P. 1
Modul 1 udzbenik

Modul 1 udzbenik

Ratings: (0)|Views: 238 |Likes:
Published by marko

More info:

Published by: marko on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
INFORMATI^KI CENTAR 
ECDL MODUL 1
OSNOVE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
MATERIJAL ZA PRIPREMU ISPITA
Beograd, 2002 g.www.icintegra.co.yu  
 
ECDL MODUL 1 - OSNOVE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Uvod 
 - 1 - 
1. Uvod 
1.1. Hardver, softver i informacione tehnologije 
Hardver 
Termin hardver (hardware) ozna~ava fizi~ke komponente va{eg ra~unara, kao {to su tastatura, monitor, mi{, itd...Softver 
Softver (software) je skup instrukcija koje omogu}uju da ra~unar funkcioni{e. Na primer, kada otkucate neku re~ na tastaturi, softver je zadu`en da tu re~ prika`e na ta~no odre|enom mestu na monitoru.Softver se ~uva na hard disku, disketi, CD-ROM-u ili DVD-u, i u~itava (kopira) se u radnu memoriju ra~unara - RAM (Random Access Memory), kada je potrebno.Informacione tehnologije (IT) 
Generalni termin, koji ozna~ava upotrebu ra~unara kao alatke za kreiranje i obradu podataka, odnosno informacija.IT se odnosi na sve aspekte manipulacije i kori{}enja informacija, posebno u velikim organizacijama.
1.2. Vrste ra~unara 
[ta je to ‘mainframe’ ra~unar
‘Mainframe’ su veliki, brzi i skupi ra~unari. Koriste se u velikim organizacijama.Snagu ovih ra~unara mo`e da koristi velik broj ljudi koji mu pristupaju preko terminala ili personalnog ra~unara.[ta je to mini-ra~unar? 
Mini-ra~unari su, kao i mainframe, veoma sna`ni i skupi ra~unari. Ranije, mini-ra~unar se koristio u manjim organizacijama.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nekicova liked this
zeljkoz2268 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->