Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Internet Broadcasters Guide For Creating An Effective Newsletter

Internet Broadcasters Guide For Creating An Effective Newsletter

Ratings: (0)|Views: 495|Likes:
Published by scenicradio
Guide for creating an effective newsletter for broadcast stations.
Guide for creating an effective newsletter for broadcast stations.

More info:

Published by: scenicradio on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2015

pdf

 
Jet`re`t Hraimgist`rs Kujm`Lar Gr`itjek Ie @l`gtjv` E`wsc`tt`r
W`gaem @mjtjae
[rjtt`e HyMivjm Gbjcm`rs
www.Wg`ejgXimja.Gan
X`cixjek @et`rtijen`et lar tb` [arcm
www.Hraimgistjek[arcm.Gan
Kcahic Hraimgist Jelarnitjae Vartic
 
Gr`itjv` Gannae Cjg`es`
  ]bjs hamy al ar! js r`c`is`m "em`r tb` #ttrjh"tjae$Wbir`#cj!` v`rsjae %&'( Gr`itjv` Gannae )jg`es`&  ]b` ar! niy h` lr``cy mjstrjh"t`m ar namj*`m lar gann`rgjic ar eae gann`rgjic +"r+as`s& Jl tbjs ar! js namj*`m( gan+cjieg` jtb tb` #ttrjh"tjae$Wbir`#cj!` v`rsjae %&'( Gr`itjv` Gannae )jg`es` js r`,"jr`m&  ]b`s` r`,"jr`n`ets jegc"m`- $ #ey m`rjvitjv`s al tbjs ar! n"st h` ittrjh"t`m ta Mivjm Gbjcm`rs& $ #ct`ritjaes( trieslarnjek( ar h"jcmjek "+ae tbjs ar! r`,"jr`s mjstrjh"tjek tb` r`s"ctjek ar! aecy "em`r tb` sin`(sjnjcir ar i gan+itjhc` cjg`es`& .ar tb` gan+c`t` c`kic gam`( +c`is` r`l`r b`r`- &gr`itjv`gannaes&ark/cjg`es`s/hy$si/%&'/c`kicgam` Gav`r kri+bjg $ Wjn+c` 6cm ]y+`rjt`r&&a+`egcj+irt&ark/m`tijc/989799/sjn+c`$acm$ty+`rjt`r$hy$=0+0e$989799 .ar`arm kri+bjg $ Vj`t`r Gci`s<aae ; 2iejtis Wtjcc )jl`&gannaes&j!jn`mji&ark/j!j/.jc`-#lt`r:Vj`t`r:Gci`s<aae:$:2iejtis$Wtjcc$)jl`:$:g&:94%0&=+k?ejt`m Wtit`s Kav`ren`et V"hcjgitjaes  ]jtc` 93 ?WG >9'5( W"h=`gt nitt`r al ga+yrjkbt- ?ejt`m Wtit`s Kav`ren`et ar!s( +ravjm`s tbit 1Ga+yrjkbt +rat`gtjae jseat ivijcihc` lar iey ar! al tb` ?ejt`m Wtit`s Kav`ren`et(1 m`*e`m je ]jtc` 93 ?WG >9'9( is 1i ar! +r`+ir`m hy ie aFg`r ar `n+cay`` al tb` ?ejt`m Wtit`s Kav`ren`et is +irt al tbit +`rsaeIs aFgjic m"tj`s&1 ]b`r`lar`( aecy tbas` ar!s sac`cy i"tbar`m hy ?W .`m`ric Kav`ren`et `n+cay``s ir` eat +rat`gt`m hy ga+yrjkbt je tb` ?ejt`m Wtit`s&
 
Ihaut ]b` Iutbar
Mivjm Gbjcm`rs js tb` Gaet`et ieik`r lar tb` Kcahic Hraimgistjek +artic &Hraimgistjek[arcm&gan& ` js v`ryigtjv` je tb` Jet`re`t hraimgist jem"stry iem bis rjtt`e e"n`ra"s k"jm`s iem i haa! iha"t tbjs krajek t`gbeacakjgic*`cm& ` js icsa tb` `hnist`r al &Wg`ejgXimja&gan( tb` kcahic m`stjeitjae lar r`cixjek `et`rtijen`et& r& Gbjcm`rsI ar! bis h``e gjt`m je s`v`ric eitjaeic iem Jet`reitjaeic +"hcjgitjaes( s"gb is-.jv` @ssiys ae Ga+yrjkbt Je tb` Mjkjtic @ri ]"rr` V"hcjsbjekX`s`irgb 6e jkb$Vra*c` Mjkjtic 2jm`a Vram"gtjaeMjkjtic Gaet`et #ssagjitjae al i+ie2jm`a Vamgistjek je V`rs+`gtjv`- ]b` jstary( ]`gbeacaky( #`stb`tjgs iem Jestr"gtjaeic ?s`s al i ` `mj"n a"reic al @m"gitjaeic ]`gbeacaky Wyst`ns2jm`a Vamgistjek- [b`e( [b`r` iem a jtIs G"rr`etcy "s`m lar Jestr"gtjae ]b` itjaeic Gaev`etjae al tb` #ssagjitjae lar @m"gitjaeic Gann"ejgitjaes iem ]`gbeacakyJV Vig!`t Gbirkjek am`c .ar "ctjn`mji W`rvjg`sitjaeic ?ejv`rsjty al XiemiVr`s`rvitjae al i"mjavjs"ic n`mj"ns- Vrahc`ns iem gbicc`ek`sVcitlarn lar #rgbjvjek iem Vr`s`rvitjae al #rt ae @c`gtraejg iem Mjkjtic `mjiVLV ]`gbeacaky ]r`em iem #++cjgitjae ta an` `tar!@c`gtraejgs iem ]`c`gann"ejgitjaes X`s`irgb Jestjt"t` a"reicV``r ]a V``r Gan+"tjek $ ]b` @vac"tjae al i Mjsr"+tjv` ]`gbeacakyJm`i Kra"+ V"hcjsbjekV``r$ta$V``r Wyst`ns iem #++cjgitjaes)`gt"r` at`s Je Gan+"t`r Wgj`eg`W+rjek`r H`rcje / `jm`ch`rk

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
catfish_pete liked this
Braden Tucker liked this
Braden Tucker liked this
Braden Tucker liked this
Braden Tucker liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->