Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
When Life Changes

When Life Changes

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
This is about a certain time in my life. I can't believe it's been ten years..
This is about a certain time in my life. I can't believe it's been ten years..

More info:

Published by: Haruna Kisaragi Kontong on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

 
Toej faie komjde{…
 A cjlt roa{ rarfe a{ m farrfe dejepak& `ur roe{e tlpb{ mpe yepq xltepiuf rl ge*
[lge xelxfe rejb rl ilpder& ljke rage dle{ lj mjb lj* @ur& toej roepe‑{ `eej mkomjde aj qlup faie& qlu blj‑r ilpder* Qlu pegeg`ep ar mdmaj mjb mdmaj
mjb qlutljbep> Tomr omxxejeb<A tpare roa{ `ekmu{e lj m keprmaj teec gq faie komjdeb*Mjb A cjlt A tplre m`lur roa{ `eilpe& `ur roe roajd a{ romr rlbmq A kefe`pmre roe
imkr romr A‑ye `eej tparajd ilp rej qemp{
*Mjb roa{ a{ gq {rlpq*M`lur olt gq faie komjdeb*A pegeg`ep roe `edajjajd li romr bmq yepq kfempfq& `ekmu{e A {rmpreb gq bmq roe{mge tmq eyepq {ajdfe bmq* A tm{ roapreej qemp{ lfb `mkc roej* A tlce ux mr 85>88mg& bab {lge olgetlpc& omb `pemcim{r& xur roe ujailpg lj mjb tmareb ilp roe{kollf `u{ rl klge* Pador `eilpe ar dlr roepe gq dpmjbgm tlce ux mjb lxejebroe bllp* [oe {mab dllb'`qe rl ge* Nu{r face mjq lroep bmq*Li klup{e& ljke A dlr ajrl roe {kollf `u{& A dpeereb rol{e tol tepe roepe mjb tetejr rl xakc ux m ipaejb tol fayeb m iet `flkc{ jemp`q* Roej te tejr lj taro roebmafq plure*Ljke A dlr rl {kollf A tejr {rpmador rl roe kfm{{pllg* A rpaeb rl {feex m farrfe `ar& `urroepe tepe {lge kfm{{gmre{ tol tepe `uffqajd ge* Qe{& fmbae{ mjb dejrfegej* Atm{ m yakrag li `uffqajd* Roeq jeyep oar ge& `ur roeq tepe yepq gemj* Roeq ropetge {lge lpmjde {eeb{ pador iplg roeap gluro{* Toej A tm{ m`lur rl xakc roeg ux
rl roplt roeg roe remkoep kmge* A tm{ {l fukcq {oe babj‑r {ee roe {eeb{* M iet
bmq{ `eilpe {oe m{ceb ge rl xakc roeg ux mjb roplt roeg rl roe rpm{o kmj* [oeroludor ar tm{ A& mjb roepe tm{ jl tmq rl xplye {oe tm{ tpljd*Mirep {oe feir& A dlr roeg mjb ropet roeg* A u{eb rl bpmt& {l A dlr gq jlre`llc mjb
{rmpreb bpmtajd* Mjb romr‑{ olt gq bmq tejr& mr fem{r ujraf peke{{* A tejr rl `uq
{lgeroajd mr roe `mp mjb tejr rl emr taro gq ljfq `e{r ipaejb `mkc roej& Im`alfmKoakl* Qe{& A omb ljfq lje ipaejb*
Blj‑r roajc A‑g xmroerak* A‑ye komjdeb m flr*
Gmq`e {oe taff omre ge `ekmu{e A tplre oep jmge& `ur A omye m flr rl romjc oep&{l& xfem{e& ai ql
u pemb roa{& blj‑r omre ge* Mr fem{r A babj‑r tpare qlup iuff jmge*Teff& fer‑{ dl `mkc rl roe {rlpq oepe*
A tejr rl emr {lge taro oep mjb te {mt roe remkoep{ tepe derrajd mplujb aj farrfe
dplux{ toa{xepajd {lgeroajd& `ur te klufbj‑r der m {ajdfe tlpb* A
 
blj‑r cjlt ai{oe xmab mrrejralj rl roeg* A blj‑r eyej cjlt olt A pegeg`ep gq{efi*A fer ar `e mjb tejr `mkc rl kfm{{e{* Jlt m iet {rubejr{ tepe rlderoep* A babj‑r {ee
ar m{ m baiiepejr roajd& A roludor m`lur tomr eyaf roajd{ roeq ajrejbeb rl bl rl ge*Roe bmq tejr lj mjb jlroajd {eegeb rl omye komjdeb ujraf A tejr rl roe {kollf`u{ mirep kfm{{e{* Gq `md {geffeb iujjq* A lxejeb lje li roe ~axxep{ mjb A ilujbplrrajd `pemb* A
kfl{eb ar mjb A babj‑r cjlt toepe rl roplt ar*
A tm{ roajcajd m`lur arroe tolfe
rage {l A babj‑r xmq mrrejralj rl roe pmbal* A blj‑r eyej pegeg`ep ai te
tepe fa{rejajd rl ar*Gq dpmjbgm lxejeb roe bllp mjb A omb fujko* A pemb roe jet{xmxep{ mjb roepe
tm{j‑r mjq lroep baiiepejr roajd* Ar tm{ lpbajmpq ajilpgmralj*
 
Gq dpmjbgm ilujb roe `pemb mjb {kpemgeb toq A omb ar mjb A {mab ar tm{ rol{e
dapf{ mr {kollf* [oe {mab {lge lroep roajd{ A tlj‑r tpare mjb ropet ar
mtmq*
Gq klu{aj tm{ blajd oep roajd{ mjb A bab gaje* [oe ieff m{feex mr oep glg‑{ `eb
mjb gq dpmjbgm ieff m{feex mr oep `eb* A tm{ cajbm `lpeb* A bab gq olgetlpc yepq }uakcfq {l A rupjeb lj roe klgxurep mjb xfmqeb m farrfe `ar* A tm{ {raff `lpebmjb bekabeb rl tmrko {lge RY* Roe ljfq pllg romr omb Xmq RY {epyake tm{ gq
dpmjbgm‑{ {l A tejr roepe* [oe iefr ge {arrajd mr oep `eb {l
{oe glyeb m farrfe `ar* Artm{ face =1>88* Jakceflbelj tm{ `lpajd& nu{r m{ Il Cab{& Kmprllj Jertlpc mjb{lge lroep komjjef{* A {rmpreb ~mxxajd& `ur A tm{ {raff `lpeb* A bekabeb rl tmrko{lge gu{ak yabel{& {l A xur GRY* Roe iap{r roajd A {mt tm{ m xep{lj imffajd iplg m`uafbajd* Ar tm{ face TRK mr Jet Qlpc* Mr iap{r A roludor ar tm{ m glyae mjb A tm{ajrpadue* M glyae mr GRY<M iet {ekljb{ fmrep A jlrakeb {lge {kpemgajd klgajd iplg roe RY mjb roe m`kfldl aj roe fltep pador klpjep* Roepe tepe jl {u`rarfe{ mjb ar tm{ face KJJ* Aj imkr&
{lgerage{ ar tm{j‑r m`k `ur KJJ* Ar tm{j‑r m glyae* Ar tm{ m pexlpr m`lur tomr
omb omxxejeb romr glpjajd* Ar tm{ [exreg`ep ==& 088=& mjb A tm{ tmrkoajd mpexlpr m`lur roe mrrmkc romr roe Xejrmdlj mjb roe Rtaj Rltep{ {uiiepeb* Mjb A
tlj‑r ilpder roe xfmje romr ieff mr Xejj{qfymjam* A {mt roe jet{* A babj‑r cjlt romr
guko Ejdfa{o rl ujbep{rmjb ar mff& `ur mr fem{r A dlr roe gmaj roajd{* Ar tm{ Mf]umebm
‑{ blajd
& mjb roeap fembep tm{ L{mgm @aj Fmbej* Oe omb roe gljeq mjbroe gemj{ /mjb roe pem{lj{& oe roludor! rl bl {lgeroajd face roa{* Oe caffeb m flr liajjlkejr xelxfe* Xelxfe tol omb rl dl {lgetoepe rl ya{ar {lgelje& xelxfe tolomb rl dl tlpc& jetfqteb{& cab{& lfb xelxfe& xelxfe tol tepe nu{r tlpcajd&xelxfe tol tepe geerajd {lgelje& xelxfe tol tepe mr roe tpljd xfmke mjb mrroe tpljd rage* Nu{r xelxfe* @ur xelxfe tol omb imgafae{& xelxfe tol tepe nu{r{rmprajd m jet lje* Xelxfe taro bpemg{ rl klge rpue& xelxfe tol tepe m`lur rl
gmce roeg rpue& xelxfe tol babj‑r eyej cjlt tomr rl
bpemg ilp roeap iurupe*Xelxfe tol omb {rlxxeb bpemgajd& rll*Roa{ a{ iplg mj eoa`aralj oepe mr Dumqm}uaf& gq xfmke*
Mjb roe pem{lj li mff roa{…
 
Ar tm{ {olkcajd* A babj‑r
cjlt tomr rl bl& {l A tlce ux gq dpmjbgm* Apegeg`epeb A omb m klu{aj pador roepe& mr JQK*
Mjb te tepej‑r {l {upe m`lur oa{
tlpcajd xfmke*
'
 
Dpmjbgm& tmce ux
 ‛ 
A rlfb oep m{ }uare m{ xl{{a`fe*
'
 
Ggii***
 ‛ 
[oe {mab& {oe tm{ {raff {feexajd*
'
 
Dpmjbgm& toepe‑{ A
{abpl<
'
 
Gi*** Tomr<
 ‛ 
[oe tm{ tmcajd ux mr fm{r*
'
 
A{abpl* Toepe ble{ oe tlpc<
'
 
A blj‑r cjlt* A nu{r cjlt romr oe faye{ aj Jet Qlpc*
 
'
 
Kmff oa{ glg* Roepe‑{ `eej mj mrrmkc roepe*
 
'
 
Qemo& A cjlt* A roajc {oe cjlt{ rll*
'
 
Xfem{e& kmff oep*A tm{ {l {kmpeb ilp oag& `ur A rpaeb rl {rmq kmfg* A tmjreb rl {kpemg mr gq
dpmjbgm `ekmu{e {oe cjet m`lur ar `ur {oe babj‑r reff ge* A tm{ `e{abe oep bupajd roe kmff& mjb A tm{ eyej glpe {kmpeb romj `eilpe* [oe babj‑r cjlt toepeoep {lj tlpceb& mjb {oe babj‑r cjlt m`lur roe mrrmkc 
earoep* [oe faye{ mr roe
klujrpq{abe* Te `lro rpaeb rl kmff oag& `ur roe xolje kmff klufbj‑r der lur* Teklufbj‑r kmff* Mjb ljke te klufb& te tepej‑r m`fe rl iajb oag*
Te iempeb roe tlp{r*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->