Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alojzije Stepinac - Benigar

Alojzije Stepinac - Benigar

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,802|Likes:
Published by api-3702491

More info:

Published by: api-3702491 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Ni\u0161ta, osim najo\u010ditijih tiskarskih gre\u0161aka, nisam mijenjao, a tako re\u0107i svako slovo sam
provjerio u usporedbi s izvornikom, papirnatom knjigom, kojoj je ovaj elektroni\u010dki prijevod
na taj na\u010din skoro sasvim identi\u010dan. (Izuzetci su moje, nadam se rijetke, gre\u0161ke u tipkanju, te
moji ispravci tiskarskih gre\u0161aka izvornika i malo ili nimalo \u0161to drugo.)

S\u00e2m redoslijed teksta se dakle podudara s onim u papirnatoj knjizi. Stranice su ovdje
odvojene horizontalnim linijama po cijeloj \u0161irini. U izvorniku nezapisane stranice nazna\u010dene

su u uglatim zagradama, "[" i "]".
Ovo je ina\u010dica:
0.90
Datoteka se zato izvorno i zove:
BenigarStepinac-0.90.htm
Odakle god da si dobio (ste dobili) ovu elektroni\u010dku knjigu, \u017eeli\u0161 li znati radi li se o tekstu

kakav sam ja ve\u010deras 1. velja\u010de dovr\u0161io (ako stignem, ako ne, onda\u0107u valjda sti\u0107i sutra u sitne
predjutarnje sate), mo\u017ee\u0161 usporediti md5sum (vrsta kontrole ina\u010dice, verzije neke datoteke,
pogodna upravo za ovakve svrhe) te datoteke sa md5sum vrijedno\u0161\u0107u koju sam ja postavio
negdje na www.exDeo.com, uz istu ovu ina\u010dicu ove knjige (to se mo\u017ee samo po dovr\u0161etku
datoteke).

Ne zna\u0161 \u0161to je md5sum, a nema\u0161 koga pitati? Utipkaj md5sum ili md5 u tra\u017eilicu na internetu,
na\u0111i i prou\u010di.
Ovaj svoj posao napravio sam za Hrvatsku Crkvu... barem za one malene u njoj poput mene.

Svijestan sam da postoji novo izdanje ove knjige, nedavno objelodanjeno... ali tu knjigu jo\u0161
nisam kupio. U\u010dinit\u0107u to, jer sljede\u0107i put \u017eelim saznati o Kardinalu Stepincu i ono \u0161to moja
posu\u0111ena, skenirana, i opti\u010dki-znakovno-prepoznata (engl. OCR) knjiga, obra\u0111ena uz pomo\u0107
emacs editora na linuxu ("linux from scratch"), ne sadr\u017ei, jer najnovije izdanje ove knjige
mora da je vrlo dobro upotpunjeno i gre\u0161ke vrlo savjesno ispravljene.

Molim nadle\u017ene u Crkvi, kao i u na\u0161oj ...zaista samo koliko-toliko pravnoj dr\u017eavi, da dopuste ovu elektroni\u010dku knjigu u javno, neprofitno vlasni\u0161tvo ove na\u0161e premalo po\u0161tivane Hrvatske Crkve, u vlasni\u0161tvo svakog njezinog obi\u010dnog vjernika koji bi htio ovu knjigu\u010ditati.

Naime ovo izdanje knjige je jako odavno van tiska i tko zna koliko malo primjeraka jo\u0161
postoji! A tko zna \u0161to li se dogodilo s izdava\u010dem do danas? S piscem, Ocem franjevcem
Aleksom Benigarom? S tim mislima u du\u0161i ponadao sam se, upu\u0161taju\u0107i se u ovaj dogotrajni
rad, da pravne prepreke, ako uop\u0107e postoje, ne bi smjele biti ozbiljnije prirode... I dalje se
nadam da nisu...

Jer ova ina\u010dica je prikladna za tiskanje na obi\u010dnom pisa\u010du kakva mnogi imaju uz svoja
ra\u010dunala! Ipak vrlo je obimna, treba znati...

Bit\u0107e sigurno i onih koji\u0107e, pro\u010ditav\u0161i je, po\u017eeljeti \u0161tedjeti za novo bolje papirnato izdanje iz
knji\u017eare, ba\u0161 kao \u0161to\u0107u i ja! A koji si ne bi mogli priu\u0161titi da kupe knjigu, u ovoj Hrvatskoj
malobrojnih bogatih sebi\u010dnih i brojnijih siroma\u0161nih, ipak\u0107e si mo\u017eda mo\u0107i priu\u0161titi primjerak
ove elektroni\u010dke knjige, uz pomo\u0107 svojih prijatelja koji posjeduju ra\u010dunalo i pisa\u010d.

Radio sam vi\u0161e od mjesec napornih dana (barem 12-tak sati dnevno) samo na ovom
elektroni\u010dkom prijevodu. To je tako\u0111er bilo potpuno financijski neproduktivno vrijeme.
\u017delite li pomo\u0107i ovakve i sli\u010dne moje projekte za katoli\u010dku vjeru, upoznajte moj rad kroz moj

websajt, gdje mo\u017eete na\u0107i i pojedinosti kako mo\u017eete pomo\u0107i:
www.exDeo.com
Neka vas sve blagoslovi na\u0161 divni Kardinal Nadbiskup zagreba\u010dki Alojzije Stepinac!
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!
Slijedi izvorni tekst knjige.
[0]
ZIRAL - ZAJEDNICA IZDANJA RANJENI LABUD
ZIRAL, hrvatska me\u0111unarodna izdava\u010dka zajednica, ima za cilj omogu\u0107iti Hrvatima po

svijetu da lak\u0161e do\u0111u do dobre knjige. Pru\u017eaju\u0107i im knjige na hrvatskom jeziku, ZIRAL \u017eeli u
njima dati \u2014 preko probranih pisaca i stru\u010dnjaka \u2014 odgovore na goru\u0107a pitanja, koja danas
zaokupljaju hrvatskog\u010dovjeka, i omogu\u0107iti mu da bolje upozna i zavoli svoju povijest, jezik,
kulturu, vjeru i Slobodu Hrvatskog Naroda.

KNJIGE DO SADA OBJAVLJENE
\u2022 REDOVITA IZDANJA:
1. L. KORDI\u0106, Livade snova i vjetrova, 1. izdanje 1970; 2. izd. 1974. Str. 78. Dol. 2,

ukori\u010deno 3.
2. L. KORDI\u0106, Plime neizmjerja. Izabrane pjesme, 1970. Str. 120. Dol. 2.

3. M. VIDOVI\u0106, Ribnjak Betezda. Pripovijesti, 1971. Str. 204. Dol. 2.
4. F. NEVISTI\u0106, Temelji demokracije, 1971. Str. 274. Dol. 3.
5. K. VASILJ, Sloboda i odgovornost, 1972. Str. 356. Dol. 4, ukori\u010deno 5.
6. P. KORDI\u0106, Slavoluk vrh ru\u0161evina, 1972. Str. 318. Dol. 4, ukori\u010deno 5.
7. D. MANDI\u0106, Crvena Hrvatska. Drugo, upotpunjeno i pro\u0161ireno izdanje. 1972. Str. 356.

Dol. 4, ukor. 5.
8. D. MANDI\u0106, Hrvatske zemlje u pro\u0161losti i sada\u0161njosti. Prvo izd. 1972 - iscrpljeno.
9. J. PRPI\u0106, Posljednji svibanj, 1973. Str. 104. Dol. 4, ukor. 5.
10. Hrvatska iseljeni\u010dka lirika, priredio L. KORDI\u0106, 1974. Str. 250. Dol. 2. ukor. 3.

[1]
ALOJZIJE STEPINAC
Hrvatski kardinal

[2]
ZIRAL
ZAJEDNICA IZDANJA RANJENI LABUD
Izvanredna izdanja
Knjiga 14: ALEKSA BENIGAR, Alojzije Stepinac, Hrvatski kardinal
Glavni urednik: Vinko D. Lasi\u0107

[3]
O. ALEKSA BENIGAR
ALOJZIJE STEPINAC
Hrvatski kardinal