Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vic

Vic

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,929|Likes:
Published by api-3701139

More info:

Published by: api-3701139 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1. Nit je `enska, nit je mu{ka, To mora da je Jaki}
Ru{ka.
BAJKE

1. Sretne Crvenkapa u {umi vuka i zapita ga:
- Vu~e, vu~e, za{to ima{ tolike o~i?
Tek }e vuk:
- Be`i, mala, vidi{ da serem!

2. Ide Crvenkapa {umom i nosi korpicu... Iznenada za~uje iz
grma zastra{uju}i, stenju}i glas:
- STOJ!

- ...
- [ta ima{ u korpici?
- Evo nosim bakici malo kola~a u kolibi...
- [ta ima{ jo{?
- Pa imam ne{to vo}a za bak...
- [ta ima{ jo{?
- Pa ima i mesa za ba...
- A jel ima{ papira...?

3. Preko 7 gora i 7 mora, 7 pustinja i 7 planina, 7 okeana, 7
livada i 7 provalija, 7 {uma, 7 brda i 7 nizija, 7 ravnica, 7
pa{njaka i 7 reka `ivi jedan zmaj. On se probudi jednog jutra
i pomisli:
- Auuu pizdu materinu, gde to `ivim!

4. Sne`ana i sedam patuljaka
Do{la Sne`ana kod sedam patuljaka, i morala da ode u
kupatilo. U|e ona u kupatilo i zatvori vrata, a patuljci se
sjati{e oko klju~aonice, pa jedan gleda i prenosi ostalima {ta
je video. Elem, pita jedan:
- [ta radi? [ta radi?
- Ulazi u kadu - odgovori ovaj.

- Ulazi u kadu... Ulazi u kadu... - preneso{e drugi.
- [ta sada radi?
- Sapunja se.
- Sapunja se... sapunja se... - opet preneso{e drugi.
- [ta radi sada?
- Ispira se.
- Ispira se... Ispira se...
- A {ta sada radi?
- Di`e se...
- I meni... I meni... I meni... - odvrati{e svi patuljci.

5. Pinokio u{ao u pubertet i do{lo vreme da po~ne guziti ali
po{to mu je kurac bio ~etvrtast sve su ga `enske odbijale i
jedan dan on ode da se po`ali \epetu:
- Jebiga, \epeto, sve si dobro napravio ali kurac mi nisi ba{
re{io pa sada ne mogu da guzim, po{to je ~etvrtast.
- Ma nema problema sa tim, uzmi fini {mirgl i i{mirglaj ivice i
sve }e biti u redu.
Nakon nekoliko dana sretne \epeto Pinokija i pita ga:
- Kako sada ide sa `enskama?
- Ma kakve `enske, {mirgl je zakon!

6. [ta bude kada se Sne`ana skine gola ispred sedam
patuljaka?
- 7 up.

7. Hajdi kod bake i dede na selu. Sedi dedi u krilu i odjednom
ga upita:
- Deda, ho}e{ da mi ga metne{ u usta?
Deda ka`e: Najn Hajdi, niks gut!
Posle dva minuta Hajdi opet:
- Deda, ho}e{ da mi ga metne{ u pi~ku?
Opet deda: Najn Hajdi niks gut!
Na to }e Hajdi:
- Ma dedice, metni mi ga gde ho}e{, samo mi ga vadi iz
bulje!

8. [ta radi Tarzan kad se naduva?
- AaAaAaAaAaA...AHAHAHAHAHAHAAAHAHAH...

9. [trumpfeta zatrudnela. Pozove Veliki [trumpf sve
[trumpfove i redom propituje:
- Jesi li ti koristio {trumpfgumicu?
- Jesam, Veliki [trumpfe, jesam...
Pita drugog:
- Jesi li ti koristio {trumpfgumicu?
- Naravno da jesam, Veliki [trumpfe...
Pita tre}eg:
- A jesi li ti koristio {trumpfgumicu?
- Jesam, majke mi, Veliki [trumpfe...
I tako redom, tek se iz gomile ~uje:
- Mrzim {trumpfgumicu...

10. Vozi crvenkapa {umom bicikl, kad odjednom - otpadne
joj pedala, a ona }e:
- Vu~e, vu~e, brzo popravljaj, propade bajka.
Vuk dotr~i, uzme {vajs aparat i zavari pedalu. Vozi ona dalje,
te otpade druga pedala, a ona }e:
- Vu~e, vu~e, brzo popravljjaj, propade bajka.
Vuk ponovo uzme {vajs aparat i zavari pedalu. Vozi ona
dalje, te pu~e volan, a ona }e:
- Vu~e, vu~e, brzo, propade bajka.
Vuk iznerviran dotr~i i to zavari, zatim otr~i pre~icom do
bake i pojede je. Utom dolazi cvrenkapa:
- Joj bako, {to ima{ velike ruke?
- To je da te bolje zagrlim.
- Joj, bako, {to ima{ velike crvene o~i?
- Kako ne bi bile kada sam VARIO celu NO]!

11. Na kraju {ume, u jednoj kolibi `ive tri medveda: mama, tata i sin. Jednog lepog jutra bude se tata i sin, prote`u se, dolaze do stola. Sin~i} odjednom vikne:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Saban Redzepovic liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
sstamen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->