Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Čudotvorna medaljica

Čudotvorna medaljica

Ratings: (0)|Views: 1,210 |Likes:
Published by api-3702491

More info:

Published by: api-3702491 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

\u010c
\u010cU
UD
DO
OT
TV
VO
OR
RN
NA
AM
ME
ED
DA
AL
LJ
JI
IC
CA
A
1. \u0160to je to?

Bila je, po volji Bezgre\u0161ne, predstavljena mladoj redovnici Katarini Laboure, u ukazanju 27. studenog 1830, u Parizu (140, rue du Bac): "Daj izraditi medaljicu po ovom modelu, sve osobe koje ju budu nosile primit\u0107e velike milosti, milosti\u0107e biti tim ve\u0107e onima koji je budu nosili s povjerenjem".

Na prednjoj strani medaljice Katarina je vidjela: Bezgre\u0161nu u bijelom, koja ispru\u017eenih ruku brani svijet, a iz vrhova prstiju joj izlazi jaka svjetlost; a unaokolo medaljice natpis: O Marijo, bez grijeha za\u010deta, moli za nas koji se tebi utje\u010demo. Sa druge strane medaljice vidjela je: dvanaest zvijezda, u sredini veliko slovo M nad kojim se uzdi\u017ee kri\u017e; a ispod: srce Isusovo okrunjeno trnovom krunom i srce Marijino, probodeno ma\u010dem.

Nakon \u0161to su crkvene vlasti dopustile izradu ovakve medaljice i priznali njezino \u0161tovanje, brzo se ra\u0161irila po svem svijetu i donijela nebrojene milosti onima koji su je nosili s pouzdanjem. Jedno od najve\u0107ih\u010duda (milosti) je obra\u0107enje \u017didova Alfonsa Ratisbonnea, 20. sije\u010dnja 1842., u Rimu, u crkvi S. Andrea delle Fratte. Ovo\u0107e obra\u0107enje, 75 godina kasnije, mladog Maksimilijana Kolbea potaknuti jo\u0161 vi\u0161e u ideji osnivanja udruge Vojske Bezgre\u0161ne. Mramorno poprsje, koje danas stoji u toj crkvi, podsje\u0107a na toga redovnika, koji je 29. travnja htio svoju prvu misu slaviti upravo u ovoj crkvi, na mjestu gdje je i sam ratisbonne do\u017eivio vi\u0111enje Bezgre\u0161ne.

2. Dogma Bezgre\u0161nog za\u010de\u0107a

Istina vjere koja je upisana na medaljici: O Marijo, bez grijeha za\u010deta \u2026 anticipirala je definiciju \u0161to ju je, u ime Crkve, potvrdio papa Pio IX., 8. prosinca 1854; koju je kasnije sama Bezgre\u0161na potvrdila u Lurdu, 1858., predstaviv\u0161i se Bernardici: "Ja sam Bezgre\u0161no Za\u010de\u0107e".

U ovoj istini se mogu prepoznati barem tri privilegija kojima je Bezgre\u0161na bogata:\u010disto\u0107a njezinog za\u010de\u0107a, njezino univerzalno posredni\u0161tvo, njezino dostojanstvo. Tako Marija, s punim pravom ulazi u tajnu Krista i Crkve.

3. Vojska Bezgre\u0161ne i\u010cudotvorna medaljica

U bogatoj povijesti franjeva\u010dke tradicije, Tajna Bezgre\u0161nog Za\u010de\u0107a, za Maksimilijana postaje ideal \u017eivota i apostolata. Uznemiren raznim napadima na Crkvu i Papu, osniva u Rimu 16. listopada 1917 Vojsku Bezgre\u0161ne, marijansko-franjeva\u010dko-misionarski pokret, otvoren svim kr\u0161\u0107anima. "Sveti Franjo je - pi\u0161e Kolbe - primjer misionara,\u010diji primjer poti\u010de na apostolat, usmjeren prema spasenju i svetosti du\u0161a" (SK 299).

4. Vrijednost\u010cudotvorne medaljice
Kao vidljivi znak ljubavi prema Bezgre\u0161noj i kao znak njezine za\u0161tite:
*Nosi\u010cudotvornu medaljicu

* \u0160iri je posvuda
* Ponudi je onima koji trpe, bolesnicima, onima koji ne vjeruju
* Predstavi je djeci i mladima

Ne budi praznovjeran! Nemoj stiskati palac ili nositi razne amajlije koje "donose
sre\u0107u". Uzmi\u010cudotvornu medaljicu i vjeruj! Vjeruj u pomo\u0107 i za\u0161titu An\u0111ela\u010duvara i
Bezgre\u0161ne Djevice. Moli s pouzdanjem i vjerom molitvu sa medaljice, uz vlastiti
dodatak VB i Maksimilijana Kolbea:

O Marijo bez grijeha za\u010deta,
moli za nas koji se tebi utje\u010demo
i za sve one koji se tebi ne utje\u010du,
a naro\u010dito za neprijatelje svete Crkve
i za sve one koji su tebi preporu\u010deni!

O Bezgre\u0161na,
Kraljice neba i zemlje,
uto\u010di\u0161te gre\u0161nika i Majko na\u0161a ljubljena,
kojoj je Bog povjerio cijelu raspodjelu svoje milosti,
ja, nedostojni gre\u0161nik,
prostirem se pred tvojim nogama mole\u0107i te ponizno da me primi\u0161 cijeloga,
kao tvoju stvar i vlasni\u0161tvo
i da postupi\u0161 onako kako ti \u017eeli\u0161 sa mnom i sa svim mojim sposobnostima

\u010c
\u010cU
UD
DO
OT
TV
VO
OR
RN
NA
AM
ME
ED
DA
AL
LJ
JI
IC
CA
A
izvadak iz knjige Veliki znak

Po\u010dev\u0161i od 1830. godine, svaka marijanska pojava na izvjestan na\u010din, u
vezi je i s nekim prodorom sotonskih sila u borbi za svijet. Mo\u017eda je to bilo,
upravo najjasnije, ba\u0161 s tim ukazanjem Presvete Djevice u Parizu. Jer
po\u010dela je borba koju je ve\u0107 i Geneza proricala: \u00bbneprijateljstvo ja zame\u0107em
izme\u0111u tebe i \u017eene, izme\u0111u roda tvojeg i roda njezina\u00ab. (Gen. 3,15). To je
borba izme\u0111u a\u017edaje i \u017dene koja nam je objavljena Apokalipsom (Apok.
12). Djevica Marija, Majka Kristova, okrunjena kraljica neba i zemlje, ima
materinsku i kraljevsku du\u017enost da zemlju otme od Kneza ovoga svijeta
kako bi mogla pripremiti vladavinu Krista Kralja. \u00bbJer\u00ab, kako je govorio Sv.
Grignion de Montfort, \u00bbspoznanje i vladavina Isusa Krista koji je do\u0161ao na
ovaj svijet, samo je nu\u017eni nastavak spoznanja i vladavine Presvete Djevice
Marije, koja ga je donijela na svijet prvi put i u\u010dinit\u0107e da se u sjaju uka\u017ee

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mate Matulic liked this
zlatko5 liked this
ironangel28 liked this
zlatko5 liked this
ani75 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->