Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Introducere
Prezentare generală
Familiarizarea cu aparatul foto
Selector de mod
Panoul de control
Vizorul
Afişajul informaţiilor despre fotografie
Selectoarele de comandă
Selector de subcomandă
Ataşarea curelei aparatului foto AN-DC1
Capacul pentru monitor BM-10
Manşonul ocularului vizorului DK-21
Meniuri aparat foto
Utilizarea meniurilor aparatului foto
Ajutor
Primii paşi
Încărcarea bateriei
Introducerea bateria
Montarea unui obiectiv
Index montare
Setarea de bază
Introducerea cardurilor de memorie
Reglarea focalizării vizorului
Fotografiere de bază şi redare
Fotografiere "vizează şi declanşează" (modurile i şi j)
Pasul 1: Porniţi aparatul foto
Pasul 2: Alegerea modurilor de fotografiere şi de focalizare
Pasul 3: Verificaţi setările aparatului foto
Pasul 4: Încadrarea fotografiei
Pasul 5: Focalizare
Pasul 6: Fotografierea
Fotografie creativă (modurile scenă)
Încadrarea fotografiilor pe monitor (vizualizare în timp real)
Redare de bază
Ştergerea fotografiilor nedorite
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor (vizualizare în timp real)
Mai multe detalii despre fotografie (toate modurile)
Focalizarea
Focalizarea automată
Selectare punct focalizare
Blocarea focalizării
2Blocarea focalizării
Focalizare manuală
Calitate şi dimensiune imagine
Image Quality (Calitate imagine)
Image Size (Dimensiune imagine)
Mod funcţionare
Mod continuu
Modul autodeclanşator ($)
Utilizarea unei telecomenzi opţionale (#)
Utilizarea bliţului încorporat
Modul bliţ
Sensibilitate ISO
Reiniţializare cu două butoane
Modurile P, S, A şi M
Viteza de declanşare şi diafragma
Mod P (Auto programat)
Mod S (Prioritate declanşare automată)
Mod A (Prioritate diafragmă automată)
Mod M (Manual)
AAfişajul de expunere electronică analogică
Expunere
Măsurare
Blocarea expunerii automate (Doar Modurile P, S şi A)
Compensare expunere
Compensare bliţ
Expunere şi bracketing bliţ
White Balance (Balans de alb)
Reglaj fin balans de alb
2Reglaj fin balans de alb
AReglaj fin balans de alb
Alegerea unei temperaturi de culoare
ATemperatură culoare
Presetaremanuală
Picture Controls (Opţiuni de control fotografie)
Selectarea opţiunilor de control fotografieNikon
Modificarea opţiunilor de control existente ale fotografiei
Creare opţiuni de control fotografiere personalizate
Împărtăşirea comenzilor opţiunilor de controlfotografie
Gestionarea opţiunilor de control fotografie
Active D-Lighting (D-Lighting activ)
Multiple Exposure (Expunere multiplă)
Unitatea GP-1 GPS
Mai multe detalii despre redare
Redare cadru întreg
Informaţii fotografii
Redare miniatură
Redare calendar
Realizarea unui primplan: Transfocare la redare
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii
Ştergerea fotografiilor individuale
Pictmotion (Imagine în mişcare)
Slide show (Prezentările de diapozitive)
Conexiuni
Vizualizarea fotografiilor pe TV
Dispozitive cu definiţie standard
Dispozitive HD
Conectarea la un computer
Înainte de a conecta aparatul foto
Conectarea aparatului foto
Imprimarea fotografiilor
Indicaţii meniu
DMeniul redare: Gestionarea imaginilor
Selectarea mai multor fotografii
Delete (Ştergere)
Playback Folder (Redare folder)
Hide Image (Ascundere imagine)
Display Mode (Mod afişare)
Image Review (Revizuire imagine)
Rotate Tall (Rotire fotografie pe înălţime)
Slide Show (Prezentare diapozitive)
Print Set (DPOF) (Setare imprimare (DPOF))
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Set Picture Control (Setare control fotografie)
Manage Picture Control (Gestionare control fotografie)
Image Quality (Calitatea imaginii)
ISO Sensitivity Settings (Setări de sensibilitate ISO)
Color Space (Spaţiu de culoare)
AColor Space (Spaţiu de culoare)
High ISO NR (NR ISO ridicat)
Active Folder (Folder activ)
Movie setting (Setare film)
ASetări personalizate: Setările camerei cu acord fin
A: Reset custom settings (Reimplicitizare setări personalizate)
a: Autofocus (Focalizare automată)
a1: AF-area Mode (Mod zonă AF)
a2: Center Focus Point (Punctul de focalizare central)
a4: AF Point Illumination (Iluminare punct AF)
a5: Focus Point Wrap-Around (Înconjurare punct de focalizare)
a6: AE-L/AF-L for MB-D80 (AE-L/AF-L pentru MB-D80)
b: Metering/Exposure (Măsurare/Expunere)
b1: EV Steps for Exposure Cntrl. (Paşi EV pentru control expunere)
b2: Easy Exposure Compensation (Compensare expunere simplă)
b3: Center-Weighted Area (Zonă central-evaluativă)
b4: Fine Tune Optimal Exposure (Expunere optimă acord fin)
c: Timers/AE Lock (Cronometre/Blocare AE)
c1: Shutter-Release Button AE-L (Buton declanşare AE-L)
c2: Auto Meter-off Delay (Întârziere măsurare automată)
c3: Self-Timer (Autodeclanşator)
c4: Monitor off Delay (Întârziere oprire monitor)
c5: Remote on Duration (Durată activare telecomandă)
d: Shooting/Display (Fotografiere/afişaj)
d1: Beep (Semnal sonor)
d2: Viewfinder Grid Display (Afişaj reţea vizor)
d3: ISO Display and Adjustment (Afişare şi reglare ISO)
d4: Viewfinder Warning Display (Afişare avertismente vizor)
d5: Screen Tips (Sfaturi ecran)
d6: CL Mode Shooting Speed (Viteză fotografiere mod CL)
d7: File Number Sequence (Secvenţă număr fişier)
DFile Number Sequence (Secvenţă număr fişier)
d8: Shooting Info Display (Afişaj info fotografiere)
d9: LCD Illumination (Iluminare LCD)
d10: Exposure Delay Mode (Modul întârziere expunere)
d11: Flash Warning (Avertizare bliţ)
d12: MB-D80 Battery Type (Bateria de tip MB-D80)
e: Bracketing/Flash (Bracketing/Bliţ)
e1: Flash Shutter Speed (Viteză declanşare bliţ)
e2: Flash Cntrl for Built-in Flash (Control bliţ pentru bliţ încorporat)
❚❚Bracketing balans de alb
e5: Auto FP (FP automat)
e6: Bracketing Order (Ordine bracketing)
DAuto image rotation (Rotire automată a imaginii)
Image dust off ref photo (Reducerea prafului de pe imagine)
Battery Info (Info baterie)
Eye-Fi Upload (Încărcare Eye-Fi)
Firmware Version (Versiune firmware)
NMeniul de retuşare: Crearea copiilor retuşate
Crearea copiilor retuşate
D-Lighting
Red-Eye Correction (Corecţie ochi roşii)
Trim (Decupare)
Monochrome (Monocrom)
Filter Effects (Efecte filtru)
Color Balance (Balans de culoare)
Small Picture (Imagine mică)
Image Overlay (Suprapunere imagine)
Procesarea NEF (RAW)
Quick Retouch (Retuşare rapidă)
Straighten (Îndreptare)
Distortion Control (Controlul distorsiunii)
Fisheye (Ochi de peşte)
Side-by-Side Comparison (Comparaţie în paralel)
DSide-by-Side Comparison (Comparaţie în paralel)
mRecent Settings (Setări Recente): Vizualizarea setărilor recente
OMy Menu (Meniul meu): Crearea unui meniu personalizat
Note tehnice
Obiective compatibile
Obiective compatibile CPU
Obiective non-CPU1
Unităţile opţionale de bliţ (luminile rapide)
Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS)
Contacte bliţ
Alte accesorii
Îngrijirea aparatului foto
Stocare
Curăţare
Filtrul low-pass
Îngrijirea aparatului foto şi a bateriei: precauţii
Localizarea defecţiunilor
Afişaj
Fotografierea (toate modurile)
Redare
Diverse
Mesaje de eroare
Anexă
Setări disponibile şi implicite
Capacitate card de memorie
Program expunere
Programe de Bracketing
Control bliţ
Viteze de declanşare disponibile cu bliţul încorporat
Diafragmă, sensibilitate şi rază bliţ
Specificaţii
Index
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ManualD90RO

ManualD90RO

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by clau_wild

More info:

Published by: clau_wild on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 15 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 208 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 215 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 226 to 300 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->