Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
daloskonyv

daloskonyv

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by Sándor Kosztka

More info:

Published by: Sándor Kosztka on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

 
 
A szakestélyek meneteA szakestélyek meneteA szakestélyek meneteA szakestélyek menete
 A szakestélyek megrendezésére mindig valamilyen különleges célból, alkalomból kerülsor, amire a szakestély elnevezése is utal. A termet az alkalomtól függıen feldíszítik, ésberendezik asztalokkal úgy, hogy az Elnökség 
(Praesidium)
a fı helyre (pódiumra) ke-rüljön; vele szemben található a „Visszhangok” vagy Kontrák 
(Contrapunctok)
asztala. A szakestélynek az elıre meghirdetett idıpontban, pontosan kell kezdıdnie. A termetelsötétítik, majd a vendégek a leendı Nótabíró(k)
(Cantus Praeses(-ek))
vezetéséveleléneklik a „Sza-sza-szakestélyt…” kezdető nótát, azt követıen pedig az elnökválasztódalt („Nincs még nékünk elnökünk…”). A versszakok szüneteiben a leendı Kontrák javaslatot tesznek az Elnök személyére, amelyet a vendégek mindaddig hangospfujjolással fogadnak, amíg végül el nem hangzik az igazi Elnök neve. İt hangos„Vivat!”-tal köszönti a szakestély, majd felhangzik az ideillı strófa: „Van már nékünk elnökünk…”. A dalt követıen az Elnök elrendeli a gyertyagyújtást, és a szakestélyt felszólítja a karihimnusz eléneklésére. Ezután kinevezi a többi szalagos tisztségviselıt, a Nótabíró(k)elénekli(k) a „Praeses dalát”, az elnök pedig a „Fiúk, ha majd remeg kezemben…”címő nótával válaszol. A Fıvédnök megtartja köszöntı beszédét, a Háznagy 
(Major Domus)
kinevezi a szalag nélküli tisztségviselıket, ismerteti a házirendet, melyet aFıvédnök (esetleg a jelenlévı legidısebb firma) hitelesít, s melynek betartása innentılkezdve mindenkire nézve kötelezı! Azoknak, akik a szakestély hivatalos itala (sör) helyett más italt kívánnak fogyasztani,sör- (súlyosabb esetben alkohol-) impotenciát kell bejelenteniük, természetesen meg-felelı indoklás mellett. Ezután megkezdıdik a szakestély érdemi része. A szakestély programja az elıre meghatározott menetrend szerint zajlik, de ajelenlévık is alakíthatják azt hozzászólásaikkal. Szót kérni magasba emelt jobb kézzelés hangos „Vocem preco!”-val lehet, amit az Elnök vagy elfogad („Habeas!”), vagy elutasít („Non habeas!”). Ha valaki megkapja a szót, akkor a házirendben foglaltak szerint kell megszólítania a szakestélyt (a mai alkalommal:
„Mélyen tisztelt Villanykari Bort Nem, Ellenben Sok Sört Fogyasztó, Tanult Fıket Megven-dégelı Szalagavató Szakestély, magas Praesidium, legmagasabb Praeses!”
 ), sezt követıen mondhatja el mondandóját. A termet elhagyni a szünetek kivételével csak végszükség esetén lehet, ilyenkormagasba emelt bal kézzel, szívre tett jobb kézzel, valamint „Tempus helyemre,italomra és nımre!” felkiáltással a szakestély minden további zavarása nélkül kelltávozni, majd hasonló csendben visszatérni. A hivatalos program a szakestélyek különleges italának, a krampampulinak az elfo-gyasztásával zárul.
 
 
Villanykari Villanykari Villanykari Villanykari Szalag Szalag Szalag Szalagavató avató avató avató SzakeSzakeSzakeSzakes sstély tély tély tély 
Nótásfüzet Nótásfüzet Nótásfüzet Nótásfüzet 
2010.
 
 
Tartalomjegyzék 
Sza-sza-szakestély 1Elnökválasztásra 2 Vendégköszöntı 3General Poppenheimer 4Hej kocsmáros! 5Öntésznóta 6 A pápa és a szultán 71848. 8N.N. iszik most 9Szép az ifjúság 10 A miskolci egyetemen 11Bummfalva 12Krampampuli 13Gaudeamus 14

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->