Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fazan

Fazan

Ratings:
(0)
|Views: 1,940|Likes:
Published by Boban Dekic

More info:

Published by: Boban Dekic on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

 
PROGRAMKOOPERATIVNI UZGOJ FAZANA
 
1.UVOD
Od svih vrsta divljai najmasovnije se u svetu, pa i kod nas, gaji fazan.
č
 Gajenje fazana na veštaki nain se vrši sa dvojakom svrhom:
č č
a)
proizvodnje fazana za naseljavanje lovišta i
b)
proizvodnje fazana radi korišenja mesa.
ć
Primarna i osnovna proizvodnja je ona kojoj je cilj da obezbedi dovoljan brojfazana za naseljavanje lovišta i na taj nain povea brojnost populacije. Do kog broja
č ć
 treba poveavati brojnost populacije odreuje potražnja odstrela u lovnom turizmu,
ć đ
 odnosno mogunost plasmana fazana po lovištima. Prema podacima i procenama
ć
 Lovakog saveza Srbije, mogunost prijema fazanskih pilia u lovita na teritoriji
č ć ć
 Republike je preko 1.200.000 komada.Proizvodnja fazana za korenje mesa ini jedan manji deo ukupne pro
ć č
-izvodnje fazana, ali mogla bi da nae primenu u individualnoj kooperativnoj
đ
 proizvodnji u blizini veih turistikih mesta i poznatijih ugostiteljskih objekata.
ć č
 Fazansko meso, a naroito supa od fazana, spada u ekskluzivna jela.
č
Cilj je da ovim programom damo potrebne elemente za osnivanje manjihodgajivanica fazan. Ove odgajivanice bi se osnivale u individualnim seoskim
č č
 domainstvima, kao dopunsko zanimanje kojim bi se poveala ekonomska snaga
ć ć
 domainstva i doprinelo revitalizaciji sela.
ć
Koncepcija proizvodnje
Po svojim odlikama i karakteru proizvodnje postoje dva naina gajenja fazana:
č
a)
klasian nain gajenja uz korišenje domaih kokošaka kvoki, za
č č ć ć č
 potrebe inkubacije jaja i odgoja podmlatka
b)
inkubatorski nain leženja uz korenje inkubatora za leženje, a izleženi
č ć
 mladunci se odgajaju pomou veštakih kvoki ili, kada se radi o veoj
ć č č ć
 proizvodnji sistemom toplih podova.
1.1.
Proizvodnja fazana uz korenje domaih kokaka ‡ kvoki
ć ć č
Ovaj nain proizvodnje može se primenjivati u sluajevima kad se radi o
č č
 manjem broju fazania i tamo gde uslovi proizvodnje (nedostatak elektrine energije
č ć č
 i sl.) nameu potrebu takvog naina proizvodnje. Ovaj nažin proizvodnje ima
ć č
 idreene specifinosti od kojih su najvažnije:
đ č
Potrebno je nabaviti odreeni broj kokaka kvoki, a pritom se mora voditi
đ č
 rauna o njihovom zdravstvenom stanju. Najbolje je da se nabave izne-šene
č
 
2
 
kokoške nosilice, koje se raskvocaju, i to iz zapata koji su sa stanovtazdravstvenog stanja potpuno sigurni i nezareženi.
Treba podii potrebni broj gnezda za ležanje kvoki i polaganje jaja.
ć č
Pravilno izabrati lokaciju za postavljanje gnezda. Prostor gde se podižu gnezdatreba izabrati tako da mesto bude tiho, udaljeno od mesta kretanja vozila i ljudi, ada istovremeno ne bude udaljeno od ekonomskih zgrada u kojima je smeštenahrana za kokoške, pa kasnije za ishranu fazania.
č ć
Zemljište na kome se gnezda postavljaju mora biti ocedito, a okolina gnezdamora biti pokošena i ista. Ono mora da se održava tako tokom itave godine,
č č
 odnosno tokom perioda korišenja.
ć
Raspored gnezda mora biti u jednom ili više redova u zavisnosti od brojagnezda i dužine ograenog prostora. Prostor mora biti ograen da bi se spreio
đ đ č
 ulazak štetoina i zaštitila kvoka i nasadi. Prostor na kome se prave gnezda treba
č č
 prekopati za širinu koju e zahvatiti sanduci sa gnezdima. To je u proseku 60‡70 cm.
ć
Pravljenje gnezda se vrši na taj nain što se postavi postolje svakog sanduka
č
 busenima iskopanim na ledini u kojima se naini malo udubljenje i ono se obloži sa
č
 malo livadskog sena.Drvene kuice u koje se postavljaju gnezda mogu biti odvojene ili u seriji od
ć
 5‡6 gnezda, odvojene pregradama. Dimenzije jedne pregrade u kojoj je gnezdo su:dužina u proseku 60 cm, širina 40 cm, visina sa prednje strane oko 50 cm, a sazadnje 30 cm.Tehnologija proizvodnje predvia da se kokoši ‡ kvoke hrane po pravilu
đ č
  jednom dnevno ili jednom u dva dana. Da bi se omoguilo hranjenje, ispred svakog
ć
 gnezda treba obezbediti hranilicu i pojilicu, kao i drveni kolac za koji se kvoka veže
č
 za jednu nogu dok se hrani.Prilikom ove proizvodnje neke od kvoki nee da leže na gnezdu; njih treba
č ć
 zameniti drugim, da jaja ne bi propala. Iz tog razloga pri nabavci kvoki treba nabaviti
č
 15‡20% više kokošaka.Izvaljivanje fazania se ne odvija istovremeno, ve to traje 2‡3 dana, a da bi
č ć ć
 se spreilo gaženje fazania i povreivanje, izleni i suvi fazanii se kupe ispod
č č ć đ č ć
 kvoke i uvaju na suvom i toplom mestu.
č č
Izleženi podmladak, zajedno sa kvokom, gaji se u uzgojnim kuicama, koje
č ć
 treba blagovremeno pripremiti za sezonu proizvodnje.Fazanii se po pravilu gaje na otvorenom prostoru. Jedina zaštita su uzgojne
č ć
 kuice ‡ naje drveni sanduci. Kao i kod postavljanja sanduka za gnezda i kuice
ć č ć ć
 za gajenje fazana treba postaviti na odgovarajui teren. Najpogodnije mesto su
ć
 ocediti tereni na južnim ekspozicijama gde se obezbeuje nejviše sunca. Teren gde
đ
 se kuice postvljaju najbolje je ako je obrastao travnim pokrivaem, a najpogodnija
ć č
 su lucerišta. Raspored kuica je u redovima, pri emu rastojanja treba da budu 8 do
ć č
 10 m. Teren je najbolje menjati svake godine, jer se tako izbegava mnenjeparazita.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jeronimo973 liked this
Sanja Ristanović liked this
Radojko Kražić liked this
Stela Zrna liked this
Zeljko Grujic liked this
dc30 liked this
Nebojsa Randjelovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->