Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trouw Cyberwar

Trouw Cyberwar

Ratings: (0)|Views: 184 |Likes:
Feature met Wouter van Cleef over cyverwa. cybersecurity
Feature met Wouter van Cleef over cyverwa. cybersecurity

More info:

Published by: Sebastiaan van der Lubben on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2011

pdf

text

original

 
M
inister Donner riep vorig weekendmidden in de nacht de pers naar zijnministerie: hij kon de veiligheid vandata die u verzendt via overheidswebsites nietgaranderen. Inmiddels weet u dat na een waar-schijnlijk Iraanse internetinbraak bij het Ne-derlandse bedrijf DigiNotar de nullen en enen waar uw belastingaangifte, orgaandonatiewen-sen of adreswijziging uit bestaan in verkeerdehanden dreigden te vallen. Het bedrijf was opde hoogte van de
hack 
maar verzuimde dit temelden. Zo kon gevoelige informatie waaroveru via het web met de overheid communiceertin handen vallen van een derde, ‘meeluisteren-de’ partij.De kwestie-DigiNotar staat niet op zichzelf. Eer-der dit jaar werd bekend dat Beijing de e-mails van de Australische premier Gillard en haar mi-nisters van defensie en buitenlandse zakenmeelas. Volgens Google probeerden ‘comman-do’s’ van een dertig man sterk Chinees virtueelleger onder valse voorwendselen Amerikaanseambtenaren hun inloggegevens te ontfutselenom zo e-mailverkeer te kunnen inzien. Enkele weken geleden publiceerde internetbeveiligerMcAfee nog een rapport waarin 72 aanvallen werden gemeld − vermoedelijk vooral vanuitChina. En de ‘frontberichten’ blijven zich op-stapelen: computers van de FBI, het IMF, de se-cretaris-generaal van de VN of toeleveranciers van het Amerikaanse ministerie van defensie.Ze zijn allemaal bezocht door
hackers
of 
cyber- warriors
.De roep om een betrouwbaar veiligheidssys-teem voor internet klinkt luid, het volk kijktnaar de politiek en politici zijn vertwijfeld.Moet de overheid de verantwoordelijkheid dra-gen voor webveiligheid, zoals de PvdA direct naontdekking van de
hack 
voorstelde? Eén minis-terie van ict? Een begrijpelijke reflex waarvoorde Amerikanen een aanzet hebben gegeven.Het Pentagon heeft in 2009 een Cyber Com-mand opgericht om de strijd (naast land, zee,lucht) nu ook in cyberspace te kunnen voorbe-reiden, oefenen en uitvoeren. Het strategischconcept van dit nieuwe legeronderdeel richtzich op de verdediging van vitale, militaire net- werken. Bij de presentatie van die strategie eer-der dit jaar maakte het Amerikaanse ministerie van defensie in niet mis te verstane termenduidelijk dat de VS op grootschalige cyberaan- vallen kunnen reageren met het hele spectrumaan militaire middelen, niet alleen met elek-tronische middelen maar ook met echte ‘bom-men en granaten’. Volgens minister van defen-sie (en oud-CIA chef) Leon Panetta behoort een
cyber Pearl Harbor 
tot de mogelijkheden.Toch vraagt u zich wellicht af waar u zichnou druk om zou moeten maken. Mocht hetmisgaan, dan kunt u misschien tijdelijk niet bijde vakantiekiekjes van uw kinderen of evengeen belastingaangifte doen. Maar als we ner- veuze politici mogen geloven dient u toch watongeruster te zijn. Bij een totale cyberoorlogkunt u waarschijnlijk geen geld meer pinnen.De stroom valt uit, er komt geen water meeruit de kraan, stoplichten raken helemaal in de war. Systemen die openbaar bestuur mogelijk maken en veiligheid garanderen, lopen risico.Openbaar vervoer, vliegverkeer, economischetransacties, medische apparatuur, radio en te-levisie − alles wat aan een netwerk hangt, stoptmet functioneren. In een wereld waarin allesaan alles is geknoopt, zijn de vakantiekiekjes van de kinderen uw minste zorg. Uw gezond-heid, inkomen, toekomstige plannen en in toe-nemende mate ook uw identiteit wordt u afge-nomen. Wellicht begrijpt u nu de nervositeiten daadkracht van Panetta iets beter.Maar aan die voorstelling van zaken klevenminstens twee bezwaren: de gekozen oplossingen het gebrek aan kennis over cyberaanvallen.Ten eerste: is een centraal geleide infrastruc-
Geest&Letter
4
zaterdag 10 september 2011
Trouw 
 Wat te doen nu beveiligde sites toch nietkraakvrij blijken te zijn? Moet deoverheid ons naar Amerikaans model verdedigen tegen cyberaanvallen en opoorlogspad gaan? Liever niet, zeggenpoliticologen Wouter van Cleef enSebastiaan van der Lubben. “De overheidpast een bescheiden rol op het web.”
 Wouter van Cleef enSebastiaan van der Lubben
Cyber command?
Nietnodig!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->