Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sirah Nabawiyah Mustafa Sibaie

Sirah Nabawiyah Mustafa Sibaie

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by api-3702787

More info:

Published by: api-3702787 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.
PENGAJARAN & PEDOMAN
***
Dr. Mustafa as-Syibaie
***

KANDUNGAN
PRAKATA
3
PENDAHULUAN
5
Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w.
5
Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w.
10
Al-Quran al-Karim
10
Sunnah yang Sahih
11
Syair Arab pada Zaman Kerasulan
12
Kitab-kitab Sirah
12
BAHAGIAN 1: KEHIDUPAN BAGINDA
SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL
15
Peristiwa-peristiwa Sejarah
15
Pengajaran dan Pedoman
18
BAHAGIAN 2: PERMULAAN WAHYU
SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH
22
Peristiwa-peristiwa Sejarah
22
Pengajaran dan Pedoman
25
BAHAGIAN 3: SELEPAS HIJRAH KE
HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH
28
Peristiwa-peristiwa Sejarah
28
Pengajaran dan Pedoman
30
BAHAGIAN 4: HIJRAH SEHINGGA
NABI STABIL DI MADINAH
33
Peristiwa-peristiwa Sejarah
36
Pengajaran dan Pedoman
36
Siri Tarbiyyah
www.mykonsis.org
2
BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W.
44
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
44
1. Ghazwah Badar al-Kubra
44
2. Ghazwah Uhud
47
3. Ghazwah Bani Nadhir
51
4. Ghazwah al-Ahzab
52
5. Ghazwah Bani Quraizoh
54
6. Ghazwah al-Hudaibiyyah
56
7. Ghazwah Khaibar
59
8. Ghazwah Mu'tah.
60
9. Ghazwuh al-Fath
62
10. Ghazwah Hunain
63
11. Ghazwuh Tabuk
65
B) Pengajaran dan Pedoman
66
BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH
SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W.
82
a) Ghazwah Hunain
82
b) Meruntuhkan Patung Berhala
99
c) Ghazwah Tabuk
104
d) Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal )
107
e) Pengutusan Tentera Usamah
110
f) Kewafatan Rasulullah s.a.w.
112
g) Pengajaran
113
www.mykonsis.org
3
PRAKATA

Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.

Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar. Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan fitrah, kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan. Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaan Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.

Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat. Iaitu selepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertama Fakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah yang terdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, ulama dan fuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya mereka memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar mereka juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaan Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berfirman:

...
\u2205t\u0392u\u03c1
\u00c6
\u00ec
\u00cf
\u00dc
\u00e3
\u0192
\u00a9!$#
\u2026
\u00e3
&s!\u03b8
\u00df
\u2122u\u2018u\u03c1
\u00e3
&
\u00f9
#
\u00c5
z
\u00f4
\u2030
\u00e3
\u0192
;
M\u2248
\u00a8
\u0396y_
\u201d
\u00cc
\u008d
\u00f4
fs?
\ue000
\u00cf
\u0392
$y\u03b3
\u00cf
F
\u00f3
ss?
\u00e3
\u008d\u2248y\u03b3
\u00f7
\u03a1F{$#
\u0161\ue001\ue002
\u00cf
$
\u00ce
#\u2248y
z
$y
\u03b3\u0160
\u00cf
\u00f9
4
\u0161\u0081
\u00cf
9\u2261s\u0152u\u03c1
\u00e3
\u2014
\u00f6
\u03b8x\ue000
\u00f8
9$#
\u00de
\u039f\u0160
\u00cf
\u00e0y\u00e8
\u00f8
9$#
\u2229\u2287\u2282\u222a

Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa': 13)

Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut;
A. Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan;
\ue000
Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan faedah mempelajarinya.
\ue000
Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->