.ft
d~
l"armH
KANUNU~Ald-191.
Avrupama
Umumi
Vazireti
AlnmnywulII
denizn.L't
gemll~r!
meBe.lellindeIngllterediell
toJ.
(lIen.,
ltalymun
iI'r:ln5tzlam
1Iu..r!p
dermi3-
ytm
etti.il
lddialarln
dOGw:-dugune-
ticeler,
l.spBcaya
lrIarb!'lIdeFranko·
nUD
ilerlllarekG!tiil
dlrYUDU,~
kve
MacaI'
~arpl~millan
A...rupamn
mlLlb
lJJUfkl£nnlilrlndabulunandevlet1eri
hala
me:IJgu1
etmekta
bentl'amci'r.
BIl
meDelclerin
tetki1dndetota.1
terde:vletlerin,
Cembl;lr.layiDJB
Ro·
mada
11
ve
1.J.
iklnd
kallUD.
zmm,ja
yapo.cat;-'1!
konusmalarcla.,
eRnst.
men-
Iaatler
elde
ctmck
~aye,sileIaall-
ye-tie
bulunduklart
mil,ifAl1edli3
edi
If,
Alman
diplol11ru3isi,
MtiniL!LIlIa~
mah'rlll~1rmsoura!:!'liril.ltl'i
et'"J1.C'ktcll
vazgc~.;m
E:.CSslZ
ea
(1.
lim:.£nali
y
c.
Iebulunmaktadrr.1IOrk
ti
vc~'l.rki
Aupa.lamiihimmnkll"11
IlC
lmkicinrn
I
6
f
r
-n
t
ra
tandadenizsl
lU
vssrtal
rmdadeij~iklik
ierasim,
~hfpn8.k·
tad!
onl.1HluzdeKigUnter
l~Alman.
hLlkumeULondraya
Alman·tngillz
bahr]
mukavelenam
e-Binldil'nizal"".geffilh:rlnela.al.lllk
eden
birrk..ullln
Menismbll
akilg~
te
lJb
l~lcnle
I
J]esuretleiBHfa·dccegi.n.ioilr"·
c
1I:tir.
Yin..,
aYlli
can
ile,Ben
hkume!iIngUte
-eyltezgalla
koy·
ma.;';.-a(otarveroigi10bintoni·
1t
ikiyeniIkruvv.orUnin.
SlDa
bWilh·cag,lal"ihltebhge1!tUr.BerU..n10buta!epl~tine.
kar§l
u...............
l-
diden
mgiliz
tn3.tbuahgayri
mihialll:
t.~fsi
rle-rde
bnlumuai!"a.'b8lf11lJT1..»,iPr,
Framnz.lti.lyan
.ih
tllifu:td.o..\1.maDyan1.n,
:sel"n·Romn
mihven.ninbir
ucInda
bulunan
de-.'lete
t
Jilay'U
rlcceg-itabiidir.
BlI:gUn.A1.mnnyn
ileItomaa..rasandakillIl.i.in:lJ!ebat
do'l:·
t:a"eo1rlllgu
c;ibl
iki
d\let
J'
j!;i
f~.
.kir
t.ea1:.i.5ji(,;in
lliplomasi
Y{'Ilund'ln
1st.ifadeedcc:ekyerde
do~dnn
dog·rnynblrbideriiletemll!ed.iycrlo.r.
,:;;upber.w:iir
k1Bitler,
1tnlya'lmltaJebatmm
tahakkuku
Llgrund.a
sll:1mmuracantetmeJ..-tenhit;
tf.'
ho...lo.nmazve
0
niydte
degi.!.ti"r.
Fa
nt
gtitli.igu
s.iyasetteMusoliniyemull-
taql:ir.
1ngilteu'ye
gcltce,
Fransa·
run
1B98
ds
kabuledilenTLl.lI.us:'li.
miaea1ik
aJ:J.l~malarl
fi1shctmesiha.
lindeac:a.bamemmm
O]Flca.kmltllT!
1Ia.lbLlki1D!;iltt-rehimayeH!jil!W.nl
jj~i..i.ncB~b..I.91andhllk:ukun.a
riayet:·
te
~ol:!:
ka.n~..
Eskiden,FIlS
me·
selesmde
ta.kip
ettigi
hu~lkapl)
B1yulili.
bubuu
ta
bir
miuldi.r.
Bununi!:iDdirki
Fra.ns.tZl.a.r
bOyle
bir
horcketisra.si1e,Lotldt-
yl
Jru;.
dmnakta.n
kotkmnJrtadlrlllT..Fran·
WklTmIJUIB
al:.eve.sUlebnes.i
.MlS!!·
liIDfI~ni!;lUlLe
de
gaUr.
ttaly.anlannCibu.Ure
h
bLr
tao
B..rFUZ1J
hiLklml.dtehlike
\'arlt
de·gildi!'..
Blilldaobl'l.k
.
Ft-fIJIl.SlI
hWrll."
metininoraya
ikiba....rp
gemW
il,
IbirtaburSenegaU~a.skerg6Dders
mesivazi.yetinten.e\'V'£lrU
bakikmda
.iyi
bir
maddeme
t~l}kiI!
etmlatir.
§imdilti
ha.Ide
ltalyan-F'ru.m:
mil.
n!l5e'tia.'u
ge:rgm
WLDye-tini
mLl.bafw:a
,etm-ekteisede
(I
esk.li§~adetl.ni~oll
:biaybetmi!jtir.
Fr8.llJl:onWl
KataJonyadn.ki
t&.&r·
tuzu
"hI2'TlUZ
kat'[
1oil'
netic.e
wrme.o
mlij
I.se-
de,
ile.tl
ba1l:lib..Ild
c:l
tl\.Ft--
maI:tlu.fmadeetmiJ}tir.Itnl}'a
Fran-
konunJ;:at'}
wennin
hLkJruJrunu
bir
-n
eVl'cl
a.rznediyor.Bu
SIl·
:rede
C~mhlE'lr::lYn.i
BLIrgo!:iib.b
ume·
U
nilnluhn.r[
[Jlikh..u{kIDw\'eriJ1JlUza.ruretin~ilma~dL:-ccgilinlidindedir.
Fukat
lD~
b.a~wl!ilini.n
mu.h:Cl.·
£'iplil-th.\kklnm
verilmesini
ha%1
!'ial~'
lanD
tn.hakkukunugormehizin
"e·remiyel'~
d~
a...jikalwr.
C
tc-
Macar
ihti12.f1
za.hir-e
ha\
YOhlM
ginnelkterur.
Zira
willI!
,<ok
da.ha.kokteJir.
Hali
"aza
'da.
M.u~8.rhHkl'l.rneti
btL
hidisenin
bi.rMacor-
Cck
kOI!l~I8.y()nuLarafllld!llltabkik
edI1mcsinikut:ml
etmi\jtlr.
Bll
mlth·
telit
kon:lIis~'ontnplll.ntllrlT1.nfl
b!l.fl·
lamJ~tlf.
V'
aziYf'tblrUti
gUn
i(ind~
tamamile
bnevv!ircdecektlr.
V'embi'!'":!!cneygtrerkeDIdbl
disat.
~ki
sene-.n.in
ayru
M.discler;w
niftdenoHnlt~ktl~tmekte
mlduk.la:rlm
\'ekattAkl~
Herini
ya\'t1..j
yavatl'kayibetm1!lktt:!
buJu.ndlll[]arwl.gostel'!l)ckVd.ir,FlIktlt
bo~
:r
It'
de
~uIll
hakkJ.n.dabo~
UI1lLth~rek'p11-
mrr.k
tnrai..z.dceu.d.ir.
Esas
hl.b.uil:
nlyd
1'(:,bll
huslldnldm~AInJn
do.
V:lDl
v~
ink1
IIJ.llll
t
millI
ill,
e.
 
-
-
-
-
-.--.-~....--:._.-~
....
-,.._~-.----
_--.,.
.
--
~_'_~----.---
...
--
--
....
~
...
JO
UNUSANI--
193
Amerika
uazzam
Dret
01
Y
a
yor
45Bin
TonHacmiistiabisindeOlacakDianBu
Gem.ilerin
SUT'·
I
tleri
de
~ok
Yiiksek
Olacah
---::::0
<=0---
e\'york:9
CA,
A,l-Neno
k
'Tlm
!;
gflzet68inin
.a~il,gt
nd
an
i.;!-
tihbarmagor
kongrenin
tavibinearzedlleeekelan
bahri
llr!}gram,
~rmcli>
E!
k
dar
ill,aat
tt.zg{~h18rm.\
knnulm
mU;I
dereeede
b'-!Y.I~
ve
,,11-
I"8tJi
iki
zuhlmm
irl.:,rS!llnl
ihll\
fI
t-
deeektir.flu
jllni
ernilerin
hcabriz
ean!1
_'unla.rrlll!':
6
binton
hacmi.snnbi,
Eslih;16
pustuk
0
top,
SOill3J
mil
!"ilr:~t,
-;et..il~cek
Sll!"li1:tt~IW;Il
edilecekvbtHun
~.'ll"t
tekemmuhll.11ernilceh-
hez
oJ,U':1l
kill'"
r.;
e\':t'urk'I'imes!!"[l.zetc
;irll,:
gore'
i,ltl
mall!mot
alrnakt~
u
lintmuhafi]
bu
(]eVJIS,l!
gr
mllcrtn
ill~IJ.::H
kcyfiye.tirnn
J~poan'l'mn40
ila
016
uin
tUII
hacrninde
z..rhhlal"
insa
eJecegi.l'lt:
air
olanhalierterehirm
lJ
kabele
oldujt'u
mula
le~
suuldtrler.
INGILTEREDE'TAI"ARE
IN~TI
Londr»:
9(A,
A,)-
Hsvane-.uLr~li
blil'no;.undnn
lJiidirildigil1e
goreIngill~l·e
~lukumeti
t::.}'Y!lrfil
ill-
itllatUl!
stil'stl[i!j'tirmck
imkanlfl.rml
arU$tlrl'l'[R
k
verm3gOl'e
phinlal"ha-
2.LrlamakI\Zl'rE!
yakmdo.Avu!:dLJral-
yaya
bl!"
heyet
p:(liln
1."eccktir.HeJr'et.g~~(,llde
K
n.a.dayB.
gi-
dl'n
heYltte
rjl"s::;t!t
et1'l1i~
ulan
Ha.rd
manLe"er,
d..1imi
.hav
m{l~tee.fl.n
Mir.ll.lay
DClI1llJd
"Bank'l,
hlH'R
mer,l-~RIL!'Iir
Arthur
ve
birkll.~e.k!lperden
miirekkeb
ol!IJcukhr,
GemHcrin
lb'.:i1IIUltJ
~Imdj
inf::l
c(lilmc.k
llze.re
bLlJUU.(l:fl
S5,OOOton-
lukkrunzorlerIrlleslihatmw~ymol.a~aktlr,Tonaj
fazhi!lJ,fln{lan
ge~
mJler.in
ZUhlnl
a.rttuTllsir
s.uretiyl
B
muna!
ul:,r'''';
liin
3ahaslllcLa
i.
tif&de
edecektir.
11k
neq.rul
11
IJ
haber
r~
!fore,
bLl
iemile.rin
her
birinin
in~Elsll
90
11111.10rn.ilyon
dolara
m.(l.I1)o11lcak-
hr.
Gemiler,
P8.n.am..a
k1Ill.il.hDl
I~·
YeniFra
Sil
~C;isi
Geldi
Biiyuk
Millet
Meclisinde
(B••
l..,.a.fl
1
nc....
pad.)
kilsurbin
llrahk
l'ni.il1akalayapll-
l&.1
ve
vaklflar
I,UTlIJ
m
fi1udilrlOjfil
hut~ClIine63billliil:qurlira.mun-
zm
t~h
BAt
konuJm.aSl
h.akkmdu-
)!:IkunuIli1e
illl:u~a.rl...
r
Umum
mfi-
dtlrd
IHin
1938
Ylb
hiJ.t~esindj]
J50blJ1
Ii
-alik
m.un.ak10
y.o.Pllm
hkk.ll'dal'Iranun
lD.yil1n!!l1
mOzn·
k
r"e
k
bLJe(hlmi~tir,
TlirkLY-
Hollanda
1'kntet
an-
~a
"n~l
t
tilt
vrotokol
ile-
Tllrk.iye-
Y
Ll0LU·l'.3
lies-retvea.eyrU3efain
muk
L
clcsl.M
ml.lnznmprotokola
.bagJ
I
edetadJi.t:;pllm
dlfe
r
kIn
po
l"~
t.elgralve
La-
d
rc
I
vUsLta5iyle
tebllA'~ne
dufrknnun
lu)
iha.
lanmn
birinc1
m
12.!lk
rei
rl
yalll'ml~
VI;!.
!ral1.lnba
gun[ltopls.nmak{izere
i~tlma....
ni-
l
y
t
\'I:!:r-Jlmj~ti__r,
SaRArfDEVLh'r
fAY/Nl-ER}
Ankar,,:9
(A,
A.)-
eiMr.elYl
devl
t
r.eis1irlile
clairereiliolikhrl
",~ha.ll-l.li.f1ua
gostuileuk
n
m-
:1'.
tleri
elbit
etmelt::
OuretopLana.nR.,
bdUd
a.dli;TSVB
t"kil
b
e~
a3!i,r
cillenl!'!r!
refIjte
Ismail
ll_
kJcl
Cor
L
11,MitAt
Kalnballk,
Silfre-t
TUfJC8)'i
Vf!
dail'Brei
likten
a
M
e
~etnl!Ieddin
'remizer,NLlJ~ret
DC)
~'l"'l.Jer
v~
N
U