Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
słowacki

słowacki

Ratings: (0)|Views: 404 |Likes:
Published by Edyta Bracka
artykuł o jąkaniu
artykuł o jąkaniu

More info:

Published by: Edyta Bracka on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2011

pdf

text

original

 
Juliusz Słowacki
 
) –  jeden z najwybitniejszych poetów polskich dobyromantyzmu
 
 
i Norwida określany dawniej jako jeden z tzw.Wieszczów Narodowych
 
.Jako filozof był twórcą filozofii genezyjskiej
 
 (
 pneumatycznej
), epizodycznie związany także zmesjanizmem polskim
 
. Był teżmistykiem
 
.Utwory Słowackiego, zgodnie z duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu polskiego, podejmowałyistotne problemy związane z walką narodowo-wyzwoleńczą, z przeszłością narodu i przyczynaminiewoli, ale także uniwersalne tematy egzystencjalne
 
.Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem
 
,wspaniałym bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni
 
i języka. Jako liryk zasłynął pieśniamiodwołującymi się doorientu, źródeł ludowych i słowiańszczyzny
 
. Był poetą nastrojów, mistrzemoperowania słowem. Obok Cypriana Kamila Norwida
 
uważany zanajwiększego z mistyków polskiej poezji. Miał zresztą (i opisał je w
 Raptularzu
) 
 
.Wywarł ogromny wpływ na późniejszych poetówMłodej Polski
 
 Spis treści 
[ukryj
 
Życie Juliusza Słowackiego
 
]
 
Lata młodości
 
]
 
Urodził się w Krzemieńcuw południowo-wschodniej części dawnej I Rzeczypospolitej
 
.Jego ojciec,Euzebiusz, był profesorem literatury wLiceum Krzemienieckim i Uniwersytecie Wileńskim
 
. MatkaSłowackiego,Salomea z Januszewskich, polskaOrmianka
 , osoba o dużej kulturze literackiej iosobistej, po śmierci męża zajmowała się wychowywaniem syna. W domu państwa Słowackich panowała atmosfera uwielbienia twórczościklasycystów
 
,co miało decydujący wpływ na późniejsze przemiany światopoglądowe twórcy
"Króla-Ducha" 
 
. Dzięki licznym znajomościom wśród wysoko postawionych elit - Salomea wyszła za mąż po raz drugi, za lekarzaAugusta Bécu
 
. Matka przyszłego poety prowadziła coś na kształt salonu literackiego, dzięki czemu Juliusz miał w dzieciństwie i
 
wczesnej młodości szeroki kontakt z ówczesną elitą intelektualną, zwłaszcza z kręguUniwersytetu
 
. Tym sposobem poznał min.Adama Mickiewicza  przed jego deportacją zLitwy
 
. JuliuszSłowacki po studiach wWilnieprzybył1 lutego 
 
 
1831  podjął pracę w powstańczym Biurze Dyplomatycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
 
. 8 marca  udał się z misją dyplomatyczną Rządu Narodowego
 
 
. 
Emigracja
 
]
 
Pozostał na emigracji weFrancji
 
, gdzie zadebiutował w 1832roku powieścią poetycką 
"Hugo".
 W latach1833-1835przebywał wSzwajcarii
 
nad Jeziorem Genewskim (wydaje 3 tom poezji);zakochał się w Marii Wodzińskiej. W Szwajcarii przebywał aż do roku1838,podróżował po Włoszech,Grecji
 
 
 
. Podczas pobytu wRzymie
 
 (gdzie dotarł22 lutego 
 
1836)mieszkał w domu przy Via del Babuino 165. W końcu osiadł na stałe w Paryżu
 
. Mimo że był poważniechory, wyruszył w1848roku doWielkopolski
 
, by wziąć udział w powstaniu
 
, jednak zamierzeń swychnie zrealizował. Wtedy też ostatni raz spotkał się z matką weWrocławiu
 
.Nigdy się nie ożenił. Byłtypowymrentierem. Przysyłane przez matkę pieniądze umiejętnie pomnażał, inwestując je na paryskiejgiełdzie
 
, m.in. w akcje kolei lyońskiej. Pozwoliło mu to zyskać pewną niezależność finansową 
 
(wszystkie swoje dzieła wydawał własnym sumptem).
Pogrzeb
 
]
 
Słowacki został pochowany na paryskimCmentarzu Montmartre, gdzie spoczywał do14 czerwca 1929  roku. Odnowiony, pierwotny grób Juliusza Słowackiego, zaprojektowany przez francuskiego artystęCharles'a Pétiniaud-Dubos, można nadal oglądać na tym cmentarzu. W1927roku prochy Słowackiegozostały na poleceniemarszałka 
 
przewiezione do Polski. Jego trumna płynęła wgóręWisły
 
zGdańskadoKrakowana pokładzie statku
Mickiewicz
, który zatrzymywał się w licznych portach rzecznych, gdzie miejscowa ludność składała hołd prochom wieszcza. 28 czerwcatego roku na
 
dziedzińcuzamku na Waweluodbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa. Na jej zakończenie Józef Piłsudski wypowiedział wielokrotnie cytowane słowa:
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy
. Jego prochyzostały złożone obok Adama Mickiewicza
 
 wKatedrze naWawelu. Był ulubionym poetą Józefa Piłsudskiego.
Twórczość 
 [ 
 
 ] 
 
 
Mimo iż Słowacki żył zaledwie 40 lat, jego twórczość literacka była obfita i różnorodna; poeta
 
 pozostawił po sobie 13 dramatów, blisko 20 poematów, setki wierszy, listów oraz jedną powieść.Stworzył również spójny system filozoficzny, który nazwałfilozofią genezyjską 
 
.Jako że spuściznaliteracka Słowackiego była bogata tematycznie, jego twórczość podzielić można na cztery okresy
 
.  Na przemiany filozoficzno-estetyczne twórczości Słowackiego decydujący wpływ miało uwielbienie
 
literaturyklasycystów
 
, jakie panowało w domu poety. Słowacki zaczynał wręcz jako
 pseudoklasyk 
 
,a patronowali mu nieromantycy
 
 tacy jak Lord Byron
 
,aleWolter . Młody poeta  próbował w tym czasie przetłumaczyć
Mahometa
Woltera. Inspirowany zaś tragedią 
Mendog 
napisaną 
 
 przez swojego ojca, rozpoczął pracę nad swoim
Mindowem
.
 
Twórczość Słowackiego z tego najwcześniejszego okresu opierała się na oświeceniowymdeizmie,religijnym
 
 
. Obficie czerpała również z myśli takich pisarzy jak:FrancisBacon, Kartezjusz
 
, Niccolò Machiavelli czyInnocent Gentillet. Głównym tematem  jego ówczesnych dzieł (min.
Marii Stuart 
) były wojny religijne, które uważał za maskę fanatyzmu i
 
 pretekst do wojny o władzę. Słowacki zastanawiał się przy tym: jeżeli wiadomo, że Boga nie ma, skądchęć walki za religię i wiarę? W centrum tych dzieł tkwiła fascynacja złem, która z czasem (kiedy przyjęła cechyfatalistyczne
 
) zadecydowała o zwrocie Słowackiego w stronę romantyzmu.Pierwsze wiersze Słowackiego były bardziej swobodnymi przekładami zAlphonse de Lamartine'a
 
niż oryginalnymi kompozycjami. Poważniejsze próbyliterackie tworzył od ok.1825roku; debiutował zaś anonimowo powieścią bajroniczną 
"Hugo" 
w roku1830. W1832wydał pierwszy i drugi tom
"Poezji" 
(trzeci ukazał się w1833). Publikacje, zdradzające
 
 już romantyczny charakter jego twórczości, zawierały wczesne powieści poetyckie (m.in.
 
,
 
,
"Mnich" 
i wspomniana wyżej tragedia
); nie wzbudziły one jednak zainteresowania środowiska emigracji polskiej w Paryżu. W następnych latach twórczość Słowackiego
 
uległa przemianie; w liście do matki z20 października 
 
1835pisał:
 znienawidziłem moje pierwszeutwory
(...)
rozwinęło się we mnie jakieś nowe piękności uczucie
.Za czynnik, który zadecydował o rozpoczęciu drugiego okresu myśli Słowackiego, nazywanego nieraz
etyką chrześcijańską 
, uważa się lekturę
 Mickiewicza. Jego dzieła odrzuciły
 
wówczas wolterowski ład, a często zaczęły czerpać ze wzorców i rekwizytorni tragedii Shakespeare'a
 
.Wkrótce powstał poemat
 
(
 
1835-36) i liryki:
"Rozłączenie" 
,
"Rzym" 
,
"Sumienie" 
.Ogromny wpływ na twórczość Słowackiego miały podróże m.in. do Włoch, Grecji, Egiptu, Palestyny i
 
Libanu (tam powstał
"Anhelli" 
). Podczas pobytu we Florencji (1837/1838) rozpoczął intensywną pracę nad swoimi utworami. Powstał wtedy m.in.:
 
(1839),
Wacław
. W grudniuroku1838wrócił do Paryża.Z końcemlat 30Słowacki w liście do Zygmunta Krasińskiego zapowiedział napisanie "wielkiego poematu w rodzajuAriosta
 
, który ma się uwiązać z sześciu tragedii, czyli kronik dramatycznych"
 
. Wzamierzeniu miała to być swoista literacka kronika prezentująca
bajeczne początki państwa polskiego
,nawiązująca do tradycji, legend i historii pogańskich
 
czasówSłowian
 . Projekt doczekał się jednak tylko częściowej realizacji; powstały dwie tragedie romantyczne -
 
 Balladyna
(1839) i
 Lilla Weneda
(1840).W roku 1844 zaczął pisać prozą poetycką swój niezwykły wykład filozofii: 
.Wtwórczości poety rozpoczął się tym samym okres intensywnej pracy nad filozofią genezyjską 
 
.Charakter genezyjski mają wszystkie późniejsze dzieła Słowackiego, z których na uwagę zasługują:
Samuel Zborowski
 
i
 Król-Duch
. Oba dzieła zapatrują się na oryginalny system filozoficzny autora zdwóch różnych perspektyw: egzystencjalnej, dotyczącej jednostki ludzkiej oraz historiozoficznej
 
. Juliusz Słowacki od młodego przekonany był o swoim geniuszu poetyckim oraz przeznaczeniu do roli
 
 przewodnika narodu, które to przekonania podsycała w nim matka, Salomea. Zdaniem poety istnieją dwie drogi do poznaniaabsolutu.Pierwsza to poznanie naukowe, które jest jednak tylko cząstkowe i wymaga żmudnych, długotrwałych badań; druga natomiast polegała na objawieniu, natychmiastowo
 
zapewniała wiedzę o wszechświecie. Objawienie staje się jednak udziałem jedynie jednostek wybitnych - stąd przekonanie Słowackiego, iż owe wybrane jednostki (natchnieni poeci) powinni przyjmować rolę duchowego przewodnika reszty narodu.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->