Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoàng Long Ngữ Lục

Hoàng Long Ngữ Lục

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu với độc giả bản dịch "Hoàng Long Ngữ Lục". Thiền sư Hoàng Long là sáng tổ của phái Hoàng Long, một chi phái của dòng Thiền Lâm Tế. Mặc dù phái Hoàng Long bị tiêu diệt nhường chỗ cho phái Dương Kỳ, nhưng Hoàng Long là một Thiền sư kiệt xuất.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu với độc giả bản dịch "Hoàng Long Ngữ Lục". Thiền sư Hoàng Long là sáng tổ của phái Hoàng Long, một chi phái của dòng Thiền Lâm Tế. Mặc dù phái Hoàng Long bị tiêu diệt nhường chỗ cho phái Dương Kỳ, nhưng Hoàng Long là một Thiền sư kiệt xuất.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

 
1
Hoàng Long Ng 
 ữ 
L
 ụ
c
D
ch Gi
ả: Dương Đình Hỷ
.
1
-
 
 
 
 
 
 
Du giang h
i thi
p
sơn
xuyên
 
 
 
 
 
 
 
T
m
ph
ng
đạ
o vi tham thi
n
 
 
 
 
 
 
 
T
tòng nh
n
đắ
c Tào Khê l
 
 
 
 
 
 
 
 
Li
u tri sinh t
b
t
tương
quan.
Chơi sông 
bi
ể 
n,
ẫ 
m khe núiTìm th
 y, h
ỏi đạ
o g
i tham thi
ề 
n
ừ 
khi nh
ận được Tào Khê đó
  Bi
ế 
t rõ sanh t 
ử 
ch
ẳ 
ng liên quan.
2
-
 
 
 
 
 
 
 
Sinh duyên h
u ng
nhân giai th
c
 
 
 
 
 
 
 
Th
y m
u hà t
ng ly
đắ
c
 
 
 
 
 
 
 
Đả
n ki
ế
n nh
t
đầ
u
Đông
b
n
thượ 
ng
 
 
 
 
 
 
 
 
2Thùy
năng
cánh khi
ế
t Tri
u Châu trà.
Sanh duyên nói có, người đề 
u bi
ế 
Th
 y m
ẫu có lìa được tôm đâu
 Ch
ỉ 
th
ấ 
 y m
t tr 
ời phía Đông mọ
c Ai u
ống đượ 
c trà c
a Tri
u Châu
?
3
-
 
 
 
 
 
 
Ngã th
Ph
t th
kiêm c
 
 
 
 
 
 
 
Thi
n nhân tr
c h
ti
ế
n th
 
 
 
 
 
 
 
B
t
độ
ng can qua
Đạ
o xu
t
 
 
 
 
 
 
Đương
x
siêu Ph
t vi
t t
.
Tay tôi, tay Ph
t cùng c
ử 
 
 Ngườ 
i Thi
ền ngay đó ra tay
 Ch
ẳng động giáo gươm, Đạ
o xu
ấ 
Siêu Ph
t,
vượ 
t
ổ 
 
là đây
.
4
-
 
 
 
 
 
 
Ngã
cướ 
c
 
cướ 
c t
nh hành
 
 
 
 
 
 
B
b
 
đạ
p
trướ 
c sanh
 
 
 
 
 
 
H
i
đắ
c vân thu nh
t quy
n
 
3
 
 
 
 
 
 
Phương
tri th
 
đạ
o tung hoành.
Chân tôi, chân Ph
ật cùng bướ 
c M 
ỗi bước đạ
 p
ớ 
i vô sanh
 Đợi đế 
n mây tan, tr 
ờ 
i m
c M 
ới hay Đạ
o này tung hoành
.
5
-
 
 
 
 
 
 
 
Sanh duyên
đoạ
n x
thân
 
cướ 
c
 
 
 
 
 
 
 
 
cướ 
c thân th
ờ 
i Ph
t th
khai
 
 
 
 
 
 
 
V
báo
ngũ
h
tham h
c gi
 
 
 
 
 
 
 
 
Tam quan nh
t nh
t th
u
tương
lai.
Ch
ỗ 
b
 y chân l
ừ 
a sanh duyên d 
ứ 
Chân l
ừ 
a lúc hi
n, Ph
t m
ở 
tay B
ảo cho Ngũ Hồ
các h
c gi
  Ba c
ử 
a m
ọi nơi thấu tương lai
.
6
-
 
 
 
 
 
 
 
Khám phá tùng lâm th
Tri
u Châu
 
 
 
 
 
 
 
Lão khám phá h
u lai do
 
 
 
 
 
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->