Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eu Nu Strivesc Corola de Minuni a Lumii - Comentariu

Eu Nu Strivesc Corola de Minuni a Lumii - Comentariu

Ratings:

4.83

(1)
|Views: 11,106|Likes:
Published by api-3709867

More info:

Published by: api-3709867 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

lucian blaga
eu nu strivesc corola de minuni a lumii
- comentariu literar -
lucian blaga

simplitatea expresiv\u0103 a acestui text, considerat unanim a fi arta poetic\u0103 a lui blaga \u015fi, mai mult chiar, intui\u0163ia generatoare a \u00eentregului s\u0103u sistem filozofic, se impune de la prima lectur\u0103. ceea ce se re\u0163ine numaidec\u00e2t este refuzul paradoxal al cunoa\u015fterii \u015fi voin\u0163a de conservare a tainelor, din iubire pentru ele. ideea se valorific\u0103 plastic printr-o compara\u0163ie dezvoltat\u0103 \u00een maniera mai general\u0103 din poemele luminii, \u00een fruntea c\u0103rora e a\u015fezat\u0103 \u00een chip semnificativ.

elementul care declan\u015feaz\u0103 emo\u0163ia liric\u0103 e tocmai aceast\u0103 idee. \u00cen pietre pentru templul meu, volum publicat concomitent cu cel deja pomenit, citim urm\u0103toarele: \u201cc\u00e2teodat\u0103 datoria noastr\u0103 \u00een fa\u0163a

unui mister nu e s\u0103-l l\u0103murim, ci s\u0103-l ad\u00e2ncim a\u015fa de mult, \u00eenc\u00e2t s\u0103-l
prefacem \u00eentr-un mister \u015fi mai mare.\u201didentitatea acestei afirma\u0163ii
cu semnifica\u0163ia poeziei dovede\u015fte limpede obsesia autorului, care
exprim\u0103 o credin\u0163\u0103 ad\u00e2nc\u0103 \u015fi o atitudine cu implica\u0163ii dintre cele mai
importante.
leg\u0103tura \u00eentre poezia \u015fi filozofia viitorului autor altrilogiei
cunoa\u015fterii este indiscutabil\u0103. poetul \u00eensu\u015fi o recunoa\u015fte \u00eentr-un
interviu din 1935, cel pu\u0163in pentru perioada care ne intereseaz\u0103 aici:

\u201cla \u00eenceputul crea\u0163iei mele literare planul poetic \u015fi cel filozofic interferau, \u00eens\u0103 pe m\u0103sur\u0103 ce am \u00eenaintat \u00een via\u0163\u0103 ele s-au diferen\u0163iat \u00eencet, \u00eencet, \u015fi tot mai mult\u201d. pe de alt\u0103 parte, \u00een acela\u015fi

an, 1935, referindu-se mai precis la intui\u0163ia dineu nu strivesc corola\u2026, blaga m\u0103rturisea \u00eentr-un articol c\u0103 din ea, f\u0103r\u0103 s\u0103 b\u0103nuiasc\u0103 m\u0103car, s-a dezvoltat mai t\u00e2rziu \u201cideea despre dogm\u0103 ca metod\u0103 creatoare.

acea atitudine metafizic\u0103 a fost \u00eens\u0103 punctul de plecare, matca din care s-a n\u0103scut roiul multiplu articulat al sistemului meu epistemologic\u201d.

pentru a stabili mai exact sensul rela\u0163iei dintre poezie \u015fi filozofie la blaga, trebuie neap\u0103rat subliniat c\u0103 opera g\u00e2nditorului este produsul, desigur amplificat \u015fi expus discursiv, al unor intui\u0163ii lirice ini\u0163iale \u015fi nu invers, cum o presupune opera\u0163ia destul de r\u0103sp\u00e2ndit\u0103 de a interpreta poezia prin prisma conceptelor dintrilogie. iat\u0103 din ce cauz\u0103 construc\u0163iile teoretice ale lui blaga se caracterizeaz\u0103 prin frumuse\u0163e \u015fi armonie interioar\u0103, adic\u0103 prin virtu\u0163i estetice, dincolo de orice valoare de adev\u0103r, \u00een vreme ce poezia e intui\u0163ie liric\u0103 de cea mai pur\u0103 spe\u0163\u0103 \u015fi de cea mai bun\u0103 calitate. din considerente ca acestea,eu nu strivesc corola\u2026 reprezint\u0103 o realitate de sine st\u0103t\u0103toare, care nu trebuie privit\u0103 \u015fi judecat\u0103 dintr-o perspectiv\u0103 exterioar\u0103, \u00eentruc\u00e2t ea nu este punctul de ajungere sau de concretizare plastic\u0103 a unei idei filozofice, ci, dimpotriv\u0103, punctul de plecare al acesteia din urm\u0103.

textul se organizeaz\u0103 \u00een dou\u0103 mari secven\u0163e aflate \u00eentr-o
opozi\u0163ie elementar\u0103: de la nega\u0163ie la afirma\u0163ie. poetul nu spulber\u0103
pagina 1
lucian blaga

tainele, ci, dimpotriv\u0103, le poten\u0163eaz\u0103. fiecare secven\u0163\u0103 con\u0163ine la r\u00e2ndul ei dou\u0103 momente care \u00een prima se afl\u0103 \u00een antitez\u0103, iar \u00een a doua se asociaz\u0103 prin compara\u0163ie. iat\u0103 prima secven\u0163\u0103 cu cele dou\u0103 momente ale ei:

(i)\u201ceu nu strivesc corola de minuni a lumii
\u015fi nu ucid cu mintea tainele ce le-nt\u00e2lnesc
\u00een calea mea
\u00een flori, \u00een ochi, pe buze ori morminte\u201d
(ii)\u201clumina altora
sugrum\u0103 vraja nep\u0103trunsului ascuns
\u00een ad\u00e2ncimi de \u00eentuneric\u201d.

\u00cen aceast\u0103 parte trebuie constate, \u00eenainte de orice, c\u00e2teva
lucruri mai \u00eensemnate. risipirea tainelor apare poetului ca o ac\u0163iune
de nepermis\u0103 \u015fi crud\u0103 violare a \u201ccorolei de minuni a lumii\u201d, de
vreme ce verbele folosite sunt \u201cnu strivesc\u201d, \u201cnu ucid\u201d \u015fi \u201csugrum\u0103\u201d.
\u00cen al doilea r\u00e2nd, misterul este \u00eent\u00e2lnit \u201c\u00een flori, \u00een ochi, pe buze ori
morminte\u201d. prezen\u0163a lui face parte dintre \u201cminunile lumii\u201d \u015fi e
asociat\u0103 cu ideea de vraj\u0103. impresia general\u0103 a aceea a unei ordini a
lumii care nu trebuie compromis\u0103 printr-o interven\u0163ie violent\u0103,
\u00eentruc\u00e2t ea coincidea cu via\u0163a \u00eens\u0103\u015fi.

a doua secven\u0163\u0103 a poeziei e la fel de simpl\u0103:
(i)\u201cdar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii tain\u0103 -\u201d
(ii)\u201c\u015fi-ntocmai cum razele ei albe
nu mic\u015foreaz\u0103, ci tremur\u0103toare
m\u0103re\u015fte \u015fi mai tare taina nop\u0163ii\u201d
(i)\u201ca\u015fa \u00eembog\u0103\u0163esc \u015fi eu \u00eentunecata zare,
cu largi fiori de sf\u00e2nt mister,
\u015fi tot ce-i ne-n\u0163eles
se schimb\u0103-n \u00een\u0163elesuri \u015fi mai mari
sub ochii mei -
c\u0103ci eu iubesc
\u015fi flori \u015fi ochi \u015fi buze \u015fi morminte\u201d.

e evident c\u0103 prin compara\u0163ie nu dob\u00e2ndim propriu-zis o semnifica\u0163ie nou\u0103, ci doar o explica\u0163ie suplimentar\u0103 de acela al metaforelor pe care blaga le nume\u015fteplasticizante, diferen\u0163iindu-le de celereve latorii. grani\u0163a r\u0103m\u00e2ne totu\u015fi labil\u0103 \u015fi compara\u0163ia cunoa\u015fterii cu lumina lunii poate fi interpretat\u0103 \u015fi ca un spor de semnifica\u0163ii, fie ele \u015fi secundare.

nu se poate contesta c\u0103 poezia \u00een genere \u015fi mai cu seam\u0103 poezia modern\u0103 lucreaz\u0103 mai degrab\u0103 cu obscurit\u0103\u0163i dec\u00e2t cu limpezimi. faptul ca atare \u0163ine desigur de dialectica expresiei tinz\u00e2nd necontenit spre originalitate, dar nu mai pu\u0163in de calitatea sondajului liric. func\u0163ia reflexiv\u0103 a limbajului poetic se hipertrofiaz\u0103 \u00een dauna celei tranzitive, gener\u00e2nd dificult\u0103\u0163i de \u00een\u0163elegere din ce \u00een ce mai mari. f\u0103r\u0103 s\u0103 exprime direct acest proces dramatic, poezia lui blaga este totu\u015fi o verig\u0103 din lan\u0163ul desf\u0103\u015fur\u0103rii lui.

dar \u00een vreme ce mul\u0163i dintre poe\u0163ii secolului nostru \u015fi-au
orientat eforturile de inova\u0163ie spre domeniul expresiei, autorullaudei
pagina 2

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edina Deak liked this
Sisu Denisa liked this
Da NNy liked this
Hrubaru Cosmina liked this
Diana Roxana liked this
Caraiman Cosmina liked this
Nika Nika liked this
Clawdiu Sibeche liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->