Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
111Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ecg

Ecg

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,278|Likes:
Published by anon-891822

More info:

Published by: anon-891822 on Oct 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
 Îndreptar de lucrãri practice de fiziologie - Aparatul cardiovascular 11
ELECTROCARDIOGRAMA
Electrocardiograma
reprezint
ă
înregistrarea grafic
ă
a varia
ţ
iilor de poten
ţ
ial electric, care iau na
ş
terela suprafa
ţ
a corpului, datorit
ă
activit
ăţ
ii cardiace.
GENEZA ELECTROCARDIOGRAMEI 
La nivelul
ţ
esutului miocardic, excita
ţ
ia este ini
ţ
iat
ă
într-un punct
ş
i se propag
ă
cu rapiditate de la ocelul
ă
la alta. Limita dintre por 
ţ
iunea activat
ă
(devenit
ă
electronegativ
ă
)
ş
i cea neactivat
ă
(r 
ă
mas
ă
 electropozitiv
ă
), are în spa
ţ
iu forma unei suprafe
ţ
e, constituind
 suprafa
 ţ 
a limitant 
ă 
. Aceasta sedeplaseaz
ă
prin inim
ă
în sensul undei de excita
ţ
ie, m
ă
rimea
ş
i orientarea ei fiind într-o permanent
ă
 schimbare. De-o parte
ş
i de alta a suprafe
ţ
ei limitante, exist
ă
un cîmp electric pozitiv
ş
i unulnegativ, luînd deci na
ş
tere un
dipol 
. El poate fi reprezentat printr-un
vector 
, orientat din spre zonaelectronegativ
ă
în spre zona electropozitiv
ă
 
ş
i având o m
ă
rime determinat
ă
de diferen
ţ
a de poten
ţ
ialîntre cei doi poli ai dipolului.Exist
ă
vectori cardiaci care corespund dipolului unei fibre miocardice,numi
ţ
i
vectori elementari
;
vectorii instantanei
reprezint
ă
grafic situa
ţ
ia sum
ă
rii unor vectorielementari într-un anumit moment, în cursul activit
ăţ
ii cardiace. To
ţ
i ace
ş
ti vectori, se supun legilor matematice putând fi suma
ţ
i, deplasa
ţ
i
ş
i m
ă
sura
ţ
i, prin proiec
ţ
iile lor ortogonale pe anumite axe,numite
deriva
 ţ 
ii
sau conduceri. Dac
ă
se imagineaz
ă
c
ă
în fiecare moment al activit
ăţ
ii cardiace,exist
ă
un alt vector instantaneu, cu o alt
ă
orientare în spa
ţ
iu
ş
i cu o alt
ă
m
ă
rime, ei pot fi adu
ş
i printr-o transla
ţ
ie într-un punct comun, în care în mod conven
ţ
ional î
ş
i au originea to
ţ
i vectoriicardiaci, numit
centrul electric al inimii
(0).În aceast
ă
situa
ţ
ie, în timpul unui ciclu cardiac, vârfurile vectorilor instantanei se deplaseaz
ă
pe ocurb
ă
închis
ă
, în form
ă
de evantai, care începe
ş
i se termin
ă
în punctul 0, numit
ă
 
vectocardiogram
ă 
 
(VCG).Proiec
ţ
ia desf 
ăş
urat
ă
a acestei curbe în func
ţ
ie de timp, pe o dreapt
ă
din corpul omenesc,corespunz
ă
toare unei deriva
ţ
ii, reprezint
ă
 
electrocardiograma
(ECG) înregistrat
ă
în acea deriva
ţ
ie.
 
Figura III-10
. În timpul activ
ă 
rii ventriculare, vectoriiinstantanei translata
 ţ 
i în centrul electric al inimii descriu o bucl 
ă 
care constituie VCG. Proiec
 ţ 
ia desf 
ăş
urat 
ă 
în func
 ţ 
ie de timp aacesteia pe o ax
ă 
reprezint 
ă 
ECG.
 
 
12
 
 Îndreptar de lucrãri practice de fiziologie - Aparatul cardiovascular 
 
DERIVA
Ţ 
IILE ELECTROCARDIOGRAFICE 
Electrozii pentru culegerea poten
ţ
ialelor generate de activitatea inimii sunt plasa
ţ
i în diverse puncte pe suprafa
ţ
a corpului. Un anumit raport între punctele de plasare a electrozilor define
ş
te o
deriva
 ţ 
ie
.Grafic, fiec
ă
rei deriva
ţ
ii îi corespunde un ax, c
ă
ruia i se atribuie conven
ţ
ional un
 sens
. Pe acest axse face proiec
ţ
ia vectorilor cardiaci; proiec
ţ
iile orientate în sensul axului se înregistreaz
ă
pozitive,iar cele orientate în sens invers se înregistreaz
ă
negative.Deoarece corpul omenesc este un mediu conductor neomogen, este necesar 
ă
standardizarea unor deriva
ţ
ii grupate în sisteme de deriva
ţ
ii. În practic
ă
se folosesc în mod curent 3 sisteme de deriva
ţ
ii:deriva
ţ
iile standard, deriva
ţ
iile unipolare ale
 
membrelor 
ş
i deriva
ţ
iile toracice.
Deriva
ţ
iile standard
(DS). Sunt deriva
ţ
ii
bipolare
ale membrelor, imaginate de W.Einthoven,care exploreaz
ă
activitatea inimii în planul frontal. Utilizeaz
ă
3 puncte de plasare a electrozilor:
membrul superior drept (
= right)
membrul superior stâng (
L
= left)
membrul inferior stâng (
F
= foot) Notând cu
VR, VL
 
ş
i
VF
poten
ţ
ialele punctelor respective, DS m
ă
soar 
ă
diferen
ţ
ele de poten
ţ
ialcare iau na
ş
tere între câte dou
ă
din aceste puncte, în modul urm
ă
tor (fig.III-12).
D1= VL - VRD2= VF - VRD3= VF - VL
Figura III-11
.Triunghiul lui Einthoven
 ş
icele trei DS ca laturi ale acestui triunghi, cu zonele pozitive
 ş
i negative.
 
Figura III-12
. Deriva
 ţ 
iile ECG standard 
 ş
i locurile de aplicare a electrozilor pen-tru ob
 ţ 
inerea lor.
În reprezentare grafic
ă
, axele electrice ale celor trei DS sunt reprezentate de cele trei laturi aleunui triunghi echilateral, numit triunghiul lui Einthoven; inima, ca surs
ă
electromotoare este plasat
ă
în centrul acestui triunghi (fig.III-11).Aplicând circuitul electric astfel format teorema a doua a lui Kirchhoff se poate de-monstralegea fundamental
ă
a DS:
D2= D1+ D3
 
 Îndreptar de lucrãri practice de fiziologie - Aparatul cardiovascular 13
Deriva
ţ
iile unipolare ale membrelor
(DUM)
 
au electrozii plasa
ţ
i în acelea
ş
i pozi
ţ
ii ca pentruob
ţ
inerea DS (
R, L
ş
i
F
). Sunt deriva
ţ
ii
unipolare
, deoarece printr-un artificiu, unul dinelectrozi, considerat
indiferent
, înregistreaz
ă
tot timpul un poten
ţ
ial electric nul; aparatulm
ă
soar 
ă
astfel poten
ţ
ialul cules de cel
ă
lalt electrod (electrodul
explorator
).Electrodul indiferent se ob
ţ
ine prin metoda propus
ă
de
Goldberger
, unind într-un punctelectrozii celor dou
ă
membre, diferite de electrodul explorator. Deriva
ţ
iile ob
ţ
inute se noteaz
ă
 
aVR, aVL
 
ş
i
aVF
(fig.III-13). Indicele a (de la augmented = amplificat) se adaug
ă
, deoarece poten
ţ
ialele ob
ţ
inute prin aceast
ă
metod
ă
sunt mult mai mari decât cele ob
ţ
inute prin altetehnici.Din teoremele lui Kirchhoff se poate deduce legea fundamental
ă
a DUM:
VR + VL + VF = 0
Axele DUM sunt perpendiculare pe cele ale DS, trecând prin punctele de plasare ale electrozilor exploratori. În acest mod, în triunghiul lui Einthoven se mai introduce un sistem de trei axe, permi
ţ
ând analiza vectorului electric în planul frontal într-un
sistem hexaaxial
(fig.III-18).
 
Figura III-13
.Modul de realizare al deriva
 ţ 
iilor unipolare ale membrelor prin metodaGoldberger (aVR, aVL, aVF).
 
Deriva
ţ
iile toracice
(DT), numite
ş
i deriva
ţ
ii precordiale, exploreaz
ă
activitatea inimii într-un plan orizontalfiind
deriva
 ţ 
ii unipolare
.Electrodul indiferent se ob
ţ
ine prin metoda propus
ă
de
Wilson
, scurtcircuitând într-un singur  punct, numit
born
ă 
central 
ă 
terminal 
ă 
(BCT) electrozii de la cele trei membre, R, L
ş
i F.Electrodul explorator se plaseaz
ă
în anumite puncte conven
ţ
ionale de pe peretele toracicanterior, notate de la V1la V6(fig.III-14).
V1 
- spa
ţ
iul intercostal IV, parasternal drept
V2 
- spa
ţ
iul intercostal IV, parasternal stâng
V3
 - la mijlocul distan
ţ
ei dintre V2 
ş
i V4
V4
- spa
ţ
iul intercostal V, pe linia medioclavicular 
ă
 
V5
- spa
ţ
iul intercostal V, pe linia axilar 
ă
anterioar 
ă
 
V6 
- spa
ţ
iul intercostal V, pe linia axilar 
ă
mijlocie

Activity (111)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gabriela Ginghina liked this
George Paleu liked this
Andrei Rus liked this
Tudose Alexandra liked this
Viorel Vlad liked this
Adelina Maria liked this
Sabina Sabinaa liked this
Nila Ana Lelia Carmen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->