Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Władysław Traczyk - Fizjologia człowieka w zarysie

Władysław Traczyk - Fizjologia człowieka w zarysie

Ratings: (0)|Views: 8,834 |Likes:
Published by 321cxz321cxz

More info:

Published by: 321cxz321cxz on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
© 
Copyright by Władysław Z. Traczyk, 1976, 1978, 1982, 1989Redaktor: mgr 
 Jadwiga Zawadzka
Redaktor techniczny:
 Joanna G³odowska
Korektor: mgr 
 Renata Dudzińska
Projekt okładki i strony tytułowej:
Małgorzata Różańska
Podręcznik dotowany przez Ministerstwo Edukacji NarodowejPaństwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich — Warszawa 1989Wydanie IV. Nak³ad 29 750+250 egz. Objêtoœæ ark. wyd. 26,8 = 26,5 ark. druk. Papier ilustr. ki. V, 71 g, 61X86. Oddano do skadania w marcu 1988 r. Podpisano do drukuw styczniu 1989 r. Druk ukończono w lutym 1989 r  NZam. 735. E-12Cena zł 950,— 
Zakłady Graficzne w Toruniu ul. Katarzyny 4
Słowo wsłępne-do czwartego wydania
W obecnym wydaniu wprowadzono niezbędne zmiany i uzupełnienia. Stały napływ nowych wyników badi wzrost wiedzy wymagacoraz zwźłejszego przedstawiania praw, którym jest podporządkowana czynność, organizmu człowieka. Z tego względu podręcznik ten, który ma charakter repetytorium, nie może służyć do systematycznych i gruntownych studiów przedmiotu.W czwartym wydaniu wprowadzono w tekście szereg zmian podyktowanych zwięzłością opisu.Wymieniono większość schematów i część rycin oraz wprowadzono nowe tabele lub dokonano zmianw ich treści. . Wielkości zostały wyrażone w jednostkach SI zgodnie z uchwałą ZgromadzeniaOgólnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z maja 1977 roku. W tekście i w tabelach niektórewielkości podano również w jednostkach tradycyjnych. Wprowadzono nowe miana z zakresu biochemii, co stanowi pierwszy krok w kierunku umiędzynarodowienia terminologii w naukachfizjologicznych.Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy służyli mi radą i pomocą w przygotowaniu do drukuzarówno wydań poprzednich, jak i wydania obecnego lub podzielili się ze mną swoimi uwagami.Szczególnie dziękuję za uwagi o czwartym wydaniu, które mi' przekazali w zakresie: Pan Profesor Rudolf Klimek — fizjologii rozrodu, Pan Profesor Franciszek Kokot — płynów ustrojowych iczynności nerek, Pan Profesor Stanisław Konturek — kontroli środowiska wewnętrznego i odżywiania,Pan Profesor Bohdan Lewartowski — czynności komórek nerwowych, mięśniowych i czynności serca,Pan Profesor Juliusz Narębski — czucia i ruchu, Pan Docent Andrzej Płucienniczak •— prawfizjologicznych organizmu człowieka, Pan Profesor Jerzy Rożniecki — oddychania, Pani DocentZdzisława Traczyk — krwi • i Pan Profesor Andrzej, Trzebski — krążenia.Składam również najserdeczniejsze podziękowania współpracownikom z Zakładu Fizjologii AkademiiMedycznej w Łodzi i studentom mojej Uczelni, którzy także przekazali mi swoje uwagi o podręczniku.Za wszelkie dalsze uwagi będę niezmiernie wdzięczny.- W podręczniku zostały wykorzystane wyniki badań prowadzonych w Zakładzie FizjologiiAkademii Medycznej w Łodzi nad rolą neuro
■peptydów w czynności mózgowia, objętych ProblememWęzłowym „Układ nerwowy i mechanizmy regulujące podstawowe czynności organizmu" i CentralnymProgramem Badań Podstawowych '„Substancje endogenne o wysokiej aktywności biologicznej".
 Autor 
Łódź, dnia 15 lipca 1987 roku
Spis treści
1. Prawa fizjologiczne organizmu człowieka 13
Charakterystyka przedmiotu 13Istota procesów fizjologicznych 3Środowisko biologiczne organizmu 14
 
Płyn w przestrzeni zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej 14Kontrola i regulacja funkcji 17Specjalizacja funkcji w organizmie 17Przetwarzanie i przenoszenie informacji 18Sprzężenia zwrotne 20Czynność komórki 22Błona komórkowa 23Odbiór informacji przez komórki 26Jądro komórkowe 29Siateczka śródplazmatyczna ziarnista 32Synteza białka — kod genetyczny 33Siateczka śródplazmatyczna gładka 36Lizosomy 36Endocytoza 36Egzocytoza 38Mitochondria 38Metabolizm wewnątrzkomórkowy 39Samoregulacja metabolizmu komórkowego 41
2. Czynność komórek nerwowych i mięśniowych 42
Pobudliwość i pobudzenie 42Potencjał spoczynkowy 43Pompa sodowo-potasowa 44Komórka nerwowa 45Potencjał czynnościowy 48Postsynaptyczny potencjał pobudzający 48Sumowanie impulsów,przestrzenne i w czasie 49Potencjał iglicowy 50Potencjał następczy 51Wytwarzanie impulsów w aksonach 51Postsynaptyczny potencjał hamujący 52Synapsy 54Transmittery pobudzające 55Transmittery hamujące 58Modulatory synaptyczne 59Kontrola ekspresji, genów 62Hamowanie presynaptyczne 62

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zuzanna Hajduk liked this
Gosia Pacyna liked this
Zuzanna Hajduk liked this
Lubie Placki liked this
Lubie Placki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->