Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
El Libro de Daniel capitulo # 4 El Sueño del Gran Árbol de Nabucodonosor (El orgullo y la humillación del Rey) Texto: Daniel 4:1-37

El Libro de Daniel capitulo # 4 El Sueño del Gran Árbol de Nabucodonosor (El orgullo y la humillación del Rey) Texto: Daniel 4:1-37

Ratings:
(0)
|Views: 1,382|Likes:
Published by Carlos Rincon

Introducción: Esta historia que estamos leyendo tiene un doble propósito. En primer lugar afirmar a los judíos que estaban en cautiverio, y los que se habían quedado en la desolada ciudad de Jerusalén, quien estaba en control a pesar de las circunstancias. El libro de Daniel precisamente responde a esa pregunta, ¿si somos el pueblo de Dios porque estamos en esta condición? También a esta pregunta, ¿Si Jehová es el Dios todopoderoso porque este rey pagano esta en control del pueblo de Dios? Este libro, y muy en especial este capítulo afirma, la verdad de que Dios es quien levanta y quita a los reyes de la tierra, y no hay ninguna circunstancia en la vida que se escape de la soberanía de Dios. En segundo lugar, este capítulo nos habla de que Dios es quien exalta a los hombres, y Dios es quien juzga y humilla a los hombres, también él es quien determina cuando una persona ha “cruzado” una línea y se exalta por encima de Dios. En cierta forma este capítulo responde a la duda, o inquietud del pueblo de Dios sobre porque Babilonia estaba como una potencia mundial, mientras que el pueblo judío estaba en opresión. Dios está en control de todo y recompensa o castiga conforme a la obediencia a sus propósitos y sus mandamientos. Nabucodonosor y sus dioses paganos no tenían nada que ver con la posición de privilegio y poder que este

Introducción: Esta historia que estamos leyendo tiene un doble propósito. En primer lugar afirmar a los judíos que estaban en cautiverio, y los que se habían quedado en la desolada ciudad de Jerusalén, quien estaba en control a pesar de las circunstancias. El libro de Daniel precisamente responde a esa pregunta, ¿si somos el pueblo de Dios porque estamos en esta condición? También a esta pregunta, ¿Si Jehová es el Dios todopoderoso porque este rey pagano esta en control del pueblo de Dios? Este libro, y muy en especial este capítulo afirma, la verdad de que Dios es quien levanta y quita a los reyes de la tierra, y no hay ninguna circunstancia en la vida que se escape de la soberanía de Dios. En segundo lugar, este capítulo nos habla de que Dios es quien exalta a los hombres, y Dios es quien juzga y humilla a los hombres, también él es quien determina cuando una persona ha “cruzado” una línea y se exalta por encima de Dios. En cierta forma este capítulo responde a la duda, o inquietud del pueblo de Dios sobre porque Babilonia estaba como una potencia mundial, mientras que el pueblo judío estaba en opresión. Dios está en control de todo y recompensa o castiga conforme a la obediencia a sus propósitos y sus mandamientos. Nabucodonosor y sus dioses paganos no tenían nada que ver con la posición de privilegio y poder que este

More info:

Published by: Carlos Rincon on Sep 21, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
Gyswc`ky Nänj`iky? J`n~k cg Caf`gj
1
Jgii`ùf ) 3
Sgda
<
Gj Ywgñk cgj M~af Á~nkj cg Fanwikckfkyk~ %Gjk~mwjjk p ja ewd`jjai`ùf cgj ^gp)
 
Sgusk
<
Caf`gj 3<1$9=
X~kxùy`sk
<
 
Cgdkys~a~ ja ykng~afäa cg C`ky awf ykn~g gj ^gp Fanwikckfkyk~&
 
Cgyab`a~ a ikfb`a~ gf ja ykng~afäa cg C`ky awf gf dgc`k cg iwajqw`g~i`~iwfysafi`a
@fs~kcwii`ùf
<Gysa e`ysk~`a qwg gysadky jgpgfck s`gfg wf cknjg x~kxùy`sk& Gf x~`dg~ jwma~ab`~da~ a jky lwcäky qwg gysanaf gf iaws`rg~`k* p jky qwg yg eanäaf qwgcack gfja cgykjaca i`wcac cg Lg~wyajàf* qw`gf gysana gf ikfs~kj a xgya~ cg jayi`~iwfysafi`ay& Gj j`n~k cg Caf`gj x~gi`yadgfsg ~gyxkfcg a gya x~gmwfsa* »y`ykdky gj xwgnjk cg C`ky xk~qwg gysadky gf gysa ikfc`i`ùf; Sadn`àf a gysax~gmwfsa* »Y` Lgekrá gy gj C`ky skckxkcg~kyk xk~qwg gysg ~gp xamafk gysa gfikfs~kj cgj xwgnjk cg C`ky; Gysg j`n~k* p dwp gf gyxgi`aj gysg iaxäswjk ab`~da*ja rg~cac cg qwg C`ky gy qw`gf jgrafsa p qw`sa a jky ~gpgy cg ja s`g~~a* p fk eapf`fmwfa i`~iwfysafi`a gf ja r`ca qwg yg gyiaxg cg ja ykng~afäa cg C`ky& Gfygmwfck jwma~* gysg iaxäswjk fky eanja cg qwg C`ky gy qw`gf guajsa a jkyekdn~gy* p C`ky gy qw`gf lw|ma p ewd`jja a jky ekdn~gy* sadn`àf àj gy qw`gf
cgsg~d`fa iwafck wfa xg~ykfa ea ‚i~w|ack— wfa jäfga p yg guajsa xk~ gfi`da
cg C`ky& Gf i`g~sa bk~da gysg iaxäswjk ~gyxkfcg a ja cwca* k `fqw`gswc cgjxwgnjk cg C`ky ykn~g xk~qwg Nan`jkf`a gysana ikdk wfa xksgfi`a dwfc`aj*d`gfs~ay qwg gj xwgnjk lwcäk gysana gf kx~gy`ùf& C`ky gysá gf ikfs~kj cg skck p~gikdxgfya k iays`ma ikfbk~dg a ja kngc`gfi`a a ywy x~kxùy`sky p ywydafcad`gfsky& Fanwikckfkyk~ p ywy c`kygy xamafky fk sgfäaf faca qwg rg~ikf ja xky`i`ùf cg x~`r`jgm`k p xkcg~ qwg gysg ~gp sgf`a* y`fk qwg gj C`kyajsäy`dk* Lgekrá yg jk eanäa ikfigc`ck&
Gyswc`k Nänj`ik
<
@&
 
Gj Ywgñk cg Fanwikckfkyk~&A&
 
Gj ywgfk jg qw`sa ja s~afqw`j`cac&
1&
 
Fanwikckfkyk~ Guajsa aj üf`ik p rg~cacg~k C`ky* gj C`ky cg jky lwcäky*jg jjada* Gj ajsäy`dk& Ry&1$9a&
 
Gysg ~gp xamafk eanäa guxg~`dgfsack gj s~ask cg C`ky gf yw r`ca*p eanäa r`ysk ikf ywy d`ydky klky ja mjk~`a cg C`ky daf`bgysaca
 
Gyswc`ky Nänj`iky? J`n~k cg Caf`gj
>
gf ja r`ca cg Caf`gj p cg ywy ad`mky& Gysk fk qw`g~g cgi`~ qwgg~a wf e`lk cg C`ky* xg~k üf`iadgfsg qwg ~gikfkiäa ja m~afcg|acgj c`ky cg jky lwcäky&
N&
 
Ja @dxksgfi`a cg jky yan`ky cg Nan`jkf`a p ja yan`cw~äa cg Caf`gjg~a ~gikfki`ca awf gf gj xajai`k& Ry& 3$0
1&
 
Gj ~gp fa~~a iùdk jg eanäa `dxaisack gysg fwgrk ywgñk qwgeanäa sgf`ck& Ry&3$7
 
>&
 
Ja `dxksgfi`a cg jky yan`ky cg Nan`jkf`a& Ry&2$=
a&
 
Ja yan`cw~äa cg Caf`gj
& Fwgradgfsg yg xkfg cg daf`b`gysk jayan`cw~äa ksk~maca a Caf`gj xk~ C`ky* gy xwgysa gf ikfs~aysgafsg ja yan`cw~äa `füs`j cg jky yan`ky cg Nan`jkf`a& Gysa g~a wfabk~da cg ~gab`~da~ qwg awf gf dgc`k cg ja iaws`r`cac p cg gysa~nalk ja ikdxjgsa awsk~`cac p xkcg~ cg Nan`jkf`a gj xwgnjk cgC`ky xkcäa da~ia~ ja c`bg~gfi`a& Wf ykjk lkrgf lwcäk* gysana`fbjwgfi`afck gj cgys`fk cg gysg `dxg~`k dwfc`aj& Ja c`bg~gfi`agysana gf Lgekrá C`ky qwg dk~ana gf Caf`gj yw y`g~rk&`&
 
Wfa ykja xg~ykfa qwg sgfma ja wfi`ùf cg C`ky xwgcg
‚da~ia~— ja c`bg~gfi`a
* awf abgisafck fai`kfgygfsg~ay* gj glgdxjk cg Caf`gj gy wf glgdxjk xg~bgisk cggysa rg~cac& C`ky xwgcg wya~ awf a wf lkrgf qwg ygcgsg~d`fk a ekf~a~ a C`ky* gf dgc`k cg ja y`swai`ùf dáyacrg~ya gf yw ikfs~a& Gysk ~gyxkfcäa a ja y`swai`ùf cgjxwgnjk cg C`ky* qwg gysana gf iaws`rg~`k* p cgys~w`ca* qwgfk ikfik~cana ikf ja x~kdgya cg C`ky a An~aead cgx~kyxg~`cac* p ngfc`i`ùf& Xg~k ja r`ca cg Caf`gj* fkyikdwf`ia cg
wf C`ky ‚ais`rk— a bark~ cg y
w xwgnjk awf gfjay y`swai`kfgy dáy acrg~yay&9&
 
Caf`gj gy guajsack xk~qwg xkygäa wf gyxä~`sw c`bg~gfsg& Ry&5
$0a&
 
Gj d`ydk ~gp eanäa gfsgfc`ck qwg ja c`bg~gfi`a gfs~g Caf`gj p
ywy yan`ky* gysana gf qwg Caf`gj xkygäa wf gyxä~`sw ‚c`bg~gfsg—&
Gj ~gp ~gikfki`ù p jk cgija~k qwg Caf`gj sgfäa gj
 ‚
gyxä~`sw cg jkyc`kygy yafsky
— 
& Ry&0`&
 
Gj gyi~`sk~ cgj j`n~k* gy iw`cackyk gf ygñaja~ qw`gf g~a gj~gyxkfyanjg cg ja yan`cw~äa& Fk gysana gf ja xg~ykfa cgCaf`gj* xg~k gf gj C`ky qwg dk~ana gf ja r`ca cg Caf`gj&``&
 
Gysa gy wfa jgii`ùf `dxk~safsg xa~a iaca c`yiäxwjk cgLgyüy* qw`gf cgng cg ~gikfkig~* p cgyga~ ja yan`cw~äa cgC`ky gf yw r`ca& Sadn`àf cgngy gysa~ am~acgi`ck xk~qwggyg C`ky cg Caf`gj gy gj d`ydk C`ky qwg dk~a gf s` p gyk
 
Gyswc`ky Nänj`iky? J`n~k cg Caf`gj
9
gy jk qwg da~ia ja c`bg~gfi`a gf ja r`ca& Gj gy ja bwgfsg cgfwgys~a yan`cw~äa&
I&
 
Gj ywgñk sg~~`njg cgj ^gp& Ry& 18$1=
1&
 
Gj Á~nkj cg m~af ajsw~a
& Jky a~nkjgy gf gj jgfmwalg cg jky gyi~`skyx~kbàs`iky ~gx~gygfsa ~g`fky& R&18a&
 
Gj ~g`fk Ay`~`k gy ikdxa~ack a wf á~nkj
& %G|gqw`gj 91<9
Eg aqwä g~a gj ay`~`k igc~k gf gj Jänafk* cg eg~dkyay ~aday*cg b~kfckyk ~adalg p cg m~afcg ajsw~a* p yw ikxa gysanagfs~g cgfyay ~aday
&n&
 
Gj i~gi`d`gfsk cgj á~nkj gy ikdxa~ack aj i~gi`d`gfsk cgj~g`fk cg Fanwikckfkyk~& Gysg `dxg~`k jjgmk a sgfg~`fbjwgfi`a p ckd`f`k gf dwieay fai`kfgy cg aqwgj dwfck&R&11i&
 
Gj x~kxùy`sk cg C`ky aj xg~d`s`~ gj gysanjgi`d`gfsk cg gysg`dxg~`k g~a ikdk gj cg jky a~nkjgy cg x~krgg~ x~ksgii`ùf paj`dgfsk& Y`f gdna~mk jky ~g`fky ewdafky y`gdx~g yg eafguajsack xk~ gfi`da awf cg C`ky& R&1>c&
 
Wf cäa* fwgys~k Dgyäay* Lgyüy ~gm~gya~a p gysanjgig~á yw~g`fk aqwä gf ja s`g~~a& Gj d`ydk jk ikdxa~a a wf m~af á~nkjqwg swrk yw ikd`gf|k cg wfa dafg~a `fy`mf`b`iafsg* xg~k qwgwf cäa skcky nwyia~af ikn`la~yg nalk yw ykdn~a* Lgyüycgija~k* %Dasgk 19<91$9>
Ks~a xa~ánkja jgy ~gb`~`ù*c`i`gfck< Gj ~g`fk cg jky i`gjky gy ygdglafsg aj m~afk cgdkysa|a* qwg wf ekdn~g skdù p ygdn~ù gf yw iadxk? %9>)gj iwaj a ja rg~cac gy ja dáy xgqwgña cg skcay jay ygd`jjay? xg~k iwafck ea i~gi`ck* gy ja dapk~ cg jay ek~saj`|ay* p ygeaig á~nkj* cg saj dafg~a qwg r`gfgf jay argy cgj i`gjk p eaigf f`cky gf ywy ~aday&
 >&
 
Gj Áfmgj cg C`ky x~kijada gj lw`i`k gf ikfs~a cgj m~af á~nkj&
Ry&19$19a&
 
Gj d`ydk ~gp yg jg xg~d`s`ù rg~ gj b`f cg gysg á~nkj
& Gj lw`i`kqwg rgfäa gf yw ikfs~a rgf`a cg xa~sg cg C`ky&`&
 
Gysg r`m`jafsg gy wf áfmgj cg C`ky* qwg gysáf j`ysky xa~aglgiwsa~ jay ù~cgfgy cg C`ky& %Yajdky 189<>8$>1 ^R28
%>8) Ngfcgi`c a Lgekrá* rkyks~ky ywy áfmgjgy*Xkcg~kyky gf bk~sajg|a* qwg glgiwsá`y yw xajan~a*Kngcgi`gfck a ja rk| cg yw x~gigxsk& %>1) Ngfcgi`c a Lgekrá* rkyks~ky skcky ywy glà~i`sky* D`f`ys~ky ywpky*qwg eaià`y yw rkjwfsac&
Ry&>1$>>
9&
 
Gj Lw`ik gf Ikfs~a cgj Á~nkj& Ry&17$1=
a&
 
Gj á~nkj yg~`a ik~sack eaysa gj s~kfik& Ry&17$1=n&
 
Gysg lw`i`k cw~a~äa = añky* k s`gdxky& R&12

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Juan Villa liked this
Julio César Llagarías liked this
Carlos Rincon liked this
Quinto Basico liked this
Raul Roa liked this
Víctor Grajeda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->