Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phương Hội Ngữ Lục

Phương Hội Ngữ Lục

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu với quý độc giả Thiền sư Dương Kỳ, một vị tông sư lập nên phái Dương Kỳ là dòng nhánh của dòng Lâm Tế.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu với quý độc giả Thiền sư Dương Kỳ, một vị tông sư lập nên phái Dương Kỳ là dòng nhánh của dòng Lâm Tế.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

 
1
 Dương Kỳ
 
 Phương Hộ
i Ng 
 ữ 
L
 ụ
c
 D
ch Gi
 
: Dương Đình Hỷ
 
 Dương Kỳ
h
Lãnh quê quán
ở 
Nghi Xuân, Viên Châu.
1-
 
Sư xướ 
ng gia khúc nào? Tông phong c
a ai?-Có ng
ựa thì cưỡ 
i ng
a, không ng
ựa thì đi bộ
.
2-
 
Th
ế
nào là Ph
t?-Con l
a 3 chân, ngh
ch móng
mà đi.
 -Ch
là th
ế
thôi sao?-
Trưở 
ng lão H
Nam.
3
-C
ảnh Dương Kỳ
là th
ế
nào?-
Vượn hướ 
ng xu
ng núi kêu.-Th
ế
 
nào là ngườ 
i trong c
nh?-Gái nghèo ôm r
 
đi, mục đồ
ng hoành sáo v
.
4
-C
u Phong nói:-Hôm nay vui g
ập đồ
ng tham.
 
2-B
ạn đồ
ng tham có ý gì?-C
u Phong kéo c
ầy, Dương Kỳ
kéo b
a.-
Chính lúc đó thì Dương Kỳ
 
ở 
 
trướ 
c hay
ở 
sau C
u Phong?C
u Phong do d
.-
Tưởng là đồ
ng tham, hóa ra không ph
i.
5
-
Sư thượng đườ 
ng nói:-
Thân tâm thanh tĩnh thì các cảnh thanh tĩnh. Các cảnh thanh tĩnh thì tâm
t
hanh tĩnh, còn biế
t lão nhân sai ch
 
nào không? Đánh mấ
t ti
n
ở 
sôngthì tìm
ở 
sông.
6
-
Sư thượng đườ 
ng nói:-
Con đường hướng thượ 
ng ngàn thánh không truy
ền, ngườ 
i h
c nh
cs
ức như vượ 
n b
t hình. Các ông có bi
ế
t th
ờ 
i ti
ết đó không? Nế
u bi
ế
t thì
dù là ngườ 
i th
ế
 
cũng được ngườ 
i tr
ời cúng dườ 
ng. N
ế
u không thì Diêm
Vương cũng không cứu đượ 
c.
7
-Ph
t, T
 
đề
u quên là ch
nghi ng
ờ 
c
a h
c nhân. Không bi
ế
t hòa
thượng giúp ngườ 
i th
ế
nào?-Ông ch
mu
ốn khám phá tân trưở 
ng lão.
8
-
Dương Kỳ
 
thượng đườ 
ng nói:-M
t l
ờ 
i c
ủa Dương Kỳ
m
ng Ph
t, m
ng T
 
ngườ 
i sáng m
t không d
nsai.
9
-
Sư nói:
 -Ch
tâm này là Ph
ật, trong 10 phương thế
gi
ớ 
i. Lão già Thích Ca nóim
ộng, chư Phật 3 đờ 
i nói m
ộng, các lão hòa thương trong thiên hạ
nóim
ng, các ông còn n
m m
ng không? N
ế
u có thì n
ửa đêm hãy nói mộ
tcâu coi.M
t lúc sau l
i nói:-
Hãy nói cho Dương Kỳ
coi, tham.
10
-
Sư thượng đườ 
ng nói;
 
3-Ng
i tr
càn khôn, tr
ời đấ
t t
ối đen, bỏ
 
qua mưa gió điề
u hòa. T
c khí 
chưa trừ
h
ế
t n
ế
u mu
n tâm không náo lo
n, ph
i xem c
giáo. Th
ế
nàolà c
giáo?-
Trăng sáng trong trời đấ
t. Bi
ển xanh sóng nướ 
c trong.-Không bi
ế
t làm sao xem?-
 Nhìn dướ 
i chân.-B
ng g
p sóng l
ớ 
n ph
i làm sao?
Ông tăng hét rồ
i v
tay.-Hãy coi m
t viên chi
ến tướ 
ng.
11
-Th
ế
nào là th
c
ủa chân như?
 -D
xoa qu
g
ối, nhãn tinh đen.
 -Th
ế
nào là d
ng c
ủa chân như?
 -Chù
y kim cương hủ
y núi s
t.
12
-Th
ế
nào là câu th
nh
t?-Ngay khi g
ập đám mây, Đông Sơn hế
t vãng lai.-Th
ế
nào là câu th
2?-
Trên đầ
u m
t kh
i b
ụi, dưới chân 3 thước đấ
t.
13
- Ph
t là gì?-
Động Đình không che dấ
u.-C
nhân nó
i: Đến không đến, đi không đi là gì?
 -3 sinh, 60 ki
ế
p không ph
i là th
ờ 
i gian lâu.
Tăng không lời, sư hỏ
i:-Hi
u không?-Không hi
u.-
Động Đình bao dậm cũng không phả
i là r
ng.
14
-Th
ế
 
nào là đệ
nh
t huy
n?-Thích Ca chi
ế
u sáng vai A Nan.-Th
ế
 
nào là đệ
nh
huy
n?-Côn Luân ch
a v
ạn tượ 
ng.-Th
ế
 
nào là đệ
tam huy
n?-L
 
rơi khóc
cây dâu khô.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->