Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nekoliko reci o polovni automobilima

Nekoliko reci o polovni automobilima

Ratings:
(0)
|Views: 22|Likes:
Published by Vladimir Čiplić
Vecina nas nema novca za novi automobil, pa uglavnom svi mi imamo polovan, a svi znamo kakva to muka moze biti. Saznajte nesto o popravkama i odrzavanju automobila.
Vecina nas nema novca za novi automobil, pa uglavnom svi mi imamo polovan, a svi znamo kakva to muka moze biti. Saznajte nesto o popravkama i odrzavanju automobila.

More info:

Published by: Vladimir Čiplić on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2011

pdf

text

original

 
Jednosmeransaobracaj
GradovimasiromSjedinjenihDrzavazamenjujuraskrsnicamasaroundaboutsuinteresustednjeiautomobilskubezbednost.Zagovomicitvrdedajezamenaraskrsnicasaroundaboutspovecavaprotoksaobracajaiefikasnostgorivauzistovremenosmanjenjenesreca.Kriticaritvrdedasunepoznateroundaboutszaamerickevozacadasekreceteinakrajudovestidoveceporezeinesreca.Nekivozaciaktivnoihizbegne,anekretatinjih.Oko3.000odsaobracajasmirujucikrugovimasuizgradeniuSADuposlednjih20godina,premaBBC-ja.RoundaboutszapravonistanovouSjedinjenimAmerickimDrzavama.Sunajcesceonipoznatikaorotariesilisaobracajkrugovima.OvijednosmerniprotoksaobracajasistemikoriscenisuuEvropi,kaoiSAD,alitosubilisklonidozabuneuvezizagusenjaibiliredizajnirani.JedanodnajpoznatijihrotariesjePariz"ArcdeTriomphe.ModerneroundaboutsosmisljenisuuVelikojBritaniji,poboljsatakozvani"ustupiti"onimavozilakojaulazesaobracajnisistem.Automobilisuveeukruznomtokuimajupravo-na-putu.Ovisistemisumanjiodrotariesinavodnosporisaobracajdoksepovecavanjentok.NovijastilusaobracajusporenjeuvedenuNevadi,u1990.Francuskasadaimaoko20.000roundaboutsiVelikojBritanijiimaoko15.000.PremaVallStreetJournal,organizacije,ukljucujuciUSFederalHighvaiuprave,osiguranjezabezbednostnaputevima,kaoibrojnimdrzavnimsluzbamaprevozasezalazuinstalacijuroundaboutsjereliminisustazegdesudvavozilakrst,kaoisporsaobracaj.GradCarmel,Indiana,jeodusevljenousvojenroundabouts.Josuvekimanekolikonezgodauroundabouts,premapolicijskimgrada,alijebrojiozbiljnostsumanjeodsudaranasemaforu."ImamovisenegobilokojidrugigraduSAD",tvrdiDzimBrainard,gradonacelnikKarmelu.Gradjeeliminisao78.setasemaforaukoristroundabouts,saviseuizgradnji."Postojisveviseiviseroundaboutsgradisvakidanzbogtroskovavaznijezabezbednost...iestetski,mislimodasuonimnogodnevnojsobiprozor,dalibiradijedaviditreperisemaforuzaobilaznimsafontanomicvecem?"Institutazabezbednostnaputevimapredvidausvajanjedrzava-Aljasci,Delaveru,naFloridi,Havajima,IndijPensilvanija,JuznojKarolini,Tenesiju,Juti,Vostalog-promovisanjeroundaboutszaizgradnjupu
 
DanNil,VallStreetJoumal-dopisnik,kazedaiakosudobraideja,americkekultureirazmisljanjenepodrzavajunjihovokoriscenje."OvojekulturazasnivanaslobodiiindividuaIizmu,gdespontanisaradnjajeteskoidiscipIinovanjajeotpor",rekaojeBBC-ju."MivoIimopodpravimuglom,daineodgovori,manihejskiobjasnjenjaRoundaboutszahtevajuvisesuptilnostinegostosmonavikIi.."UkoIikosteupotrazizadobrimnacinomzakupovinuiii
prodaju
vozila,jedanveomadobarnacinmozebitiprekointernetautooglasa.Posetitesajt
vozilopovasojmeri.
Brzavoznjaautomobila
SvimivoIimobrzuvoznju,alimoramobitisvsnipovreda..Ponekadakonistesvesnioveoblasti,mozetevozitibrzenegostozeliteineshvataju.Nepostojinistavisefrustrirajucinegoiritirajuceiiidakartukojajemoglabitiizbegnuta.PratecinekoIikoosnovnihsmemicavecinakartesemoguizbeci.Akopratite5stvaridole,onimoguyampomocidaizbegnetedobijanjekartu.1.Odrzavatiogranicenjebrzine,kaoposlaIi.Voznjaucruise-control(akostejenavasemvozilu)yammogupomociobuzdatinagondaseubrza).Ponekadcetemozdapostatiporemeceni,atoceslomitikoncentracijuodgledanjaznaciibrzinomer.Seisplatiostatinaoprezu.2.PosmatrajtesvojuokoIinu.Potraziteznake,oznakeikamera.Poentajedapazitezapromenuogranicenjebrzineznaci.Tojedosadanidaceyamkartuveomabrzo.3.Nemojteserastrojen.Unutrasnjostautomobilasmetnjekaostosu:mobilnitelefoni,podesavanjeradioiiidrugekontrole,naglasioje,pospano,umoran,jede,pusenje,konzumiranjealkohola,drugihputnikaiiidecastoglasnozvukeipokrete.Eksterijervozilasmetnjekaostosu:nedrzecipoglednaputu,preprekenaputuinebitipridrzava.4..Usporitiiiizaustavitinaraskrsnici-unekimoblastimastuboveiuzimatalassnimkesvojeoznaka,storezultiradaheIikopterpatrolekojekontrolisusaobracajzaprekoracenjStabidauradim?Dalibihpanikuiiidaostanumimi?
p~Jie~u
~~8/0
Akoviditenekoga~
101fl1:_tE~SE
pitatSRDER
FULL\VERSION
E
~CJO
.~
.
~.
~/l)t-dr\~e
5.Pogonzadrugeosobe.Uvekbuditeupozorenjezavoznjebezobzimo,daihizbegavajuiiigazovuudrzaviAkoviditenekogasvezabrzuvoznju,postavitesebi
 
Kakosammogaobitiboljivozacdaseizbegnezaustaviti?Kakoupozorenjesam?Biosamrastrojeniradenestostojanebitrebalodasuradili?Stajeon/onanedabihnaucitiizslicnihsituacija?Koristecizdravrazumprivoznjiovomozeucinitiboljeilisavestanvozac.Uvekupozorenjevasegokruzenjajeveomavazno.Akoikaddobijetebrzuvoznju,brzocetenaucitiipostatisvesnisvojihvozackihnavika.Kaznizaprekoracenjebrzinesuveomaskupe.Proveritesasvojimdrzavnimzakonimazapromeneisaznajtecenuzabrzuvoznju.Ovajfaktorsarnobitrebalodapomognedaizbegneteprekoracenjebrzine.
Zamenijasijalicanasvelimaautomobile
SadakadaPI24VLEDsijalicezanovijeBMWautomobilibilipusteni,danakadasuBMW-vlasnicidatolerise"przenojaje"izgledusvojimautomobilimasunestali.Akoipakmoratedakupitepardazamenisvojstariprednjiredsvetlasignala,mozdacetezeletidaprocitateostatakclankadaznajusledece:(1)karakteristikeproizvoda,(2)zastosuovesijalicesuboljenegoobicnohalogenarasveta,i(3)kakodadobijetenajboljuponuduprilikomkupovinenamrezi.Osnovnestvaritrebadaznate
0
PI24VLED-sijaliceKaogorenavedeno,nedavnoobjavioPI24VsijalicesusarnozanovijeBMW-modela.Konkretno,tosuprilagodenidizajniranzasledecemodeleautomobila:NokiaE70KsSE71Ks6,E90,E92M3"328ii33Si.Ovizauzvratsvetlasutriputasvetlakaoiobicnovlaknomosvetljenje,imogusedirektnofiksniubilokojiodnavedenihautomobila.Lukoviceimajudvaizuzetnihodlika.Prvo,onisu"bezgresaka'',stoznaciinstalacijaneceizazvatigreskenakontrolnojtabliinecedovestidoonogastosezove"hiperblicproblema".Drugo,onisuplug-and-Plaimogucnosti-stoznacidasijalicamozedaseinstaliralakoizatimkoristizasarnokratkovreme,bezpotrebezarigorozneidugotrajnevezeuputstva.JedanestetskiprednostVlasniciBMV-akao
0
PI24VLEDsijzamenauobicajeneprednjepravcasvetlasanjimacedatisvojepredprocesorizgledicistesiluetu.Valjanapomenuti,udyeboje:belaiksenonskicilibarazuteboje.ZastoLEDsijalicesuboljenegohalogenarasvetaCinjenicadaLEDosvetljenjajeboljaopcijauodnosuMedutim,mnogoljudijosuvekvolehalogenarasvetaUprkostome,interesantnojenapomenutidajeviseod

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->