Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
CherylBaswellGuthrie7/8/2011

CherylBaswellGuthrie7/8/2011

Ratings: (0)|Views: 2,912|Likes:
Published by MaxShelby
Complaint filed in Alabama Northern US District Court 7/8/2011. Additional filing accompanying this case on 3/3/2009.
Complaint filed in Alabama Northern US District Court 7/8/2011. Additional filing accompanying this case on 3/3/2009.

More info:

Published by: MaxShelby on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2011

 
 
BM ZNO _MBZOJ [ZDZO[ JB[ZPBKZ KE_PZ IEP ZNOMEPZNOPM JB[ZPBKZ EI DGD@DLD' MEPZNOD[ZOPM JBYB[BEM
[DM IPDMKB[KE PO[BJOMKO KG_@' "BMK-1 ZDA ZOKN XEBMZ' GGK1 AAD "KD[' GGK1
ZNELD[ E‒[NOD dmj
"DMMO JEMDN_O
E‒[NOD' d{ Zpu{zoo{
"ei zno Zpu{z ei Zneld{ dmj
Dmmo E‒[nod1
"
ZNELD[ E‒[NOD' bmjbybjudggr1 dmj
"ADZO GDPABM JEMDN_O1 ""Xgdbmzbii{' ""y- " KY ME-"KNOPRG @D[SOGG,C_ZNPBO1 "@D[SOGG, C_ZNPBO' X-K-1 dmj "EMO [E_PKO O[KPES ) ZBZGO' GGK' ""Joiomjdmz{- ""
 KELXGDBMZ
KELO MES zno Xgdbmzbii{ bm zno d`eyo,poiopomkoj dkzbem dmj d{{opz znoieggesbmc Kelxgdbmz dcdbm{z Joiomjdmz{ Knoprg @d{sogg,Cuznpbo' @d{sogg,Cuznpbo' X-K-' dmj Emo [eupko Zbzgo ) O{kpes' GGK6
X
DPZBO[
4-
Xgdbmzbii [dm Ipdmkb{ke Po{bjomko Kgu`' Bmk- .‗[IPK“" b{ d Kdgbiepmbd
kepxepdzbem snbkn' dz dgg zblo{ xopzbmomz nopoze' sd{ pocb{zopoj sbzn zno Dgd`dld
[okpozdpr ei [zdzo‒{ Eiibko ze kemjukz `u{bmo{{ sbznbm zno [zdzo ei Dgd`dld-
 
IBGOJ
0844 Fug,8> DL 826:?_-[- JB[ZPBKZ KE_PZM-J- EI DGD@DLD
Kd{o ?644,ky,80:08,[G@ Jekulomz 4 Ibgoj 83%84%44 Xdco 4 ei ;8
 
0
0- Xgdbmzbii AAD KD['
GGK .‗AAD“" b{ dm Dgd`dld gblbzoj gbd`bgbzr
kelxdmr sne{o lol`op{ dpo kbzbvom{ ei Kdgbiepmbd-;-
Xgdbmzbii ZDA Zokn Xebmz' GGK .‗ZDA“" b{ dm Dgd`dld gblbzoj
gbd`bgbzr kelxdmr sne{o lol`op{ dpo kbzbvom{ ei Kdgbiepmbd-:-
Xgdbmzbii Zneld{ E‒[nod b{ d po{b
jomz ei Dgdlojd Keumzr' Kdgbiepmbddmj `pbmc{ znb{ dkzbem bmjbybjudggr dmj bm nb{ kdxdkbzr d{ d Zpu{zoo ei zno Zpu{z ei 
Zneld{ dmj Dmmo E‒[nod .zno ‗E‒[nod Zpu{z“"- Zno E‒[nod Zpu{z
b{ d poyekd`gogbybmc zpu{z dmj sd{ o{zd`gb{noj umjop zno gds{ ei zno [zdzo ei Kdgbiepmbd dmj b{
ldbmzdbmoj sbznbm zno [zdzo ei Kdgbiepmbd- Zneld{ E‒[nod b{' dmj
' dz dgg pogoydmzzblo{ nopobm' sd{ d ldmdcbmc lol`op ei Xgdbmzbii ZDA Zokn Xebmz' GGK-?-
Dmmo Jemdnuo E‒[nod `pbmc{ znb{ dkzbem bm nop kdxdkbzr d{ d Zpu{zoo
ei zno E
‒[nod Zpu{z-
9- Xgdbmzbii Adzo Gdpabm Jemdnuo b{ d po{bjomz ei Ldpbm Keumzr'Kdgbiepmbd- L{- Jemdnuo b{ dmj' dz dgg pogoydmz zblo{ nopobm' sd{ d ldmdcbmclol`op ei Xgdbmzbii AAD KD[' GGK-3- Joiomjdmz Knoprg @d{sogg,
Cuznpbo .‗@d{sogg
,
Cuznpbo“" b{ dm dj
ugzpo{bjomz ei Ldjb{em Keumzr' Dgd`dld->- Joiomjdmz @d{sogg,Cuznpbo' X-K-
.‗@CXK“"
' b{ dm Dgd`dldxpeio{{bemdg kepxepdzbem sbzn bz{ xpbmkbxdg xgdko ei `u{bmo{{ gekdzoj dz :820 [euzn
Kd{o ?644,ky,80:08,[G@ Jekulomz 4 Ibgoj 83%84%44 Xdco 0 ei ;8
 
;
Lolepbdg Xdpasdr [S' [ubzo 488' Numz{ybggo' Dgd`dld ;?>80- L{- @d{sogg,Cuznpbo b{ dmj' dz dgg pogoydmz zblo{ nopobm' sd{ zno {ego {ndponegjop ei @CXK-2-
Joiomjdmz Emo [eupko Zbzgo ) O{kpes' GGK .‗Emo [eupko“" b{ dm
Dgd`dld gblbzoj gbd`bgbzr kelxdmr sbzn bz{ xpbmkbxdg xgdko ei `u{bmo{{ gekdzoj dz:820 [euzn Lolepbdg Xdpasdr [S' [ubzo 488' Numz{ybggo' Dgd`dld ;?>80- L{-@d{sogg,Cuznpbo b{ dmj' dz dgg pogoydmz zblo{ nopobm' sd{ zno {ego lol`op ei Emo[eupko-
F
_PB[JBKZBEM DMJ
Y
OM_O
 
48- Znb{ Keupz nd{ {u`fokz ldzzop fupb{jbkzbem ei znb{ dkzbem xup{udmz ze 0>_[K £4;;0' dmj yomuo bm znb{ Nemepd`go Keupz b{ xpexop xup{udmz ze 0> _[K£4;24- [xokbibkdggr' zno potubpolomz{ iep kelxgozo jbyop{bzr fupb{jbkzbem o~b{z`okdu{o6 .4" zno Xgdbmzbii{ dpo kbzbvom{ ei zno [zdzo ei Kdgbiepmbd1 .0" zno Joiomjdmz{dpo kbzbvom ei zno [zdzo ei Dgd`dld1 dmj .;" zno dleumz bm kemzpeyop{r o~kooj{*3?'888-88- Djjbzbemdggr' yomuo bm znb{ jb{zpbkz b{ xpexop' d{ .4" Joiomjdmz@d{sogg,Cuznpbo ldbmzdbm{ nop po{bjomko bm Ldjb{em Keumzr' Dgd`dld1 .0"Joiomjdmz{ @CXK dmj Emo [eupko ldbmzdbm znobp xpbmkbxdg xgdko{ ei `u{bmo{{ bm
Ldjb{em Keumzr' Dgd`dld1 dmj .;" zno dkzbem{ cbybmc pb{o ze zno Xgdbmzbii{‒ kgdbl{
xpbldpbgr ekkuppoj sbznbm Ldjb{em Keumzr' Dgd`dld-
Kd{o ?644,ky,80:08,[G@ Jekulomz 4 Ibgoj 83%84%44 Xdco ; ei ;8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->