Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
87Activity
P. 1
Sandra Brown - Dragoste mai presus de ratiune

Sandra Brown - Dragoste mai presus de ratiune

Ratings: (0)|Views: 9,110 |Likes:
Published by matyia
1

Love Beyond Reason by Sandra Brown SANDRA BROWN Dragoste mai presus de raţiune - Consiliul municipal din Denver a votat astăzi majorarea impozitelor cu şase la sută pentru următorul an fiscal. Consilierii au afirmat că... - Grozav, mormăi Katherine, asta-mi mai - lipsea, altă gaură în buget. Puse peria în sertar şi luă o sticlă cu loţiune de pe măsuţa de toaletă din baie. îşi propti piciorul lung şi frumos format pe scaunul WC -ului şi începu să-l ungă, îndreptîndu-şi atenţia din nou asupra v
1

Love Beyond Reason by Sandra Brown SANDRA BROWN Dragoste mai presus de raţiune - Consiliul municipal din Denver a votat astăzi majorarea impozitelor cu şase la sută pentru următorul an fiscal. Consilierii au afirmat că... - Grozav, mormăi Katherine, asta-mi mai - lipsea, altă gaură în buget. Puse peria în sertar şi luă o sticlă cu loţiune de pe măsuţa de toaletă din baie. îşi propti piciorul lung şi frumos format pe scaunul WC -ului şi începu să-l ungă, îndreptîndu-şi atenţia din nou asupra v

More info:

Published by: matyia on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
1
Love Beyond Reason by Sandra BrownSANDRA BROWN
Dragoste mai presus de raţiune
-Consiliul
municipal din Denver a votat astăzi majorareaimpozitelor cu şase la sută pentru următorul an fiscal. Consilieriiau afirmat că...-Grozav, mormăi Katherine, asta-mi mai - lipsea, altă gaură înbuget.Puse peria în sertar şi luă o sticlă cu loţiune de pe măsuţa detoaletă din baie. îşi propti piciorul lung şi frumos format pescaunul WC
 
-ului şi începu să-l ungă, îndreptîndu-şi atenţia dinnou asupra vocii care se auzea la radioul de pe noptieră. încercarea unui bărbat înarmat de a jefui un magazin a fostzădărnicită de poliţia din Denver. O echipă operativă a înconjuratclădirea după primirea telefonului.„Impozite mai mari şi jafuri. Ce mod plăcu
t
de a încheia o zi!" îşi spuse Katherine spălîndu-se pe dinţi.Să fi fost una din acele seri cînd îşi permitea să se lase pradăautocompătimirii şi amărăciunii? Asemenea momente deintrospecţie erau rare, dar se cufunda în ele ori de cîte ori o apucamelancolia.Ar fi fost plăcut să-i spună „noapte bună" cuiva, să împartăcamera, spaţiul cu el, să respire acelaşi aer, să audă aceleaşisunete. Cu el? De ce luase acea nonentitate forma unui bărbat?Oftă. Singurătatea îşi avea avantajele ei, dar putea fi şi tristă.
Mîine, vremea...
Încruntîndu-se, Katherine se uită la radio şi se întrebă dacă acelcrainic nu se sătura vreodată să vorbească singur. Se gîndea,oare, la sufletele celor cărora li se adresa? Le simţea, oare, triste-ţea şi încerca să !e-o aline cu vorbăria lui?Avea o voce plăcută. Bine modulată şi distinsă, dar, într-unfel... sterilă. Cuvintele lui erau cîteodată, anonime şi impersonale
.
„Doamne, dar deprimată mai sînt!" îşi spuse
 
ea puntndu-şicapotul şi ieşind din baie. „Poate ar trebui să-mi iau o tovarăşă de
 
cameră, acum, că Mary s-a măritat" adăugă ea în gînd, în timp cese mai plimba o dată prin casă, într-o ultimă inspecţie, înainte săstingă luminile.Katherine iubea acea casă veche. După ce murise tatăl ei, cîndea nu avea decît şase ani, mama ei a izbutit să păstreze casa şile-a crescut pe Katherine şi pe sora ei mai mică, Mary, cum aputut mai bine, dintr-un salariu de funcţionară de poştă. Nufusese uşor pentru o văduvă, dar acest lucru le învăţase pe fetesă fie cumpătate.Katherine verifică dacă uşa era încuiată şi apoi stinse luminadin living-room, respingînd ideea unei tovarăşe de cameră. Ea şiMary se înţele- seseră bine după moartea mamei lor, cu trei ani înurmă, doar erau surori, şi firea veselă a lui Mary făcea să fie uşorsă locuieşti cu ea. Poate nu ar fi fost la fel cu altcineva.Mary. Draga de ea. Viaţa nu i se îmbunătăţise deloc după ce secăsătorise. „Nu, mulţumesc", îşi spuse Katherine cu tristeţe. Aveasă rămînă independentă şi să îndure acele scurte, dar dureroase,crize de singurătate Chiar în clipa aceasta ne-a sosit o ştire...Katherine se întinse spre butonul radioului pentru a puneceasul să sune, cînd încremeni, deodată, uitîndu-se fix la cutia dinlemn şi crom şi
 
ascultînd uluită cuvintele crainicului. .. în seara aceasta, Peter Manning, o persoană bine cunoscută încercurile de afaceri din Den- ver, a decedat în urma pierderiicontrolului asupra maşinii sale şi a izbirii acesteia de un parapetde beton. Din rapoartele poliţiei reiese că maşina domnuluiManning a părăsit şoseaua cu o viteză foarte mare. A decedat peioc. De asemenea, în acest tragic accident, a mai murit o femeieneidentificată, care se afla Ungă şofer. Peter Manning era fiul...Katherine tresări violent cînd telefonul sună strident lîngă ea. Trase adînc aer în piept înainte să apuce receptorul cu o mînătremurătoare. Se prăbuşi pe pat şi îl duse la ureche.-- Da? întrebă ea cu un glas
sugrumat.
-DomnişoaAdams?
-Da.-Sînt Elsie. Lucrez în casa familiei Manning. V-am cunoscut...
-Da, Elsie, îmi amintesc de tine. Ce face sora mea? întrebă earepede.-De aceea am sunat, domnişoară Adams. Aţi auzit de domnulPeter?
 
3
Nu era nevoie să-i spună cameristei că nu fusese oficialinformată, dar confirmă faptul că ştia de accidentul lui Peter.-Ei bine, aici e un adevărat infern. Doamna
 
Manning e isterică,ţipă şi urlă. Domnul Manning rezistă puţin mai bine. Fotografii şireporterii au dat năvală cu camerele, microfoanele şi luminile lororbitoare...
-Ce face Mary? o întrerupse Katherine cu autoritate.
-Ajung şi la asta. Cînd poliţistul le-a spus de accident, se aflaucu toţii în living-room. Cînd a zis că în maşină cu Peter mai era ofemeie, care murise şi ea, doamna Manning s-a întors spredomnişoara Mary, care e atît de dulce, şi a început să strige Ia ea.l-a spus nişte lucruri atît de îngrozitoare, domnişoară Adams! A ziscă, dacă domnişoara Mary ar fi fost o soţie mai bună, domnulPeter n- ar mai fi plecat seara să caute...
-Te rog, Elsie, Mary se simte bine?
-Nu, domnişoară Adams. A fugit sus ca să scape de doamnaManning. Nimeni nu-i dădea atenţie, chiar în starea în care seaflă. M-am dus să văd ce face şi sîngerează, domnişoară
Adams.-Oh, Doamne...
-Da, şi cred că au apucat-o durerile. M-am gîndit să vă spundumneavoastră, pentru că aici nimănui nu-i pasă de ea. Nu segîndesc decît la...-Elsie, ascultă-mă cu atenţie. Cheamă ambulanţa şi du-o peMary la spital imediat. Eu o să-l sun pe medicul ei ginecolog. Nuspune nimănui
 
ce faci. Dacă va fi nevoie să o scoţi pe Mary prinbucătărie, fă-o. Dar urc-o neapărat în ambulanţă. Ai înţeles?-Da, domnişoară Adams, aşa o să fac. întotdeauna mi-a plăcutde sora dumneavoastră şi m-a
m gîndit...
-Lasă asta acum, Eisie. Cheamă ambulanţa.Katherine nu îşi putea permite să se enervezeacum din cauza vorbăriei lui Eisie, dar spera ca aceasta să o ducăpe Mary la spital imediat. închise şi formă repede numărul doctorului după ce îl căutase înnebunită în cartea de telefon. Părea să fi uitat şi ordineaalfabetică şi îşi înjură neîndemînarea. îi răspunse centralista, pecare o informă despre starea lui Mary. Femeia îi promise să ialegătura cu doctorul imediat şi să-l cheme la spital.Fără să se gîndească la ce face, Katherine îşi scoase repedecapotul şi cămaşa de noapte şi se duse la dulap. Punîndu-şi o

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
Iuliana Cebic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Diana Moraru liked this
Dana Virlan liked this
Gina Dragomir liked this
Catalina Niculi liked this
ada f liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->