Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 2 - Algebre Boole-Ene

Curs 2 - Algebre Boole-Ene

Ratings:
(0)
|Views: 75|Likes:
Published by Zoovash EL

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Zoovash EL on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
ProiectareaLogics
AigebreleBoole-ene
NotedecursDr.fng.Mat.
ION
I.
BUeUR
in
anul1854aparelaNewYork,InedituraDoverPublication,lucrarea
AnInvestigationofthe
Lent's
ofThought
amatematicianului~ilogicianu!uienglezGeorgeBoole.Aceastalucrarecontineintroducereauneialgebre
(0
structuraalgebrica)intentionatasadescrierelatiilelogicecomplexealelimbaju!uinatural.Focalizareaacesteilucrariasupralimbajuluinatural~irelatiilorlogieeeomplexealeacestuiaestedeosebitdeimportantadacaseprivesteaceastaabordareprinprismatranslatariiuneidescrieri.Inlimbajnatural,afunctionariiunuicircuit(blocfunctional)oarecare,
intr-o
descriereriguroasa,ne-ambigua~iechivalentafunctionalacesteia.InliniimariactivitateadeproiectareactualaIndomeniulcircuitelordigitaleestecornpusa.intrealtele,dintr-otranslataredeacest
fel.
Termeniiauevoluatincornplexitatedarideeaesre.Inprincipiu,aceeasi,
Exemplul
1.Seconsideraurrnatoareadescriereverbalsaunuiblocsimpludecornandaalu!?iiuneisali:-usaestedescnisaatatatimpcatexistsInimediatasaproximitate(aproximativ50emde-oparte!?idealtaausii)
0
persoanai?irarnanedeschisapentruuninterval,relativscurt,detimp
t
chiar$idupaplecareaoricareipersoanedinzonadeproximitate.Sedoreste
0
scriereconcisaexacts.intermeniialgebreicomutatorilor,aacesteidescrieri(tacutaintermeniilimbajuluinatural)afunctionariiusii.Fiecareelementrelevantdindescriereainlimbajnaturalvafinotatprintr-ovariaoilacarepoateluadoardouavalori0§i1.Usaestedeschisa.SenoteazaprinvariabilaU.Catavremeusaestedeschisa,U
=
1,iarcandusaesteInchisaU=
O.
i
nchiderea$ideschidereausiiarelocinurmauneiactionari,printr-unmotorelectric-deexemplu.Exista
0
persoanainzonadeproximitate.Determinareauneipersoaneinzonadeproximitatesepoaterealizaprintr-unsenzoreutraductorinductiv,fotoeleclricetc.PrezentauneipersoaneinzonadeproximitatesenoteazaprinvariabilaP.Oridecatsorieste
0
persoanainapropiereausfP=1,altfelP
:=
O.
Temporizatorulesteactivpentrudurataprestabilita
t.
SenoteazaprinT.AtuncicandtemporizatorulesteactivT
=
1,altfelT
=
O.
TemporizatorulesteaetivatdeIndataceestesesizata
0
persoanainzonadeproximitate.Activareatemporizatoruluisemainurneste§istartareaacestuia.Prezentauneipersoaneinzonadeproximitatefacecausasasedeschida,pece-oparte§iactiveazatemporizatorul,pede-altaparte.Aparitiauneipersoane,inzonadeproximitate,pedurataternporizariiarecaefectnumaireactivareaternporizarii,usafiinddejadeschisa.Sepoatededuceuser
CEl
translatareadescrieriiinitialepoatefifacutasuccintastfel:U
=
SAU(P,T).Sinteticfunctionareausiipoatefiexprirnata,utilizandexpresiaanterioaracubloculfunctionalSAU,astfel:usaestedeschisadacaestesesizata,inapropiere,
0
persoanasauesteaetivtemporizatorul.Limbajulnaturalare,spredeosebiredeeelmatematic,unanumitgraddeambiguitate.Enurnerarideforma
"Marcajufpoate
ti
afb
$i
rosusaugafben",
nuau
0
intotdeaunaprecedentsbinestabilitaaoperatorilorfundamentali.Operatoriifundamentaliaupartlcularita]icarepotdepindedecontext,inlimbajulnatural.Astfel,seconsidersfraza
"CofegulmeuesteImbracatcu
0
jachetarosiesaucuunsacouverde",
spreexemplu.Aceastafrazaaredouadependentsinraporteucareesteadevarata.Esteadevarataatuncicandeolegulpoarta
0
jachetarosiesaucandpoartaunsacouverdedar,ambelesituatiinupotfisimultansatisfacute.evident.Deosebiriledintrelimbajul
 
ProiectareaLogics
natural~ieelmatematicfacdinprocesuldetranslatarealacestora,
in
proiectareasistemelor~icircuitelordigitale,
0
activitatesolicitanta.
J
ModuleelrnaiuzitatdeintroducerealalgebreiBoole-enefaceape!lasetuldepostulate
introdus
deHuntingtoninanul
1904.
Primulpostulatpoate
f
considerat
ca
stabilindsisternulaflatInstudiu.
I.
Exista
0
multimeKdeobiectesal!elemente,satisfacand
0
relatiedeechivalenuinototii
prin;
=".
indeplinindprincipiulsubstitutiei.
PrinsubstitutieseIntelegecarelatia
a=
b
intreelernentele
asi
b
impliesfaptulcaelemenrul
a
poatefisubstituitprinelementul
b
'inorieeexpresiecareconiineelernentul
a
Tarasafieafectatavaliditateaexpresieirespective.
lla.
Estedefinitti
0
legedecompozitie
,,+"
astfel
incdtexpresia
(I
+
besteinK,
'I!
C/.
bE
K.
lib.
Estedefinite
0
legedecompozitie"",,,astfelincdtexpresiaa'"b
t
abreviatab)estein
K.
'\!
a.
bE
K.
Illa.
Exista
linelement
0
E
K,astfelincata
+
0
=
a.
'I!
a
E
K.
IIIb.
Existalinelement
I
E
K,astfelinctita'"
I
=
a.
\j
a
E
K.
IVa.
a
+
b
=
b
+
a,comutativitatealegii
+.
IVb.(/
*
b
=
b
*
a.comutativitatealegii".
Va.
a
+
(b
*
c)
=
(0
+
b)'"
(0
+
c),distributivitutea+/u((ide"'.
Vb.
a
*
(b
+
c)
=
(0
*
b)
+
(0
*
c),
distributivitatea
*fc/fli
de
+.
VI.
\;JOE
K,
j
a
'E
K,
astfelincat
a'"
(I'
=
0,
~i
a+a'=
I.
:3
X.y
E
K,astfelincatx7"'Y.
Sepoaterernarcafaptulclinu
S-3
precizatnimicInlegaturaellnurnarulsautipulelernentelorcarealcatuiescmultirnea
K.
Existamaimulternultirnicaresatisfacacestepostulate.Catevadintreacestea
Val'
f
exernplificateIncontinuare.Pentrucalinsetdepostulatesafievalidaeestatrebuiesafieconsistent.Consistentarevinela
dernonstrarea
faptuluicaniciunuldintrepostulatenucontraziceoricaredintrecelelaltepostulatedinsetulconsiderat.Verificareaconsistenteisepoatefaceprinexaminareafiecaruipostulat.pentruademonstracaniciunpostulatnucontravineoricaruigrupposibildepostulate.darabordareaesteextrerndelaborioasa.Exists.
insa.
0
altecalemultmaisirnpla,pentruverificareaconsistentei,Pentruaceastaestenecesarsasegaseascadoarunsingur
exernplu
dealgebrabooleanadesprecaresestie.Inmodindependent.caesteconsistenta.Daca
0
astfeldestructuraalgebricasatisfacetoatepostulateleluiHuntington,atuncipostulatele
(in
sine)suntconsistente.Ceamaisirnplaalgebrabooleanaconstadinnumaidouaclemente.notateprinI~i0,definitecasatisfac:
l'
=
0,0'
=
I
I
*
I
=
1+1
=
I
+
°
=
0
+
I
=
I,
~l
2
 
----
--
--
---
ProiectareaLogics
G
+
G
=
0
*
0
=
1
>;:
0
=
0
*
1
=
O.
Serernarcafaptul
ca
postulateleI.II.
III
~iVIIsuntsatisfacuteprindefinitie.Satisfacerea!egilordecomutativitate(IVa~iIVb)esteevidenraiarverificarealegilordedistributivitate(VasiVb)necesitadoaralcatuirealistelordevaloride-oparte~idealtaaecuatiilor.pentrutoate
cornbinatiile
de
valori
ale
variabilelor
a.b
$i
c.
Postulatul
VI
esteimediat
verificabil
atribuindvalori
(0
si
I)
variabilei
a.
o
alta
cerintaimportanta
este
independents
postulatelor.Aceastarevinelaverificareafaptuluicaniciunuldintrepostulatenupoate
f
dedusdincelelalte.Postulatele.
asa
cumaufostexprimatesuntindependente.Aceastaverificareesternultmaicornplexa,si
IlU
esteesentialapentru
scopulacesteiabordari.Pedealtaparte,nuestenecesaraabordareaalgebrelorBoole-
eneprintr-unsetindependentdeaxiorne.Existamulteabordarialesubiectuluicareinclud
intre
axiomeanumiteteoreme.din
ratiuni
de
simplificare
amoduluideprezentare.Sepoatetrage
0
primaconcluziepemarginea
aparatului
formalintrodus.
o
algebraBcole-eanasedefineste.ingeneral.peste
0
multirne
K;;2
B
==
{G,
I}inzestrata
Cll
douaoperatii.notateaditiv
+
$irespectiv
multiplicativ",
caresatisfaclegiledecornutativitate~idistributivitate.MultirneaBconrine
intotdeauna
celedouaelementenotate0
~i
1.Acesteasunt
elementeleneutre
ale
operatoruluiaditix
si.
respectiv,rnultiplicativ:
a"
I
=a.a+O=u.'liaEB.
In
fine,oricareelement
a
din
B
areuncomplement.notatIncelece
urrneaza
prin
a.
Relatiile
importantedintreunelement~icomplemenrul
sausuntenuntate
astfel:
a'"a
=
0
si
a
+
a'
=
1.'i;foEB.
Esteimportant.de
retinut.caambeleclemente
ale
multimiiBnutrebuie
pnvite
ca
fiind
nurnere,
suntdoarnotateprin
douanumere.
Lateldebinesepotutilizaalte
doua
simboluri
distincte,dartraditionalseutilizeaza0~i1.Acestesimboluricorespund.dinpunctdevederetehnologic,unorstar:distinctealeunordispozitivefizicecareirnplernenteazaoperatoriiacestoralgebre.Sepoateremarcacuusurintafaptulcaalgebra
Boole-eanadifera,
ca
structura
algebrica.dealgebraobisnuitaprindistributivitateaambiloroperatori,pede-oparte,
si
prinaparitia
complernentului.
pede-altaparte.
o
priviremaiatentaasuprapostulatelorluiHuntingtonrelevafaptulcaanumitepostulatesuntgrupateinperechiiarfiecarepostulatdintr-operechepoatefiobtinutdin
celalalt
postulatprininterschimbareasimbolurilor0
si
I,ca
si
aoperatorilor
+
si
*.
Astfelsepoateremarca:
a
+
0
=
[I,
prininterschimbarea
arnintitadevine
a
*
1
=
a,
iar
a
+
(b
*
c)
=
(0
+
b)
*
(a
+
c)
se
transforms
in([
*
(6
+
c)
=
Ca
*
b)
+
Co
*
c).
Oricareteorernacarepoate
fi
dernonstrataInalgebrabooleana,are
0
teorernadualacareeste.deasemenea.adevarata.
ell
altecuvinte,fiecarepasdindernonstratiauneiteoremepoatefiinlocuitprindualulacestuia.prcducanddernonstratiateoremeiduale.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->