Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rapport Enquete Opleidingsbehoefte

Rapport Enquete Opleidingsbehoefte

Ratings: (0)|Views: 705|Likes:
Published by Jaap Kabbedijk

More info:

Published by: Jaap Kabbedijk on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2011

pdf

text

original

 
SamenvattingEnquêteOpleidingsbehoefte2011
Universiteit UtrechtPrincetonplein 5030-253 63119/13/2011
Universiteit Utrecht Organisatie en Informatie
Dit document bevat een samenvatting van de enquetegehouden om inzicht te krijgen in de opleidingsbehoeftevan de Nederlandse software industry.prof.dr. S. Brinkkemperdr. S. Jansendr. I. van de WeerdH. van der Schuur, MSc.
W. Bekker, MSc.
K. Vlaanderen, MSc.J. Kabbedijk, MSc.
 
Introductie
 
De groep Organisatie en Informatie van de Universiteit Utrecht onder leiding van prof.dr. SjaakBrinkkemper heeft een ruime kennis en ervaring op het gebied van product software en helpt deNederlandse software-industrie al jaren om deze kennis op de juiste manier te gebruiken. Dit gebeurt inde vorm van gericht en praktisch onderzoek op hoog niveau, maar ook door het verzorgen vancursussen, seminars en workshops. De Universiteit Utrecht overweegt deze vorm van kennisinteractiemet de Nederlandse software-industrie verder professionaliseren.Middels een vragenlijst zijn de opleidingsbehoeften van de Nederlandse software industry in kaartgebracht. Op basis hiervan gaat een gericht programma aangeboden worden met cursussen enevenementen, zowel generiek als op maat. In dit rapport wordt een samenvatting van de resultatenbeschreven.
 
Resultaten
 
De enquête is verstuurd naar een grote groep managers in de Nederlandse software industrie en heefteen totale respons van 50 respondenten. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de uitbreidingvan het cursuspakket voor managers in de software industry, verzorgd door de onderzoeksgroepOrganisatie & Informatie aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment zijn er reeds twee cursussenopgenomen in dit cursuspakket: Software Product Management (SPM) en Software Delivery. De eersteheeft reeds vijf maal met succes plaats gevonden, de tweede zal dit najaar voor de tweede maalplaatsvinden. Hierdoor is de cursus SPM sterker ingebed in de markt, zoals ook te zien is inFiguur 1. 
Figuur 1 - Deelnameaantallen cursus Software Product Management en Software Delivery
Op het gebied van Software Product Management vervult de UU een belangrijke rol in de markt. VoorSoftware Delivery is dat op dit moment nog minder het geval, wat veroorzaakt wordt door het feit datdeze cursus momenteel slechts eenmaal aangeboden is.In de rest van de Nederlandse markt van professionele software-opleidingen speelt de UniversiteitUtrecht op dit moment nog een kleine rol. De markt is voorzien van een willekeur aan opleiders, die eenbreed aanbod van cursussen voor werknemers in softwarebedrijven aanbieden. Toch merken wij eengrote vraag naar duidelijkheid in werkwijzen, methoden en tips, welke niet slechts theoretisch zijn, maareen combinatie van praktijkgericht en academisch gegrond. Op basis van een marktonderzoek is eenbeknopte lijst opgesteld van populaire cursussen voor de software industry. In de enquête is bevraagdhoe groot de vraag naar deze cursussen in het verleden is geweest. De resultaten hiervan kunnenworden gevonden inFiguur 2.De absolute aantalen staan achter de cursussen, de percentages zijn terugte vinden in de grafiek.
Software ProductManagementSoftware Delivery196892335
Op welke gebieden heeft u of een collega eerder een cursus gevolgd?
Ja, verzorgd door de UUJa, verzorgd door een ander instituutNee

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->