Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerja Kursus Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan : Penerapan Nilai & Budaya dalam P&P

Kerja Kursus Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan : Penerapan Nilai & Budaya dalam P&P

Ratings:
(0)
|Views: 3,024|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Kerja Kursus Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan : Penerapan Nilai & Budaya dalam P&P oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 2/2011 dari IPG KaDRI Terengganu
Kerja Kursus Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan : Penerapan Nilai & Budaya dalam P&P oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 2/2011 dari IPG KaDRI Terengganu

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
 TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH IIHalaman
|
1
 
Menurut Kamus Dewan edisi keempat cetakan 2007 halaman 1509, kalimah sivik membawamaksud ilmu tatarakyat, hak, perasaan tanggungjawab terhadap seseorang ataumasyarakatnya. Ini membawa maksud, sivik merujuk kepada ilmu yang membicarakanmengenai kehidupan rakyat atau tatarakyat, kebudayaan dan cara hidup, adat resammasyarakat dan sebagainya. Malah sifat kebertanggungjawaban juga merupakan salah satudari prinsip pendidikan sivik.Mengikut kamus Advanced English Dictionary halaman 199, sivik di dalam bahasainggeris bermaksud
civic 
. Menurut kamus tersebut, perkataan
civic 
membawa maksud pertaliandiantara penduduk dengan sesuatu ketamadunan atau pembandaran. Nama lain bagi
civic 
ialahtatarakyat. Secara kesimpulan dapat dikelaskan bahawa sivik merujuk kepada hubunganindividu dengan masyarakat di sekelilingnya. Kesedaran sivik bermaksud rasa tanggungjawabyang lahir secara ikhlas dalam menjaga kepentingan awam demi kebaikan bersama.Pengetahuan sivik terdiri daripada maklumat dan idea asas yang pelajar harus mengetahuiserta menggunakannya untuk menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan produktif.Penguasaan kemahiran-kemahiran ini membolehkan pelajar membuat keputusanmenyelesaikan masalah, meningkatkan kesedaran sivik dan memberi sumbangan terhadappembangunan masyarakat dan negara.Setiap individu mempunyai peranan dalam memartabatkan Pendidikan Sivik DanKewarganegaraan. Antaranya ialah konsep pencapaian kendiri menghuraikan tentangperkembangan diri ke arah kecemerlangan yang meliputi aspek identiti dan wawasan diri, sifat-sifat peribadi mulia, kebolehan membuat keputusan, pemilihan kerjaya sepanjang hayat.Mereka dapat mencapai kecemerlangan diri dalam pendidikan, iaitu dengan mengamalkanbudaya ilmu untuk kemajuan diri. Kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara hormat dansopan dan berkongsi dengan rakan-rakan tentang ciri-ciri perwatakan terpuji. Menghasilkangarisan hidup tentang kejayaan dan cabaran diri juga merupakan cara untuk perkembangan dirike arah pencapaian kendiri.Peranan keluarga turut penting dalam memastikan Pendidikan Sivik DanKewarganegaraan ini dapat diaplikasikan dalam diri dan individu. Hubungan keluarga yang
1.0 PENDAHULUAN
 
 TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH IIHalaman
|
2
 
harmoni dapat membina keluarga yang bahagia. Hubungan keluarga yang erat dapatmewujudkan keluarga yang berperpaduan dan bertanggungjawab dalam setiap anggotakeluarga dengan menyambut hari khas keluarga atau membuat persiapan bagi sesuatu majlisatau perayaan. Selain itu, anggota keluarga mesti berkongsi suka duka. Di samping itu, ibubapa pula memainkan peranan untuk menyokong anggota keluarga yang mencapai kejayaanatau memberikan motivasi dalam menghadapi kesusahan atau kesedihan Oleh itu, untukmewujudkan keluarga yang harmonis setiap anggota keluarga mesti menghormati danmenghargai antara satu sama lain.Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan turut mempunyai kesan yang mendalam dalammembentuk minda dan pemikiran masyarakat. Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan dapatmelahirkan anggota masyarakat yang bersatu padu dan patriotik akan lebih memahami darisegi tradisi, keagamaan, kebudayaan serta etnik-etnik masyarakat Malaysia mempunyaikepelbagaian. Selain itu, penting juga untuk memupuk nilai hidup tolong-menolong semasamengatasi cabaran dan dugaan yang berlaku dan mengambil tindakan yang wajar. Berperanandalam menjalinkan rangkaian kemasyarakatan yang erat dan memainkan tanggungjawabsebagai rakyat Mala
ysia untuk menyempurnakan slogan “Satu Malaysia”. Akhirnya,
mewujudkan masyarakat yang demokrasi, persamaan taraf tanpa mengira agama, bangsa danbudaya di samping melahirkan insan yang berakhlak mulia dan bersifat patriotisme.
2.1 Pemerhatian
Untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan dengan kaedah mengaplikasi sumberpengajaran dalam menerapkan nilai murni dan perpaduan dalam kepelbagaian, beberapa sesipemerhatian diadakan di kelas-kelas yang terpilih di Sekolah Kebangsaan ______ , ______, ______. Pemerhatian telah dijalankan sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran subjekPendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan. Dengan kerjasama yang baik dari dua orangresponden iaitu ______ dan juga ______, sesi pemerhatian dapat dijalankan denganlancarnya. Kerjasama yang diberikan turut amat memuaskan. Segala maklumat mengenai nilaimurni ke arah perpaduan dalam kepelbagaian telah berjaya diperoleh dan diekstrak ke dalamlaporan ilmiah ini. (sila rujuk foto 1 dan 2 di lampiran A)
2.0 KAEDAH KAJIAN
 
 TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH IIHalaman
|
3
 
2.2 Kajian Perpustakaan
Pelbagai maklumat yang bermanfaat berkenaan dengan nilai-nilai murni dalam membentukperpaduan dalam kepelbagaian, ciri-ciri budaya dan adat resam dan juga sumber bermanfaatuntuk diaplikasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PSK telah berjaya didapati secaratulen dari beberapa buah perpustakaan. Antara Perpustakaan yang terlibat ialah PerpustakaanIbnu Sina IPG Kampus ______, Perpustakaan Awam ______, Perpustakaan Awam ______ dan juga Perpustakaan SK ______. Kebanyakan maklumat diperolehi dari pelbagai sumbersecara bertulis. Sama ada dari buku-buku ilmiah, buku-buku rujukan sebagainya. Malahsewaktu di perpustakaan juga eksplorasi internet dilaksanakan dengan kemudahan internettanpa wayar di kesemua perpustakaan tersebut. Dengan itu, pelbagai lagi maklumat yangberguna dapat diperolehi. Segala maklumat yang berkaitan dan bermanfaat telah diolah secarailmiah di dalam laporan kajian ini.
2.3 Kajian Dokumen
Sesi kajian dokumen turut sama diadakan dengan kerjasama ______ selaku ketua panitiasubjek Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan dan juga ______ iaitu setiausaha panitiasubjek Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan. Antara dokumen yang telah diberikankebenaran untuk dijalankan kajian dan pemerhatian ialah fail utama panitia subjek PendidikanSivik Dan Kewarganegaraan, alatan bahan bantu belajar, soalan ujian bulanan PSK, jadualaktiviti PSK dan sebagainya. Kesemua maklumat ini amat penting dalam mengenalpasti isikandung PSK yang menjurus kepada penyemaian semangat perpaduan dalam kepelbagaian.
2.4 Perbincangan
Selain itu, sesi perbincangan dengan ahli kumpulan lain turut diadakan berkenaan kaedahuntuk mendapatkan informasi dan juga melaksanakan kajian secara lebih beretika. Mereka turutmenunjukkan cara ataupun kaedah penulisan pelbagai bahan untuk dipersembahkan nanti. Dariperbincangan tersebut, kami dapat perolehi pelbagai lagi maklumat yang pada hemat kamiamat berguna untuk dijadikan panduan kepada penulisan ilmiah nanti. Dengan berkolaborasibersama mereka, tugasan kami semakin lancar dan jelas dengan bantuan mereka.

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Waniey Swift liked this
halimatun_zakaria liked this
Sy Chang liked this
SinWei Goy liked this
Jimmy Wong liked this
suziela91 liked this
lingqq92 liked this
Bienna Jeyn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->