Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Ratings: (0)|Views: 940 |Likes:
Published by Ömer DURMUŞ
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Soru Cevap
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Soru Cevap

More info:

Published by: Ömer DURMUŞ on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
Sayfa 1 / 18ORTAÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİ-I
1.Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre;
Bir ders saati süresi ne kadardır?MADDE -7
a)50 dk.b)45 dk.c)55 dk.d)40 dk.2.Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; İki ders arasındaki dinlenme süresi iseen az kaç dakikadır?
MADDE -7
a)
5 dk.
b)
10 dk.
c)
15 dk.
d)
20 dk.3.Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Derslerin başlama ve bitsaatleri ileyemek ve dinlenme saatini kim belirler? MADDE- 7a)İl veya ilçe millî itim veya ilgili r yardımya da şubemüdürünün başkanlığında eğitim bölgesi danışma kurulu başkanları
b)
İl/İlçe Milli Eğitim dürünün görevlendirdiği Müdür Yardımcısı ya da ŞubeMüdürü Başkanlığında –Eğitim Bölgesindeki en az 5 okul müdürü
c)
Bakanın görevlendirdiği vali yardımcısı Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü veEğitim Bölgesindeki en az 5 okul müdürü
d)
İl/İlçe Milli Eğitim dürünün görevlendirdiği Müdür Yardımcısı ya da ŞubeMüdürü Başkanlığında –Eğitim lgesindeki 1 Koordinatör müdür ve en az 5okul müdürü4.Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Özel yönetmeliği olmayan okul veyakurumlarda dışında öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısınınkaçı geçmemesi esas alınır?
MADDE- 8
a)
40
 
Sayfa 2 / 18
b)
45
c)
36
d)
555.Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine uygun olarakÖğretim programları uygulanır. Öğretim programları aşağıdaki hangi derslerdenoluşmaz ?
MADDE- 9
a)Ortak Dersler
b)
Alan dersleric)Seçmeli derslerd)Kültür Dersleri6.Ortaöğretim Kurumlar netmeliğine re;
her öğrencinin okulu bitirinceyekadar aldığı, asgari ortak bir genel külr veren, toplum sorunlarınaduyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve ltürel kalkınmana katkıdabulunma bilincini ve gücünü kazandırmaamaçlayan derslere ne adverilir? MADDE- 9
a)Kültür Derslerib)Alan dersleric)Ortak Derslerd)Seçmeli dersler7.Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre;
öğrenciyi hedeflediyükseköğretim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve buyönde gelişme imkânı sağlayan derslere ne ad verilir?MADDE- 9
a)
Meslek Derslerib)Alan dersleric)Kültür Derslerid)Seçmeli dersler
 
Sayfa 3 / 18
8.Ortaöğretim Kurumlar netmeliğine re;
öğrencilerin hedefledikleri veneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusundaçeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerineimkân sağlayan derslere ne ad verilir?
 
MADDE- 9
a)Seçmeli derslerb)Kültür Dersleri
c)
Meslek Derslerid)Alan dersleri9. I. Alan DerslerII.Seçmeli DerslerIII. Kültür DersleriIV. Ortak DerslerV.Meslek DersleriOrtaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre;
Öğretim programlahangiderslerden oluşur?MADDE- 9
a)II. III. IV ve V.b)III. ve V.
c)
I. II. ve IV.d)IV ve V.10.Ortğretim Kurumlar netmeliğine re;
Okul veya kurumlarda kimtarafından uygun görülen öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleriuygulanır?
MADDE- 9
a)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
c)
Vali
d)
Bakanlık

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ozcan Aslan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->