Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CEIP O CASTIÑEIRO - PROGRAMACIÓN E. PRIMARIA - 3º CICLO - 2011-12

CEIP O CASTIÑEIRO - PROGRAMACIÓN E. PRIMARIA - 3º CICLO - 2011-12

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by ceipcastinheiro

More info:

Published by: ceipcastinheiro on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2011

pdf

text

original

 
CEIP O CASTIÑEIRO
LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS 2011-12
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
1
 
 
2011 - 2012
 
PROGRAMACIÓNS
 
Educación Primaria
 
3º Ciclo
 
 
CEIP O CASTIÑEIRO
LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS 2011-12
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
2
 
Titora:
Patricia Conde Cid
 
Cod.: 32015165R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense)Tel. Fax.: 988 42 20 14e-mail: 
 web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
 
 
CEIP O CASTIÑEIRO
LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS 2011-12
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
3
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS
 
PROFESORADO:5º CURSO: Juan Luis Rivero Gallego6º CURSO: Juan Luis Rivero Gallego
 
COMPETENCIAS BÁSICASCompetencia matemática
- Recoñecer distintos usos dos números e utilizar códigos numéricos para identificar obxectos, situacións...- Recoñecer a utilidade das operacións para resolver problemas.- Recoñecer a utilidade do cálculo mental no manexo das moedas e billetes de curso legal.- Resolver problemas que impliquen o manexo do diñeiro.- Recoñecer as fraccións, os seus termos, a súa representación e a súa nomenclatura.- Aplicar a situacións cotiás, o cálculo do valor dunha parte dunha cantidade que se dividiu en partes iguais.- Utilizar as unidades de medida de lonxitude para enfrontarse a situacións nas que empregar as matemáticasfóra da aula.- Desenvolver o gusto pola precisión e o rigor na utilización dos instrumentos de medida.- Establecer relacións e equivalencias entre as distintas unidades de tempo.- Aplicar en distintos contextos os conceptos relativos aos distintos tipos de liñas, ás súas posiciónsrelativas e aos ángulos.- Ser capaz de utilizar os conceptos relativos aos triángulos, cuadriláteros, circunferencia e círculo endistintos contextos: analizar, describir, clasificar, interpretar, as formas dos obxectos que nos rodean.- Adquirir coñecementos e destrezas matemáticas.- Mostrar interese por utilizar modos matemáticos de pensamento.
Comunicación lingüística
- Incorporar os números á linguaxe habitual, como elementos con valor expresivo e interpretar mensaxesque conteñen números.- Describir verbalmente os razoamentos e procesos matemáticos que interveñen nas distintas operaciónsmatemáticas.- Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía das distintas operacións matemáticas.- Utilizar unha linguaxe precisa e clara na descrición, localización e organización de feitos ao longo dotempo.- Incorporar as fraccións á linguaxe habitual, como elementos con valor expresivo.- Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía do sistema métrico decimal.- Utilizar o vocabulario axeitado en situacións familiares de medida de capacidade e de peso.- Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía do sistema monetario.- Incorporar á linguaxe habitual a terminoloxía xeométrica aprendida.- Valorar a terminoloxía xeométrica como recurso expresivo.- Describir verbalmente os procesos matemáticos que interveñen na elaboración de táboas e gráficas.- Incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía elemental estatística.
Coñecemento e interacción co mundo físico
- Recoñecer a utilidade dos números para expresar cantidades das magnitudes que manexamos todos osdías.- Facilitar unha mellor comprensión do contorno.- Utilizar as distintas operacións matemáticas para enfrontarse a situacións cotiás nas que empregar asmatemáticas fóra da aula.- Recoñecer a utilidade das fraccións para expresar cantidades das magnitudes que manexamos todos osdías.- Utilizar o sistema monetario para enfrontarse a situacións cotiás nas que empregar as matemáticas fórada aula.- Describir o contorno de xeito máis axustado á realidade.- Localizar no tempo as propias vivencias: ao longo do día, do mes, do ano, etc.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->