Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011 PSTPM Kedah PPerniagaan 2 w Ans

2011 PSTPM Kedah PPerniagaan 2 w Ans

Ratings:
(0)
|Views: 4,016|Likes:
Published by jee2kk
Pengajian Perniagaan 2 Percubaan PSTPM Negeri Kedah 2011
Pengajian Perniagaan 2 Percubaan PSTPM Negeri Kedah 2011

More info:

Published by: jee2kk on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
 
SEPT.
20I
I
3
JAM
PROGRAMPENINGKATAN
AKADEMIK
STPM
2OIIANJURAN
MAJLIS
PENGETUASEKOLAH.SEKOLAH
MALAYSIA
(KEDAH)
PENGAJIAN
PERNIAGAAN
KERTAS
2
(T|GA
JAM)
Arahan
kepada
calon:
JANGAN
BUKA
KERTAS
SOALANINI
SEHINGGAANDA
DIBENARKAN
BERBUAT
DEMIKIAN
Jawab
empat
soalansahaja:
Semua
soalan
dalam
Bahagian
A
dan
dua
soalandalam
Bahagian
B
Kertas
soalan
ini
terdiri
daripada4
halamanbercetak
94612
*
Kertas
ini
SULIT
sehingga
peperiksaan
kertas
ini
tamat'
SULIT*
 j*k2011 PSTPM Kedah
 
aagan
[50mara
I2l
12)
t3l
Jawab
semua
soalan
1 a.
Nyatakan
tiga
elemen
pencemaran
alam sekitar
mengikutAkta
Kualiti
AlamSekeliling
1974.
t3l
b.
Nyatakandua
jenis
tindakan
dalam
penyelesaian pertikaian
perdagangan yang
dibenarkanoleh undang-undang.
c.d.
e.
f.
Nyatakan
tiga
sumber
ideabaru
untuk merebutpeluang
perniagaan.
13]
Nyatakan syarat-syarat keahlianKoperasi
Guru
Padang
Terap
Bhd.
t2l
Terangkan
tiga
matlamat
kerajaan
memperkenalkan
dasar
penswastaan.t3]
Berikan
empat
kaedah
perlindungan
perdaganganbukan
tarif.
g.
Jelaskan
tiga
faktor
mengapa organisasi
perniagaan patutmenyokong
pelaksanaantanggungj awab sosial.
h.
Perihalkan
dua
perananGabunganPersatuan Pengguna
Malaysia(FOMCA).
t2l
t2l
.
j
Jelaskan
maksud
komunikasi
sehala.
Berikan
tiga
contoh
halangan
psikologi
yang
mungkin
berlakudalam
organisasi
anda.
t3l
2.(a)
Nyatakan
lima
tahapyang perlu
usahawan
ambil
bagi memastikan
sesuatu
ideadapat
direalisasikan.
t5l
(b)
NasiAyam
Penyek
(NAP)
adalah
antara
rangkaian makanan
segera
yangterken
dan
berkembangpesat
di
Malaysia
di
bawah
konsep
perniagaanfrancais.Selain
itu,
terdap
pelbagai
produk
dan
perkhidmatan
berbentuk francais dalampelbagaisektorseperti sektorhote
kedai runcit/pasar
rcya,
pakaian,
salon,
kolej,
farmasi,
stesyen
minyak
dan
lain-lain.
Sokonga
padudanpenglibatan
aktif
kerajaandalam
pembangunan
francais adalah
satu
kelebihan
yan
harus
dimanfaatkan.
(i)
Jelaskan
lima
kelebihan
dan
lirna
kekuranganperniagaan
francais.
tl0]
(ii)
Huraikan
bagaimanaRancanganPerniagaan
yanglengkap
perlu
disediakan oleusahawanmengenai
aspek
Strategi
Pemasaran.
ll0l
94612
*Kertas
soalan
ini
SULII'sehingga
peperiksaan
kertas
ini
tamat.
SULIT
 j*k2011 PSTPM Kedah
 
aaganB[50
markah]
Jawab
dua soalan
sahaja.
3.(a)
Jelaskan
lima
kuasa kesatuanSekerja
mengikutAkta
KesatuanSekerja
1959.
l5j
(b)
Nyatakan
syarat-syaratpengeluaran
wang
simpanan
oleh
pencarum
daripada
Kumpulan
Wang
Simpanan
Pekerja
(KWSP)
mengikut
Akta
Kumpulan
Wang
Simpanan
Pekerja
1952.
tl0l
(c)
Huraikan
lima
prinsipaudit
yang
perlu
dipatuhi
oleh
juruaudit
apabilamelakukan
proses
audit
di
sesebuah
organisasi
perniagaan.
Il0]
4.(a)
Huraikan
tiga
keadaanbagaimana
seseorang
usahawan
boleh
mengenalpasti
dan
merebut peluang perniagaanyang
wujud
dipersekitarawryabeserta
dengan
contoh.
tel
(b)
Terangkan
empat
perbezaan
antarapembiayaan
modal
hutang
dengan
modalekuiti
dalammemulakan
sesebuah
perniagaan.
t8l
(c)
Terangkan
faktor
yangmempengaruhikeputusanpihak
bank
untuk
meluluskanpinjaman
perniagaan.
5.(a)
Bagaimanakah
koperasi
sekolah
memainkan
peranandan
ahli-ahlinya.
(b)
Berikan
peranan
yangdilakukanoleh Angkatan
Koperasi
(ANGKASA)
meningkatkan
tadbir
urus
koperasi.
94612
*Kertas
soalan
ini
SULIT
sehinggapeperiksaankertas
ini
tamat.
(c)
Berikan lima
jenis
organisasi
bukan
bermotifkan
untung
dan
aktiviti
yang
dijalankan.
[10]
6.
Seorang usahawannegara
kita
akan
membuka
kilang
samng
tangan
di
negara
X.
(a)
(i)
Jelaskan
tiga
cabaran
yang
akan
dihadapi
oleh
usahawan
dari
aspek
politik,
ekonomi
dan sosiobudaya.
tel
(ii)
Terangkan
lima risiko
yang
akan
dihadapi
oleh
usahawan
tersebut.
[0]
(b)
Huraikan
tigaobjektif
perlindung'an
perdagangandalampasaran
domestik
yang
dilaksanakanoleh
pihak
kerajaan Malaysia.
t8l
dalammembantu
sekolah
ll0l
KebangsaanMalaysia
tsl
t6l
SULIT*
 j*k2011 PSTPM Kedah

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tatapanminda liked this
Vimallah Devi liked this
Nur Hidayah liked this
Rosmaniza Za liked this
YuanTing Lim liked this
Tee Zhe Leng liked this
Jyee Ng liked this
Zuraini Umar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->