Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modul 2 - udzbenik

Modul 2 - udzbenik

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by marko

More info:

Published by: marko on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
 
INFORMATI
Č
KI CENTAR
ECDL MODUL 2
KORIŠ
Ć
ENJE RA
Č
UNARA I RAD SA FAJLOVIMA
MATERIJAL ZA PRIPREMU ISPITA
Beograd, 2002 g.www.icintegra.co.yu 
 
 
 
ECDL MODUL 2 - KORI[]ENJE RA^UNARA I RAD SA FAJLOVIMA
Uvod
 - 1 -
1. Pre nego što po
č
nemo...
Velika dilema autora ovog teksta je koriš
ć
enje engleskih izraza. Mnogi engleski izrazi nemaju adekvatan prevod nasrpski jezik, a neke engleske re
č
i su preciznije od prevoda na srpski jezik. U ovom tekstu, iako nam je jasno da nijesasvim u skladu sa pravopisom, koristi
ć
emo one re
č
i koje se koriste u žargonu ljudi koji se bave informatikom. Molimosve one koji se ne slažu sa ovakvim pristupom da nam ne zamere, jer smo mišljenja da
ć
e onima koji treba da nau
č
e radsa ra
č
unarima ovakav pristup biti korisniji.
Pro
č 
itajte ovo pažljivo
Malo znanja, a mnogo koristi...
Postoje dva osnovna na
č
ina rada sa Windows-om: teži na
č
in i lakši na
č
in. Da biste uvek koristili drugi (lakši) na
č
in,zapamtite dobro pravila iz ovog poglavlja. Koristi
ć
ete ih u velikom broju razli
č
itih situacija tokom rada sa Windows-omi drugim aplikacijama.
Zašto izgled Windows-a nije isti na svim ra
č
unarima
Nemojte biti iznena
đ
eni i zbunjeni ako vidite da se izgled Desktop-a, ikonica i prozora razlikuje od jednog do drugogra
č
unara. Razlozi su u tome što operativni sistem dozvoljava da svaki korisnik podesi parametre prema svojimželjama (kasnije
ć
e biti više re
č
i o ovome), a i verzije Microsoft Windows-a (95, 98, Me, 2000, XP) se 'delimi
č
no'razlikuju. Suština naredbi, operacija i komandi je ista u svim verzijama. Autori ovog teksta su se trudili da prevazi
đ
u

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->