Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
202Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
subiecte bac fizica - electricitate/curent

subiecte bac fizica - electricitate/curent

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 19,228|Likes:
Published by mada_t94
.
.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: mada_t94 on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2015

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul PreuniversitarProba E, F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
C.1 C. Producerea
ş
i utilizarea curentului continuu
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009Proba scris
ă
la Fizic
ă
 
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consider
ă
sarcina electric
ă
elementar
ă
 
C106,1
19
=
 
SUBIECTUL I –Varianta 001(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Energiei electrice de kWh3,5, exprimat
ă
în func
ţ
ie de unit
ăţ
i din S.I. îi corespunde valoarea:
a.
J105,3
3
 
b.
J1012,6
3
 
c.
J100,21
6
 
d.
J1012,6
6
 
(2p)2.
Ş
tiind c
ă
simbolurile m
ă
rimilor fizice
ş
i ale unit
ăţ
ilor de m
ă
sur
ă
sunt cele utilizate în manualele de fizic
ă
,unitatea de m
ă
sur
ă
a m
ă
rimii
poate fi scris
ă
în forma:
a.
VW
b.
W
c.
VJ
d.
J
(5p)3.
Dou
ă
conductoare confec
ţ
ionate din acela
ş
i material au raportul lungimilor 4 / 
21
=
. Raportuldiametrelor celor dou
ă
conductoare este 2 / 
21
=
. Raportul rezisten
ţ
elor lor electrice are valoarea:
a.
4
b.
2
c.
1
d.
5,0
(2p)4.
Formula matematic
ă
de calcul a rezisten
ţ
ei electrice echivalente a grup
ă
rii serie a
rezistoare este:
a.
=
=
1
b.
 
=
=
1
1 
c.
 
=
=
1
11 
d.
=
=
1
1 
(3p)5
. La bornele unui generator electric cu V100
=
,
=
10
se leag
ă
un consumator. Intensitatea curentuluielectric prin circuit este A2
=
. Valoarea rezisten
ţ
ei electrice a consumatorului este:
a.
10
b.
20
c.
30
d.
40
(3p)
 
Varianta 1 - curent
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
C. SUBIECTUL II –Varianta 001(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Un num
ă
r 10
=
generatoare identice cu tensiunea electromotoare
V2,4
=
 
ş
i
=
4,0
se leag
ă
în serie la bornele unui circuit, ca înfigur
ă
. Rezistorul care are rezisten
ţ
a electric
ă
 
=
6
0
esteconfec
ţ
ionat dintr-un fir metalic cu lungimeacm50
=
 
ş
i aria sec
ţ
iuniitransversale
2
mm0,1
=
. Determina
ţ
i:
a.
rezistivitatea electric
ă
a materialului din care este confec
ţ
ionatrezistorul;
b.
rezisten
ţ
a echivalent
ă
a grup
ă
rii de rezistoare când comutatorul K este închis;
c.
intensitatea curentului electric prin circuit când comutatorul K este deschis;
d.
tensiunea electric
ă
între punctele A
ş
i B când comutatorul K este închis.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
C. SUBIECTUL III –Varianta 001(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Dou
ă
becuri cu puterile nominale W100
1
=
 
ş
i, respectiv W60
2
=
, legate în serie, sunt conectate labornele unei surse cu t.e.m. V100
=
. Puterea electric
ă
furnizat
ă
de surs
ă
are valoarea W200
=
.Ambele becuri func
ţ
ioneaz
ă
la parametrii nominali. Determina
ţ
i:
a.
valoarea rezisten
ţ
ei interne a sursei;
b.
valoarea
 
tensiunii la bornele sursei;
c.
valorile
 
rezisten
ţ
elor electrice ale filamentelor celor dou
ă
becuri;
d.
randamentul circuitului.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul PreuniversitarProba E,F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
C.1 C. Producerea
ş
i utilizarea curentului continuu
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009Proba scris
ă
la Fizic
ă
 
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consider
ă
sarcina electric
ă
 
C106,1
19
=
 
SUBIECTUL I –Varianta 002(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Preciza
ţ
i care dintre m
ă
rimile fizice de mai jos este m
ă
rime corespunz
ă
toare unei unit
ăţ
i de m
ă
sur
ă
 fundamentale în S.I.:
a.
rezisten
ţ
a electric
ă
 
b.
tensiunea electric
ă
 
c.
sarcina electric
ă
 
d.
intensitatea curentului electric
(2p)2.
Dependen
ţ
a intensit
ăţ
ii curentului electric printr-un rezistor de tensiuneaelectric
ă
aplicat
ă
la bornele acestuia este reprezentat
ă
în graficul al
ă
turat.Rezisten
ţ
a electric
ă
a rezistorului are valoarea:
a.
 
0,5
b
.
6,3 
c
.
8,1
d.
 
2,0
(3p)3.
 
Ş
tiind c
ă
simbolurile m
ă
rimilor fizice
ş
i ale unit
ăţ
ilor de m
ă
sur
ă
sunt cele utilizate în manualele de fizic
ă
,unitatea de m
ă
sur
ă
a m
ă
rimii fizice exprimat
ă
prin produsul
poate fi scris
ă
sub forma:
a.
VJ
 
b.
-1
VJ
 
c.
V
 
d
.W 
(5p)4.
Trei generatoare electrice identice sunt grupate în paralel. Tensiunea electromotoare a unui generator arevaloarea V12
=
, iar rezisten
ţ
a intern
ă
a acestuia
=
3
. Tensiunea electromotoare echivalent
ă
 
ş
irezisten
ţ
a intern
ă
echivalent
ă
a grup
ă
rii, au valorile:
 a.
 
1;V3
b
.
3;V3
c
.
1;V12
d.
 
3;V12
(3p)5.
Un bec are la temperatura de 0
0
C rezisten
ţ
a electric
ă
 
=
5,37
0
. Dac
ă
la bornele lui se aplic
ă
tensiuneaeste V60
=
atunci becul consum
ă
o putere W30
=
. Considerând cunoscut coeficientul de temperatur
ă
 al rezistivit
ăţ
ii filamentului
13
grad10
=
α  
 
ş
i neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura,temperatura filamentului este egal
ă
cu:
a.
 
C2600
0
 
b
.
C2500
0
 
c
.
C2400
0
 
d.
 
C2200
0
 
(2p)
 
Varianta 2 - curent
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
C. SUBIECTUL II –Varianta 002(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Por
ţ
iunii de circuit cuprins
ă
între A
ş
i B i se aplic
ă
o tensiuneelectric
ă
variabil
ă
. Dependen
ţ
a de timp a acestei tensiuni esteredat
ă
în graficul al
ă
turat. Valorile numerice ale m
ă
rimilor cecaracterizeaz
ă
elementele circuitului sunt:
= 4,5 V,
= 1
,
1
=2
,
2
= 6
,
3
= 3
. Determina
ţ
i:
a.
rezisten
ţ
a echivalent
ă
dintre punctele M
ş
i B;
b.
intensitatea curentului electric prin
2
la momentul
= 10 s;
c.
momentul de timp la care intensitatea curentului ce str
ă
bate rezistorul
1
seanuleaz
ă
;
d.
intensitatea curentului prin surs
ă
dac
ă
între punctele A
ş
i B se conecteaz
ă
unfir cu rezisten
ţ
a neglijabil
ă
.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
C. SUBIECTUL III –Varianta 002(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Se consider
ă
circuitul electric a c
ă
rui schem
ă
este reprezentat
ă
în figuraal
ă
turat
ă
. Se cunosc: V24
=
,
=
2
,
=
10
1
 
ş
i valoarea intensit
ăţ
iiindicate de ampermetrul ideal
( )
0
A
, A5,1
1
=
. Conductoarele de leg
ă
tur
ă
 au rezisten
ţ
a electric
ă
neglijabil
ă
. Determina
ţ
i:
a
. energia consumat
ă
de c
ă
tre rezistorul
1
în intervalul de timp 5
=
minute;
 b
. rezisten
ţ
a electric
ă
a rezistorului
2
;
c
. randamentul circuitului electric;
d.
puterea disipat
ă
în circuitul exterior.
 
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul PreuniversitarProba E,F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
C.1 C. Producerea
ş
i utilizarea curentului continuu
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009Proba scris
ă
la Fizic
ă
 
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consider
ă
sarcina electric
ă
 
C106,1
19
=
 
SUBIECTUL I –Varianta 003(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Unitatea de m
ă
sur
ă
a m
ă
rimii egale cu produsul dintre
tensiunea electric 
ă
 
ş
i
durat 
ă
este aceea
ş
i cu am
ă
rimii egale cu raportul dintre:
a.
 
energie 
 
ş
i
intensitate 
;
b.
 
putere 
 
ş
i
tensiune 
;
c.
 
energie 
 
ş
i
tensiune 
;
d.
 
rezisten 
ţ 
a electric 
ă
 
ş
i
intensitate.
(2p)
 
2.
Pentru a alimenta un aparat electronic portabil sunt folosite trei baterii identice cu t.e.m. 4,5 V fiecare
ş
irezisten
ţ
e interioare neglijabile, conectate în serie. Dac
ă
, din neaten
ţ
ie, unul dintre elementele galvanice afost montat cu polaritatea invers
ă
, tensiunea furnizat
ă
aparatului va fi:
a.
0 (zero)
b.
1,5 V
c.
4,5 V
d.
9 V
(3p)3.
Ş
tiind c
ă
simbolurile m
ă
rimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizic
ă
, rezisten
ţ
a electric
ă
a unuiconductor poate fi determinat
ă
cu ajutorul formulei:
a.
1
=
 ρ 
 
b.
11
=
 ρ 
 
c.
 
=
 ρ 
 
d.
 
=
1
 ρ 
 
(5p)4.
Înmul
ţ
ind rezisten
ţ
a echivalent
ă
a grup
ă
rii în serie
s
a dou
ă
rezistoare ohmice
1
 
ş
i
2
(
1
>
 
2
)
ş
irezisten
ţ
a echivalent
ă
a grup
ă
rii rezistoarelor
1
 
ş
i
2
 în paralel
p
ob
ţ
inem
s
·
p
= 18
2
, iar împ
ă
r
ţ
indaceste rezisten
ţ
e echivalente ob
ţ
inem
s
:
p
= 4,5. Rezisten
ţ
a
1
a primului rezistor este:
a.
 
1
= 6
;
b.
 
1
= 9
;
c.
 
1
= 18
;
d.
 
1
= 36
.
(3p)5.
Un generator de t.e.m. continu
ă
alimenteaz
ă
un circuit electric a c
ă
rui rezisten
ţă
electric
ă
poate fimodificat
ă
. Atunci când rezisten
ţ
a echivalent
ă
a circuitului este egal
ă
cu rezisten
ţ
a intern
ă
a generatorului:
a.
intensitatea curentului care parcurge circuitul are valoarea maxim
ă
.
b.
tensiunea la bornele generatorului are valoarea maxim
ă
.
c.
puterea electric
ă
debitat
ă
de generator în circuitul exterior are valoarea maxim
ă
.
d.
randamentul circuitului electric are valoarea maxim
ă
.
(2p)
 
Varianta 3 - curent
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
C. SUBIECTUL II –Varianta 003(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Circuitul al
ă
turat con
ţ
ine: un acumulator A cu t.e.m.
0
= 12 V
ş
i
0
= 2
, obaterie format
ă
din dou
ă
generatoare G
1
 
ş
i G
2
având t.e.m
1
= 24 V
ş
i
2
= 32 V
ş
i rezisten
ţ
ele interioare
1
=
2
= 4
, precum
ş
i un reostat cucursor (vezi figura al
ă
turat
ă
).
 a.
Calcula
ţ
i rezisten
ţ
a intern
ă
echivalent
ă
 
e
a grup
ă
rii celor dou
ă
 generatoare G
1
 
ş
i G
2
.
 b.
Determina
ţ
i valorile intensit
ăţ
ii curen
ţ
ilor electrici care se stabilesc pringeneratoarele G
1
 
ş
i G
2
dac
ă
între bornele
 
ş
i
conect
ă
m un conductor curezisten
ţ
a neglijabil
ă
.
c.
Stabili
ţ
i t.e.m echivalent
ă
a grup
ă
rii generatoarelor G
1
 
ş
i G
2
.
d.
Determina
ţ
i valoarea
a rezisten
ţ
ei reostatului, astfel încât intensitatea curentului prin acumulatorul A s
ă
 fie egal
ă
cu 1 A.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
C. SUBIECTUL III –Varianta 003(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Circuitul a c
ă
rui schem
ă
electric
ă
este reprezentat
ă
în figura al
ă
turat
ă
este formatdintr-un acumulator
ş
i un reostat cu cursor având rezisten
ţ
a maxim
ă
 
=
 30
.Pentru o anumit
ă
pozi
ţ
ie
C
a cursorului tensiunea la bornele reostatului esteV9
=
ab 
, puterea disipat
ă
de reostat este W5,13
=
, iar puterea disipat
ă
îninteriorul acumulatorului este W5,4
int
=
. Determina
ţ
i:
 a.
puterea dezvoltat
ă
de acumulator,
acumulator
când cursorul se afl
ă
în pozi
ţ
ia
C
;
b
. t.e.m. a acumulatorului
;
c.
randamentul transferului puterii de la acumulator c
ă
tre consumator, când cursorul se afl
ă
în pozi
ţ
ia
C;
 
d.
rezisten
ţ
a interioar
ă
a acumulatorului.

Activity (202)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sebi Zota liked this
Alexandru Irimia liked this
armina97 liked this
Alexandru Chivu added this note
ai dr vreti bani .luati muie
1 thousand reads
1 hundred reads
Rareş Cristian liked this
Sorina Aorina liked this
Rasid Cetin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->