Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ceznja_vekova

Ceznja_vekova

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Vesna Kočalka

More info:

Published by: Vesna Kočalka on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
ELEN G. VAJT: Čežnja vekova 1
P R E D G O V O R
Svaki čovek nosi u srcu čežnju za nečim što nema. Ovu čežnju u ljudsku prirodu usadio je milosrdni Bog.Zato je čovek često nezadovoljan svojim životnim uslovima i postignućima, ma kakvi oni jesu. Bog želi dačovek traga za najvišim dobrom i da u tom traganju otkrije neprolaznu sreću svog bića.Svojim lukavim planom i prevarom Sotona je izopačio ovu čežnju ljudskog srca. Naveo je ljude naverovanje da se ona može utažiti zadovoljstvima, udobnosti, slavom ili moći. No, milijarde zavedenihuviđaju da sve to gubi svoju draž i ostavlja dušu isto tako praznom i nezadovoljnom kao što je i bila.Božja namisao jeste da ova čežnja srca povede čoveka k Onome koji je jedino može ostvariti. On želi dase ona okrene k Njemu, svom punom i celovitom ispunjenju. Ta punina nalazi se u Isusu Hristu, Sinuvečnoga Boga. »Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina.« »Jer u njemu živi svaka punina Božanstvatelesno.« Isto je tako tačno da je »u njemu ispunjena« svaka želja koju je večni Bog usadio i koju smoprirodno sledili.Cilj je ove knjige da usmeri na Isusa Hrista kao na Onoga u kojem sve naše čežnje mogu pronaći svojeispunjenje. Iako ima puno knjiga s naslovom »Isusov Život«, u kojima se može naći mnoštvo podataka odogađajima i običajima iz istorije bogatog i raznovrsnog života Isusa iz Nazareta, može se reći da »ni polanije rečeno.«Namera ove knjige nije da prikaže harmoniju Evanđelja ili da pruži hronološki redosled značajnihdogađaja i pouka iz Isusovog života. Ona prikazuje kako se Božja ljubav otkrila u Njegovom Sinu, uzdižebožansku lepotu Njegovog života i to tako da svi mogu učestvovati u njoj, a ne samo zadovoljitiradoznalost podozrivih kritičara. Kao što je privlačio učenike dobrotom svog karaktera, svojim dodirompunim saučešća i nesebičnošću svoje požrtvovnosti, kao što je preobražavao njihove karaktere svojimstalnim druženjem s njima, i od sebičnih stvarao požrtvovane ljude, od uskogrudnih neznalica punihpredrasuda ljude s najširim znanjem i dubokom ljubavi za sve narode i rase, tako je i namera ove knjige damilostivog Spasitelja prikaže čitaocu podstaknuvši ga da dođe k Njemu licem k licu, srcem k srcu i da uNjemu nađe, kao i apostoli iz davnih vremena, silnog Isusa »koji može u vek spasiti« i preobraziti u svojebožansko obličje sve »koji kroza nj dolaze Bogu.« Pa ipak, teško je opisati Njegov život! To je sličnopokušaju da se na platnu naslika živa duga, da se crno–belim znacima zapiše najumilnija muzika.Na stranicama ove knjige, pisac, nadahnuta ličnost dubokog i dugog iskustva, otkrila je i opisala novelepote iz Isusovog života. Istakla je nove dragulje iz te riznice dragocenosti. Učinila je dostupnim bogatstvao kojima se ne može ni sanjati. Iz mnogobrojnih poznatih tekstova, čiju je dubinu čitalac već ranije naslutio,sija nova i veličanstvena svetlost. Najsažetije rečeno. Isus Hristos je otkriven kao punina Božanstva,beskrajno milostivi Spasitelj grešnika, Sunce pravde, milostivi Prvosveštenik, Iscelitelj svih ljudskih bolesti,nežni Prijatelj pun saučešća, postojani, dosledni Drug koji je uvek spreman da pomogne, Knez domaDavidova, Zaklon svog naroda, Knez mira, Car koji će doći, večni Otac, vrhunac i ispunjenje čežnji i nadasvih vekova.Kao naročiti Božji blagoslov, ova knjiga predana je svetu s molitvom da Gospod svojim Duhom učini danjene reči postanu reči života za mnoge čije su čežnje neispunjene, kako bi mogli »poznati njega i siluvaskrsenja njegova i zajednicu njegovih muka«, i tokom cele večnosti s Njegove desne strane doživljavati»puninu radosti«, koja će biti darovana onima koji su u Njemu pronašli sve, »Zastavnika između desethiljada« i Onoga koji je »sav ljubak.«Izdavački odbor
 
ELEN G. VAJT: Čežnja vekova 2
P o g l a v l j e 1.» S NAMA BOG«
Nadenuće mu ime Emanuilo,… s nama Bog.« »Svetlost poznanja slave Božije« videla se »u licu IsusaHrista« /***2. Korinćanima 4,6/. Gospod Isus Hristos bio je jedno sa Ocem od večnih vremena; On je bio»obličje Boga«, obličje Njegove veličine i veličanstva, »sjajnost slave« /***Jevrejima 1,3/. On je došao nanaš svet da bi objavio ovu slavu. On je došao na ovu grehom pomračenu Zemlju da otkrije svetlost Božjeljubavi, da bude »s nama Bog.« Zato je za Njega prorokovao: »Nadenuće mu ime Emanuilo.«Došavši da prebiva među nama, Isus je trebalo da otkrije Boga i ljudima i anđelima. On je bio Reč Božja – Božja misao koja se mogla čuti. U molitvi za svoje učenike On je kazao: »I pokazah im ime tvoje«,/***Jovan 17, 26/ – »milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom« – »da ljubav kojom simene ljubio u njima bude, i ja u njima.« Međutim, ovo otkrivenje nije dato samo Njegovoj deci na Zemlji.Naš mali svet udžbenik je svemira. Božja divna namera milosti, tajne spasonosne ljubavi – tema je u koju»anđeli žele da zavire« i koja će se proučavati kroz beskrajne vekove. Izbavljena i bezgrešna bića uHristovom krstu pronaći će svoju nauku i svoju pesmu. Videće se da je slava koja blista sa Hristovog licaslava samopožrtvovne ljubavi. U svetlosti s Golgote videće se da je zakon te ljubavi pune samoodricanja –zakon života za Zemlju i Nebo; da ljubav koja »ne traži svoje« ima svoj izvor u Božjem srcu; da se u Onomekoji je bio krotak i ponizan otkrio karakter Onoga koji prebiva u svetlosti kojoj nijedan čovek ne možepristupiti.U početku Bog se otkrio u svim delima stvaranja. Hristos je bio Onaj koji je razastro nebesa i položiotemelje Zemlji. Njegova ruka bila je ta koja je postavila svetove u prostoru i oblikovala poljsko cveće.»Postavio je gore svojom silom.« »Njegovo je more i on ga je stvorio.« (***Psalam 65,6; 95,5) On je taj koji je ispunio Zemlju lepotom i vazduh pesmom. On je ispisao poruku Očeve ljubavi na svim delima na Zemlji,u vazduhu i na nebu.Iako je sada savršeno delo oštećeno grehom, još se može zapaziti ono što je ispisano u početku. Još idanas sve što je stvoreno objavljuje slavu Njegovog savršenstva. Ne postoji ništa – osim sebičnogčovekovog srca – što živi samo za sebe. Nema ptice koja seče vazduh, ni životinje koja se kreće po zemlji, ada ne služi nekom drugom životu! Nema nijednog lista u šumi ili skromne vlati trave a da nema svojuslužbu. Svako drvo, grm i list izlivaju životni sastojak bez koga ni čovek ni životinja, ne bi mogli živeti, a opet – i čovek i životinja služe životu drveta, i grma i lista. Cveće odiše mirisom i otkriva svoju lepotu kaoblagoslov ovom svetu. Sunce rasipa svoju svetlost da razveseli hiljade svetova. Okean, iako izvor svih našihvrela i studenaca – prima reke iz svake zemlje, ali uzima da bi dao. Magle koje izlaze i njegovh njedarapadaju kao kiše i natapaju Zemlju, da bi iz nje moglo nicati i pupati.Anđeli slave nalaze svoju radost u davanju – davanju ljubavi i neumornog bdenja dušama koje su pale iizgubile svoju svetost. Nebeska bića pokušavaju da zadobiju ljudska srca; ona ovom mračnom svetudonose svetlost iz nebeskih dvorova. Ljubaznom i strpljivom službom ona deluju na ljudski duh tako daizgubljene dovode u zajednicu sa Hristom, koji im je mnogo bliži no što to oni mogu da pretpostave.Međutim, kad se okrenemo od svih manjih otkrivenja, onda gledamo Boga u Isusu. Posmatrajući Isusavidimo da je slava našeg Boga u davanju. Ja »ništa sam od sebe ne činim«, rekao je Hristos; »kao što meposla živi Otac, i ja živim Oca radi.« »Ja ne tražim slave svoje«, već slavu Onoga koji me je poslao.(***Jovan 8,28; 6,57; 8,50; 7,18) U tim rečima izloženo je veliko načelo koje je zakon života za svemir.Hristos je sve primio od Boga, ali je uzeo da bi dao. (Tako u nebeskim dvorovima, u svojoj službi za sva
 
ELEN G. VAJT: Čežnja vekova 3
stvorena bića: kroz ljubljenog Sina Očev život izliva se na sve; a preko Sina život se vraća, u hvali i radosnojslužbi, kao plima ljubavi, velikom Izvoru svega.) I tako kroz Hrista krug dobročinstava se zatvara,predstavljajući karakter velikog Darodavca – zakon života.Ovaj zakon je prekršen na samom Nebu. Greh je potekao iz sebičnosti. Lucifer, heruvim zaklanjač, želeo je da bude prvi na Nebu. On je težio da zavlada nebeskim bićima, da ih odvoji od njihovog Stvoritelja ipridobije za sebe njihovu vernost. Iz tog razloga on je netačno prikazivao Boga, pripisujući Mu želju zasamouzvišenjem. Želeo je da Tvorcu punom ljubavi pripiše svoje loše osobine. Tako je obmanuo anđele.Tako je prevario ljude. On ih je naveo da posumnjaju u Božju reč, i izgube poverenje u Njegovu dobrotu.Zato što je Bog pravde i neuporedivog veličanstva, Sotona ih je naveo da Ga smatraju strogim inemilostivim. Tako je naveo ljude da mu se pridruže u pobuni protiv Boga i noć prokletstva spustila se nasvet.Zemlju je obavio mrak jer je Bog pogrešno shvaćen. Da bi se mračne senke rasterale, da bi svet mogaoda se vrati Bogu, Sotonina sila prevare morala je da bude slomljena. To se nije moglo ostvariti prisilom.Primenjivanje sile suproti se načelima Božje vladavine. On želi jedino službu iz ljubavi, a ljubav ne može dase zapovedi; ona se ne može zadobiti silom ili vlašću. Samo ljubav može probuditi ljubav. Poznavati Bogaznači ljubiti Ga. Njegov karakter mora da se pokaže u suprotnosti prema Sotoninom karakteru. Samo jednoBiće u celom svemiru može da ostvari ovo delo. Božju ljubav može da obznani samo Onaj koji poznajenjenu visinu i dubinu. Nad mračnom moći sveta mora granuti Sunce Pravde sa zdravljem »na zracimanjegovim«. (***Malahija 4,2)Plan za naše spasenje nije bila naknadna misao, plan načinjen nakon Adamovog pada. On je biootkrivenje »tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta«. (***Rimljanima 16,25) On je otkrivenje načelakoja su od večnosti bila temelj Božjeg prestola. Od samog početka Bog Otac i Hristos znali su za Sotoninotpad i čovekov pad izazvan delovanjem prevarne sile otpadnika. Bog nije uzročnik postojanja greha, ali jeunapred video njegovo postojanje osiguravajući sredstvo kojim će se suprotstaviti ovoj strašnojmogućnosti. Njegova ljubav prema svetu bila je tako velika da se On zavetovao da da svog jedinorodnogsina »da nijedan koji ga veruje ne pogine nego da ima život večni«. (***Jovan 3,16)Lucifer je rekao: »Više zvezda Božijih, podignuću presto svoj,… izjednačiću se s višnjim.« (***Isaija 14,13. 14) Međutim Hristos »koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom; nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči se nađe kao čovek.«(***Filibljanima 2, 67)To je bila dobrovoljna žrtva. Isus je mogao da ostane kraj svoga Oca. On je mogao da zadrži slavu Neba ipoštovanje anđela. Međutim, On je izabrao da vrati skriptar u Očeve ruke, i siđe s prestola svemira da bimogao da donese svetlost onima koji su u mraku i život onima koji ginu.Pre gotovo dve hiljade godina s Neba, s Božjega prestola, čuo se glas tajanstvenog značenja: »Evodođoh.« »Žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripravio… Evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene,da učinim volju tvoju, Bože.« (***Jevrejima 10, 5–7) U ovim rečima objavljeno je ispunjenje cilja koji je biosakriven od večnih vremena. Hristos je bio spreman da poseti naš svet i da se utelovi. On kaže: »Ali si mitelo pripravio.« Da se pojavio u slavi koju je imao zajedno sa Ocem pre postanja sveta, mi ne bismo moglida podnesemo svetlost Njegovog prisustva. Da bismo je mogli posmatrati a da ne poginemo, otkrivenjeNjegove slave bilo je prigušeno. Njegova božanska priroda bila je obavijena ljudskom prirodom – nevidljivaslava bila je u vidljivom ljudskom obliku.Ovaj veliki cilj bio je nagovešten u slikama i simbolima. Žbun koji je goreo, u kome se Hristos javioMojsiju, otkrivao je Boga. Simbol izabran da prikaže Božanstvo bio je niski žbun, prividno bez privlačnosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->