Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1. DISPOZIłII GENERALE
EducaŃia antepreşcolară
ÎnvăŃământul de artă şi sportiv
ÎnvăŃământul terŃiar nonuniversitar (postliceal)
ÎnvăŃământul pentru persoanele aparŃinând minorităŃilor naŃionale
ÎnvăŃământul special şi special integrat
4. CURRICULUMUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
5. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA ELEVILOR
6. RESURSELE UMANE
Beneficiarii educaŃiei
Personalul din învăŃământul preuniversitar
Conducerea unităŃilor de învăŃământ
Baza materială a învăŃământului preuniversitar
3. ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
Structura anului universitar
Programe de studii universitare
Forme de organizare
Contracte de studii
Admiterea în programe de studiu
Examene de finalizare a studiilor
Examenele de evaluare pe parcurs a studenŃilor
Diplome
Credite de studii
Ciclul I – Studii universitare de licenŃă Organizarea
Ciclul II – Studii universitare de masterat Organizarea
Admitere
Diploma
Ciclul III – Studii universitare de doctorat Organizarea
Admiterea
Studentul-doctorand
Conducătorul de doctorat
Teza de doctorat
4. ORGANIZAREA ÎNVĂłĂMÂNTULUI POSTUNIVERSITAR
Programele postdoctorale
Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
5. ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR MEDICAL
Organizarea şi funcŃionarea învăŃământului superior medical
Organizare şi funcŃionare
Managementul şi finanŃarea instituŃiilor
Resurse umane
Biblioteci şi centre de documentare şi informare
ViaŃa universitară
7. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI CREAłIE UNIVERSITARĂ
Sprijinirea excelenŃei individuale
9. PROMOVAREA UNIVERSITĂłII CENTRATE PE STUDENT
Înmatricularea studenŃilor. Registrul Matricol Unic al UniversităŃilor
10. CONDUCEREA UNIVERSITĂłILOR
Rolul statului în învăŃământul superior
11. FINANłAREA ŞI PATRIMONIUL UNIVERSITĂłILOR
STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC
Formarea iniŃială şi continuă. Cariera didactică
FuncŃiile didactice şi didactice – auxiliare. CondiŃii de ocupare
Forme de angajare a personalului didactic
FuncŃiile de conducere, de îndrumare şi de control
Norma didactică
DistincŃii
Dreptul la concediu
ObligaŃii
Răspunderea disciplinară şi patrimonială
Pensionarea
Ocuparea funcŃiilor didactice şi posturilor didactice
Evaluarea calităŃii cadrelor didactice
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lege_Educatiei_Nationale

Lege_Educatiei_Nationale

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by iurniuc oana-elena

More info:

Published by: iurniuc oana-elena on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 9 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 13 to 16 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 20 to 109 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->